Denna sida är en annonsbilaga med nyheter för investeraren från Laika Consulting.

Lina Fransson, makroanalytiker på Söderberg & Partners, berättar om finansrådgivarens utsikter för makroekonomin.

Publicerad 1 nov 2013

Nu tar gammelekonomier revansch

Mogna ekonomier visar en stabilare trend. Samtidigt tilltar osäkerheten inom tillväxtmarknader. Det konstaterade finansrådgivaren Söderberg & Partners vid sin senaste marknadsuppdatering.

– Ledande för konjunkturen är fortsatt USA, men även Europa och Japan visar en något bättre aktivitet. För BRIC-länderna haltar däremot tillväxten, även om Kina har visat något bättre tillväxttal sedan sommaren, säger Lina Fransson, makroanalytiker på finansrådgivaren Söderberg & Partners.

<o:p></o:p>

 

Söderberg & Partners huvudscenario under de kommande månaderna är ett positivt flöde till aktiemarknaden. Konjunkturen och optimismen har stärkts i börsbolagen och alternativen till aktier upplevs inte som attraktiva. <o:p></o:p>


Större andel aktier i investeringsportföljen 

I en portfölj som i utgångsläget har en allokering på 50 procent aktier och 50 procent räntor rekommenderar Söderberg & Partners nu en aktieandel om 60 procent. Det innebär en ökning från de 55 procent som finansrådgivaren rekommenderade tidigare under året.
– Vår bedömning är att en förbättrad stämning inom Europa i kombination med en attraktiv värdering, gör regionen till en allt mer intressant marknad, säger Lina Fransson.

<o:p></o:p>

 

För Nordamerika ligger fokus kortsiktigt på Federal Reserves framtida planer att reducera stödköpen på obligationsmarknaden. Finansrådgivaren konstaterar att den bakomliggande orsaken till Feds agerande är en allt bättre konjunkturell utveckling med en väntad stärkt sysselsättningsnivå.<o:p></o:p>

– Amerikanska aktiemarknaden är relativt högt värderad och vi ser en mer begränsad potential än tidigare, men samtidigt finns det en viss risk för vinsthemtagningar. Vi höjer trots det regionen i vår investeringsindikator, framförallt på grund av osäkrare utsikter för andra regioner, säger Lina Fransson.

<o:p></o:p>

 

Situationen i Sverige är enligt Söderberg & Partners likartad den i USA. Finansrådgivaren menar att det finns goda förhoppningar om att företagen får ett stöd av en allmänt starkare konjunktur och framförallt av återhämtningen inom övriga Europa.<o:p></o:p>

– Vi är mer osäkra kring trenden på tillväxtmarknader. Även om den senaste tiden bjudit på börsuppgångar och statistiken förbättrats något sedan sommaren kvarstår många frågetecken. Många tillväxtländer har stora obalanser att hantera, säger Lina Fransson

<o:p></o:p>

 

Vad gäller placeringar i Östeuropa föredrar Söderberg & Partners fortsatt länder med en stark koppling till Västeuropa framför Ryssland. I Asien väljer finansrådgivaren främst länder med överskott i bytesbalansen och Japan kvarstår på en låg neutral nivå i bolagets investeringsindikator. De åtgärder som vidtas i landet är enligt Söderberg & Partners lovande men risken för bakslag är stor. <o:p></o:p>


Rekommenderar försiktighet inom ränteplaceringar 

Inom räntemarknaden har de senaste månaderna varit dramatiska med stora ränteuppgångar. Söderberg & Partners förordar viss försiktighet och selektivitet.<o:p></o:p>

– Vi föredrar korta företagsobligationer och europeiska högriskalternativ, ”high yield”. Samtidigt erbjuder obligationer på tillväxtmarknader återigen ett visst värde efter sommarens nedgång, säger Lina Fransson

<o:p></o:p>

<!--EndFragment-->

Denna artikel är information från Laika Consultings kund. Artiklar i Investerarbrevet skall tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde.

Prenumerera på Investerarbrevet:

Som prenumerant får du varje månad Investerarbrevet samt inbjudningar till våra event och erbjudanden från våra samarbetspartners. Investerarbrevet produceras av Laika Consulting.  Läs om hur Laika Consulting behandlar  personuppgifter här!

Fyll i din e-post nedan

MEDVERKA - Varje månad har vi över 100 000 läsare bestående av institutionella placerare, större investerare och småsparare.

Vill du synas i investerarbrevet? 

Vill du medverka kontakta kaarlo.airaxin@laika.se

NYHETSBREV

Prenumerera på Investerarbrevet

Investerarbrevet kommer ut en gång i månaden och varje nummer är fullmatat med placeringstips. Vi skriver om fonder, emissioner och annan information som investeraren har nytta av.

INVESTERARBREVET PRODUCERAS AV 

Laika Consulting AB

Huvudkontor:  Birger Jarlsgatan 41A   ·   111 45 Stockholm 

E-post: info@laika.se

© Copyright 2019 Laika Consulting    Om cookies    Sitemap

Följ oss gärna på sociala medier

INFORMATION

Investerarbrevet är ett nyhetsbrev som produceras av Laika Consulting AB, ett kommunikations- och marknadsföringsföretag inom finansbranschen som riktar sig mot individer, organisationer och företag. Laika tillhandahåller ingen egen investeringsrådgivning till kunder och mottager och förmedlar inga investeringsorder. Laika fungerar istället som en länk och förmedlare av kundkontakter mellan individer, organisationer och företag som vill investera i värdepapper och de bolag som tillhandahåller värdepapper. Artiklar i Investerarbrevet skall tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde. För närmare information om Laika och vår verksamhet vänligen besök vår hemsida www.laika.se. Läs om hur Laika Consulting behandlar personuppgifter här.