Denna sida är en annonsbilaga med nyheter för investeraren från Laika Consulting.

Publicerad 21 nov 2018

Live Session SaltX Technology 20/11 2018

Referat från Live Session med SaltX Technology vd Karl Bohman @ Småbolagsjakten (Investerarbrevets facebook-grupp)

Moderator: Jag kommer agera moderator för detta event.
Jag vill börja med att tacka VD Karl Bohman för att han tar sig tiden att besvara våra medlemmars frågor i detta Live Session. Bolaget har anlitat Småbolagsjakten för att administrera denna frågestund. En eller flera administratörer har ekonomiska intressen i bolaget.

Då startar eventet. Välkomna att ställa era frågor!


Fråga: Jag kan inleda med första frågan. Karl Saltx, vad skulle du säga är hiss-pitchen för den som inte är aktieägare idag?

Svar: Världspatenterad teknologi som adresserar ett stort behov på den växande energilagringsmarknaden

Fråga: hvornår vil vi se heatboost app på markedet ?

Svar: I USA blir det när fältförsöken med NEEA och Rheem är klara

Fråga: Finns det någon uppgift vilken tid de kan vara klara med fältförsöken ?

Svar: Fram till 2030 kommer energilagringsmarknaden dubbleras 6 ggr till över 103 miljarder dollar

Fråga: En stor tendens bland börs vd:ar och investerare är att man hela tiden blickar framåt och inte reflekterar över det som skett historiskt. Det är inget man gärna snackar öppet om iaf. Med ovan nämnt vill jag höra tre strategiska punkter som du ångrar eller hade valt att göra annorlunda med facit i hand?

Svar: Ännu mer fokus på EnerStore tidigare.  Missbedömt våra partners förmåga vilket har lett till att det tagit längre tid.

Fråga: Under kvartalsrapporten nämnde ni att det var några kunder och partners från Kina och USA som ville komma och kolla på eran container redan nu i Sverige? Vilka är det?

Svar: Vi kommer att offentliggöra dessa namn när tiden är mogen

Fråga: Finns det några kommande teknologier som ni har vetskap om som kan konkurrera med er?

Svar: Vi verkar inom så kallad energilagring för peak-shifting, att flytta stora energier från en tidpunkt till en annan. Konkurrerande teknologier är framförallt pumpad vattenkraft och compressed air. Vi ser inte några konkurrerande teknologier inom termo-kemiska batterier för tillfället.

Fråga: Ni tar nu in 80,6 miljoner miljoner kronor, vad har ni tänkt att öronmärka dessa pengar till annat än den dagliga driften?

Svar: Till ökat fokus inom EnerStore. Samt att etablera nya partnerskap som kan bygga och installera energianläggningar runt vårt salt. Marknadsföringen av vår SaltX World Tour där vi demonstrerar vår teknologi live i en container

Fråga: Er der noget nyt i Ghana projektet ? Har i hørt noget fra regeringen vedr. Bankgaranti ? Byder på andre projekter som suncool er tilegnet ?

Svar: Vi har ingen information men vi vet att ansträngningarna fortgår. Det kommer kontinuerligt in förfrågningar för SunCool som vi eller NSECT i Kina svarar på

Fråga: Vad hände med alla pressmeddelanden om man jämför med 2017 och 2018? 
Inte lika mycket att kommunicera eller blivit mera passiva?

Svar: Nu när vi är ett mer känt bolag så har vi valt att kommunicera när vi har väsentliga händelser. Första året var vi i en lära-känna-bolaget fas. Sedan tycker jag vi har ganska bra frekvens på kommunikationen ta till exempel NOKA och Östfold

Fråga: Vid invigningen av suncool fabriken sa du; Karl, att ”orderboken är full”
Varför sa du det och vad menade du med det? 
Vid q1 rapporten sa du att de första royalty försäljningarna kom in precis efter q1 slut. ”Vi vet nu att de bokförts....” Om jag förstår det rätt kom de inte in före q3. Varför sa du att de kom in ett par veckor efter q1?

Svar: Det jag avsåg med det var att det fanns ett stort intresse och många förfrågningar. Det har visat sig att det har tagit längre att realisera dessa ordrar och bokföra intäkter.

Fråga: Finns det fler kunder som har uttryckt sig att de kommer investera i tekniken vid lyckade resultat från Vattenfall?

Svar: Vi är i dialog med ett antal bolag världen över men inget som vi kan kommunicera om ytterligare idag.

