Denna sida är en annonsbilaga med nyheter för investeraren från Laika Consulting.

"Sannolikt höjer Fed räntan i december, men det har redan prisats in av marknaden", säger Matthias Gietzelt.

Publicerad 1 dec 2016

Placeringar: Aktierna som vinner på Trumps seger

Chefsanalytikern tar tempen på aktiemarknaden Donald Trumps hårda retorik och oväntade seger till trots har aktiemarknaden utvecklats bra. Inte minst har bolag med exponering mot amerikansk infrastruktur och råvaror påverkats positivt.

– I grund och botten är Trump tillväxtorienterad och det tilltalar börsen, säger Matthias Gietzelt, chefsekonom på rådgivningsföretaget Söderberg & Partners. 

Förutom att USA kommer att få en republikansk president har republikanerna majoritet i kongressens båda kamrar. Historiskt har en enad kongress varit bättre för börsen eftersom det kan bli lättare att få igenom beslut, berättar Gietzelt. 

Ökad inflation och högre räntor
I USA har presidenten stort inflytande inom vissa områden, men måste ha kongressens stöd inom andra. Immigrationsfrågor och handelsrestriktioner är två områden där presidenten har mycket att säga till om och där Trump har varit tydligt med vad han vill. 

– Om illegala immigranter skickas ut och strafftullar införs mot Kina och Mexiko så är det inflationsdrivande, säger Gietzelt, 

Det beror på att lönerna kommer att höjas inom framför allt låglönearbeten samt att priserna på importerade varor från till exempel Kina och Mexiko stiger. Och högre förväntad inflationstakt banar väg för högre räntor. 

– Sannolikt höjer Fed räntan i december, men det har redan prisats in av marknaden och väntas därför inte påverka börsen negativt. 

Aggressiva skattesänkningar
Trump har även utlovat kraftiga skattesänkningar, till exempel föreslås att bolagsskatten sänks till 15 procent. Men inom skattefrågor måste presidenten få stöd av kongressen. Gietzelt håller för sannolikt att det landar i en kompromiss med en viss sänkning av bolagsskatten. 

– Långt ifrån alla republikaner vill ha så omfattande skattesänkningar eftersom det bidrar till ökat budgetunderskott, säger han. 

För höga råvarupriser?
Som en följd av att Trump utlovat stora investeringar i infrastruktur har världsmarknadspriserna på råvaror stigit. Koppar och Zink är exempel på råvaror där priserna rakat i höjden rejält. 

– Att priset på koppar stigit så kraftigt på kort sikt är inte rimligt. Det troliga är att det handlar om främst spekulation, säger Gietzelt. 

Han berättar att efterfrågan på koppar är sju till åtta gånger högre i Kina än i USA, och att den kraftiga prisuppgången på råvaran därmed inte enbart kan motiveras av att USA ökar sina investeringar i infrastruktur. 

Men Gietzelt tror ändå att det finns potential för råvaror. Bakgrunden är att Kina befinner sig i en stimulanscykel och om USA genomför sina investeringar ökar efterfrågan på råvaror. 

– Följden blir att världens två största ekonomier gasar samtidigt. Troligen kommer det att resultera i högre priser på vissa basmetaller, berättar Gietzelt. 

Svenska aktier med potential 
I en tidigare intervju med Investerarbrevet inför presidentvalet tipsade Gietzelt om att svenska och amerikanska bolag med direkt eller indirekt exponering mot amerikansk infrastruktur och råvaror skulle gå bra. Så har också skett. 

– Skanska och Volvo har en stor del av sin verksamhet i USA. Även SSAB, Sandvik och Atlas Copco är vinnare på Trumps väntade politik för infrastrukturinvesteringar, säger Gietzelt. 

Även den amerikanska hälsovårdssektorn spås en ljusare framtid med Trump vid rorkulten, vilket visat sig genom högre kurser. Innan valet pressades i synnerhet aktiekurserna läkemedelsbolagen ned eftersom Clinton lovat att skärpa reglerna kring prissättningen av läkemedel. 

Stigande långräntor
Även långräntorna har fått en rejäl skjuts upp efter Trumps seger, vilket påverkat obligationsfonder negativt. Den amerikanska 10-årsräntan steg från 1,8 procent före valet till 2,3 procent i skrivande stund. Även den svenska långräntan har stigit men med måttliga 0,2 procentenheter. Söderberg & Partners ger tillgångsklassen räntor rött betyg. 

– Korta räntefonder ger i princip ingen avkastning och långa räntefonder kommer att ha det tufft om räntorna fortsätter att stiga, avslutar Gietzelt. 

Denna artikel är information från Laika Consultings kund. Artiklar i Investerarbrevet skall tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde.

Prenumerera på Investerarbrevet:

Som prenumerant får du varje månad Investerarbrevet samt inbjudningar till våra event och erbjudanden från våra samarbetspartners. Investerarbrevet produceras av Laika Consulting.  Läs om hur Laika Consulting behandlar  personuppgifter här!

Fyll i din e-post nedan

MEDVERKA - Varje månad har vi över 100 000 läsare bestående av institutionella placerare, större investerare och småsparare.

Vill du synas i investerarbrevet? 

Vill du medverka kontakta katarina.stenborg@laika.se

NYHETSBREV

Prenumerera på Investerarbrevet

Investerarbrevet kommer ut en gång i månaden och varje nummer är fullmatat med placeringstips. Vi skriver om fonder, emissioner och annan information som investeraren har nytta av.

INVESTERARBREVET PRODUCERAS AV 

Laika Consulting AB

Huvudkontor:  Birger Jarlsgatan 41A   ·   111 45 Stockholm 

E-post: info@laika.se

© Copyright 2019 Laika Consulting    Om cookies    Sitemap

Följ oss gärna på sociala medier

INFORMATION

Investerarbrevet är ett nyhetsbrev som produceras av Laika Consulting AB, ett kommunikations- och marknadsföringsföretag inom finansbranschen som riktar sig mot individer, organisationer och företag. Laika tillhandahåller ingen egen investeringsrådgivning till kunder och mottager och förmedlar inga investeringsorder. Laika fungerar istället som en länk och förmedlare av kundkontakter mellan individer, organisationer och företag som vill investera i värdepapper och de bolag som tillhandahåller värdepapper. Artiklar i Investerarbrevet skall tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde. För närmare information om Laika och vår verksamhet vänligen besök vår hemsida www.laika.se. Läs om hur Laika Consulting behandlar personuppgifter här.