Denna sida är en annonsbilaga med nyheter för investeraren från Laika Consulting.

Peter Andersson, Director of Business Development på Legg Mason

Publicerad 28 sep 2012

Legg Masons förvaltarfilosofi har gett god avkastning i 30 år

Investerarbrevet har intervjuat Peter Andersson på internationella kapitalförvaltaren Legg Mason. Peter Andersson, Director of Business Development, berättar om bolagets marknadsutsikter, om den framgångsrika fonden Legg Mason Clearbridge US Aggressive Growth och dess veteranförvaltare som startade sin aktiekarriär endast 14 år gammal.

Legg Mason är en fristående kapitalförvaltare som grundades 1899 i Baltimore, Maryland. De första 83 åren ägnade sig företaget uteslutande åt aktiemäkleri. Därefter startade en ny era när bolaget tog steget in i fondbranschen. Firmans första fond fick namnet Legg Mason Capital Management Value Trust och lanserades 1982, berättar Peter Andersson, Director of Business Development för Skandinavien på Legg Mason.

Berätta mer om bolagets utveckling?

Bolaget har under de senaste 30 åren vuxit genom uppköp av andra fondbolag. I dag har bolaget en struktur med tio helägda och fullt fristående dotterbolag. Varje bolag har sin egen specialitet inom kapitalförvaltning, exempelvis Royce & Associates som investerar i amerikanska småbolag och Clearbridge som fokuserar på US All Cap Growth.

I firmans stall finns även flera ränteförvaltare. Där ibland Brandywine som förvaltar Global Fixed Income med en ”top down-” och makrofilosofi och räntejätten Western Asset management Co (WAMCO). Legg Mason förvaltningstillgångar uppgår till ett värde av 650 miljarder dollar.

Vad gör fonden Legg Mason Clearbridge US Aggressive Growth fund speciell?
Förvaltaren Richie Freeman har suttit vid rodret under hela 29 år – utan att frångå sin framgångsrika process och filosofi. Richie Freeman brinner för investeringar och brukar själv säga att han är en av de få som haft förmånen att göra sitt största fritidsintresse till sitt yrke. Han köpte sin första aktie när han var 14 år gammal och brukade redan i grundskolan gå till den lokala aktiemäklaren för att följa marknaden.

Freeman anställdes som en lovande talang 1983 av bolaget Shearson som lanserade fonden US Aggressive Growth. Därefter bytte fonden ägare ett antal gånger och hamnade slutligen hos Legg Mason 2005. Organisationen runt Richie Freeman har förändrats oräkneliga gånger, men Freemans filosofi har varit oförändrad i snart 30 år. Fonden har kontinuerligt gett goda resultat och med tiden fått trogna investerare.

Fonden utmärker sig med sin långsiktighet och har en turnover (antalet gånger aktier byts ut under en given tidsperiod) på ca 5 procent. Fonden har exempelvis ägt aktien Forest Labs sedan 1983, trots förvaltarens stora priskänslighet och filosofi att sälja aktier när PEG-talet överstiger 2. (PEG-talet ställer företagets värdering, P/E-talet, i relation till vinsttillväxten.) När PEG-talet är högre än 2 brukar fortsatt tillväxt i samma takt vara osannolik. En annan specifik sak som gör att fonden sticker ut är att Apple inte finns med bland innehaven. Om det är positivt eller inte kan diskuteras, men det visar förvaltarens långsiktiga filosofi och ovilja att hoppa på tåget i ett sent skede.

Vilka kriterier har ni i er företagsanalys?

Vi strävar efter att hitta företag som kommer att uppvisa aggressiv tillväxt på lång sikt – därav fondnamnet. Portföljen består av 50–80 aktier och halva fonden utgörs av de 10 största innehaven. I företagsanalysen letar vi efter tillväxt, men inte till vilket pris som helst. Vi tillämpar en strikt värderingsmetod och ser framförallt till PEG-talet, som används som en säljsignal. Vi gillar även bolag med starka balansräkningar som inte riskerar att bryta lånevillkor med finansiärer och tappa kontrollen över sitt öde.

Hur har utvecklingen sett ut sedan starten år 2000?
Fondens utveckling har varit bra med en avkastning som slagit jämförelsindex, Russell 3000 Growth samt S&P 500. Sedan lanseringen har fonden gett en årlig avkastning på 3, 19 procent. Det kan jämföras med avkastningen – 0, 16 procent för Russell 3000 respektive 1, 88 procent för S&P 500.

Grafen nedan ger strategins längre historik som går tillbaka till 1983
<!--[if !mso]> <style> v:* {behavior:url(#default#VML);} o:* {behavior:url(#default#VML);} w:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);} </style> <![endif]--><!--[if !mso]> <style> v:* {behavior:url(#default#VML);} o:* {behavior:url(#default#VML);} w:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);} </style> <![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:AllowPNG/> <o:PixelsPerInch>72</o:PixelsPerInch> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:HyphenationZone>21</w:HyphenationZone> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>SV</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:EnableOpenTypeKerning/> <w:DontFlipMirrorIndents/> <w:OverrideTableStyleHps/> </w:Compatibility> <w:DoNotOptimizeForBrowser/> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="--"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Normal tabell"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-bidi-font-family:"Times New Roman";} </style> <![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:AllowPNG/> <o:PixelsPerInch>72</o:PixelsPerInch> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]-->

