Denna sida är en annonsbilaga med nyheter för investeraren från Laika Consulting.

Svenska Bostadsfondens Johan Grevelius, kapitalmarknadschef, och Oscar Swahn, portföljförvaltare, välkomnar såväl nya som gamla investerare att teckna aktier i SBF 14, som direktinvesterar i bostadshyresfastigheter.

Publicerad 1 feb 2017

Nu öppnar Svenska Bostadsfonden upp för lovande investeringsmöjligheter

Direktinvestering i bostadsfastigheter Nu genomförs en nyemission i den senaste i en femton fonder lång och framgångsrik rad av fonder som levererats av Svenska Bostadsfonden sedan 2004. Med 50 500 kronor som lägsta insats kan du teckna dig för aktier från 30 januari till 17 februari 2017.

Svenska Bostadsfonden direktinvesterar i bostadshyresfastigheter. De åtta första fonderna, SBF 1-8, har samtliga avvecklats med vinst. Den genomsnittliga totalavkastningen har uppgått till drygt sju procent per år. Det innebär att fonderna så här långt har varit en stabil placering, som undgår aktiemarknadens tidvis kraftiga svängningar. 

Attraktiv direktexponering med begränsade risker 
Johan Grevelius är kapitalmarknadschef hos Svenska Bostadsfonden. Han framhåller att direktinvesteringar i bostadshyresfastigheter historiskt har varit en trygg sparform med förhållandevis hög realavkastning: 

– Oavsett om det är goda eller dåliga tider i ekonomin behöver människor alltid någonstans att bo, och därför har bostadsfastigheter i alla tider varit eftertraktade placeringar, säger Johan Grevelius. 

Lägger grund för stabilt långsiktigt sparande 
Enligt Oscar Swahn, som är portföljförvaltare hos Svenska Bostadsfonden, handlar det i grunden om att fastigheter är ett bra inslag i alla typer av långsiktigt sparande eftersom de har en fysisk beständighet och själva marken dessutom är en begränsad resurs, framförallt i tillväxtregioner:  

– Vår beprövade, och sedan mer än tio år framgångsrika filosofi, är att göra det möjligt för investerare att köpa in sig i ett bolag som har direktexponering mot hyresfastigheter i strategiska orter. Eftersom fonderna investerar i ett flertal orter sprids riskerna, samtidigt som det bidrar till en god riskjusterad realavkastning, berättar Oscar Swahn. 
 
Oberoende borgar för sund värdering
Fondernas underliggande substansvärde fastställs två gånger per år genom oberoende värderingsfirmor, och delges investerarna uttryckt som NAV (net asset value). 

– På så sätt kan investeraren följa de underliggande tillgångarnas faktiska värdeutveckling på ett objektivt sätt fram till den förutbestämda avvecklingsperioden för den aktuella fonden, förklarar Oscar Swahn. 

Möjligt placera på investeringssparkonto eller i kapitalförsäkring
SBF 14 genomförde en första emission i juni 2016. Det kapitalet är nu investerat i fastigheter belägna i Borgholm, Laholm och Osby. Det är också därför en nyemission sker nu – vilket är i enlighet med prospektet samt för att tillgodose en fortsatt hög efterfrågan från investerare.  

Eftersom aktierna är noterade på NGM Nordic AIF går de även att placera på ett investeringssparkonto eller i en kapitalförsäkring, under tiden fram till avveckling efter cirka sju år. Totalavkastningsmålet för en investering i SBF 14 beräknas uppgå till 6-9 procent per år. Av dessa är målsättningen att fonden ska dela ut cirka 2-3 procent per år när fonden är fullinvesterad.


Grafen – som visar utvecklingen under tidsperioden för 100 000 kronor investerade i respektive tillgångsslag – visar att utvecklingen för svenska hyreshus har varit mycket god och stabil de senaste 30 åren. Källa: MSCI (IPD Nordic Property Data Bank) och NasdaqOMXNordic.

Fokus på substansvärde ger stabilitet och förutsägbarhet
Gemensamt för de fastigheter som förvärvas är att de är i gott tekniskt skick, fullt uthyrda och belägna i Svenska Bostadsfondens befintliga förvaltningsområden vilket skapar synergier och förvaltningsoptimering. Den prisnivå som Svenska Bostadsfonden förvärvar fastigheter för är endast cirka en tredjedel av nyproduktionskostnaden, enligt Johan Grevelius. 

– I kombination med den reglerade hyressättningen i Sverige skapar det en förutsägbarhet i intäktsströmmarna vilket borgar för en trygg avkastning i ett långsiktigt sparande, betonar han. 

Se och hör Johan Grevelius prata om Svenska Bostadsfonden och nyemissionen (från Investerarbrevet Roadshow den 31 januari 2017)


 

  • Villkor och tidsplan för nyemissionen

  • Emissionen omfattar högst 2 000 aktier av serie A. 
  • Emissionskursen är 50 500 kronor per aktie. 
  • Emissionen kommer att tillföra bolaget högst 101 miljoner kronor. 
  • Teckningstiden är 30 januari 2017 till och med 17 februari 2017. 
  • Emissionsinstitut är Aqurat Fondkommission AB.
  • Pressmeddelande om nyemissionen samt mer information finns på hemsidan svenskabostadsfonden.se/sbf14 

Denna artikel är information från Laika Consultings kund. Artiklar i Investerarbrevet skall tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde.

Prenumerera på Investerarbrevet:

Som prenumerant får du varje månad Investerarbrevet samt inbjudningar till våra event och erbjudanden från våra samarbetspartners. Investerarbrevet produceras av Laika Consulting.  Läs om hur Laika Consulting behandlar  personuppgifter här!

Fyll i din e-post nedan

MEDVERKA - Varje månad har vi över 100 000 läsare bestående av institutionella placerare, större investerare och småsparare.

Vill du synas i investerarbrevet? 

Vill du medverka kontakta katarina.stenborg@laika.se

NYHETSBREV

Prenumerera på Investerarbrevet

Investerarbrevet kommer ut en gång i månaden och varje nummer är fullmatat med placeringstips. Vi skriver om fonder, emissioner och annan information som investeraren har nytta av.

INVESTERARBREVET PRODUCERAS AV 

Laika Consulting AB

Huvudkontor:  Birger Jarlsgatan 41A   ·   111 45 Stockholm 

E-post: info@laika.se

© Copyright 2019 Laika Consulting    Om cookies    Sitemap

Följ oss gärna på sociala medier

INFORMATION

Investerarbrevet är ett nyhetsbrev som produceras av Laika Consulting AB, ett kommunikations- och marknadsföringsföretag inom finansbranschen som riktar sig mot individer, organisationer och företag. Laika tillhandahåller ingen egen investeringsrådgivning till kunder och mottager och förmedlar inga investeringsorder. Laika fungerar istället som en länk och förmedlare av kundkontakter mellan individer, organisationer och företag som vill investera i värdepapper och de bolag som tillhandahåller värdepapper. Artiklar i Investerarbrevet skall tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde. För närmare information om Laika och vår verksamhet vänligen besök vår hemsida www.laika.se. Läs om hur Laika Consulting behandlar personuppgifter här.