Denna sida är en annonsbilaga med nyheter för investeraren från Laika Consulting.

Publicerad 1 jun 2016

Positiv handelsstart för Cyxone

Positiv handelsstart för Cyxone Läkemedelsbolaget Cyxone fick ett positivt mottagande när bolagets aktie i början av juni för första gången handlades på Nasdaq First North. Under den första handelsdagen steg kursen med 28 procent jämfört med emissionskursen på 5 kronor.


– Det tyder på ett intresse för bolaget och vårt koncept, sade Cyxones vd Kjell Stenberg när han i samband med börsöppningen den 7 juni kommenterade aktiens kursutveckling. 

När Cyxone genomförde en noteringsemission i april blev emissionen kraftigt övertecknad och Kjell Stenberg tillade att han tror att många av de som nu köper aktien på marknaden tillhör de som inte fick någon tilldelning vid emissionen.

Vid emissionen, där teckningsgraden uppgick till inte mindre än 540 procent, tillfördes bolaget initialt 25 miljoner kronor. Under nästa år kan Cyxone ta in ytterligare 25 miljoner kronor, förutsatt att de teckningsoptioner som emitterades i april utnyttjas fullt ut. 

Cyxone har utvecklat substansen T20K, var syfte är att bromsa den gradvisa utvecklingen av de handikappande symptom som drabbar de patienter som lider av sjukdomen multipel skleros (MS). Innan bolaget kan gå vidare med en första klinisk studie på människor, benämnd Fas-1, krävs ytterligare pre-kliniska studier. 

– Vi ska nu göra mer omfattande tester för att verifiera de tidigare positiva resultaten, säger Stenberg, som tillägger att den planerade Fas-1-studien förmodligen kan påbörjas under 2018.

Vid den tidpunkten är det fullt möjligt att Cyxone inte längre står ensamt i processen.

– Vi är mycket öppna när det gäller samarbeten med andra större läkemedelsbolag, säger Stenberg som fortsätter:

– När vi har de senaste testerna klara, det vill säga senare det här året, kommer vi att marknadsföra vårt projekt mer aktivt.

Att bolaget nu är marknadsnoterat gör det lättare att inleda samarbeten med andra bolag, alternativt sälja av hela eller delar av verksamheten, tror Stenberg.

– Noteringen på First North gör att värderingen av bolaget blir tydligare, säger han, och menar att det är sannolikt att de stora och mycket kostnadskrävande effektstudierna kommer att göras av eller i samarbete med ett läkemedelsbolag med ambitioner att erbjuda en bättre medicin till MS-patienter.

De tidigare testerna som gjorts i djurmodell visar att det framtagna medlet effektivt kan bromsa symptomutvecklingen, men utan att ge de svåra biverkningar som annars ofta är förknippade med existerade behandlingar. Testerna visade också att medlet hade stor effekt när det sattes in under det tidiga stadiet av sjukdomen, vilket indikerar att en tidig behandling med T20K skulle kunna förhindra att de svåraste symptomen av MS uppstår.

Läkemedel mot MS finns redan i dag, men problemen med dessa är att de ofta har tämligen svåra biverkningar. Det gör att medlen bara sätts in under de akuta skoven. Ett verksamt medel utan svårare biverkningar skulle kunna sättas in redan tidigt i sjukdomsprocessen och regelbunden dosering skulle därmed kunna förhindra att de svåra symptomen uppstår under patientens livstid. Kjell Stenberg menar att en substans med sådana egenskaper skulle utan tvekan bli ett genombrott när det gäller behandlingen av MS.

Värdet av MS-marknaden uppskattas till cirka 20 miljarder dollar (år 2024). Försäljningen av det i dag mest säljande medlet mot MS, Copaxone, uppgår till drygt 4 miljarder dollar per år, vilket ger en god illustration av potentialen för ett effektfullt medel utan svårare biverkningar. 

Denna artikel är information från Laika Consultings kund. Artiklar i Investerarbrevet skall tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde.

Prenumerera på Investerarbrevet:

Som prenumerant får du varje månad Investerarbrevet samt inbjudningar till våra event och erbjudanden från våra samarbetspartners. Investerarbrevet produceras av Laika Consulting.  Läs om hur Laika Consulting behandlar  personuppgifter här!

Fyll i din e-post nedan

MEDVERKA - Varje månad har vi över 100 000 läsare bestående av institutionella placerare, större investerare och småsparare.

Vill du synas i investerarbrevet? 

Vill du medverka kontakta katarina.stenborg@laika.se

NYHETSBREV

Prenumerera på Investerarbrevet

Investerarbrevet kommer ut en gång i månaden och varje nummer är fullmatat med placeringstips. Vi skriver om fonder, emissioner och annan information som investeraren har nytta av.

INVESTERARBREVET PRODUCERAS AV 

Laika Consulting AB

Huvudkontor:  Birger Jarlsgatan 41A   ·   111 45 Stockholm 

E-post: info@laika.se

© Copyright 2019 Laika Consulting    Om cookies    Sitemap

Följ oss gärna på sociala medier

INFORMATION

Investerarbrevet är ett nyhetsbrev som produceras av Laika Consulting AB, ett kommunikations- och marknadsföringsföretag inom finansbranschen som riktar sig mot individer, organisationer och företag. Laika tillhandahåller ingen egen investeringsrådgivning till kunder och mottager och förmedlar inga investeringsorder. Laika fungerar istället som en länk och förmedlare av kundkontakter mellan individer, organisationer och företag som vill investera i värdepapper och de bolag som tillhandahåller värdepapper. Artiklar i Investerarbrevet skall tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde. För närmare information om Laika och vår verksamhet vänligen besök vår hemsida www.laika.se. Läs om hur Laika Consulting behandlar personuppgifter här.