<img src="data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAABBwAAAH+CAIAAACwTYp8AAAAAXNSR0IArs4c6QAAAARnQU1BAACxjwv8YQUAAAAJcEhZcwAADsMAAA7CAd50mSUAALl/SURBVHhe7b2Lm6VVfec7f8l5cmbmzMyZmTyTE5/EeI7JIZdJonF01IkZyYWY7tBNQ5IWYzdgQzCIZSMh4K25yU0LGi/RFChGpFqDEegWIaatBAanu0chQEVRoWPoUKfPd+9VtepXa72X9b77ve29P/3U00/Vrvdd71qftfau9V2/2784zT8IQAACEIAABCAAAQhAAAITEPgXE9zLrRCAAAQgAAEIQAACEIAABE4jKlgEEIAABCAAAQhAAAIQgMBEBBAVE+HjZghAAAIQgAAEIAABCEAAUcEagAAEINAIgbWTJx4/fnKtkbZoZG4IsGzmZqoZKARmnQCiYtZnmPHNCwFtTR7+wuL+HdvP3jb62ndg6cjGBvfp5YXzxi/6r30H7j66mrf7ff7IgZ1nb9t5/eHnB7M/Xj20sP2CxZWTE03m2urKl/78wN5d6xx27l9cXsmFUP1JL63cvmv7VcurL51+aWXx3LN3La68VL2Rwd0xHsvWxXP2joVPHl091WpXxzBHM+6/2fq4U6tHP7mgVaolvffauzemcW310TsWdq/3tvx108j2XXsO3LOSOajOls3pkyuLF2w79/aZWDearheOH7nLv912LNy+5d22tnr0oPuw2r1w8NHNt2HGesv8sFp7/sj1G59142WwcGhVz9xsdvwZ6D/l8l5vdRHTOATmjwCiYv7mnBHPIIG1k8c+s7Bz98LiA2MhIYFxSH/Od1xx6JmRLhiLCvdHd/Tv1OqRm/dsP//AkeeySLx4fOmybX94wZ6deRdMJ761p5av2G02oG5DuWvP4tHJlMomjdkVFectLD/tx7m+cb/oruNtSs5CUbF2cuXgnu37rjvy7NrpF44tXblj5zXLz0jkPHf4wPnrgmft2cPX7dsQxjmvj8Tz+o52bfWh6/R+OXDk+WB1d7lsZkpUnHpm+ZodO/ffsX528cLx5ev3bL9kceUHY8DjD5nRrL04nkrzUTMSFXa9rX+yXbH81NblNmoh0u1jpbH+UPspl/f6dH6U0WsIDJgAomLAk0PXpp/Av/jxs9v72sSzdmzpovO27o/dxsv9tQ5ExenxUfquC5eOZWwLx01duPTwg9qfbdljuW2Bzv90pnurFMv6X/STx5YP7Fu3jSx+cI+zJ4zb37Pw7vH1ly2deNEcIXvlMzpVvHv9Xh1+H3zwxAvuqDF+8fS6peLJ0a5xs1fjzeL4x8z2zfJxuwq39dzcHo8PO0fdc1vYhYULRgMZbZdfOP7gwfWDcBk0Hjwh4bF24q4LxxeP7h/1x299xjukTSvQBYtfP6LT/R0LN9/mTs03Wmh2OX/kI69o78tKpa2bvNEUjbmNbDJbzQjmoF2n+3dfO559M/zMF3PmrlBUjOZ9PE3jbo7mYrzOt+5HN+cr5/VNEei3uaFSKlk20Tr/4ckTDyyum0rW13mFZbPyDyNLxc79t922cYS/fkbQ7MI5/egv/G8tfZmORp85ow8WL9ucqBjZQteeOXSFPb8IRYWajJoaPUYvXhAdi4xXoD89Wf8o06dc3usNg6U5CEAAUcEagEBbBNqTE75l1/XxxqXAOyjDUnFhjgfLxh7oh37D7Z4w/nF8NuzOgLc7957x9m7vzYdXT7mz3m2bokK7yfFJ5Le+tfr80cW95+257qGRk8PJJ5YWdo9NKO7egysyrYxfHG8TM190G0cN8IWxNtjwyxqdNI93kycz27fTOiKQcQ69ccl4f3n2uFcv/K8TT/+9DlnXD8Ldeefu0UHp6HFOSKy7Xqw3ONq77FE3AkuFdofjY9ofrCxe0rgvWXtywre8ziZjk1cqKtwF7lh6bEkYiTG3ooIXX8ybuzL3p42Zc24tTi4GPnJ+vrJf//bq8lXG12hzUMHOuGDZOD83v86feVr7411una+bPrSifpC8bNzed90dyB4KNPkB1ZKc8M1u9NXJhnVBHg9grCUkvD/4gU2D6viqHFERzsJocjdOAURsXX2N3ubGfDH+MBlpjLzXmwRLWxCAgAggKlgGEGiLQAeiQo8Y/yHe8ObPHkocUyFP9JESiC43Z8CjP9vemrF1Uz4Ouhj98faHxJvCw1sqzt7YB7jj3s0IjXFvtcs8Mdrorzto+Y6MHxS+6EXFyc1j6c3z8lM57Y9NCu5fgWVm/ffq0oYPxpYjVf3aM/GGkQ3TxNj9fSTDxqMLRIXfBuVEBUy06joQFXpE5iZvc7u85haeV7PeUvHSaL8e2oUyX8xbG+u2o/yYCnXNe9VvOOUH4sFvT7NfD0RF1puobNk4UbEx0Zun7+Opdd3TOn96w55WtmycqPDvlBYic9pWFK799ZW9acMcxb0sLX/p8NgU6f5tGiQ33TL9W9W6PxlVb94x47OPsdQfvTjS7eMPjUA8eANF3usTvQe5GQIQiAkgKlgVEGiLwLBExeYfb+em7DdDZvhbhIQRGOHuav2P9Ivr8mBj++53b1v2Q+78NQj21U70e2MjgPOn+vPlL7lgW7eHCF40omJzx++7l9e+iZUI+r8lGHS0g9myOQ4HO94Nj/TDxjenxqaJ++45sFNbxh/oRNZtK/NiKqZfVARzp4PhQy6mOc/9acNs5XaTf+Uuznoxd+5SLRXrzY59/9oWFdGy2RqRPx6LdaBa788P1tdP6bIJYiqmXVRsqIeVLx1aXnK+cC4MxgeAfenBpat2jLTBt58/8fDy8sOjeLA4UDvBe9CeUxhLBaKirT9ttAuBPAKICtYGBFok0LauWP/Dne3+pOwr949PB2On5Mw8M1FCldE+wHur2xiM6qIiL6fNKLXOofWkVc4Varz9DF/c3C9unAc//dCGISUhZ05ofNiY8Y3QiDRRsRFWcfT+sZyQpeX8heVHvG93l6JCA2jbWLHOyLqjrEc/++jbXFExvvfU6spfLd93+zg0xUfoBi8+nZfvKF1UyKNuvZGnt6YIm9xSUbZs0kTFyXWXwtJl076o0Ky0bazI/TB1Ie+jz4Gxxc9ZI9d9Kc/fs/e8dT2W4f5U/vm84f/5za3uT4iKcnRcAYFmCSAqmuVJaxDog0DW7sd4COSIiiAsNW5kFKswjq0MfrXh/nRqJGZ85hanSTbdnzaODL0fiPFHiiBlHudvvmgOod243rXwThdjbfxMCtp3uWiCQO3NeOstT891f9KjRlHsb9u7Z8cI3Uje7Lh8/7vOXffs6lhUdLTOgk3e+i5wXSRsnbWx7ShWj5kn7usvHv3eRqx8MJxCURFEyGyYCE5tTRy0xW5mPGo2Xt/qNOjtUbYjJctmq6jIc396MXXZdCIqOlo2W2ye7pme8Nbpc/FU/mMkSVRkes0pc4D8oEyg9mYoxdZA7TDEoiMkPAYC80AAUTEPs8wYZ56AC+uMUsoufObY6Ow/EBXZWRrHm3V/ouyI+X3SP5tA7fUE81GgtisREIsKHSWPxYnrzHpk7fWHf/DNUTaY9R66xKA5L6pchvVsGW/6N9I0jbuZ2X5QZMPthuWNc2SUyml8jn7/0ij31GjIWzfH461kHKg9fpJz5Rr7O20N1173BRrrnK3b6Dbcn7pb0PEmb0x7PcJ+vHcchyZv1HwYiQq3bK5cOiYrmVtsUp5PZ73oguyjtbEeoJJXp2LLXn/sVXX+2L2+jZSyRcsmmOhx8HEUqD2yvaUtm1kSFev5CXygtkty7TLUbX1/bdYbGUd5JYmK06fH6YBNTMU7xy2TUra7DwaeBIFMAogKFgYEZoOA/mwfGe+SE4rfZdR9G28Eo+IDbp80Tj5bNaWsrf6mvvlUmz577JYXNypIZL5oYiq81Nlu3bEy24+nVf5g925k/HT1Ae/Pig3QjRkpZcfNOSGxYZzx6afco9bPXM9b+Py9tvjdrIkK6YSRgt2qJSS0Fg5+YfHd65aKkycetHUYXQ2yzBdHNVXitbHpWJVDL3uCthS/2yySYDMOj1LcbhRPsMXvCir65S6bqMqhHctm6uTUZbP8zS3OYC3EVHT6SScnxmXn/LaRWXiz+t3W6VteeeYZKcNLRhEXiaJiy7IxqLcUuTNl9fJe75QID4PA7BNAVMz+HDNCCDRMICcrzka4ZJGbU8M9oTkIQAACEIAABIZBAFExjHmgFxAYNAFTPmKz8sCLYyeEjaLUm7UmBj0SOgcBCEAAAhCAQBsEEBVtUKVNCMwaAVvoesNVSWNUZMI9qq499nBQZth7nDcR/yAAAQhAAAIQmDcCiIp5m3HGCwEIQAACEIAABCAAgYYJICoaBkpzEIAABCAAAQhAAAIQmDcCiIp5m3HGCwEIQAACEIAABCAAgYYJICoaBkpzEIAABCAAAQhAAAIQmDcCiIp5m3HGCwEIQAACEIAABCAAgYYJICoaBkpzEIAABCAAAQhAAAIQmDcCiIp5m3HGCwEIQAACEIAABCAAgYYJICoaBkpzEIAABCAAAQhAAAIQmDcCiIp5m3HGCwEIQAACEIAABCAAgYYJICoaBkpzEIAABCAAAQhAAAIQmDcCiIp5m3HGCwEIQAACEIAABCAAgYYJICoaBkpzEIAABCAAAQhAAAIQmDcCiIp5m3HGCwEIQAACEIAABCAAgYYJICoaBkpzEIAABCAAAQhAAAIQmDcCiIp5m3HGCwEIQAACEIAABCAAgYYJICoaBkpzEIAABCAAAQhAAAIQmDcCHYiKU6sr9xzYu2vb9rO3bd+158Ch4yfXxpSfO3zg/PGL7uu8heWnRy+vrR49uH/H+ov7Dtx9dNVdnvf6vM0Y44UABCAAAQhAAAIQgMDACLQuKtaeOXTFzt0LS0+cHOmCh67bu2vHFYeekU5YO7Z00b7FFb1s/609f+T6HTv33zGSEqdWj9y8Z/v5B448p6tzXh8YTroDAQhAAAIQgAAEIACB+SPQtqh4aXX5qm07rz/8vDM3jH/cftXy6kunVw8tbL7uwZ9cWbxg28KhVffCSHicd+HSsbXTea/P34wxYghAAAIQgAAEIAABCAyMQNuiIhjui8eXLhtrjH8eWR72vnvBuUXt3L/44ImxzeLp5YXzdi2uvLR+39hFaqQx8l4fGE66AwEIQAACEIAABCAAgfkj0K2oOHl0ce95exaPnjzt1MU1y8+cGjEfvX7+FctPrYXiwRsoAlGx1XAxf9PGiCEAAQhAAAIQgAAEIDAcAh2KirWnlq/YvWPhM8fWA7UthLFIuOiu42t54qGaqLjhhhv5ggAEIAABCEAAAhCAAASaIlAsYLoSFWvPHr5u37a9B1cyFIV6ODZcnHv7ykvNiAo7ZnEcjoajJxCAAAQgAAEIQAACEJg9Ah2IirWTJx5YXJCN4pNHV8fOTqN/o2CJHQeOPL/+o3dnCvyavMbIe718RhAV5Yy4AgIQgAAEIAABCEAAAhMQaF1UjFPKnh15PbkUsTam4p2LKz/ITx1bP6UsomKC5cGtEIAABCAAAQhAAAIQKCfQtqgIKty5OncXjMtTvHD8wYMLO8evbGZ/Corc7V44+GhW8TvzetkYERVlhPg9BCAAAQhAAAIQgAAEJiLQtqiYqHON3IyoaAQjjUAAAhCAAAQgAAEIQCCPAKKCtQEBCEAAAhCAAAQgAAEITEQAUTERPm6GAAQgAAEIQAACEIAABBAVrAEIQAACEIAABCAAAQhAYCICiIqJ8HEzBCAAAQhAAAIQgAAEIICoYA1AAAIQgAAEIAABCEAAAhMRQFRMhI+bIQABCEAAAhCAAAQgAAFEBWsAAhCAAAQgAAEIQAACEJiIAKJiInzcDAEIQAACEIAABCAAAQggKlgDEIAABCAAAQhAAAIQgMBEBBAVE+HjZghAAAIQgAAEIAABCEAAUcEagAAEIAABCEAAAhCAAAQmIoComAgfN0MAAhCAAAQgAAEIQAACiArWAAQgAAEIQAACEIAABCAwEQFExUT4uBkCEIAABCAAAQhAAAIQQFSwBiAAAQhAAAIQgAAEIACBiQggKibCx80QgAAEIAABCEAAAhCAAKKCNQABCEAAAhCAAAQgAAEITEQAUTERPm6GAAQgAAEIQAACEIAABBAVrAEIQAACEIAABCAAAQhAYCICiIqJ8HEzBCAAAQhAAAIQgAAEIICoYA1AAAIQgAAEIAABCEAAAhMRQFRMhI+bIQABCEAAAhCAAAQgAAFEBWsAAhCAAAQgAAEIQAACEJiIAKJiInzcDAEIQAACEIAABCAAAQggKlgDEIAABCAAAQhAAAIQgMBEBBAVE+HjZghAAAIQgAAEIAABCEAAUcEagAAEIAABCEAAAhCAAAQmIoComAgfN0MAAhCAAAQgAAEIQAACiArWAAQgAAEIQAACEIAABCAwEQFExUT4uBkCEIAABCAAAQhAAAIQQFSwBiAAAQhAAAIQgAAEIACBiQggKibCx80QgAAEIAABCEAAAhCAAKKCNQABCEAAAhCAAAQgAAEITEQAUTERPm6GAAQgAAEIQAACEIAABBAVrAEIQAACEIAABCAAAQjML4FvPfnMY//jhP6fBAGiYhJ63AsBCEAAAhCAAAQgAIEpJvCd737vJ179tn/x42fr6+1/dK3URb3BICrqceMuCEAAAhCAAAQgAAEITD2BW+/4rFMU/kuv1BgVoqIGNG6BAAQgAAEIQAACEIDALBB43VmXBqJCP9ZwhUJUzMJqYAwQgAAEIAABCEAAAhCoSkDiIVYUeuXLDz5atSlERVViXA8BCEAAAhCAAAQgAIFZIGB9n+z3n1w6VHV4iIqqxLgeAhCAAAQgAAEIQAACs0DA+z4pVlvj8VaL99/wiarDQ1RUJcb1EIAABCAAAQhAAAIQmHoCj3z9sUBF+B+VBsoOT1fqS4mh/vEf/ylv2IiKqV8QDAACEIAABCAAAQhAAAJVCcgc4VWENINul5Zwr8iC4VuTK5S/rCDhLKKiKn+uhwAEIAABCEAAAhCAwNQT8OUpnO+TFRVSEfpRdonLr7rNRnKrqAWWiqmfeAYAAQhAAAIQgAAEIACBRghIHsQRFNYooQuCEhbbd19Z8GgsFY3MC41AAAIQgAAEIAABCEBgagjIkcmLir+470HX78DTyZawkK9UQUCF7kVUTM3c01EIQAACEIAABCAAAQg0QiAzUsIqDXuBnKBKH4qoKEXEBRCAAAQgAAEIQAACEOifgGwFznogTyQfM12j+rVGYoMl/MCsqNAjYlNGAQJERf/rgx5AAAIQgAAEIAABCECglIC1HmjH75M16Zuq0sJrBpvoSR3ILLCd0jiionT6uAACEIAABCAAAQhAAAL9E/AqIt76F0dRx133LQSuTZmiImXkiIoUSlwDAQhAAAIQgAAEIACBngn4JLC17QluAEHshB1VrFuCQnh5CBAVPS8OHg8BCEAAAhCAAAQGTkDeL19+8NHi5D8DH8IMdE/8vZaQXcIJDJugSRlgE4epdE9B2Tt/Yywq5HOV0iyiIoUS10AAAhCAAAQgAIE5JaBay24Dql1sim/9