Denna sida är en annonsbilaga med nyheter för investeraren från Laika Consulting.

Publicerad 30 apr 2019

Nytt samarbete lyfter Cell Impact

Bolag i medvind tar in nytt kapital Cell Impact, som redan har en stark ställning på den globala marknaden för bränsleceller, tar nu ett första steg in på den snabbt växande marknaden för elbilar. Samarbetet med en japansk leverantör inom bilindustrin är en tydlig bekräftelse på att det svenska bolagets teknik är konkurrenskraftig. Bolaget är nu positionerat för en snabb produktionsökning.

– Det här kan vara början på något riktigt stort, säger Pär Teike, som är vd för Cell Impact, med anledning av att bolaget nyligen inledde ett samarbete inom den japanska bilindustrin.

Kunden är NKC Japan, vilken är en stor underleverantör till bilindustrin. Samarbetet, som initialt innefattar en beställning värd 3,4 miljoner kronor, kan vara ett viktigt steg på vägen till betydande volymer drivet av utvecklingen av bränsleceller i elfordon. 

Producent av flödesplattor
Cell Impact, som grundades 1999, är en tillverkare och leverantör av flödesplattor, som är en kritisk komponent i en bränslecell. Flödesplattor används i sin tur i en process där vätgas omvandlas till elektricitet. Efterfrågan ökar nu snabbt och antalet flödesplattor som behövs för att täcka den globala efterfrågan uppskattas till drygt 100 miljoner år 2022, för att öka ytterligare till cirka 1 miljard år 2030. Detta är bakgrunden till att Cell Impact under förra året gjorde en strategisk omorientering från att tidigare leverera produktionsutrustning till att nu fokusera på tillverkningen av flödesplattor. Produktionsteknologin är skyddad av patent. 

"Det här kan vara början på något riktigt stort", säger Pär Teike, vd för Cell Impact.

En stor fördel är att bolaget redan är i kommersiell fas, där försäljningen på framförallt den amerikanska marknaden är på väg att ta ordentlig fart. Det är försäljningen av flödesplattor till bränslecellstillverkare, som sin tur har amerikanska logistikkunder, till exempel tillverkare av gaffeltruckar, som ökar stadigt. 

– Vi räknar med en försäljning på mellan 20 och 40 miljoner kronor för 2019, vilket i så fall är rejäl ökning från förra året, säger Teike.

Bilmarknaden är den verkligt stora potentialen
Men en ännu större potential ligger i elbilsmarknaden där vätgasdrift och bränsleceller är redo för implementering. En viktig förklaring är naturligtvis fokuseringen på 
och behovet att snabbt minska användningen av fossila bränslen. En viktig del i detta är elektrifiering av fordonsparken.

– Att ett storföretag som NKC Japan nu är intresserade av vår teknik ser vi naturligtvis som ett stort erkännande, säger Teike, som tillägger:  

– NKC är världsledande inom komponenter till kullager och transportsystem, och har flera av de större biltillverkarna som kunder, så vi ser en stor möjlighet för oss.

Den initiala ordern från NKC Japan omfattar både ett utvecklingsprojekt samt produktion av en mindre serie flödesplattor för utvärdering hos en ledande biltillverkare.

Skalbar teknik
En stor fördel med Cell Impacts teknik är att den är skalbar, och bolaget har nu stort fokus på att öka produktionskapaciteten i syfte att öka volymerna. Det är bakgrunden till att bolaget nu genomför helt säkerställd nyemission om drygt 50 miljoner kronor. Inklusive en riktad emission uppgår emissionsvolymen till knappt 70 miljoner kronor (knappt 80 miljoner inklusive en eventuell överteckningsemission). 

– Vi har gått igenom utvecklingsstadiet, och har nu fullt fokus på att kommersialisera volymproduktion. Målet är att på lite sikt bli en etablerad och ledande leverantör till ett större antal bränslecellsproducenter, säger Teike.

En bränslecell är en energiomvandlare som på ett effektivt sätt kan användas för att göra om vätgasens kemiska energi till elektricitet. Restprodukten är rent vatten. Verkningsgraden hos en bränslecell är hög, vilket gör att den ofta kan kompensera för den energiförlust som uppstår då vätgasen tillverkas.

CELL IMPACT FAKTA

Cell Impact företrädesmission

Teckningsperiod: 26 april - 10 maj 2019
Emissionsvolym: 54,4 MSEK. Utöver detta genomförs en riktad emission om högst 14 MSEK. En eventuell överteckningsemission uppgår till högst 10 MSEK.
Teckningskurs: 12 SEK per unit. En unit består av fyra (4) aktier samt en (1) vederlagsfri teckningsoption. Det ger en teckningskurs på 3 SEK per aktie. 

Befintliga aktieägare har företrädesrätt.

Genom garanti- och teckningsåtaganden samt särskilda teckningsåtaganden är emissionen garanterad till 100 procent.

Cell Impact är noterat på Nasdaq First North.

Läs folder och prospekt.
Anmälningssedel för teckning utan stöd av uniträtter

Läs mer på bolagets hemsida.

Se och hör Cell Impacts vd Pär Teike berätta om bolaget och om marknaden för bränsleceller

Denna artikel är information från Laika Consultings kund. Artiklar i Investerarbrevet skall tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde.

Prenumerera på Investerarbrevet:

Som prenumerant får du varje månad Investerarbrevet samt inbjudningar till våra event och erbjudanden från våra samarbetspartners. Investerarbrevet produceras av Laika Consulting.  Läs om hur Laika Consulting behandlar  personuppgifter här!

Fyll i din e-post nedan

MEDVERKA - Varje månad har vi över 100 000 läsare bestående av institutionella placerare, större investerare och småsparare.

Vill du synas i investerarbrevet? 

Vill du medverka kontakta kaarlo.airaxin@laika.se

NYHETSBREV

Prenumerera på Investerarbrevet

Investerarbrevet kommer ut en gång i månaden och varje nummer är fullmatat med placeringstips. Vi skriver om fonder, emissioner och annan information som investeraren har nytta av.

INVESTERARBREVET PRODUCERAS AV 

Laika Consulting AB

Huvudkontor:  Birger Jarlsgatan 41A   ·   111 45 Stockholm 

E-post: info@laika.se

© Copyright 2019 Laika Consulting    Om cookies    Sitemap

Följ oss gärna på sociala medier

INFORMATION

Investerarbrevet är ett nyhetsbrev som produceras av Laika Consulting AB, ett kommunikations- och marknadsföringsföretag inom finansbranschen som riktar sig mot individer, organisationer och företag. Laika tillhandahåller ingen egen investeringsrådgivning till kunder och mottager och förmedlar inga investeringsorder. Laika fungerar istället som en länk och förmedlare av kundkontakter mellan individer, organisationer och företag som vill investera i värdepapper och de bolag som tillhandahåller värdepapper. Artiklar i Investerarbrevet skall tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde. För närmare information om Laika och vår verksamhet vänligen besök vår hemsida www.laika.se. Läs om hur Laika Consulting behandlar personuppgifter här.