Denna sida är en annonsbilaga med nyheter för investeraren från Laika Consulting.

Tomas Eriksson är vd för A1M Pharma, som har för avsikt att gå in i klinisk fas med sin läkemedelskandidat ROSGard. Bolaget genomför med start den 24 mars en nyemission på 123 miljoner kronor.

Publicerad 24 mar 2017

Offensiv emission inför studier på människor

Fokus på njurskador Läkemedelsbolaget A1M Pharma har för avsikt att gå in i klinisk fas med sin läkemedelskandidat inom njurskydd med siktet att kunna presentera preliminära data redan under 2018. Därefter siktar bolaget på att kunna inleda förhandlingar med internationella läkemedelsbolag.

Inför de kliniska studierna genomför A1M Pharma en nyemission på 123 miljoner kronor. Teckningstiden pågår fram till den 7 april.    

– Den här emissionen gör att vi kan ta bolaget till nästa nivå på ett tids- och kostnadseffektivt sätt. Om vi lyckas bevisa medlets njurskyddande egenskaper på patienter är vår målsättning att kunna slutföra licensdiskussioner med internationella läkemedelsbolag, förklarar A1M Pharmas styrelseordförande Martin Austin.

Martin Austin har 40 års branscherfarenhet från ledande positioner vid bland annat det internationella läkemedelsbolaget Roche, och är en av de drivande krafterna bakom bolagets offensiva kliniska satsning. Precis som samtliga medlemmar i styrelse och ledning äger han även aktier i bolaget.

Njurskydd vid strålbehandling
A1M Pharma utvecklar läkemedelskandidaten ROSGard, som är baserat på det kroppsegna proteinet A1M. Medlet har i prekliniska studier visat sig på ett effektivt sätt återställa nedsättningar av njurfunktionen genom att skydda mot så kallad oxidativ stress och reparera skadad vävnad. 

Bolaget offentliggjorde nyligen en uppdaterad klinisk plan som innebär att bolaget initialt satsar på fas I/II-studier inom njurskydd vid strålbehandling (PRRT) med sikte på att presentera preliminära data redan under andra halvan av 2018. Studierna kommer att genomföras med så kallat adaptiv studiedesign, vilket gör det möjligt att löpande förändra studieprotokollet och därmed arbeta med mindre patientgrupper. 

Marknaden för strålbehandling av neuroendokrina tumörer bedöms vara värd cirka 0,5-1 miljard dollar i USA och Europa. Den totala marknaden för behandling med radioisotoper beräknas vara värd cirka 7-8 miljarder dollar.

Havandeskapsförgiftning uppmärksammad i SVT
Enligt A1M Pharmas vd Tomas Eriksson kommer den nya kliniska planen även att stödja bolagets utveckling av sin läkemedelskandidat mot havandeskapsförgiftning. Bolagets forskningsframsteg inom området uppmärksammades nyligen av SVT och en rad andra medier.

– En nyckelfråga är att säkerställa substansens säkerhet innan vi påbörjar kliniska studier med gravida kvinnor. En möjlig väg är att ta fram kliniska säkerhetsdata via vårt andra fokusområde, och om myndigheterna tillåter kan vi sedan gå direkt in i fas II inom havandeskapsförgiftning, säger Tomas Eriksson.

Havandeskapsförgiftning drabbar omkring 10 miljoner kvinnor årligen, och marknadspotentialen för ett välfungerande läkemedel bedöms vara omfattande.

  • Emissionen i sammandrag 

  • Volym: 123 MSEK (plus 41 MSEK vid full teckning av teckningsoptioner)
  • Teckningstid: 24 mars – 7 april 2017
  • Teckningskurs: 2,25 SEK per unit. En unit består av 3 aktier och en teckningsoption som erhålls vederlagsfritt. Det ger en emissionskurs på 0,75 SEK per aktie.   

  • Aktieägare i A1M har företrädesrätt att teckna en unit per en varje befintlig aktie som innehas på avstämningsdagen den 21 mars 2017. 

  • Emissionen är säkerställd med emissionsgarantier upp till 65 procent av emissionsbeloppet.

  • A1M Pharma har ansökt om listning på Nasdaq First North. Första handelsdag är preliminärt bestämd till vecka 23. Bolaget är i dag listat på Aktietorget,

  • Läs mer på Investerarbrevets emissionsbilaga om A1M Pharmas emission här


Denna artikel är information från Laika Consultings kund. Artiklar i Investerarbrevet skall tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde.

Prenumerera på Investerarbrevet:

Som prenumerant får du varje månad Investerarbrevet samt inbjudningar till våra event och erbjudanden från våra samarbetspartners. Investerarbrevet produceras av Laika Consulting.  Läs om hur Laika Consulting behandlar  personuppgifter här!

Fyll i din e-post nedan

MEDVERKA - Varje månad har vi över 100 000 läsare bestående av institutionella placerare, större investerare och småsparare.

Vill du synas i investerarbrevet? 

Vill du medverka kontakta katarina.stenborg@laika.se

NYHETSBREV

Prenumerera på Investerarbrevet

Investerarbrevet kommer ut en gång i månaden och varje nummer är fullmatat med placeringstips. Vi skriver om fonder, emissioner och annan information som investeraren har nytta av.

INVESTERARBREVET PRODUCERAS AV 

Laika Consulting AB

Huvudkontor:  Birger Jarlsgatan 41A   ·   111 45 Stockholm 

E-post: info@laika.se

© Copyright 2019 Laika Consulting    Om cookies    Sitemap

Följ oss gärna på sociala medier

INFORMATION

Investerarbrevet är ett nyhetsbrev som produceras av Laika Consulting AB, ett kommunikations- och marknadsföringsföretag inom finansbranschen som riktar sig mot individer, organisationer och företag. Laika tillhandahåller ingen egen investeringsrådgivning till kunder och mottager och förmedlar inga investeringsorder. Laika fungerar istället som en länk och förmedlare av kundkontakter mellan individer, organisationer och företag som vill investera i värdepapper och de bolag som tillhandahåller värdepapper. Artiklar i Investerarbrevet skall tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde. För närmare information om Laika och vår verksamhet vänligen besök vår hemsida www.laika.se. Läs om hur Laika Consulting behandlar personuppgifter här.