Denna sida är en annonsbilaga med nyheter för investeraren från Laika Consulting.

Publicerad 27 jan 2020

Medtechbolaget växlar upp verksamheten

Stärker erbjudandet till kund. Med flera utländska samarbetspartners i ryggen står det svenska medicinteknikbolaget Clinical Laserthermia Systems (CLS) redo att växla upp verksamheten. Omsättningen ökar och bolaget fortsätter sin målmedvetna etablering i Europa och USA.

Det kommande året görs en teknisk uppdatering av bolagets system för laserstyrd cancerbehandling, produktportföljen kompletteras och det kliniska utvecklingsarbetet tar nästa steg. Arbetet med marknadsetablering, med primärt fokus på USA, intensifieras. 

För att finansiera satsningarna genomför det First North-noterade bolaget nu en företrädesemission om omkring 50 miljoner kronor i kombination med en riktad emission om 12 miljoner kronor.

– Våra internationella samarbeten har gjort att vi stärkt vår position på marknaden. I slutet av förra året såg vi de första resultaten i form av ökad försäljning av våra engångsprodukter för ablationsbehandling. Under 2020 kommer det också att innebära ett mer komplett erbjudande till kund, säger Lars-Erik Eriksson, vd för Clinical Laserthermia Systems (CLS). 

Stadigt stigande försäljningssiffror 

Bolaget utvecklar och säljer ett system för bildledd laserbehandling av maligna eller benigna tumörer, TRANBERG Thermal Therapy System (se faktaruta). Bolaget har de senaste åren successivt stärkt sin position på marknaden, vilket också visar sig i stigande försäljningssiffror. 2019 var bolagets främsta år hittills sett till omsättningen. Eriksson pekar framförallt på bolagets internationella samarbeten som en viktig förklaring till den starka utvecklingen. 

– MRI Interventions är en viktig partner för oss, men jag tror också att det faktum att Siemens Healthineers sett styrkan i vår nya termometrimjukvara ökat marknadens intresse för CLS, förklarar han. 

Satsar på nya marknader 

Europa och USA kommer att vara i fokus också i fortsättningen, men i bolagets strategi ligger också en expansion till andra marknader.

– Den starkaste tillväxten i vår marknad finns i Asien, främst Kina, Singapore och Indien, och därför är en etablering där ett naturligt nästa steg, säger Eriksson, som fortsätter: 

– Det sätt som vi nått framgång på etablerade marknader kan fungera som modell för hur vi ska vi jobba på tillväxtmarknaderna. Vi har radarn påslagen när det gäller att hitta rätt partner. 

Fler kliniska studier… 

Tidigare kliniska studier har visat att CLS:s behandlingsmetod är både säker och skonsam och resultaten avseende överlevnad efter behandling är lovande. För att kunna dra relevanta vetenskapliga slutsatser avseende behandlingseffekt så planerar bolaget att genomföra ytterligare studier. 

– Vi bedriver redan i dag studier i samarbete med Toronto University Hospital med inriktning på FLA-behandling av prostatacancer i tidig fas. Ansvarig läkare har signalerat att han vill utöka studien och det är vi mycket intresserade av, säger Eriksson. 

– Vi planerar också för en större klinisk studie med vår egen metod för behandling av bukspottkörtelcancer, säger Eriksson, som här syftar på CLS imILT-behandling. 

Det finns en principplan för studien och CLS diskuterar med ett antal kliniker om hur ett samarbete kan se ut.

– Våra internationella samarbeten har gjort att vi stärkt vår position på marknaden, säger Lars-Erik Eriksson, vd på CLS.

– Tanken är att finansiera studien med projektanslag, och då är det viktigt vilka sjukhus som deltar i projektet och vilka åtaganden de är beredda att göra i projektet, berättar Eriksson. 

…och teknisk utveckling 

Under 2020 kommer CLS att lansera ett uppdaterat TRANBERG-system med nya mjukvaran Thermoguide – anpassad för Siemens MR-scanners. I den tekniska utvecklingsplanen ligger att anpassa mjukvaran för MR-utrustning från ytterligare ledande leverantörer. 

– Vi vill ju ligga i framkant när det gäller teknikutveckling och förvalta den potential vi ser i imILT. Den i stort sett fullt garanterade nyemissionen ger oss resurser och förutsättningar för detta, säger Eriksson.

Fakta - Clinical Laserthermia Systems (CLS)

Clinical Laserthermia Systems utvecklar och säljer TRANBERG Thermal Therapy System tillsammans med specialdesignade sterila engångsprodukter för behandling av cancertumörer. Produkterna marknadsförs för bildstyrd laserablation, i första hand för behandling av prostatacancer i tidig fas, samt för behandling med immunstimulerande interstitiell lasertermoterapi (imILT). 

CLS produkter är godkända i USA och inom EU.

CLS är noterad på Nasdaq First North Growth Market.

Läs mer om bolaget här.

Emissionen i sammandrag

Teckningstid: t.o.m. 4 februari 

Emissionsvolym: 50,3 MSEK 

Teckningskurs: 5,80 SEK per aktie 

Befintliga aktieägare har företrädesrätt. Emissionen är garanterad till 97,3 procent. 

CLS genomför även en riktad nyemission till externa investerare på 12,1 MSEK. 

Läs prospekt.

Denna artikel är information från Laika Consultings kund. Artiklar i Investerarbrevet skall tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde.

Prenumerera på Investerarbrevet:

Som prenumerant får du varje månad Investerarbrevet samt inbjudningar till våra event och erbjudanden från våra samarbetspartners. Investerarbrevet produceras av Laika Consulting.  Läs om hur Laika Consulting behandlar  personuppgifter här!

Fyll i din e-post nedan

MEDVERKA - Varje månad har vi över 100 000 läsare bestående av institutionella placerare, större investerare och småsparare.

Vill du synas i investerarbrevet? 

Vill du medverka kontakta kaarlo.airaxin@laika.se

NYHETSBREV

Prenumerera på Investerarbrevet

Investerarbrevet kommer ut en gång i månaden och varje nummer är fullmatat med placeringstips. Vi skriver om fonder, emissioner och annan information som investeraren har nytta av.

INVESTERARBREVET PRODUCERAS AV 

Laika Consulting AB

Huvudkontor:  Birger Jarlsgatan 41A   ·   111 45 Stockholm 

E-post: info@laika.se

© Copyright 2019 Laika Consulting    Om cookies    Sitemap

Följ oss gärna på sociala medier

INFORMATION

Investerarbrevet är ett nyhetsbrev som produceras av Laika Consulting AB, ett kommunikations- och marknadsföringsföretag inom finansbranschen som riktar sig mot individer, organisationer och företag. Laika tillhandahåller ingen egen investeringsrådgivning till kunder och mottager och förmedlar inga investeringsorder. Laika fungerar istället som en länk och förmedlare av kundkontakter mellan individer, organisationer och företag som vill investera i värdepapper och de bolag som tillhandahåller värdepapper. Artiklar i Investerarbrevet skall tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde. För närmare information om Laika och vår verksamhet vänligen besök vår hemsida www.laika.se. Läs om hur Laika Consulting behandlar personuppgifter här.