Denna sida är en annonsbilaga med nyheter för investeraren från Laika Consulting.

Publicerad 7 aug 2014

Obligationer från tillväxtländer alternativ till företagsobligationer

Obligationer utgivna på tillväxtmarknader i hårdvaluta gav en avkastning om över 7 procent under årets första halvår, och det finns möjligheter till fortsatta uppgångar under året. Det menar Bent Lystbæk på Danske Invest som förvaltar fonden Tillväxtmarknadsobligationer och ser denna typ av placeringar som ett attraktivt alternativ till företagsobligationer.

Under det första halvåret i år visade tillväxtmarknaderna styrka och många av börserna utvecklades starkt. Men det var inte de enda investeringarna på tillväxtmarknaderna som gladde investerarna. Även obligationer utgivna av tillväxtländer i så kallad hårdvaluta (dollar eller euro) gav en god avkastning under perioden. Enligt Bent Lystbæk som förvaltar Danske Invests fond Tillväxtmarknadsobligationer finns det flera anledningar till att dessa obligationer är ett intressant alternativ till företagsobligationer. En av anledningar är den lägre valutarisken, då obligationerna ges ut i dollar eller euro.


<o:p></o:p>

– Samtidigt är obligationer från tillväxtmarknader fortfarande attraktivt prissatta och investerare får högt utbyte, inte bara i förhållande till amerikanska statsobligationer, utan också i förhållande till amerikanska och europeiska företagsobligationer med samma kreditvärdighet, berättar Bent Lystbæk.<o:p></o:p>


Starkare tilltro till tillväxtmarknaderna
Under förra året föredrog investerare både aktier och obligationer från utvecklade länder snarare än tillväxtländer, och tillväxtobligationer i hårdvaluta tappade omkring 5 procent. Men nu menar Bent Lystbæk att trenden har vänt i och med positiva indikationer om den globala ekonomiska utvecklingen.<o:p></o:p>


– Det är klart att investerarnas uppförande påverkas om det ständigt talas negativt om tillväxtmarknader. Men detta har ändrats och vi ser bland annat att exporten i regionen ökar i takt med att de ekonomiska förhållandena i USA och Europa förbättras. Allt detta är positiva nyheter, säger Bent Lystbæk. 


Ukrainakrisen i början av året var en annan faktor som tillfälligt minskade tilltron till tillväxtländerna, men Bent Lystbæk menar att denna oro sedan dess har avtagit även om osämjan mellan Ryssland och väst har ökat.


ECBs penningpolitik gynnsam för Östeuropa
Den Europeiska centralbanken beslöt sig för att sänka styrräntan i juni, och detta gynnade obligationer från tillväxtländer utgivna i hårdvaluta. Inte minst de som givits ut i Östeuropa.


– Efterfrågan på euroobligationer har stigit efter ECBs räntesänkning. Det har i synnerhet skapat intresse för östeuropeiska obligationer utgivna i euro, som vi har en hel del av i portföljen. Det har gjort att kurserna har stigit och att investerarna har fått en god avkastning, säger Bent Lystbæk.<o:p></o:p>


Viktigt att tänka på riskspridningen
Bent Lystbæk menar att det viktigt att poängtera att tillväxtobligationer i hårdvaluta är ett riskfyllt tillgångsslag, och därför är det viktigt att sprida riskerna mellan flertalet olika obligationer genom att exempelvis investera i en fond. Utvecklingen i Argentina, som kan komma att tvingas ställa in betalningarna för en del av statsskulden efter ett utslag i New Yorks högsta domstol, är ett exempel på de risker som faktiskt finns. Dock har obligationer från tillväxtländer varit en god investering historiskt sett.<o:p></o:p>


– Tillgångsklassen har sedan 2002 levererat en genomsnittlig avkastning på över 10 procent om året, säger Bent Lystbæk. <o:p></o:p>

Danske Invests avdelning Tillväxtmarknadsobligationer investerar i över 100 olika typer av obligationer och har därmed en riskspridning som privata investerare sällan själva kan uppnå.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.<o:p></o:p>

Denna artikel är information från Laika Consultings kund. Artiklar i Investerarbrevet skall tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde.

Prenumerera på Investerarbrevet:

Som prenumerant får du varje månad Investerarbrevet samt inbjudningar till våra event och erbjudanden från våra samarbetspartners. Investerarbrevet produceras av Laika Consulting.  Läs om hur Laika Consulting behandlar  personuppgifter här!

Fyll i din e-post nedan

”Vi är överlägsna konkurrenterna”

Efterfrågad produkt på väg mot marknaden. Det svenska teknikbolaget Flexiwaggon står nu inför det verkliga genombrottet med sin smarta och på många sätt unika järnvägsvagn. Flera internationella samarbeten är etablerade och när den första vagnen snart är klar går försäljningsarbetet in i en mycket intensiv fas. – Vi är överlägsna konkurrenterna, säger Flexiwaggons vd.
MEDVERKA - Varje månad har vi över 100 000 läsare bestående av institutionella placerare, större investerare och småsparare.

Vill du synas i investerarbrevet? 

Vill du medverka kontakta katarina.stenborg@laika.se

NYHETSBREV

Prenumerera på Investerarbrevet

Investerarbrevet kommer ut en gång i månaden och varje nummer är fullmatat med placeringstips. Vi skriver om fonder, emissioner och annan information som investeraren har nytta av.

INVESTERARBREVET PRODUCERAS AV 

Laika Consulting AB

Huvudkontor:  Birger Jarlsgatan 41A   ·   111 45 Stockholm 

E-post: info@laika.se

© Copyright 2019 Laika Consulting    Om cookies    Sitemap

Följ oss gärna på sociala medier

INFORMATION

Investerarbrevet är ett nyhetsbrev som produceras av Laika Consulting AB, ett kommunikations- och marknadsföringsföretag inom finansbranschen som riktar sig mot individer, organisationer och företag. Laika tillhandahåller ingen egen investeringsrådgivning till kunder och mottager och förmedlar inga investeringsorder. Laika fungerar istället som en länk och förmedlare av kundkontakter mellan individer, organisationer och företag som vill investera i värdepapper och de bolag som tillhandahåller värdepapper. Artiklar i Investerarbrevet skall tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde. För närmare information om Laika och vår verksamhet vänligen besök vår hemsida www.laika.se. Läs om hur Laika Consulting behandlar personuppgifter här.