Fråga: Kan du redogöra för Ghana affären. Det går massa rykten om att en i er styrelse satt på bägge stolarna när ordern kom till och så riktas det kritik mot er att ni kommunicerade den som en order fast att den var ytterst osäker. Elaka tungor hävdar att det var en fake-order som icensattes av er.

Svar: Vi var tydliga med att ordern var villkorad finansiering (bankgaranti). Samtidigt var vi tvungna enl börsregler att kommunicera att vi fick ordern. Eftersom detta har tagit längre tid än vad vi förväntade oss har vi kommunicerat osäkerhet kring ordern. 
Det har varit många rykten som vi har valt att inte kommentera i detaljer. Inga närståendetransaktioner har skett och inga intressekonflikter föreligger. Däremot känner vi personerna bakom SunAct väl och hoppas att de ska lyckas.

Fråga: Ni reviderade förslaget om emissionen snabbt efter initiala förslaget pga rådande börsklimat. Vad hände egentligen på denna korta tid?

Svar: När börsklimatet försämrade kraftigt generellt men särskilt för oss, bestämde vi oss i samråd med våra huvudägare och garanter att revidera villkoren i emissionen.

Fråga: Var det på bolagets initiativ eller ägare/garanteras initiativ att revidera?

Svar: Det var Bolagets initiativ eftersom vi vill se till att få en framgångsrik emission

Fråga: Söker ni någon stor global samarbetspartner/ägare som t ex Siemens eller Generel Electric som redan har distributionskanaler och ekonomiska muskler som kan hjälpa med marknadsföring och att sätta upp era Enerstoreanläggningar? Att t ex industrifonden säljer sin del till GE vore bra tror jag.

Svar: Vår affärsmodell är just det du beskriver Björn- vi är bäst på salttekniken. Vi skriver partneravtal med bolag som är duktiga på systemen runt omkring vår teknik. Vi är nu i dialog med den typen av bolag för EnerStore.

Fråga: Nu inför förestående emission undrar jag om ni kommer försvara era positioner (ägarförhållande)?

Svar: Om du menar min privata avsikt så kommer jag inte kommentera det i förväg.

Fråga. Varför? Det är vanligt att man kommunicerar detta för att bygga förtroende

Svar: Jag förstår men det är en privatekonomisk fråga. Jag tror på Bolaget, vilket jag har visat tidigare emissioner.

Fråga: Var är SaltX om ett, respektive två år?

Svar: Om ett år vi har en stark referens i form av Vattenfall och lyckats ta nästa steg i kommersialisering av Enerstore.

Om två år har vi flera kommersiella projekt installerade och driftsätta tillsammans partners

Fråga: Omsättning och vinst om två år?

Svar: Vi kan inte kommentera det då vi inte går ut med prognoser

Fråga: Hur stor anläggning (m3 salt) är praktiskt möjligt att bygga med bibehållen funktion ur flera synvinklar sett, såsom underhåll etc?

Svar: Det finns ingen begränsning i hur mycket energi vi kan lagra, tekniken är fullt skalbar. Anläggningar kan variera mellan 10, 50 och 500 MW.

Fråga: Och för tillfället är det 0,4 MW/m3 som gäller men ni strävar efter att uppnå 1MW eller över?

Svar: Energidensiteten är 0,4MW/m3. Vi kan skala upp detta och lagra flera hundratals kubikmeter. Tänk teknologin som en motor och en bränsletank. Vi kan designa både tanken och motorn efter kundens efterfråga. Alltså både effekt och hur mycket energi som ska lagras.

Fråga: Har ni fortfarande dialog med GoldWind?

Svar: Ja, vi har fortfarande dialog med dem.

Fråga: Under perfekta förhållanden så finns inga energiförluster när saltx laddas. Finns det några energiförluster i nuvarande enerstore system som byggs hos Vattenfall och i så fall hur mycket uppskattas förlusten? Eller är systemet byggt så att överskottssvärmen som laddar saltet transporteras vidare till fjärrvärmenätet?

Svar: I överföring till och från saltet uppstår vissa värmeförluster. Vi har uppskattat baserat på tester att dessa kan uppgå till högst 5%

Fråga: kommer vi få höra något mer om den europeiska OEMpartnern inom heatboost? Skulle namnges i mitten på 2018, sen var det upp till OEM hette det... status?

Svar: Ja det var så denna OEM partner sa vid det tillfället men just kommunikation har dragit ut på tiden. Vi arbetar vidare i H2020 projektet tillsammans med Fraunhofer mfl.

