Denna sida är en annonsbilaga med nyheter för investeraren från Laika Consulting.

Publicerad 2 mar 2015

Nästa anhalt för europeiska statsobligationer?

Den europeiska centralbankens enorma stimulanspaket har lett till en rad frågetecken om hur statsobligationer kommer att utvecklas. Här ger Tom Sartain, förvaltare av räntefonder vid Schroders, sin syn på framtiden för europeiska statsobligationer.

I januari annonserade den europeiska centralbanken, ECB, en expansion av sitt program för tillgångsköp. Många investerare vill veta vad man kan förvänta sig av europeiska statsobligationer i ett marknadsläge som präglas av låga räntor.


I en analys har Schroders sammanfattat sin syn i fyra punkter:


• Blotta storleken på stimulanspaketet och det faktum att programmet inte har en annonserad slutpunkt kom som en överraskning för marknaden. Schroders anser att detta kommer visa sig ha större påverkan på stigande inflationsförväntningar än vad marknaden räknat in.


• Marknaden är alltför pessimistisk gällande den kortsiktiga tillväxtpotentialen i eurozonen. Redan innan beslutet i januari svängde ekonomisk statistik i rätt riktning. Tillgångsköpen kommer elda på den ekonomiska utvecklingen ytterligare anser Schroders.


• ECBs tydliga åtgärdsprogram kan ändra balansen mellan utbud och efterfrågan för vissa delar av den europeiska obligationsmarknaden; vissa tillgångar kommer gynnas tydligt av detta, enligt Schroders. 


• Även om penningpolitiken i eurozonen rör sig i motsatt riktning från den politik som förs i starkare ekonomier som USA och Storbritannien kommer nyckelfaktorer gällande prissättning av obligationer vara fortsatt sammanflätade. Historiskt har inflationsriskpremien (avkastning investerare kräver som ersättning för inflationsrisk) och löptidspremien (avkastningen som krävs för att röra sig längre ut på räntekurvan) samvarierat tydligt mellan dessa marknader.


Även om det fortfarande är oklart hur ECB praktiskt planerar genomföra sina tillgångsköp anser Schroders att 2015 kommer presentera en mängd möjligheter för aktiva förvaltare.


– Vi tittar aktivt på marknader som kan komma att gynnas av de stora tillgångsköpen. Obligationer med lång löptid i icke-centrala ekonomier är ett exempel, säger Tom Sartain. 


Obligationsräntorna i många eurozonländer är mycket låga och i vissa fall negativa. Men spanska och italienska obligationsräntor erbjuder en positiv ränta och en relativt brant räntekurva. 


– Det ser relativt attraktivt ut för spanska och italienska statsobligationer, speciellt eftersom ECB har beslutat att investera på dessa marknader, säger Tom Sartain och fortsätter:


– På medellång sikt är det sannolikt att räntorna rör sig uppåt men de kommer vara fortsatt låga jämfört med historiska nivåer. Europeiska räntor kommer även framöver vara lägre än räntorna i ekonomier som växer snabbare såsom USA, säger Tom Sartain.


Den största systemrisken i eurozonen anser Tom Sertain vara Greklands eventuella beslut att lämna euroområdet i en så kallad ”Grexit”. Marknaden fortsätter att vara nervös för situationen i Grekland och skulle händelser gå i fel riktning skulle inte ökade tillgångsköp räcka för att hindra investerare från att kräva högre riskpremier för tillgångar i eurozonen.Denna artikel är information från Laika Consultings kund. Artiklar i Investerarbrevet skall tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde.

Prenumerera på Investerarbrevet:

Som prenumerant får du varje månad Investerarbrevet samt inbjudningar till våra event och erbjudanden från våra samarbetspartners. Investerarbrevet produceras av Laika Consulting.  Läs om hur Laika Consulting behandlar  personuppgifter här!

Fyll i din e-post nedan

”Vi är överlägsna konkurrenterna”

Efterfrågad produkt på väg mot marknaden. Det svenska teknikbolaget Flexiwaggon står nu inför det verkliga genombrottet med sin smarta och på många sätt unika järnvägsvagn. Flera internationella samarbeten är etablerade och när den första vagnen snart är klar går försäljningsarbetet in i en mycket intensiv fas. – Vi är överlägsna konkurrenterna, säger Flexiwaggons vd.
MEDVERKA - Varje månad har vi över 100 000 läsare bestående av institutionella placerare, större investerare och småsparare.

Vill du synas i investerarbrevet? 

Vill du medverka kontakta katarina.stenborg@laika.se

NYHETSBREV

Prenumerera på Investerarbrevet

Investerarbrevet kommer ut en gång i månaden och varje nummer är fullmatat med placeringstips. Vi skriver om fonder, emissioner och annan information som investeraren har nytta av.

INVESTERARBREVET PRODUCERAS AV 

Laika Consulting AB

Huvudkontor:  Birger Jarlsgatan 41A   ·   111 45 Stockholm 

E-post: info@laika.se

© Copyright 2019 Laika Consulting    Om cookies    Sitemap

Följ oss gärna på sociala medier

INFORMATION

Investerarbrevet är ett nyhetsbrev som produceras av Laika Consulting AB, ett kommunikations- och marknadsföringsföretag inom finansbranschen som riktar sig mot individer, organisationer och företag. Laika tillhandahåller ingen egen investeringsrådgivning till kunder och mottager och förmedlar inga investeringsorder. Laika fungerar istället som en länk och förmedlare av kundkontakter mellan individer, organisationer och företag som vill investera i värdepapper och de bolag som tillhandahåller värdepapper. Artiklar i Investerarbrevet skall tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde. För närmare information om Laika och vår verksamhet vänligen besök vår hemsida www.laika.se. Läs om hur Laika Consulting behandlar personuppgifter här.