nGJqf9iZSWD12LiGXWlfbAGKoJ5dELaheXfFtkv/ISpKEXEBBCAAAQhAAAIQmF8C9ixc32Ov6GspZCaBVWdUQSLP7JDXVW+O8LW0/ZWxqEiccURFXwuD50IAAhCAAAQgAIGhE5DXU+C+XxAQLDuG263qrqEPbAr7Z5PA2o2+sOdFXeeN0l8fx0tYe4hzr0pEhahIBMVlEIAABCAAAQhAYO4IWDOF34lm+u5ra2vDiHGUanyt5CWB1YPsNJUaFuTvVDCVgaiQGSRxIIiKRFBcBgEIQAACEIAABOaLgDVTBOoiAKGdaJCYSKHA8wWr/dEWmBds4HUpeR8kk2dTsrap0tb8uBEV7S8BngABCEAAAhCAAASmkIAVEpIN1nffGiJ0NB6nOk3MQzqFVPrpckESWHXIGh9KkzXlxWZsyoNxXL77Src4ISr6WRk8FQIQgAAEIAABCAyZgD3Pdgoh74Q7jrtw+9FSP5whD39ofbOQM9MxpYdV2KSxmcMsvSDzLkTF0NYM/YEABCAAAQhAAAL9E4jPs21AsA2rsPlJ7X40MRVp/0Odhh4UJIF13fdmpVIbkZ+jvJh778xWKeAeUTEN64g+QgACEIAABCAAgW4J2FxD/smZbv02P6kVHukxvt2ObCqfVmo98BeU5mvyVxbID81juuOTA4qomMqFRachAAEIQAACEIBAqwR8riF7np25tQ2Uho+vKN3dttr/GWvcU81TAqWqwwNJERU16CEqakDjFghAAAIQgAAEIDA7BBTmG7sqZRolrBOOO8mOA4jz4rlnh1e3I1H+JWs1ysznqx5Zd7XiDk6vqDi1unLPgb27tm0/e9v2XXsOHDp+cm001LXVowf37xi9qK99B+4+ujp+ufLrZfN6ww03ll3C7yEAAQhAAAIQgMCcEpDfvDsFt95K1ovJZhOy4cLO4d4mM3XKxF6TnpB0TumXDdvKCSfz8pCW5nTyj5pWUbH2zKErdu5eWHri5EgvPHTd3l07rjj0zNra80eu37Fz/x0jKXFq9cjNe7aff+DIc7qk4utlU3H6NKKinBFXQAACEIAABCAwrwRsNljPwNofbLRuHKtt7RKyeKgFJX3yVg55QKmpeUU76biDOnSiqslykON/VssVM59SUfHS6vJV23Zef/h5Z4YY/7j9quXVH6wsXrBt4dCqQ7J2bOmi8y5cOrZ2+mTF18tnC1FRzogrIAABCEAAAhCYSwJBNli/GS049g7cojLLPPsX3cXaxZJetsb6srMgeSaMBcHTVoEUG4imVFQEAF88vnTZWGM8tbxw3q7FlZfWf//c4QPnjzXG0xVfL58gREU5I66AAAQgAAEIQGAuCQS7f2+UsPaHAIwNCLZGCTnq+CttRQuvK+YS8ESDtr5Ppaosz2Mt7sFMiIqTRxf3nrdn8ejJUDx4A0UgKkpfL58qREU5I66AAAQgAAEIQGD+CMTeNT4I2GaJDcDYWG1r6AgKOUtX2ILc1MKrsb68Z1peQYmgTW9EygvmdtdPv6hYe2r5it07Fj5zbBSoXVU85F2fPUESEnxBAAIQgAAEIAABCAQEPvSh637n3Et/+rVv/bFf/H3977eh7ptfetPb3fX+df+Kb2fvviv8b20L71q4OqZ95vZ9/uLMC5igPAJXX/Mhj04YU0AVzJq9XXMaTHdK46XH9F2llF179vB1+7btPbjiUj+1LCqs1ChFUEM4cgsEIAABCEAAAhCYRgLWrylQFC4OWIOyTk3xmbd1s7EtZPrnpDv6TyPMVvscJ9oqfZx3Zisuqj29loq1kyceWFyQjeKTR1dPbeDYGpC9qTGqvl6Kl+xP5Yi4AgIQgAAEIACBeSBg079aPWATQEkbxKUnAjixGsnzz1GqIn8xBbYrrbG4JEjp7Yn176ZVVIxTyp694fXkaVRNHZt3fSleREU5Iq6AAAQgAAEIQGDmCcQRFG67r8iHINeT1R6ZyUntftc1UiAYSktBzzz5egP0ZgdnPkr5VxBeb2+fUlExTuu0XuHO1bnT1wWLKye3FrnbvXDw0azidwmvlzHG/amMEL+HAAQgAAEIQGD2CdiwaaUVkkVC4sFphsA0YTVDXlUEXWMbLEh1mnh8PvsTUGWEeWm1ituw4jBv4tRCZq30Kr3LvrarmIrJe1q3BURFXXLcBwEIQAACEIDAjBCwskFH4EH8g93C6rQ7XQZo56qWCxSF8NmdbvGVM8K6iWGUeqBlPiSvuoiwq0EvMxAVNacIUVETHLdBAAIQgAAEIDBUAtojytqQHqVgjQ9K9hoPy5sdJDn898XxvolsbMBx5qN9O9I2qA5Ho6D4YAF2K0W831pQv8IKyEbm1/cHS0XiO4LLIAABCEAAAhCAQNcEXNh0YFhIL3Pmu2tdlTLHYK0T/iTb1rOrPfLE3uoy10lfgK/2E2fgRluUMH04mfYNq09cCA2WinSkW67EUlETHLdBAAIQgAAEINArAWkJv7m0W22740w5bLYpmPJ0QrD1dPvOpvb3KbvYdJ+rXueki4fb+Uose+e6Za0QvhahLcsdpO1KWTzpA8ZSkc6KKyEAAQhAAAIQgEB3BOQsZHeBztkp3v2Xdshmc8rTCdZJyT20wR2nV0E6Js/rrR1p6Yhm+wI7X/q+0mBjK1OmDarxKVYnERWVZoqLIQABCEAAAhCAQEcEMq0HcY2I0jgEu63MSwoUlLSLg7knGbNNdVpaI08DzMxjO0kHpute66GUiatgOHECXz/7atbauJrVjYiK6Vpj9BYCEIAABCAAgTkiUOC4YqVFafSzv7jYl8bGalfdyxbPSmnYcVCVb55FhVV3NWJavITwc23LbFuHuuLqIjXeZlgqakDjFghAAAIQgAAEINA6geBcOa8Gtveez+yQ9WsqvlLbWW1Jtb9vVlGoVzaAONOfJ5BPVX1+Wp+JDh9grTo1Ylri0JQgoEWTq1RgMmjoq6CWRY0RIypqQOMWCEAAAhCAAAQg0DoBux3UvlySQFtG7QW177SxvMXBD3aTWuoo1dKQgjoY8VO8044bcrH4aamTA2nWo0gvpG17bnMHu9f9KkpPQFwPBaKiHjfuggAEIAABCDRAQFvDxk+FG+gWTQyAQGkmVn8mXbD7tNqjIEi6g+HavXKw5m0n3Q647e1vB+Ot9wgbml8PQuxp5kVF21INUVFv0rkLAhCAAAQgMCkBbSC005KLS1/nx5MOgPvbJGD3l5lRE/ZMOs+PxboVtb2nLIZR4NXTauKpNqeo+bbtnNb7WLAwZd2qV5m73sAQFfW4cRcEIAABCEBgUgIpyfsnfQb3Ty0Be+Scub8srVRtN5SSr/3axKzhJYgXt3qjjVSnU7QEJi/WYSddKwRR0eTsU/yuSZq0BQEIQAACzRHwoqKe83RzHaGlIRIo3V+m+0cNJErBjsjmd8qMRx/ilLTfJ5+Aq3aRkEBF2B/bzqmFpaL9BcITIAABCEAAAhEB+8dee75+T5GZnwESsAle87pXYOyydox+oyl8522XfMCAjeGm/l0jQdU2iCLwhmp1nSMqWsVL4xCAAAQgAIFsAoGoaPsQkWmYOgJxaeR4CAWx2raAWo3MpC3hsr1ycSDBG8GPul5EQUvd7qbZplyVrNQsrRDS4NAQFQ3CpCkIQAACEIBAKoEgOLXfINrUTnNdVwQS95d5sdr29tqONG2M1e5xndSxr9iw8jmU2U1ZFawPlcXbtjkUUdHGW4Y2IQABCEAAAiUE7B97nSzWKJ0L4hkmUBqE7cZuC1FbXWqjF4ZjplCHbfZY5wEVBFr4U/ZBdbublVYamp/YDWu/sm0m3l