Denna sida är en annonsbilaga med nyheter för investeraren från Laika Consulting.

Publicerad 4 sep 2019

Ljus framtid för AcouSort – får saftig EU-finansiering

Accelererar utvecklingen. Genom att använda ljudvågor separerar börsnoterade AcouSorts teknik partiklar i exempelvis blodprover. Att Lundaföretaget har hittat en het nisch råder det ingen tvekan om. Nyligen fick AcouSort ett rejält anslag från det EU-finansierade Eurostars-programmet.

Att snabbt kunna diagnostisera patienter och behandla dem direkt på plats, så kallad Point of Care, är en kraftigt växande trend just nu. Testerna, till exempel blodprover, utförs direkt i anslutning till provtagningen och svaret kommer på momangen. Därför behöver prover inte skickas till sjukhuslaboratoriet, vilket spar tid och pengar.

– Sjukvården står inför stora utmaningar i form av att de måste effektivisera sin verksamhet och samtidigt ge patienterna bättre vård. Det är två trender som driver utvecklingen för oss, säger AcouSorts vd Torsten Freltoft.

Små blodprover kan ge stora intäkter

AcouSorts modul AcouPlasma separerar framtida blodprover effektivt och precist. Modulen kan byggas in i diagnostikinstrument och därmed möjliggöra för snabba tester där patienten får svar direkt på läkarmottagningen eller vårdcentralen. 

– Fortfarande skickar många till exempel blodprover till labben, vilket är både ineffektivt och kostsamt. Men allt fler upptäcker fördelarna med vår lösning och vi räknar med att marknaden kommer att ta fart rejält framöver, säger Freltoft. 

”EU-anslaget är ett kvitto på att vi är på rätt väg”

Företagets projekt AcouPlast har nyligen fått finansiering om nästan 400 000 euro av Eurostars. Målet är att utveckla moduler i plastmaterial, vilket blir mer kostnadseffektivt och möjliggör engångsanvändning. Modulerna ska användas för att separera ut plasma från blod med hjälp av ultraljud. 

– Att vi får finansiering från Eurostars är dels ett kvitto på att vi är på rätt väg när vi utvecklar dessa moduler. Det innebär också att vi kan accelerera utvecklingen av vår teknik och snabbare nå en marknad som har enormt stor kommersiell potential, säger AcouSorts vd Torsten Freltoft.

I konsortiet bakom AcouPlast-projektet ingår förutom AcouSort även Lunds universitet, Danmarks tekniska universitet (DTU) samt det danska bolaget Ortofon. 

Ansökningen om att få anslaget har utvärderats av en fristående expertjury utnämnd av Eurostars. Juryns bedömning grundar sig på flera kriterier relaterat till innovation och utveckling, marknad och kommersiell potential samt kompetensen hos parterna som driver projektet. Totalt är projektkostnaden drygt 1,5 miljoner euro där Eurostars bidrar med cirka 1 miljon euro. 

Vilken är nästa milstolpe som aktieägarna kan hoppas på?

– Nu under hösten accelerar vi vårt arbete med att implementera en av våra moduler i Instrumentation Laboratorys befintliga analyssystem. Att tillverka komponenter och licensera ut teknologi är vår huvudsakliga strategi. Vår förhoppning är såklart att det ska leda till att vi fortsätter leverera moduler till stora Life Science-bolag, säger Torsten Freltoft.Så separerar AcouSort partiklar med ljud

Partiklarna kan separeras med ljudvågor eftersom de har olika fysikaliska egenskaper vilket gör att de reagerar olika på ljud. Tekniken kan användas för att separera bland annat celler, bakterier och blodkroppar. Bolaget utvecklar och levererar kritiska komponenter för nästa generations diagnostiksystem och har avtal för utveckling och samarbete med flera globalt ledande aktörer inom Life Science.

"Anslaget innebär att vi kan accelerera utvecklingen av vår teknik och snabbare nå en marknad som har enormt stor kommersiell potential", säger AcouSorts vd Torsten Freltoft.

AcouSorts affärsstrategi har två huvuddelar

Företaget utvecklar så kallade OEM-komponenter (Original Equipment Manufacturer) åt större bolag inom Life Science-branschen. Ett exempel är AcouPlasma, en liten modul som kan separera ut blodplasman från blodprover. Med hjälp av projektet AcouPlast hoppas företaget i framtiden även kunna producera mer kostnadseffektiva engångsmoduler i plast.

AcouSort tillverkar även de fristående forskningsinstrumenten AcouTrap och AcouWash. Dessa är små och mobila – anpassade för att stå på bordet i ett forskningslabb. 

• AcouTrap använder ljudvågor för att skapa en akustisk fälla, så kallad trapping, för insamling av celler och partiklar som kan vara svåra att hantera med andra metoder. 

• AcouWash å andra sidan används för att tvätta celler på ett skonsammare och mer automatiserat sätt än traditionell teknik. Metoden minskar risken för mänskliga fel samt är mer varsam mot känsliga celler.

Denna artikel är information från Laika Consultings kund. Artiklar i Investerarbrevet skall tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde.

Prenumerera på Investerarbrevet:

Som prenumerant får du varje månad Investerarbrevet samt inbjudningar till våra event och erbjudanden från våra samarbetspartners. Investerarbrevet produceras av Laika Consulting.  Läs om hur Laika Consulting behandlar  personuppgifter här!

Fyll i din e-post nedan

MEDVERKA - Varje månad har vi över 100 000 läsare bestående av institutionella placerare, större investerare och småsparare.

Vill du synas i investerarbrevet? 

Vill du medverka kontakta kaarlo.airaxin@laika.se

NYHETSBREV

Prenumerera på Investerarbrevet

Investerarbrevet kommer ut en gång i månaden och varje nummer är fullmatat med placeringstips. Vi skriver om fonder, emissioner och annan information som investeraren har nytta av.

INVESTERARBREVET PRODUCERAS AV 

Laika Consulting AB

Huvudkontor:  Birger Jarlsgatan 41A   ·   111 45 Stockholm 

E-post: info@laika.se

© Copyright 2019 Laika Consulting    Om cookies    Sitemap

Följ oss gärna på sociala medier

INFORMATION

Investerarbrevet är ett nyhetsbrev som produceras av Laika Consulting AB, ett kommunikations- och marknadsföringsföretag inom finansbranschen som riktar sig mot individer, organisationer och företag. Laika tillhandahåller ingen egen investeringsrådgivning till kunder och mottager och förmedlar inga investeringsorder. Laika fungerar istället som en länk och förmedlare av kundkontakter mellan individer, organisationer och företag som vill investera i värdepapper och de bolag som tillhandahåller värdepapper. Artiklar i Investerarbrevet skall tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde. För närmare information om Laika och vår verksamhet vänligen besök vår hemsida www.laika.se. Läs om hur Laika Consulting behandlar personuppgifter här.