Denna sida är en annonsbilaga med nyheter för investeraren från Laika Consulting.

Skogsavverkning i Lettland

Publicerad 3 jun 2013

Lettisk skog en allt mer värdefull investering

Att investera i säkra reala tillgångar som skog blir allt mer populärt. Det svenska bolaget Latvian Forest Company AB, som erbjuder ett enkelt sätt att investera i lettiska skogsfastigheter, ser hur bolagets tillgångar ökar i värde och spår fortsatta prisuppgångar i framtiden.

Efter finanskrisen började allt fler investerare se sig om efter mer beständiga och stabila investeringar än aktier, vilket har inneburit att reala tillgångar som skog har blivit allt mer aktuella. Latvian Forest, som ger sparare möjlighet att köpa aktier över marknaden eller delta i nyemissioner och därmed bli delägare i bolagets skogsfastigheter i Lettland, kombinerar skogens fördelaktiga egenskaper med att handla och förvalta skog på en relativt outvecklad marknad via ett väl etablerat lokalt kontaktnät.
– Lettisk skog är fortfarande billig jämfört med exempelvis i Sverige, även om priset stiger successivt i takt med det ökande intresset. Våra goda kontakter på den lokala marknaden gör dessutom att vi kan köpa till fördelaktiga priser som ofta ligger under marknadspriset vid till exempel officiella auktioner. Det innebär att våra aktieägare får väldigt mycket skog för pengarna, säger Fredrik Zetterström, vd för Latvian Forest.

Uppsatta mål infriade med marginal

Latvian Forest startades 2009, och har växt successivt i takt med att bolaget tagit in kapital via nyemissioner som har investerats i nya skogsfastigheter i en takt som den lokala marknaden tillåter. Ett viktigt delmål har varit att komma upp i en sådan volym att skogsrörelsens intäkter täcker de löpande kostnaderna, och dit har man redan nått.
– I och med den senaste kvartalsrapporten har vi visat att vår affärsmodell verkligen håller. Genom att skala upp verksamheten successivt utan att dra på oss höga kostnader kan vi finansiera de löpande kostnaderna genom väl avvägda avverkningar. Det gör oss till en stabilare aktör och samtidigt att vi kan använda så stor del som möjligt av kapitalet från nyemissioner till att förvärva ny skog.

Förädling ökar skogens värde
Fredrik Zetterström återkommer gärna till enkelheten i affärsmodellen. Utöver den förväntade värdeökningen på marken, beräknas skogens tillväxt skapa en avkastning om mellan 4 och 6 procent årligen, och en god förvaltning kan öka detta värde ytterligare. Ett exempel på detta är att använda skogsröjning som ett sätt att förädla tillgångarna.
– Genom att röja i skogen växer träden bättre, och hela skogsfastigheten blir mer attraktiv för en potentiell framtida köpare. Latvian Forest erhåller dessutom EU-stöd för att genomföra röjningsarbete, vilket gör att ett arbete som normalt innebär en kostnad blir en vinstaffär för oss.

Stark uppvärdering av företagets tillgångar
I nyemissionen som genomfördes i slutet av 2012 erbjöds sparare att teckna aktier till en kurs om 7 kronor per aktie. Det bör ha varit en riktigt bra affär hittills enligt Fredrik Zetterström, då en värdering av företagets tillgångar (uppskattat substansvärde) i den senaste rapporten ger ett värde om hela 9,75 kronor per aktie vid utgången av det första kvartalet.
– Jag ska som vd inte ha några direkta synpunkter på aktiekursen, men att vårt uppskattade substansvärde ligger så pass långt över marknadskursen borde vara en indikation på att vi hittills har levererat när det gäller att bygga upp en attraktiv skogsfastighetsportfölj med framtidspotential - även om det kanske inte syns direkt i aktiekursen.

Framtida investeringsmöjligheter
För den som är intresserad av att investera i lettisk skog på ett smidigt sätt via Latvian Forest kommer det bli fler nyemissioner framöver, även om några exakta datum och belopp inte är fastställda i dagsläget. Alternativt finns även möjlighet att handla direkt över marknaden med företagets aktie som är noterad på Aktietorget.
– Alla som är intresserade av att delta i en nyemission kan lämna en intresseanmälan till oss, då vi inte bara genomför publika emissioner utan även riktade emissioner direkt till de investerare som föranmält sitt intresse, avslutar Fredrik Zetterström.

Denna artikel är information från Laika Consultings kund. Artiklar i Investerarbrevet skall tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde.

Prenumerera på Investerarbrevet:

Som prenumerant får du varje månad Investerarbrevet samt inbjudningar till våra event och erbjudanden från våra samarbetspartners. Investerarbrevet produceras av Laika Consulting.  Läs om hur Laika Consulting behandlar  personuppgifter här!

Fyll i din e-post nedan

”Vi är överlägsna konkurrenterna”

Efterfrågad produkt på väg mot marknaden. Det svenska teknikbolaget Flexiwaggon står nu inför det verkliga genombrottet med sin smarta och på många sätt unika järnvägsvagn. Flera internationella samarbeten är etablerade och när den första vagnen snart är klar går försäljningsarbetet in i en mycket intensiv fas. – Vi är överlägsna konkurrenterna, säger Flexiwaggons vd.
MEDVERKA - Varje månad har vi över 100 000 läsare bestående av institutionella placerare, större investerare och småsparare.

Vill du synas i investerarbrevet? 

Vill du medverka kontakta katarina.stenborg@laika.se

NYHETSBREV

Prenumerera på Investerarbrevet

Investerarbrevet kommer ut en gång i månaden och varje nummer är fullmatat med placeringstips. Vi skriver om fonder, emissioner och annan information som investeraren har nytta av.

INVESTERARBREVET PRODUCERAS AV 

Laika Consulting AB

Huvudkontor:  Birger Jarlsgatan 41A   ·   111 45 Stockholm 

E-post: info@laika.se

© Copyright 2019 Laika Consulting    Om cookies    Sitemap

Följ oss gärna på sociala medier

INFORMATION

Investerarbrevet är ett nyhetsbrev som produceras av Laika Consulting AB, ett kommunikations- och marknadsföringsföretag inom finansbranschen som riktar sig mot individer, organisationer och företag. Laika tillhandahåller ingen egen investeringsrådgivning till kunder och mottager och förmedlar inga investeringsorder. Laika fungerar istället som en länk och förmedlare av kundkontakter mellan individer, organisationer och företag som vill investera i värdepapper och de bolag som tillhandahåller värdepapper. Artiklar i Investerarbrevet skall tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde. För närmare information om Laika och vår verksamhet vänligen besök vår hemsida www.laika.se. Läs om hur Laika Consulting behandlar personuppgifter här.