Denna sida är en annonsbilaga med nyheter för investeraren från Laika Consulting.

Publicerad 1 aug 2017

Marknadsutblick: Världens aktiemarknader tredje kvartalet

Schroders analyserar Q3 Första halvåret blev bra för världens börser. Kapitalförvaltaren Schroders lyfter i sin analys för tredje kvartalet fram två aktiemarknader.

Riskfyllda tillgångar utvecklades bra under årets andra kvartal, med starka uppgångar i Europa. För internationella investerare blev uppgången ännu högre eftersom euron stärktes mot många andra valutor. 

– Katalysatorn var när Emmanuel Macron vann det franska presidentvalet. Hans seger innebar även ett stopp för en populistisk revolt, berättar Keith Wade, chefsekonom på kapitalförvaltaren Schroders, och fortsätter: 

– Hans seger innebar även att Frankrike valde att inte följa i Storbritanniens väg och lämna EU. 

Kongressen förhalar
I USA avslutades det andra kvartalet i stort sett som det första började; kongressen försenade beslut om Trumps sjukvårdsreform. På aktiemarknaden har amerikanska aktier utvecklats väl med teknologisektorn och defensiva kvalitetsaktier i ledningen. 

Ignorerar investerare risk? 
Uppgångarna på aktiemarknaden har skett samtidigt som volatiliteten har varit låg. Volatilitetsindexet Vix – även känt som skräckindex – är på en riktigt låg nivå.  

– Många menar att investerare ignorerar risk. Att Vix-index är på en så låg är förvånande bland annat med tanke på att Fed har höjt räntan och att man har signalerat för en kommande räntehöjning i september, berättar Keith Wade. 

Keith Wade tror inte att nästa chock på marknaden kommer att utlösas av Fed, oljepriset eller Kina. Även om de geopolitiska riskerna har minskat i Europa så har de ökat i Asien. Spänningen mellan USA och Kina kommer att öka om inte Nordkorea drar tillbaka sitt kärnvapenprogram. 

Tillgångsallokering: Från övervikt på aktier till neutral 
Under andra kvartalet minskade Schroders sin aktieexponering från övervikt till neutral vikt. Analytikerna är positiva till den europeiska aktiemarknaden (förutom Storbritannien) samt till tillväxtmarknader.

Viktig information: 
De synpunkter och åsikter som finns här är Schroders, och representerar inte nödvändigtvis synpunkter som uttrycks eller reflekteras i annan kommunikation, strategier eller fonder för Schroders. Detta dokument är endast ämnat för informationsändamål och är inte ämnat som reklammaterial på något sätt. Materialet är inte ämnat som ett erbjudande eller en begäran för inköp eller försäljning av något ekonomiskt instrument. Materialet är inte ämnat för att anskaffa, och ska inte åberopas för, bokföringsråd, lagliga råd eller skatteråd, eller investeringsrekommendationer. Informationen här förmodas vara trovärdig men Schroders garanterar inte dess fullständighet eller riktighet. Inget ansvar kan tas för fel i fakta eller åsikt. Synpunkterna och informationen i dokumentet kan inte åberopas när individuella och/eller strategiska beslut fattas.
Historisk avkastning är ingen pålitlig indikator för framtida avkastning, eftersom såväl värdet på andelarna som intäkterna från dem kan både stiga och falla. Det är inte säkert att investerarna får tillbaka det investerade beloppet.

Denna artikel är information från Laika Consultings kund. Artiklar i Investerarbrevet skall tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde.

Prenumerera på Investerarbrevet:

Som prenumerant får du varje månad Investerarbrevet samt inbjudningar till våra event och erbjudanden från våra samarbetspartners. Investerarbrevet produceras av Laika Consulting.  Läs om hur Laika Consulting behandlar  personuppgifter här!

Fyll i din e-post nedan

MEDVERKA - Varje månad har vi över 100 000 läsare bestående av institutionella placerare, större investerare och småsparare.

Vill du synas i investerarbrevet? 

Vill du medverka kontakta kaarlo.airaxin@laika.se

NYHETSBREV

Prenumerera på Investerarbrevet

Investerarbrevet kommer ut en gång i månaden och varje nummer är fullmatat med placeringstips. Vi skriver om fonder, emissioner och annan information som investeraren har nytta av.

INVESTERARBREVET PRODUCERAS AV 

Laika Consulting AB

Huvudkontor:  Birger Jarlsgatan 41A   ·   111 45 Stockholm 

E-post: info@laika.se

© Copyright 2019 Laika Consulting    Om cookies    Sitemap

Följ oss gärna på sociala medier

INFORMATION

Investerarbrevet är ett nyhetsbrev som produceras av Laika Consulting AB, ett kommunikations- och marknadsföringsföretag inom finansbranschen som riktar sig mot individer, organisationer och företag. Laika tillhandahåller ingen egen investeringsrådgivning till kunder och mottager och förmedlar inga investeringsorder. Laika fungerar istället som en länk och förmedlare av kundkontakter mellan individer, organisationer och företag som vill investera i värdepapper och de bolag som tillhandahåller värdepapper. Artiklar i Investerarbrevet skall tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde. För närmare information om Laika och vår verksamhet vänligen besök vår hemsida www.laika.se. Läs om hur Laika Consulting behandlar personuppgifter här.