Denna sida är en annonsbilaga med nyheter för investeraren från Laika Consulting.

Publicerad 4 feb 2015

NeuroVive i ropet på glödhet bioteknikmarknad

Bioteknikbolag har rönt fortsatta framgångar det senaste året med kraftiga uppgångar för flera individuella bolag. Med en uppgång på 210 procent är NeuroVive Pharmaceutical den klarast lysande stjärnan på Stockholmsbörsen.

2014 var återigen ett starkt år för bioteknikaktier där branschindexet Nasdaq Biotechnology var upp hela 34 procent. Samtidigt hade bioteknikfonderna ett mycket framgångsrikt år där Morningstars fondindex för bioteknik var upp över 60 procent.
Bakgrunden till uppgången för bioteknikbolagen står enligt den fristående läkemedelsanalytikern Kim Dahlström att finna i ett antal faktorer:


– Generellt beror uppgången på ökad riskaptit tack vare extremt låga marknadsräntor. Framgångsrika forskningsresultat, ökad förvärvsaktivitet och framförallt lyckosamma marknadslanseringar har också bidragit till uppgången, säger Kim Dahlström.


Enligt Kim Dahlström har många bolag intressanta och potentiellt revolutionerande läkemedelskandidater. Det har medfört förväntningar om uppköp och licensaffärer. De stora globala läkemedelsföretagen har dessutom i allt högre utsträckning börjat intressera sig för tidiga projekt, vilket eldat på intresset för forskningsbolagen. 


Neurovive bästa aktien

På Stockholmsbörsen har bioteknikbolagen också fått sin beskärda del av uppgången. Bioteknikbolaget NeuroVives aktiekurs har stigit med 210 procent det senaste året. 


– NeuroVive hade i fjol ett mycket starkt nyhetsflöde. Bolagets fas III-studie för läkemedelskandidaten CicloMulsion blev fullrekryterad. Dessutom tecknade bolaget ett avtal om fortsatt forskning mot utökade potentiella indikationer för CicloMulsion och därutöver kom nyheter om lovande forskningsresultat för hepatit B-kandidaten NVP018, säger Kim Dahlström.


Under sommaren utvecklades aktien starkt. Detta efter att storägaren Baulos Capital gjort aggressiva köp i aktien samtidigt som förväntningarna ökade på ett licensavtal för NVP018. Se intervju med bolagets VD här . När så avtalet med Oncore Biopharma slöts uppstod lite av ett antiklimax, enligt Kim Dahlström.


– Totalvärdet av avtalet på 150 MUSD exklusive royalties överskuggades av en blygsam upfront betalning. Kortsiktiga investerare hade nog hoppats på en högre förskottsbetalning. Själv ser jag avtalet som fantastiskt, framförallt med tanke på Oncore grundarnas gedigna bakgrund och track record. 


Måndagen den 12 januari 2015 blev det offentligt att Oncore bildar ett gemensamt bolag med nordamerikanska Tekmira Pharmaceuticals i syfte att skapa ett ledande bolag inom Hepatit-B, ett samarbete som kan gynna Neurovive. 


Vad ska man då tro om framtiden för biotekniksektorn generellt och för Neurovive i synnerhet? Enligt Kim Dahlström är läkemedel en tillväxtbransch tack vare den demografiska utvecklingen. 


Ökad förvärvsaktivitet

– Fler blir äldre vilket resulterar i högre konsumtion av läkemedel. Detta talar för en fortsatt god utveckling för biotekniksektorn på lång sikt. Läkemedelsjättarna kämpar även mot patentutgångar för deras storsäljande läkemedel och är tvingade att leta ersättare, vilket bör elda på förvärvsaktiviteten och antalet licensaffärer, säger Kim Dahlström och lägger till:

 

– För NeuroVive är det viktigt att bolagets läkemedelskandidat Ciclomulsion uppvisar framgångar eftersom det är bolagets längst framskridna läkemedelskandidat, säger Kim Dahlström.


Kim Dahlström höjer även ett varningens finger för eventuella rekyler för bioteknikmarknaden som helhet.


– Börsuppgången har pågått under ett flertal år. Risken finns att en allmän större börsnedgång resulterar i kraftiga kursfall för bioteknikbolagen, säger han. 


Denna artikel är information från Laika Consultings kund. Artiklar i Investerarbrevet skall tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde.

Prenumerera på Investerarbrevet:

Som prenumerant får du varje månad Investerarbrevet samt inbjudningar till våra event och erbjudanden från våra samarbetspartners. Investerarbrevet produceras av Laika Consulting.  Läs om hur Laika Consulting behandlar  personuppgifter här!

Fyll i din e-post nedan

”Vi är överlägsna konkurrenterna”

Efterfrågad produkt på väg mot marknaden. Det svenska teknikbolaget Flexiwaggon står nu inför det verkliga genombrottet med sin smarta och på många sätt unika järnvägsvagn. Flera internationella samarbeten är etablerade och när den första vagnen snart är klar går försäljningsarbetet in i en mycket intensiv fas. – Vi är överlägsna konkurrenterna, säger Flexiwaggons vd.
MEDVERKA - Varje månad har vi över 100 000 läsare bestående av institutionella placerare, större investerare och småsparare.

Vill du synas i investerarbrevet? 

Vill du medverka kontakta katarina.stenborg@laika.se

NYHETSBREV

Prenumerera på Investerarbrevet

Investerarbrevet kommer ut en gång i månaden och varje nummer är fullmatat med placeringstips. Vi skriver om fonder, emissioner och annan information som investeraren har nytta av.

INVESTERARBREVET PRODUCERAS AV 

Laika Consulting AB

Huvudkontor:  Birger Jarlsgatan 41A   ·   111 45 Stockholm 

E-post: info@laika.se

© Copyright 2019 Laika Consulting    Om cookies    Sitemap

Följ oss gärna på sociala medier

INFORMATION

Investerarbrevet är ett nyhetsbrev som produceras av Laika Consulting AB, ett kommunikations- och marknadsföringsföretag inom finansbranschen som riktar sig mot individer, organisationer och företag. Laika tillhandahåller ingen egen investeringsrådgivning till kunder och mottager och förmedlar inga investeringsorder. Laika fungerar istället som en länk och förmedlare av kundkontakter mellan individer, organisationer och företag som vill investera i värdepapper och de bolag som tillhandahåller värdepapper. Artiklar i Investerarbrevet skall tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde. För närmare information om Laika och vår verksamhet vänligen besök vår hemsida www.laika.se. Läs om hur Laika Consulting behandlar personuppgifter här.