Denna sida är en annonsbilaga med nyheter för investeraren från Laika Consulting.

Publicerad 21 okt 2019

Oncology Venture lyfter med spjutspetsprodukter och vass ledning

Dags för nästa kapitel för Oncology Venture. Med en ny ledning på plats påbörjar nu läkemedels- och teknikbolaget Oncology Venture ett nytt kapitel i sin historia. Den nya ledningens uppdrag är glasklart: Att ta bolagets precisionsläkemedel mot cancer till marknaden och synliggöra värdena i sin tekniska plattform. Oncology Venture genomför därför en fullt ut garanterad nyemission om 100 miljoner kronor.

Träffa Oncology Venture i Stockholm, Göteborg, Malmö eller Köpenhamn. Läs mer här!

Oncology Ventures bildades 2004 med målet att förbättra de terapeutiska fördelarna hos cancerläkemedel för noga utvalda patientgrupper. Vägen dit går via att använda sin egen världsledande plattform för biomarkörer, Drug Response Prediction (DRP). Sedan dess har bolaget byggt en pipeline bestående av sju långt framskridna läkemedelskandidater (se tabell) och utvecklat en teknik som är världsledande.

Ny affärsinriktad ledning på plats

I början av september tillsattes en ny ledning med ett tydligt uppdrag, att kommersialisera bolagets pipeline och dess tekniska plattform. Ny vd är Steve Carchedi, som har mer än 30 års erfarenhet från biofarmaindustrin. Han har tidigare bland annat haft ansvaret för Johnson & Johnsons globala lansering

av Velcade, ett onkologiskt läkemedel som nådde en försäljning på över 500 miljoner USD. Vidare har Carchedi varit ansvarig för den kommersiella organisationen i Mallinckrodt Pharmaceuticals, ett bolag som idag har ett börsvärde på 7,2 miljarder USD. Närmast kommer han från posten som vd för amerikanska Apexian Pharmaceuticals.

– Steve Carchedi har solida meriter när det gäller att bygga värde för patienter och aktieägare, vilket bådar gott för framtiden. Vi är övertygande om att han är rätt person för att ta Oncology Venture till nästa nivå, säger bolagets styrelseordförande Duncan More.

Lyssna på när Feminvest intervjuar Steve Carchedi.

Enorm potential

Steve Carchedi ser en enorm potential i verksamheten, inte minst i den tekniska plattformen som har legat till grund för bolagets portfölj av läkemedelskandidater. Hans primära uppdrag är att kommersialisera portföljen.

– Med AI, Machine Learning och algoritmer har Oncology Venture kraftigt förbättrat förutsättningarna inom precisionsmedicin mot cancer. Vår tekniska plattform ligger i absolut internationell framkant och är anledningen till att Oncology Venture de senaste åren gjort stora framsteg inom produktutveckling och cancerbehandling, säger Steve Carchedi.

Han tillägger att det är tack vare plattformen DRP® som Oncology Venture nu på allvar kan ta upp kampen mot cancer.

– Plattformen är central, men i slutänden handlar det om att få fram anticancerläkemedel som fungerar. Oncology Venture har lyckats med detta och att bolaget nu har några tydliga läkemedelskandidater som ska till marknaden, säger han.

Marknaden för så kallad precisionsmedicin, där Oncology Venture verkar, utvecklas i en allt snabbare takt. Allt fler läkemedel inom området blir godkända med så kallad diagnostiska test och AI, där Oncology Venture med sin teknik är ledande. Detta gäller speciellt i USA där läkemedelsmyndigheten, FDA, uppmuntrar sådana strategier och ofta belönar dem med en snabbare väg till marknaden.

– Vi befinner oss i en mycket intressant nisch av marknaden och nu ökar vi tempot och säkerställer att våra produkter kommer ut på marknaden. Det ska framför allt ske genom partnerskap med stora läkemedelsbolag, säger Carchedi.

