Denna sida är en annonsbilaga med nyheter för investeraren från Laika Consulting.

Publicerad 5 maj 2020

”Målet är att utveckla världens snabbaste vätgassensor”

Teknikbolaget får nytt användningsområde. För det svenska teknikbolaget Insplorion fortsätter utvecklingen inom bolagets olika verksamhetsben med oförminskad hastighet, trots coronapandemin. Inte minst är Insplorion just nu inne i en intensiv fas när det gäller utvecklingen av en vätgassensor som ska användas av fordonsindustrin.

– Nästa steg blir att ta fram en demonstrationsprodukt. Vi hoppas att det ska kunna ske under hösten. Den blir huvudverktyget för att knyta till oss industriella kunder, säger Patrik Dahlqvist, vd på teknikbolaget Insplorion. 

Det var i slutet av förra året som Insplorion, som är noterat på Spotlight Stock Market, inledde ett projekt tillsammans med Chalmers tekniska högskola och företaget Powercell. Syftet med projektet, som tilldelats närmare 4 miljoner kronor från Energimyndigheten, är att utveckla en effektiv vätgassensor för att kunna effektivisera energiutvinningen från just vätgas. 

Läs mer här

– Intresset för vätgasenergi har ökat inom inte minst fordonsindustrin. Men de sensorer för vätgas som finns i dag är både kostsamma och inte tillräckligt effektiva, säger Dahlqvist, som menar att det här finns utrymme för en aktör som Insplorion. 

– Målet med projektet är uttryckligen att utveckla världens snabbaste vätgassensor, säger han, och fortsätter: 

– Dagens sensorer når inte upp till den snabbhet som bland annat bilindustrin önskar sig för att få snabba och säkra varningar kring eventuellt vätgasläckage.

Insplorion äger plattformen 

Vad som gör projektet såpass intressant för Insplorion är att det är den tekniska plattform som bolaget utvecklat, och som idag används för bolagets luftkvalitetssensor, som ska användas också för den planerade vätgassensorn. 

– Den tekniska plattformen som kommer att användas för kommersialisering av vätgassensorn har utvecklats och ägs av Insplorion, förklarar Dahlqvist, som därmed ser ett ytterligare användningsområde för investeringen som skett i luftkvalitetssensorn. (Se beskrivning av luftkvalitetssensorn i nedanstående faktaruta). 

Projektet har alltså gått in i en ny intensiv fas, där verksamheten är inriktad på att anpassa Insplorions plattform till Powercells behov. Syftet är alltså att före årsskiftet få fram en produkt som kan demonstreras framgångsrikt.

Hur har er verksamhet påverkats av
coronapandemin?

– Vi har ännu inte haft några större störningar i vår underliggande affärsverksamhet, och vi har hittills inte upplevt några leveransproblem av komponenter, säger Dahlqvist, som menar att bolaget av naturliga skäl ändå har påverkats av utvecklingen.

– Nästa steg blir att ta fram en demonstrationsprodukt. Vi hoppas att det ska kunna ske under hösten, säger Patrik Dahlqvist, vd på teknikbolaget Insplorion.

– Men så här långt har vi kunnat hantera den uppkomna situationen. Till exempel så sker mycket av kommunikationen, både den interna och den externa mot kunder, numera digitalt, säger han, och tillägger att på sikt kan Insplorion som bolag faktiskt gynnas. 

– Kravet på renare luft kan öka eftersom dålig luftkvalitet bidragit till ökad dödlighet i vissa områden, säger han, och påminner om att dålig luft kan orsaka lungsjukdomar, vilket förvärrar konsekvenserna av virussjukdomar. 

Syftet med bolagets luftkvalitetssensor är framförallt att göra det möjligt för myndigheter i större stöder att ha bättre koll på luftkvaliteten, för att därmed kunna vidta rätt åtgärder.

Insplorion-Fakta

Insplorion bedriver utveckling och kommersialisering inom nanotekniken, vilket omfattar teknik som utförs på atomnivå (en nano = en miljondels millimeter). Exempel på områden där nanoteknik används är bioteknik, kemi samt miljö- och livsmedelsteknik. 

Insplorion har i dag tre huvudsakliga affärsområden. 

Mätinstrument 

Insplorion säljer ett mätinstrument som gör det möjligt att i realtid studera olika reaktioner på nanonivå. Detta används inom forskning kring exempelvis nya material och läkemedel. 

Batterisensorer 

Insplorions teknik gör det möjligt att göra mätningen av batteriers energistatus mer exakt. Det kan i sin tur öka laddningsbara batteriers energiuttag, öka laddningshastigheten och sänka kostnaderna. Bolagets batterisensor förväntas har stor betydelse för inte minst energilagring och för elbilsmarknaden. 

Luftkvalitetssensor 

Bolagets utvecklade teknik inom detta område möjliggör mer robusta och tillförlitliga sensorer att mäta luftkvaliteten. Sensorerna är också mindre och mer kostnadseffektiva än tidigare tekniker. Därmed kan Insplorions sensorer placeras på exempelvis lyktstolpar i täta nätverk istället för som i dag, på ett fåtal platser i större städer. Intresset för mer effektiva luftkvalitetsensorer ökar i takt med en växande urbanisering och ökade problem med förorenad stadsluft. 

Se bolagets hemsida här.

Denna artikel är information från Laika Consultings kund. Artiklar i Investerarbrevet skall tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde.

Prenumerera på Investerarbrevet:

Som prenumerant får du varje månad Investerarbrevet samt inbjudningar till våra event och erbjudanden från våra samarbetspartners. Investerarbrevet produceras av Laika Consulting.  Läs om hur Laika Consulting behandlar  personuppgifter här!

Fyll i din e-post nedan

MEDVERKA - Varje månad har vi över 100 000 läsare bestående av institutionella placerare, större investerare och småsparare.

Vill du synas i investerarbrevet? 

Vill du medverka kontakta kaarlo.airaxin@laika.se

NYHETSBREV

Prenumerera på Investerarbrevet

Investerarbrevet kommer ut en gång i månaden och varje nummer är fullmatat med placeringstips. Vi skriver om fonder, emissioner och annan information som investeraren har nytta av.

INVESTERARBREVET PRODUCERAS AV 

Laika Consulting AB

Huvudkontor:  Birger Jarlsgatan 41A   ·   111 45 Stockholm 

E-post: info@laika.se

© Copyright 2019 Laika Consulting    Om cookies    Sitemap

Följ oss gärna på sociala medier

INFORMATION

Investerarbrevet är ett nyhetsbrev som produceras av Laika Consulting AB, ett kommunikations- och marknadsföringsföretag inom finansbranschen som riktar sig mot individer, organisationer och företag. Laika tillhandahåller ingen egen investeringsrådgivning till kunder och mottager och förmedlar inga investeringsorder. Laika fungerar istället som en länk och förmedlare av kundkontakter mellan individer, organisationer och företag som vill investera i värdepapper och de bolag som tillhandahåller värdepapper. Artiklar i Investerarbrevet skall tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde. För närmare information om Laika och vår verksamhet vänligen besök vår hemsida www.laika.se. Läs om hur Laika Consulting behandlar personuppgifter här.