Denna sida är en annonsbilaga med nyheter för investeraren från Laika Consulting.

Analytikern ser viss osäkerhet inom räntor och tillväxtländer men sammantaget tror han på en stark konjunktur.

Publicerad 4 sep 2013

Makroanalytikern: Räntor svalnar och aktier blir heta

Söderberg & Partners makroanalytiker, Fredrik Strömberg, väljer att skruva ner sina förväntningar inom räntemarknader. Istället anser han att mycket talar för att aktier blir höstens heta placeringsval.

– Under den senaste månaden har vi sett en svag tillbakagång på aktiemarknaden. Det kan bland annat förklaras med oroligheter i Syrien, som skapar en viss osäkerhet kring utvecklingen. Gissningsvis passar många investerare också på att hämta hem sina vinster efter ett relativt starkt börsår, säger Fredrik Strömberg, makroanalytiker på finansrådgivaren Söderberg & Partners.

<o:p></o:p>

<o:p> </o:p>

Han konstaterar att det även finns andra faktorer som gör att marknaden gått tillbaka något under augusti månad. En av dessa är den väntade minskningen av Federal Reserves stödköp av obligationer och osäkerheten kring, framförallt, när nedtrappningen kommer att inträffa. <o:p></o:p>

<o:p> </o:p>

Gryende optimism i Europa

Parallellt med den något avvaktande attityden hos investerare, har makrostatistiken, enligt Fredrik Strömberg, varit relativt positiv. Han konstaterar att siffror nu talar för en fortsatt uppgång i USA, samtidigt som vi ser en något förbättrad konjunktur inom Europa och Asien. <o:p></o:p>

– I Europa har vi sett en gryende optimism och den senaste BNP-siffran var positiv för första gången på ett och ett halvt år. Vi har även haft lite bottenkänningar kring konjunktursignaler i Asien, även om det är lite för tidigt att ropa att faran är över. Sammantaget har konjunkturen utvecklas åt rätt håll och i linje med den bild som vi på Söderberg & Partners tidigare har haft. <o:p></o:p>

<o:p> </o:p>

Orosmolnen på marknaden framöver tror Fredrik Strömberg framförallt kommer att finnas inom vissa tillväxtmarknader. Det handlar bland annat om stora valutarörelser som riskerar att påverka utvecklingen negativt.<o:p></o:p>

– Inom Brasilien och Indien har vi sett stora valutanedgångar. En teori är att marknadens aktörer nu positionerar sig mot en starkare dollar, vilket får en negativ påverkan för vissa tillväxtländer.<o:p></o:p>

<o:p> </o:p>

Viktigt att vara selektiv inom räntor<o:p></o:p>

Sammantaget tror Fredrik Strömberg ändå på en relativt stark konjunktur under hösten och att växande bolagsvinster kommer gynna aktiemarknaden. Han ser däremot en viss osäkerhet kring räntemarknaden och konstaterar att han dragit ner sina förväntningar successivt under året.

<o:p></o:p>

– Inom Söderberg & Partners bedömer vi att marknadsräntorna kommer att ligga kvar på dagens nivåer, eller till och med vara stigande. Det går fortfarande att hitta avkastning inom tillgångslaget, men man bör vara något mer selektiv och försiktig kring sina förväntningar. Förmodligen kommer svårigheter att tjäna pengar inom ränteplaceringar leda till att kapitalet söker sig till andra investeringsformer – framförallt till aktier. <!--EndFragment-->

Denna artikel är information från Laika Consultings kund. Artiklar i Investerarbrevet skall tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde.

Prenumerera på Investerarbrevet:

Som prenumerant får du varje månad Investerarbrevet samt inbjudningar till våra event och erbjudanden från våra samarbetspartners. Investerarbrevet produceras av Laika Consulting.  Läs om hur Laika Consulting behandlar  personuppgifter här!

Fyll i din e-post nedan

”Vi är överlägsna konkurrenterna”

Efterfrågad produkt på väg mot marknaden. Det svenska teknikbolaget Flexiwaggon står nu inför det verkliga genombrottet med sin smarta och på många sätt unika järnvägsvagn. Flera internationella samarbeten är etablerade och när den första vagnen snart är klar går försäljningsarbetet in i en mycket intensiv fas. – Vi är överlägsna konkurrenterna, säger Flexiwaggons vd.
MEDVERKA - Varje månad har vi över 100 000 läsare bestående av institutionella placerare, större investerare och småsparare.

Vill du synas i investerarbrevet? 

Vill du medverka kontakta katarina.stenborg@laika.se

NYHETSBREV

Prenumerera på Investerarbrevet

Investerarbrevet kommer ut en gång i månaden och varje nummer är fullmatat med placeringstips. Vi skriver om fonder, emissioner och annan information som investeraren har nytta av.

INVESTERARBREVET PRODUCERAS AV 

Laika Consulting AB

Huvudkontor:  Birger Jarlsgatan 41A   ·   111 45 Stockholm 

E-post: info@laika.se

© Copyright 2019 Laika Consulting    Om cookies    Sitemap

Följ oss gärna på sociala medier

INFORMATION

Investerarbrevet är ett nyhetsbrev som produceras av Laika Consulting AB, ett kommunikations- och marknadsföringsföretag inom finansbranschen som riktar sig mot individer, organisationer och företag. Laika tillhandahåller ingen egen investeringsrådgivning till kunder och mottager och förmedlar inga investeringsorder. Laika fungerar istället som en länk och förmedlare av kundkontakter mellan individer, organisationer och företag som vill investera i värdepapper och de bolag som tillhandahåller värdepapper. Artiklar i Investerarbrevet skall tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde. För närmare information om Laika och vår verksamhet vänligen besök vår hemsida www.laika.se. Läs om hur Laika Consulting behandlar personuppgifter här.