Oncology Ventues har nu prioriterat sin pipline efter effektivitet, ”time to market”, potential och tillgång till distribution från läkemedelsproducenten. Utifrån dessa kriterier har Oncology Venture beslutat att intensifiera ansträngningarna för att kommersialisera Dovitinib, 2X-121, LiPlaCis och Ixempra.

Stora värden i tekniken

Även om Steve Carchedis huvudfokus i dagsläget är kommersialisera bolagets pipeline anser han att det finns stora andra stor värden i bolaget. De tekniska plattformarna DRP och PRP, som bolaget själva har utvecklat, anser han vara ”state of the art”.

Teknikerna ligger till grund för att ta fram nya precisionsläkemedel mot cancer (DRP) samt att generera individanpassade behandlingar som gör det möjligt att assistera patienter och läkare i besluten om vilken behandling/läkemedel som passar i varje enskilt fall (PRP).

– Intresset för våra tekniska plattformar är mycket stort från så väl cancerpatienter som forskningen, vården och läkemedelsindustrin. Jag skulle till och med vilja sträcka mig så långt som att säga att bolagets plattform kommer att vara en väsentlig del i skapandet av framtidens precisionsläkemedel, säger Carchedi och tillägger.

– Det handlar om att på ett så effektivt sätt som möjligt få fram rätt läkemedel till rätt patient till rätt kostnad. Min uppfattning är att Oncology Ventures tekniska plattform kommer att vara nyckeln till detta.

Oncology Venture har därför beslutat att på sikt undersöka möjligheterna att kommersialisera plattformen. När i tiden detta kommer att ske vill Steve Carchedi ännu inte uttala sig.

– Jag ser stora dolda värden i plattformen, men just nu ligger allt fokus på att kommersialisera våra produkter, avslutar han.

Oncology Venture genomför i slutet av oktober och början av november en Roadshow i Stockholm, Göteborg, Malmö och Köpenhamn. Anmäl dig till något av eventen här!

Läs även: Analytiker ser uppsida i Oncology Venture.

För ytterligare information och anmälan till emission klicka här!

Denna artikel är information från Laika Consultings kund. Artiklar i Investerarbrevet skall tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde.

Prenumerera på Investerarbrevet:

Som prenumerant får du varje månad Investerarbrevet samt inbjudningar till våra event och erbjudanden från våra samarbetspartners. Investerarbrevet produceras av Laika Consulting.  Läs om hur Laika Consulting behandlar  personuppgifter här!

Fyll i din e-post nedan

MEDVERKA - Varje månad har vi över 100 000 läsare bestående av institutionella placerare, större investerare och småsparare.

Vill du synas i investerarbrevet? 

Vill du medverka kontakta kaarlo.airaxin@laika.se

NYHETSBREV

Prenumerera på Investerarbrevet

Investerarbrevet kommer ut en gång i månaden och varje nummer är fullmatat med placeringstips. Vi skriver om fonder, emissioner och annan information som investeraren har nytta av.

INVESTERARBREVET PRODUCERAS AV 

Laika Consulting AB

Huvudkontor:  Birger Jarlsgatan 41A   ·   111 45 Stockholm 

E-post: info@laika.se

© Copyright 2019 Laika Consulting    Om cookies    Sitemap

Följ oss gärna på sociala medier

INFORMATION

Investerarbrevet är ett nyhetsbrev som produceras av Laika Consulting AB, ett kommunikations- och marknadsföringsföretag inom finansbranschen som riktar sig mot individer, organisationer och företag. Laika tillhandahåller ingen egen investeringsrådgivning till kunder och mottager och förmedlar inga investeringsorder. Laika fungerar istället som en länk och förmedlare av kundkontakter mellan individer, organisationer och företag som vill investera i värdepapper och de bolag som tillhandahåller värdepapper. Artiklar i Investerarbrevet skall tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde. För närmare information om Laika och vår verksamhet vänligen besök vår hemsida www.laika.se. Läs om hur Laika Consulting behandlar personuppgifter här.