Fråga: Gör man något av kylan (om det bildas något) vid enerstore efter vattenfall? Eller det kanske endast blir kyla/värme vid suncool? Det kanske finns olika varianter av Enerstore där vissa producerar kyla andra värme? ????

Svar: Den "kylan" som uppstår vid reaktionen vid enerstore är flera hundra grader varm och används vid produktionen. VI utvecklar ett storskaligt energilager för kyla till tillsammans med det Norska bolaget Östfold. Det lagret bygger på ett annat salt än det i EnerStore

Läs mer här


Fråga: Annat salt som i en annan kemisk sammansättning eller en annan strukturell uppbyggnad?

Svar: Annan kemisk sammansättning. Fortfarande behandlat med nano-partiklar

Fråga: Hur mycket intäkter räknar ni med kommer att tillfalla SaltX från Berlin/Vattenfallprojektet, och när i tiden räknar ni med att dessa intänter infaller?

Svar: Det är ett icke-kommersiellt pilotprojekt som finansieras delvis av Vattenfall och SaltX. Och Energimyndigheten såklart.

Fråga: Med de attraktiva återbetalningstider, affärsmöjligheter, framtida enorma potentialer som finns så verkar de stora kunderna vara väldigt återhållsamma. 
Varför tror ni inte att de är mer drivande och vad tror ni att de ser för risker?

Svar: Det kan man tycka och jag håller med dig. De kunder och partners som vi jobbar med är ofta stora bolag med stora organisationer som innebär långsamma och tidskrävande processer. Vi försöker påverka dessa processer så att det går fortare men har inte direkt inflytande.

Fråga: Ser ni någon speciell risk i att vattefallpiloten inte kommer ha dem resultat ni förväntar?

Svar: Det finns alltid en risk att tekniken inte fungerar i större skala och det är just därför vi bygger piloten tillsammans med vattenfall- för att verifiera detta. Vi har testat funktionen i mindre liknande system.

Fråga: Jag set att er största ägare Industrifonden går in med väldigt många miljoner i emissionen. Det känns otroligt fint att de försvarar sin del, hur ser de på den närmaste framtiden? Har de kommit med input? Är det 20-30msek de går in med?

Svar: Industrifonden investerar ca 17 mer och tecknar sin pro-rata andel. Skirner (näst största ägare) går in med 10 mkr, något mindre än sin pro-rata.

Fråga: Hur många anställda är ni nu?

Svar: 26 st + konsulter

Fråga: Er der planer om en europæisk återförsäljare af Suncool?

Svar: Hewalex som är vår partner i Polen sedan länge har de-facto denna roll redan idag

Fråga: Kapitalet som ni nu ämnar ta in, hur länge ska det räcka och vad är er prognos när ni inte längre ska vara beroende av aktieägartillskott?

Svar: Pengarna räcker minst 12 månader. Vi lämnar inga prognoser.

Fråga: Hvis det 'kun' rækker 12 måneder, så må I vel forvente indtægter inden da ? Hvilket område?

Svar: Det räcker minst 12 månader, vi förväntar oss intäkter från fler olika applikationsområden

Fråga: Om Berlinprojektet går i stöpet hur ser framtiden då ut?

Svar: Vi är inte beroende av Berlinprojektet, även fast det är viktigt för oss

Fråga: Kommer ni att fortsätta utvecklingen och behålla tron på storskalig energilagring om så skulle vara fallet?

Svar: Vi kommer att fortsätta vårt fokus på storskalig energilagring

Fråga: Under din tid som VD för SaltX, vad är du mest stolt över och vad hade du gjort annorlunda om du fick chansen?

Svar: Omdaningen av bolaget från ClimateWell till SaltX som ledde fram till en lyckad börsintroduktion 2016. Fabriksinvigningen av SunCool. Utmärkelsen av Bloomberg New Energy Pioneer. Samt alla viktiga partneravtal som vi har tecknat!

Annorlunda är att inte överskatta våra partners förmågor och inte underskatta hur lång tid de tar på sig i de olika faserna.

Fråga: Harald Bauer sa att pengarna räcker ett år. 
Killen från vattenfall sa att han tror att ni kanske har en produkt om 1,5 år.
Här är ett glapp. Hur resonerar ni avseende detta?

Svar: Pengarna från emissionen räcker minst 1 år. Vattenfall är en viktig partner men inte avgörande.

