Denna sida är en annonsbilaga med nyheter för investeraren från Laika Consulting.

Prisbelöna förvaltaren Olga Karakozova tror på den ryska konsumtionen.

Publicerad 1 jul 2014

Prisbelönt Rysslandsförvaltare spår stark tillväxt för konsumtionsbolag

Danske Invests ansvariga Rysslandsförvaltare Olga Karakozova har slagit sina konkurrenter och blivit utnämnd till bästa aktieförvaltare av Citywire baserat på resultatet de fem senaste åren. Själv menar hon att framgången beror på teamets kompetens och investeringsprocess, och hon ser stora möjligheter för ryska aktier inom bland annat inhemsk konsumtion och IT.

– Rysslands växande medelklass och ett ökat användande av nätbaserade tjänster är två starka trender som kommer att fortsätta trots en nedsaktande tillväxt i den ryska ekonomin som fördjupats av utvecklingen i Ukraina. Dessutom visar de att möjligheterna i Ryssland är betydligt mer varierade än att bara bestå av energirelaterade bolag. 


Begränsad effekt av utvecklingen i Ukraina

Nyheterna från Ryssland har de senaste månaderna präglats av oroligheterna i Ukraina och efterföljande sanktioner mot enskilda individer. Men Olga Karakozova, som nyligen utnämndes till bästa Rysslandsförvaltare av Citywire, menar att effekterna ännu är relativt begränsade.<o:p></o:p>


– Rysslands agerande i Ukraina har inneburit högre ränta, utflöde av kapital och lägre investeringar i landet. Det är givetvis negativt, men hittills är det framförallt bank- och finanssektorn som har drabbats. Samtidigt har vi fått se en ordentlig återhämtning på börsen sedan det blev tydligt att Ryssland inte tycks vilja gå in med styrkor i östra Ukraina, och aktiekurserna har redan återhämtat sig till nivån innan oroligheterna inleddes.<o:p></o:p>


Viktigt att följa utvecklingen på plats
Olga Karakozova tror att en av anledningarna till hennes framgångar är att hon och hennes team arbetar till stor del på plats i landet, och genomför omkring 350 företagsbesök varje år. Det gör att teamet alltid har välunderbyggd kunskap om såväl utvecklingen i landet som hur olika marknader och företag utvecklas.<o:p></o:p>


– Vår erfarenhet och kunskap gör att vi inte är rädda för att avvika från jämförelseindex och istället fånga upp de viktigaste trenderna inom den ryska ekonomin. Vi tittar mer på sammansättningen och utvecklingen för BNP än på hur det ser i ut i olika jämförelseindex, och kombinerar det med vår kunskap om utvecklingen och ledningen i enskilda bolag.<o:p></o:p>


Attraktiv värdering och stabila finanser
Om man tittar på helhetsbilden i Ryssland menar Olga Karakozova att Ryssland fortfarande har många intressanta kvalitéer jämfört med andra tillväxtmarknader.<o:p></o:p>


– Ryssland är idag den lägst värderade av de större aktiemarknaderna, och många attraktiva bolag handlas med stora rabatter jämfört med sina konkurrenter trots en stark resultatutveckling. Jämfört med exempelvis Indien har landet även en lägre statsskuld och bättre bolagsstyrning. Även utdelningsnivån är relativt hög i Ryssland och ligger på 4,6 procent jämfört med 2,7 i genomsnitt för tillväxtmarknaderna. <o:p></o:p>


Olga Karakozova betonar även att den ryska staten är väl finansiellt rustad tack vare det höga oljepriset. Om det skulle visa sig att resten av ekonomin inte stabiliseras de kommande månaderna finns därmed utrymme för stimulansåtgärder.<o:p></o:p>


Stora möjligheter inom konsumtion och IT
Två av de sektorer som Olga Karakozova och hennes team ser störst potential inom är konsumtionsrelaterade bolag som kan dra nytta av Rysslands växande medelklass samt nytänkande IT-bolag.<o:p></o:p>


– Detaljhandeln har växt kraftigt i Ryssland under de senaste 20 åren. Trots det står moderna stormarknader endast för omkring 50 procent av den totala livsmedelsmarknaden, vilket kan jämföras med 90 procent för grannlandet Finland.Ett annat område med mycket låg utbredning är bostadslån som bara utgör 3 procent av landets BNP. Den snabbväxande detaljhandelskedjan Magnit som fokuserar på just livsmedel är ett bra exempel på ett bolag som lyckats dra nytta av den allt starkare köpkraften hos de ryska konsumenterna.


Olga Karakozova ser även stora tillväxtmöjligheter för IT-bolag som kan dra nytta av en motsvarande stark utveckling inom sociala medier och e-handel. Hon anser att sökmotorn Yandex och onlinetalningsföretaget Qiwi är två av de mest intressanta bolagen, båda med en marknadsandel om cirka 60 procent i Ryssland inom sina respektive segment.<o:p></o:p>


Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

 

<!--EndFragment-->

Denna artikel är information från Laika Consultings kund. Artiklar i Investerarbrevet skall tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde.

Prenumerera på Investerarbrevet:

Som prenumerant får du varje månad Investerarbrevet samt inbjudningar till våra event och erbjudanden från våra samarbetspartners. Investerarbrevet produceras av Laika Consulting.  Läs om hur Laika Consulting behandlar  personuppgifter här!

Fyll i din e-post nedan

MEDVERKA - Varje månad har vi över 100 000 läsare bestående av institutionella placerare, större investerare och småsparare.

Vill du synas i investerarbrevet? 

Vill du medverka kontakta katarina.stenborg@laika.se

NYHETSBREV

Prenumerera på Investerarbrevet

Investerarbrevet kommer ut en gång i månaden och varje nummer är fullmatat med placeringstips. Vi skriver om fonder, emissioner och annan information som investeraren har nytta av.

INVESTERARBREVET PRODUCERAS AV 

Laika Consulting AB

Huvudkontor:  Birger Jarlsgatan 41A   ·   111 45 Stockholm 

E-post: info@laika.se

© Copyright 2019 Laika Consulting    Om cookies    Sitemap

Följ oss gärna på sociala medier

INFORMATION

Investerarbrevet är ett nyhetsbrev som produceras av Laika Consulting AB, ett kommunikations- och marknadsföringsföretag inom finansbranschen som riktar sig mot individer, organisationer och företag. Laika tillhandahåller ingen egen investeringsrådgivning till kunder och mottager och förmedlar inga investeringsorder. Laika fungerar istället som en länk och förmedlare av kundkontakter mellan individer, organisationer och företag som vill investera i värdepapper och de bolag som tillhandahåller värdepapper. Artiklar i Investerarbrevet skall tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde. För närmare information om Laika och vår verksamhet vänligen besök vår hemsida www.laika.se. Läs om hur Laika Consulting behandlar personuppgifter här.