Killen på Vattenfall sa att de utvärdera projektet kommande 1/2 året inte 1 1/2 året

Fråga: Hur ser Er modell ut för att ta betalt för kommande kommersiella EnerStore projekt (licens/royalty för det nano-coatade saltet?)? Kan du ge en bild över vilka belopp som ni kan tänkas tjäna? Hur mycket netto skulle tror ni t ex kunna få in på ett framtida projekt i storleksordningen Berlin/Vattenfall?

Svar: Vi kommer i första hand att ta betalt via vårt nano-coatade salt. Med väldigt god bruttomarginal. Ett typiskt projekt med 10 MW termisk effekt och 100 MWh skulle kosta i storleksordningen 50 mkr av vilket själva saltet står för 30-40%

Fråga: Kommer resultatet för pilotanläggningen i Berlin presenteras i januari 2019?

Svar: Vi kommer att testköra piloten under början av 2019, så fort vi har säkerställt resultat kommer vi att publicera detta.

Fråga: Hur lång tid (dagar) beräknar ni behöva för att kunna presentera ett tillförlitligt resultat?

Svar: Det kan vi inte svara på exakt hur många dagar, se ovan svar.

Fråga: Hur många solfångare har producerats i den nya fabriken i Kina sen introduktionen?

Svar: Så många som vi har behövt för att etablera referensprojekt utanför Kina. Hur många som NSECT har producerat för den kinesiska marknaden får vi bara reda på i efterhand men vi att det inte är många.

Fråga: Kommer ni att fortsätta utvecklingen och behålla tron på storskalig energilagring om så skulle vara fallet?

Svar: Vi kommer att fortsätta vårt fokus på storskalig energilagring!

Fråga: Har ni fått någon större order av salt till suncoolfabriken i Kina?

Svar: Inte i dagsläget och om/när vi får det kommer vi att kommunicera det!

Fråga: När kommer ni att delge hur grafen-projektet framskrider?

Svar: Vi är mitt inne i projektet, så fort vi når nästa milestone kommer vi att publicera detta

Fråga: Vad utmärker dig som ledare?

Svar: Engagerad och driven. Ibland lite otålig

Fråga: Någon satsning mot Indiska marknaden för suncool, dåligt elnät, behov av kyla och varmvatten i kombination med konstant solsken?

Svar: Vi pratar med potentiella partners i Indien.

Moderator: Vi rundar av dagens Live Session med Saltx Technology. Ett stort tack till VD Karl Bohman som ställde upp på detta event. Men även ett stort tack till alla medlemmar som ställt många och bra frågor! 

Mer information om bolaget finner ni på http://saltxtechnology.com

                                                                                                                                                                                                       

Denna artikel är information från Laika Consultings kund. Artiklar i Investerarbrevet skall tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde.

Prenumerera på Investerarbrevet:

Som prenumerant får du varje månad Investerarbrevet samt inbjudningar till våra event och erbjudanden från våra samarbetspartners. Investerarbrevet produceras av Laika Consulting.  Läs om hur Laika Consulting behandlar  personuppgifter här!

Fyll i din e-post nedan

MEDVERKA - Varje månad har vi över 100 000 läsare bestående av institutionella placerare, större investerare och småsparare.

Vill du synas i investerarbrevet? 

Vill du medverka kontakta kaarlo.airaxin@laika.se

NYHETSBREV

Prenumerera på Investerarbrevet

Investerarbrevet kommer ut en gång i månaden och varje nummer är fullmatat med placeringstips. Vi skriver om fonder, emissioner och annan information som investeraren har nytta av.

INVESTERARBREVET PRODUCERAS AV 

Laika Consulting AB

Huvudkontor:  Birger Jarlsgatan 41A   ·   111 45 Stockholm 

E-post: info@laika.se

© Copyright 2019 Laika Consulting    Om cookies    Sitemap

Följ oss gärna på sociala medier

INFORMATION

Investerarbrevet är ett nyhetsbrev som produceras av Laika Consulting AB, ett kommunikations- och marknadsföringsföretag inom finansbranschen som riktar sig mot individer, organisationer och företag. Laika tillhandahåller ingen egen investeringsrådgivning till kunder och mottager och förmedlar inga investeringsorder. Laika fungerar istället som en länk och förmedlare av kundkontakter mellan individer, organisationer och företag som vill investera i värdepapper och de bolag som tillhandahåller värdepapper. Artiklar i Investerarbrevet skall tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde. För närmare information om Laika och vår verksamhet vänligen besök vår hemsida www.laika.se. Läs om hur Laika Consulting behandlar personuppgifter här.