77MkRFbXTcCAEIQAACEKhPwJ4xayMV5MOp3y53zgQBuxcsKHtsY7W1itzpvn1xINEUdk58wQq35v2P2gon2mdmYoYzBlEamp84cGvwaarNlEcjKlIocQ0EIAABCECgYQL2j707nW34ATQ3zQTS94J2B+nyxhZUhBgCEtthq38ks9U9b6lwP87Vv5TQ/BQgVpH6zFodpJhDVKTMDtdAAAIQgAAEGiYQi4o5dCJvmOkMNWfP74uHJRVho5/9jdqdd7CPrIHcbnmtvc75O81z8ZaU0PwU4IFrZWelPxAVKbPDNRCAAAQgAIGGCdjNn/urP4dO5A0znZXmMlOvFgwucIKyGUUHiKQ43ZM/WR9UfHkHGBt0/bK12LsUaYiKDtYJj4AABCAAAQiEBGxKfvf9HPp7sCxiArI8WMGZKDVtxLZbTr2X0C6Y3Hjxe/e/dL+vGVs8Vgno+0lGlynbOhBpiIpJZo17IQABCEAAAnUIZBb86uCvfp2+ck+3BKxHUKUloa2koil0i+SE/i8I7+52QBlPi0to+5HagJDe+9llB5pK/aQ+Z1quOjizQFR0uWB4FgQgAAEIQGBEIM8DpJhO22nmmZveCQQLY8jCYBJWQeoza6ZLTHs1ydOHea+NX5+8h7EtqINKOIiKySeOFiAAAQhAAALVCNi9oz21zdtESk7oMn2hK6qBnrarrfNPB7vAvvAElR9tQJH145qr1AX+c6CRLMCIilbW9g033NhKuzQKAQhAAAIQqEvAHsdafw/tqDKb9KeYlLOoi3wK7gvqS8ywgIz9c7yctnp7wtCCKZhy08VmI6pjB7PE4JxJoGGpmIQe90IAAhCAAATqELCiIji1lX6Id5P23LHO87hnqAS0mdYO2/Vu4PUlmkWYl/q2wSRIzXa41dasymrEQtVLxmpERauLhMYhAAEIQAACGQSCaNTgWDEIz9W+04qKGT7Anre1opN4t7eWktTY/T57mPUlmp0du+u1C97mMGhke91st1tqzaZ+asSkYCM03KdHB75kiIqWlgfNQgACEIAABHIJBHkztZEKThbtDiAI3u1gc8DMdUPAFq2zC0Cas5sO9PgUa6wLxIOX0N7ZT28Qbbu9SafHbrf0aEujkTd4XP+ukWaLh4+oaGl50CwEIAABCECgXFTYM9q4urC7P9gfdLA5YOY6IBAHK/vN9Azvnj1Y6/ATLGmrtaQlvKie4UQF1lbZyNqLRUUjzSIqCNTuYCHxCAhAAAIQqEAgMygzz5vc+krpxvnxCakAdAovjb3e3apoJPnPVPDQgtdg42hsmwBKnmA2+mImFbXVV84RbvJ/cVHtydssbQFLRSkiLoAABCAAAQg0TMCLisDRxb9uK1UFu89iUaEADO3JOih01TCROWsur1CJFkBeBrC5IpSnuGZSUeeZKCeZ8XiBTdJa4r2IikRQXAYBCEAAAhBohkBBppdMC0aQcr6gyrJa9se67E2bma12WrFxtEGY/qwWvKsEMkhO4N8CMykqrLtXU2kYgqS93aSiRlRUWuRcDAEIQAACEKhJQPskbSX3X7NonemDrb/fX3rlEO+u8kSFtiNB4G/NjnJbywSCehR6mp/3eQjRTqQbRwXMpO9fG75PjrA9jCg4iUicjpTLEBUplLgGAhCAAAQgMCmBmz56d1zmNvAR914fPqlo7BudmW/UldwO2p+0x9zfAoFgppyq1IvaQ8/kMfwkCJ09x8ZUzJ5fXxu+T4iKSVZd0b1U1G6LLO1CAAIQgEAVAtt3/0mpqLBeMa7tzPPa+LFBMLd70DwkEaoyA4O41s6UtstNubsMYmwtdMKt4WarTbfQzfpNtuH75HpjTxmaiv8uHieWivrrgDshAAEIQAAC6QR+c9d7YlER7CmthHC+9XERKzUSuN3nOaA3UkUrfYBcWUogSCM7k7mMSiHUuMAbK7px46nRw3q3tOf7pP7YYPdujGCIinrLgLsgAAEIQAAC1QjEikKvBE3ENbBip6a4OK49/Lbfz56vSDXiA7taAtJ68nSzzxsYg5rd8fvjGRMVNnlunFq3JqyN2+x5RDeLDVEx4ZRxOwQgAAEIQCCJQCwq4ugImwjSHWNnShFrgrBmCudOM8O+Ikmgh3qRndwZ2xy3jdyLihkr4mH3/Y07whXULG9pvhAVLYGlWQhAAAIQgMAWApt7/UuvdSfW8dlkUP/OekfkOTPYQE93HmmvZA6GQyA2Qw2nbwPvyawuaW+5aiPlq11vjZtBMhcMomLg7yO6BwEIQAACU0ZAf8t1nhrkBo2rZWdGUVuzg9qxqZ+sO773awo8atxhp5UZxGoPZ/XYeWn8WHo4w2yjJ9apr432e2nTvtnbSCVsP3O6+RxAVPSykHgoBCAAAQjMJgHrJG1rUNg/8MVl6Wyx7eBsO/Zrso/z+xIrP4jVHs46m9Xj9g4I2zdCB4/r5hEdvE/dIzr7EEBUdLNyeAoEIAABCMw+gcBuYE8f42CJPBw20U2QYTYujWdPcH1KqIKK3bM/BwMeoU8eSkBF1VmKs6JVbWGA13djUeyyQDuiYoDLjC5BAAIQgMBUEgjSv9q9ozUpFCcS9efZkhB+G+pcruOj7rzDb2K1B7iA/KR0UzRggARqd2kmw1H8GUFmOcvarHq8EVHRI3weDQEIQAACs0PA2iLc9tFmqknfFVmdYF2hRMoebTpweak248rcswN6OkeC+WiSebOeQrNR3MNmaZsZkYmomGSRcy8EIAABCEBgnUBmQQlPJ90p3CoHLyqcV3SsTPIsEraRLv0fWA15BIKYe0BVIpDuPVip2R4vjjM39NgZPfqHT337u4e/ov8n6QaiYhJ63AsBCEAAAhBYJ5BZUMInXUlPX2OVg2/TtROf1+Z51Ngru8kmyTooJpBuqpp2ktqbHvvAeybcngYQ0vMc9EVP82sdF0u7Maj18OJ3v/M3//1nHv2F/01fTyxcqB9L+595AaKiHjfuggAEIAABCGwh4Pf3tmqyd9VIz/xj9YBr07tcB1sr60ERVMwd2jkoayVdVU41qyc//hG3N9UmtfbeNCYw8PUcBFPFNe/jEaV/IHSwHvysubnT1+oX763xXERFDWjcAgEIQAACENhCIK9Knc8em36KGcdmeJfroIpF8U6LWO1BrdF5iHJ54ZuP+12pvpHJoqkpKNDPTT2idjv2XenfdIHIjxtvtexd1bGsnPMmO3Hu+xqaEFFRlTzXQwACEIAABEICdn9vz6T93iLOBpsHMRYVdoNi/Z3slbGP0zzsYqdoIdpMwVPU7fSuvvTDf/QuNG5X+r9u+VD67aVXpu/XS5tq9gKb2M130penzHyWPYMovrLZrma2Jke1WFHEmlCK8enPfkpfBV1CVHQwXzwCAhCAAARmnEAQSBqHOlSyGwThGTbdja11UJymlljt9tacJFzVEsVBIq/2+tZXy4qjCPamOv9usDODTcibmaGhuBTJoEJE5OnkJ06awX8vnyg/fdYGVRAtg6hocMHTFAQgAAEIzCmBIOwyLnNWaU8ZiArL1Nof7EPjPS6x2i2tRQ+2uDK6ffrAQwJSQGm7+diF5+R5NOWddtdwocnrTCVZnjKiRq6xNge5KSZ6OQ4qQ66m1QsJmZv894rYdohsGLd+K4GRO0eNMB1yIzfccOOQu0ffIAABCEBgBggE+/s4CrOS84bXJLorOPK0vlVx2QpLksIILa0rG4gvX/+Up9h8stOYjMseZn//6Ci7cfDPRvpqMzphvG8m0nQHwpQZaeoa+x6UVEgMvx5O6icJBj9ZsjUJi58+ObPpR8kMqzr0vV5BVDS1fmgHAhCAAAQgEBIIylAEqX6qHlTbrUngcm0fZHe3mVMyzMPdqV49VqoJb6KxYjibyHrw7bZSe814W+kjfV3Sp2CfWu+hwV15dR4babx2I1b/S2HaiS4QnMXHAbU7U+NGKxedGcrqQ02ldYjS5BZnCsb9qcYUcAsEIAABCEBgC4HghDLYRFZ1obYZKoOD7TjhrLa2OsTNnI/0WG31cBpP0LtfhUFUri2aXtAZO6Hd93nCJ8auTe5I2/+LVYTVGBM+3d+eaARo6nEp7QS+T7olUT0OZyxWLjpfNSsz5Olkg+8zjVQWFKIiZdlwDQQgAAEIQKCIgN8luF2mdXfRfr1qPWC7cw3OO+PcULGLlO9oYqy2dyxBV5Su8hoVCdRmsDxKnzKoC+IiBkFqoOLT7qaq4A1nI575/nI17+3b072S+W8grlw2gkLqwnXVxmTb4PuUXF6IikG9c+kMBCAAAQhMJYFglxD4OxWnacocsByopE/i8OvMpPi+kEXQVEqstr2mOGXNVE5M0522LmfOu0wzVfwQW2NhGglnFjFwDvfuXxDpq1d0pN14WEXgYdj0xNZpL/B9UhOJgUwD8UvMnCarNGw6r1IzhYaPqKizjLgHAhCAAAQgYAkEuwS7j5S5INEpIhFpkBtKP+ZV2ipNh69+2o1RojNPYj8HcpkEnpRYI50JAir8RIibvvJOpoPY+kZ60lkj9txaZ9U2CNvtMjNPu+2L0iSN5IBKDFfojMxoDz1Wlfqyqj4vz5uWgS5zhsfEchZtj0UT6mWDNSjFMtJqyIJeISranjLahwAEIACB2ScQ7ySszGj2kNXKAPeUgvK9xWeitmPuyhmbKuczI/NCI55d1qqTWZ0gfkoQA2NLjkwFarvvlIqwZ9vOH0bRvZlGiSC2Wy5SE463WWU+YWd0e172hcwqh94RUcumatqGuKvSbI3otLzQFysdK9UxRFRMvq5oAQIQgAAE5pqAtUvEJbS1jQiSQU0IyzqXOyVQsGMu8ERXt2Nnnqo13SYcS6u32w19I0YYO4+ZwS3iaWNgBNMSLtB+rXKYpHEfp+vPqu1OVLtb63Zvd7pWbLiNaXEx5tJODk1U5Pk0ZmZHsG/DCfMLy6TgpkBb/4LsrqU8bXh9EC9hMz65uUvxfRpZYEqfOu0XUKdi2meQ/kMAAhAYOIHMo0e7jWg2xtRubZ2oKDj/trHagWCIzRTF+mTgsxB0L5ZMBYGziUPzNiInUYTdzay1HdkUwDaqexqjKWK7hEZt47bt93H9bFknbO4g7U0TOWdeVjXbwSTPSrnXvg2tf11mpi/rsmg/DWpYrqyKK64aUTyKOLzeXx8LwkT1gqhIWTlcAwEIQAACEMglYLc73mhgt+zeVSYv92sluLEYKDAv2NP6YFed6cAzjafpmfRiShMaK2yIfBCcHcRauOmw9qvAglFpunu82GoG73OfVzxbF8dd1XG49aWZJBNU5rusRzh5+Zoz69zHcVDularRPta84GwItXVFnolJSIMpDjIIFzBHVPS4IHk0BCAAAQjMAgG7cfdHj5l2gEaOq+NSFQUQCxy4bbhFXnTplE5PZo4sjXESY0WBPBOlQEPqFXt9Yo28odH2cRFBnG5mIG/eYbY99nbl1er9mzwUod5z8+7Ki1aKPw3yVmONECZrXvChLJJtNYbmjUg+maxtxOZ9Sp81REWNieAWCEAAAhCAwCaBTG/vSgUlKtGMWy6+3e9+rBUiyH2ZGV1aqVeDuti6plhvk0mMFbbN2DQU5NGSwar4+kHhyuyMzeAUnFXHW1slicobkT32zrRmJKJIzNaa2NqElxV0Jq50mflR4PIHVO1GZnrfGvEqNqlX5qTEaYJTutqdqFhbfei6vfsWV05udOu5wwfO37b97I2v8xaWnx79am316MH9O9Zf33fg7qOra+M78l4vGyUxFWWE+D0EIAABCExEIC/ZZZymqbSmQUo/rF+NtialLlWZiS9ttKjOVpuN+kgZRavXeI3k/I6CMNl6j/azmbcXtEfUmmjfh0mUTL2uNnJXQa2JwAmnNAJ7wjN1P5xMedzIYKs2UmC2snYJJ+Ptey0Irqj03KAsXRD5UMm1zIZiZwZhq3FnyqiUtqsjUTFWFLu2bb9gU1SsHVu6yGoMB3bt+SPX79i5/46RlDi1euTmPdvPP3DkufzXy6cDUVHOiCsgAAEIQGACAnnJnWI/paYiFiptTTL9NALrio3nDmp4TwCmn1vtKbJTcfaouJ6uKwiosIOMs2kJvg3d7odIradmBlT4lnyq2RTfGx9WkVjuIK+/vTvp6a3hjFSZgROx+HHujpmekBpLXs3KePhScVIUNgrCKQH7iowYieHUutEGuuTRlkqpJFTUTgeiYqwN9h5cOXHfghUVq4cWdl5/+HlnhvD/Tq4sXrBt4dCqe2EkPM67cOnY2um818vfKIiKckZcAQEIQAACExAoOOYPjBVNiQobY126NfHdsxEdQY6aoeXrnGA2tgQz+CCKuPixNogSGxq4vkoT6dr8oQWBGXFirulNqJUXUOGnRmfYid72Vp9MUmChuOjKJGsm5V4tGPe+c7UOfWfie/3bs1hUJH4axEm0fKItqQjrEJXuXeZFRYomTIHjrulEVKwcWVk9dVoqYlNUjC0Se9+9MDJfnL1t5/7FB0+M/aKeXl44b9fiykvrIxi7SI00Rt7r5SNFVJQz4goIQAACEJiAQOau3bUXGCuaCti1MqZ0a5KZpsbvipz3VOwIPgGPnm/NzPVpTTGaFI03sCoUT43VYAUZezJLbveMI/nx9py7IKAiub3NC62jTmLFg8yn+EXbSMKDqgOJDY/SFZk9CU4Z4sIyTpCUvnPVw8xcW9bfzPpEyVsp0bYwvaJiY9a2iIoXjy9dtm3nNcvPnBr9+uTRxb3nX7H81FooHryBIhAVWw0X0bqQkOALAhCAAAQg0A2BH3nlLrdL+KU3vT1+4o/94u/7Q813LVzdSJd+59zNg9Jz3npZcZvqle+Av9K/8vrfvFAvXn3Nh/wrpQ02MoT2Gvnp177VjUXz4p9yxZXv9wMUEDsp8cVx3/wUq/HingctO7wD//rY/ncffsP//fCv/OinL73IdfWTl1/qAyHufscfTth/te9bu2fP7+W1pqc/8OZf0JW3X3Vl5jV+JWe+0SbsZOntel9Yt0P3/Znb98U32renfmvfgLaFlE+Dz7/1bJuISd8L0W3vu8Y+VEj9NV8+67WlA9EFuszdkni9b7NYiXVgqcgUFUGvxiLhoruOr+WJh2qiwrYuEFXFKNdDAAIQgAAE0gkUe2X4ME2dszYVrmC9lQrKabsh2IvdK5nZOTNHocZ1SN9Ut9OR1r7SRrEHjmGZdTnsJi/PBGFxlQZIWJOIGp8kiW1tCJVu1Nm2LVHnjrqLAyoqte8uLo3VtnHheaEX/si/l9j3TINDpoErcCbMjLTR2kipfGfrl8tAkRk2LbOSncEUW9CMWSqCBTk2XJx7+8pLiIoab1VugQAEIACBPgn4jWmeP4N2q/LJKXXcTx+D3+Zqv1LarN3iuH2zdeTwmsTvuf2OzQcSlCaYSu9521faTDvBdNi4CD9lgVuU7Z7AqgXdVUnCBR5QVaubtc0naF/7UZs8VFt/52RfGlBRtZ/FDQbCRt3IjDnuN0dZpjbIFAZBarXYvuFeKWVofZ8UGV9wvXUwi0ubxzfOmKgYBUvsOHDk+fWBenemwK/Ja4y810tn5DSWinJGXAEBCEAAAnUJ9FWTSxsX7f5LFYWGFQdhZ+auCUK3daM92h/45tjPXkHEeVyDzIVoW4Hh29HFmZvIlGXSr+t/Sg/9NT6Jk/WxsbG/6dWUi59rHxQIhlhRqDOZhS/y0qxVGnK9i4P66G7N5BlM7KKyb6sgbUNpT6y9qNT+YBM6lQbQz5iocKljbUzFOxdXfkBK2dIVxgUQgAAEIDAoAsMPcbY9dAermSe+gdIIqmGkuGoMYV6KD7ODQnjOrSvT7yvTrJEYH6xmtZUcvtuYLVYQOO77H0v3somTbuvlBYLB5kX1z83cFseOfIlPn/yy4OxAtj7Nb4Gkz7ROWIGRYv2zvk+lQwiqWBRf792lpi7708a4tgRq68UXjj94cGHnuPjdZvanoMjd7oWDj2YVvzOvl2HGUlFGiN9DAAIQgEB9AvGWvX5b7dxpe+hc/IPUT+6xgU9UkOumNHKjnb5XbjUxvsV6tGfqkMwAjKaSd1UeVQs3BKXTJDACPyjt79NTlJZ20G55g2J5Nh7Ai4rMgnrF1SFK+zDJBVVzLmcGYNh3YqlATfd98uPyIqTUA6o0xKUeqw4Dtet1cOK7EBUTI6QBCEAAAhDIJVB1t9E9yuCQ1ZogbCW4IBw5KLmQkv6y+6EFT8zzZbKXuTNma3ixYRXu7Dl2lHJaJcXZrHcIKR0I8pA6f/3gxVIXmpQH2Wv8Rta6VNni3NZFKjOEoMf3mn07pOQtCOL13frRqtPyk1tdSihUJd8nx9kCLK4HgqiounrXr0dU1ATHbRCAAAQgkEAgDoNOuKnTS6yKUG8LgkB8FIG+aalsX6sjtz5L6aaVIKxWPbRWGu0OJUJ0rjz8PE6JbLXdtMYBGSh8kINziNI5d1NeT7ZLNlTDP9EaTPR9sVuOnalW/fG0kII0X3Eag2LamUUtnBqRNC2VJTahU3oZ8gBmXg/tZVPr/pS42Ju+DFHRNFHagwAEIACBTQLWT2awXLxTkA5c7c472JllFoR295Z6awxh7Ikl6oKuWruEM93Ua2cIBFL6YCN6raJIuXeSa+zRuzeDBIfrvm+ZO+luXA29kcGGPRS71cVYJiyDaMNdivM+2UfneUxJosg6pLkW3iA0P9PNrPYs4/5UGx03QgACEIDAvBOw+9GgKkIimief/Pr3vvdk4sW1L7NbIuuYEeR0sifBQaTpVIgKb12pWsfAm2i0j7SGnZRo2tqT0suNNmBaG/fEAsyNdNVueb0HVBAGYLe88UO7SYpgs365PliFkO4HGLyD1GwixsCUVOzIFLTpTT2SEP5XdtJtRH7jkhJRkTjFXAYBCEAAAhAICdhT/xruMY88cvAjH3nFnXe+TtKiVbjenCJtUJwfKa9QV/qWqNWBFDQeGxzSe2KZWMeV9B1k+rN6vDKokpZZSa3V7tlYcHUmCKjQo+0JfZxVtoP0zYGFwZnyMuu6lIIKYrXTZXlpbEnBo20qLe9jlplfq3FFoV4hKkpXBRdAAAIQgAAEsglY3yfrJ33y5HdTkElRuK/77vvjlOtrX2NLEXvZkLnLyQwwTazVVbt7jdxod35VBZ4NjLHBJDMTme0I281ls870iTNoj8z1fRwDYOtqx3EdVje2pPeCVMJuIdXLOhW8lRJFhRVaMjtUMlOoq5awB2gd3pylIt2lKnFm3WWIikq4uBgCEIAABCCwTiDP9+n48YdkfHjooRtPnfphASx5Pd1+0089+Ov/+ot/8O8//eltrWLNTHAZhKK6DmT6gjtRMfD6dzYgpGpXM/2+qvpQtTqDkzc+4W518g6oBdsHnZTH2YoKMs+ub1vHS1FfLYkKG06jp7j3SL1K3kGsdmKHra2mRsCDBegzAtvwdzmhZVYrb2R+ERWNYKQRCEAAAhCYOwKZvk+SCt7+8I1v3F0ARS5PX3vNj7iDw/vP+Xet4su0P+RVXbBH9dYU02q+ncmH77tdw1MrqPTX6rZ18pHWa8HGSXfv+OT7HFfDcPmm/AXe6T/zNN0HKtQLYSpFF7j/OfNCsXEvr81AnyeKCmtVqLf7j9PFZibzLUVR4wJERQ1o3AIBCEAAAhA4nen79Pjjy4lOTUe/dKv/Yy910Wq4tvXf8NuyPJHgL9Y2vZt8O5MvJqsK6m03JbHshjLTjDN5P3tswR9X65t6u9VGOp8ZNGz1Q3FW2apZmCr1OTbTaUnk1XVJadnGaifmOJ681rWVJeqkjY+vYfpIGaa/BlFRCRcXQwACEIAABEYErO+TzREkrycvKvRNAayv3naRzcTy9BMPt0c2U1QUPE4bIG3NtZ3qIDS2kVFb/6Xada81p2pnxuIoHF4bvdCSP33iPErPxMYKW2ivOKust0clhigk9spdFgRUOElgX6y6tKzfVIqhzwqA2uXMg2B36xDVtoUKUVFpvXExBCAAAQhAINx/2K2GoiM+8cGfkOXh3nf8qEImVlefyOP14LveZEXFyp99oD2ycSmuxICBoHBeez2csOW4KvaEDc7Y7fb0uss0spkYpSu0u/XSIkhDVJxV1m/T2xAVQUCFExWTBO4XpG/OJJNYva54cQZxKdY0FCfUanadIyqa5UlrEIAABCAwFwQyC2kr6dOd1/+kj5RQBHZBWMVDv/nvraj4+v7z2gNnDQ5uq5TuI9S2F3sjo/auaDUCKhrpwJAbseHRNnqh9z5LXcTb3OKssl5UtDHRefmUvbqoSky2L7cyE9OR2biX2tpPVG0QheVZu83EgSMqEkFxGQQgAAEIQGCTgD3U9K8q79Onrn6ZjZRYvucSS+3v//4bJ04cca9YRaHvH972/7THNxYViWGj6lKrDieNDNmaU9o4wG6kkz02MpAQ7UQCNquslRx6XeqoXiKmlEfbgIrMbGmu2nqNfymOT65Zb73JLCie/mhfUlAN2jzC6S3UuxJRUY8bd0EAAhCAwFwTyDwxVTG7z73zP1m18Jl3/5jH9A//8D8/+tFXKtDir//6E9/+6hcCUaEf2wuftREg7tg1MWxUnbc1LoY55dbrPV0sDXMsjfcqKHjX3hprqudxVlkfaaAt8oEDt3vTWVNPdO0Eydxiq0WitWGSXsWJm+q1Zr3dimNU6rWfdxeiolmetAYBCEAAAnNBINO3+5573qZQCqsWjvy3f+nDKhRu4WO4V26/MhYVcbWvBlHaRDT6Pj0cOdMm02DHJmwqCBdJPxWe8LnTcrv1fuk3RDuRWOC9I0XhEyLpLXPvNR9sSVTYdS4RHhsrbHXLxLFUuqy0Rkd6a3bSJ08nlf5cREU6K66EAAQgAAEIrBPQzubAT//nv/y5/3jFnve4l1TqTprhK7/zbwK1cPTz17sLbFaoB/7g/4lFxbcO3tQe30BUpD/IRo+0va9K75W7MlAU+D4FAAMzRdXyzFWno6nr47eGf+XQu97lV3K6MC7tmPWgc8ncgtIuNsNbaWv1Lsgshl2vKetC1lmRCnUVUVFvvrgLAhCAAATmmsBVr3yV/2vt9mqySEg2qEJ2sCU6cul/128Vw/25S//Tw6/93/XbL+7+97JguMv8N/r+by/Z1R5Tm8Sm0ubbiopB2QECny5t+4amedqbzcSWp85M4cZlg0CCd9NXdu8sLbSSCMdeZtWp86AL0st2ULfEpr2a0EvNpqb1ANsuUoGoqLHwuAUCEIAABCBweumMl/u/1i7LvhI9SVRkHrJKdTzz7aOPvHq9fra9RrW0rXGjPbLWnaNSyOlg699ZtTOfikJbz4Ld55SaKfQWUM/zdMXDb/3dNkSF3hGBASTIbdCBnPbR1Y1k6Io/iNouUoGoaO/Tm5YhAAEIQGBmCWiHYf9mK7+KhnrffX+sfLKbr79+M2L77975+39zw8WZekOB3TYMQ1GVkigTnlNmcreiolINr8HWv7O2l3mzUWiFuABceczn5Qm1J99TEU0RrFvFGLh9tkZqwyraEBU+LNvXb7EOUXpi259lQSTJ5I+zsdruk6ftIhWIislnjRYgAAEIQGDuCPztoS9ZheDyP8pMYfPJ/o/Fa3zBigIf8Uc+c7W9y13ZxhbQnsVWOna1XkbDya1kE4Cm19yYjZUaFKXW9jEeV+AAMy3RFHkTZA0XP/qybU5XNJWOyZZjt25OvvhJqwtM8Q9WMunt34hJwUpK96nSdpEKRMVsfLwwCghAAAIQ6JTAo9d9KNAJTz/6ZYkKm0/2e4/9zdJ7fzyWE1/9r6OwCv/1+OPLn/jof4kjMRo/VvQ+4jqUrXquP8D6d1YjNbW57HQN1X1YoCjyDqHtQXUHzvR1R5N6nw0OecvL3+wWZFMS18Zk21TLeptIV+i3ld4v0m/plkZbQtt/JjTy3rdh367lVNYTXEeg9gTwuBUCEIAABOaSgKJFA7Xwd7e9V6LCOjJpb6EMswqZCK68+6Y3eAmhktsK75bf1O03/ZS+/+qv/ttWoyq1EZd3R42cOf7IVju5ShusZleHbCbaR+pLOz/vr9JGZeVmu91ga5mKIjZt2a2qPIjS97gNdrXZpmy61Xf93/+lWVHh/egmXEt6y7vqdemWRluZzr331UIj6Cwx5ybXSLPFjSAqOoDMIyAAAQhAYKYIfO21m2Wz3VbgkR2/EOST1YBVC09qweZ3knL4y7/8E72oongya+gWZYV66KEbfbZZLypcnMZA/tmQ6L7MAtJCcT0ybS4rBZ0PhGe9bsSKwrrNeAcnfWNfb7X4Sb2B1LhLg/JvDSVea1BUWD+6SdZSMDsp2G0chaZMxiV5edWAk3mLbdzFpTTVckE7iIoOIPMICEAAAhCYHQKZ6Rr1Z1tSwZsg3HGjSzLrQyYUYqFI7r/928/ZghW6zKWNcl9Hf/e1zR5YNsK9qY1X7c7IPJKpKCpV8av99N5v1A5V/j8+O5BbITJHWKcgqVC9Epx8d7OV7IaPFxVKvOZExSQawPe5KcEckE9xObMGpZTrq3K2C6abQwpERdU54noIQAACEJhrAtZZ2cZCyPjg9z1+M+ekgrSE7BJSHfpeSsObJvSNUB4//pAXFSpV4RsZFOWmXERqDMq5tgfF+9yPPldPjWan4pY8fyeXxThIGhsH8HQQm9sZRudZpK/P/+yPu9mvVG4lr582K1pt1z6r7lwnU+ScH5GubyOSvvu4GkRFZ28HHgQBCEAAArNAwKZVsaHYttyEP3dUvIS1Szh/J1FQfLacoxwOZ9BwXzbz7KB2hHnBrB3MqHLveEUhe4XtSV++WB2M2j0i3q06G4XvQEGdOHtZZx1u70F2i9ygqPAWsElqZgfpmzRHpbUmrENXU3EUAXy7eBrJKFU6uYiKUkRcAAEIQAACENgk4J0KFCwhGWBDJvxRsf8TLvEQiIoY5alTP/TXPPjht/pGUtyyO5sYW62iEbeTxJ4HNcicilDEtpJZ2UQ9ia1N12WxIUJOLEFqIO1NA7co/ajlNwPB2QVb5J/7id9uxFJh/fpq18zO84csngJr8Gxpx29jtbs5oUBUTNcnDL2FAAQgAIE+CdjzRUVdSwzo/9jtxO/8vve9J62okOEis/fKE+UuszUrAjdrbQv6lRlxgbAOZsJWuKtUs6+DvrX9CHvSXJxQyMVXaNV1s3dse+CZ7dtduMsqO7nzmzSqN4LVtnrZjlmPpuLMsFYKtqcAtTD0oM5sVoiKXt4aPBQCEIAABKaSgA3HdOmb4tJ1gYf0nXe+zusKF0QR/5MrVHECKL+/7Gx/EHfSloaokZe2xnzbINpJvFNqPLr3WwIzRRs+972PsVIHMrPKVmqheEnL/FWvNfuZINkfmyvjZu3ZRDch1PWGVvUuREVVYlwPAQhAAAJzSiCoVKXwa6cE7nv7fwiMFRbQ/fdf7QWDEj1ln8KasIpHf+ungwRQQerJvujbwsNN1R0rGIscn2zGp0pVwPtCNPlztd3ULlPxA/YkO73uweQdGGwLmVllJ+xtI+kHfECFzBT2rVowa1YgteT7NCGZercjKupx4y4IQAACEJgpAhIM2gQU+CEE6f9V585LhaAYRRB2aZM7KSY7j5o3aBze9cogAVQQrdsjd+8r0kjinbyB6MzY5uRpKnloj9wSH52ZzUl7VswUDmCcVTYRbOZlyvU0eal4G1Dhqkx4jVGQAMq+oxupnz0JhwbvRVQ0CJOmIAABCEBgKgl4p4WCDZxNPvOlX/8PTlHcfvurP/3pbYETVOzP4CpRSF0U0PEGDVuW27nIB7lletyF+NSu7YmKuCSF7BW1c31O13IMTGFuD91GBYPpwuJ7G2eVreGzJM895RNTfI4NqKgdrmMDKlzIk/2gyONsM8i1F1DR/SwjKrpnzhMhAAEIQGBYBKxXdGZRW3se+ch//clbrvlpJyqWlvb40nWfu+IMuaw4F4h4eC6TbME/nyfK1rvQNiXeaPYYru0NCNrotzSF2t7ZkhRyUOkmfqOl4VRq1ob5am+qrx5DaCr1vJuL46yyNZziMqso1mjHDdl+dLg3vk3ymxc37wei84Ju0HXzFERFN5x5CgQgAAEIDJeANQXo+1gV2J39vdd80Ds+feaz7xxtI578uuwMygw7yQilOjITQNmNZu9H17ZkxCSDLbjXhoPXTsjTUt8mb9YdUUt8OnOT/JpkiNDq0jdWuKaUTpu8M1PXgvUaclllq4qBIEOxl6+1UXiPLO/0aD8r8vR/XCWzdgcGdSOiYlDTQWcgAAEIQKBrAnGa+djhxLorfHrx1tLA63pjcJ5U+vJ7jqAEgXu9x7Bdm46phudJCpYOjCEp3WjjmsDoZM/dJWXtmTcGikz+VlS4rLJVRUVgB6taRM+JQG9/sPHW3sJpX7SfJLrL3Wgjzofj26YzERlLZXfVEUmpWTXv3YGoaONzgzYhAAEIQGBqCFivaLdrj40VfnOvb/7k/Vd5UVEcJlEVgU8sm1lQbwinm1ZUVN3PJdLoJhY8sTPNXmZVRFzbxL+SaStrtidT2ppN2OpERVVblrWD+ZWWWPYujryyIscaJfxU+vAq/daZQ/VpY1XHQNSjEkjYzNelAWCIiil9B9FtCEAAAhBonoBL3On+otsTYr8bsJEV9mRRVoKr3vdWLyoKsjnV6LTOCF3LX/mdfxNsOiVmhuCHbb1H2hAVsn5U3erV4NzLLXYVFSiKfi1RvZBJf6jdjl/4itdrqVRNbRxkFXOLLWUlB8nfnLXQqkTrM+ldFvW2daOzTow26KLHpAsWu0177T/cVLgzfWrclVgqqhLjeghAAAIQmG4CNnGn/sD7gIrA10ivuySzQUErKyomjKMIOEqiuL/oKqtn953qiRwnrAtWXxNgRUXV/VxKn237tRPypDyo+2vsqbbVh3YFukmf4arYE2K3ouKqV76qhqiwdjAZKJTNLNHWEYQ2ubdkHFDhBmjPKdwr9u1sP2cmBNLI7T6ay8sJ901eUZ2ChyIqGpkRGoEABCAAgakhEPs7uT/52t7ZjbuvQBekc/nTa37F//Vtdsz2r/vXL/0dbT3VH+9WMYTc9taS0Iao6MC9qpEp06RUPWO2W0l3qq3Db/eN3Sv7s+1G+jljjdjScjVEhdKIeVFRafXaT4DMeKeggF3wVrXzG6iLIUzQQw/d6D/QvAfmqKbnfX9ctXuIiqrEuB4CEIAABKabQGb0s/7Ya6eoXUucbck6u2vk7/vAz7u/wTd8+PWNg/B/3fWXPmjcGkx6zCo7eb2wAmjW5b1xtk016LeYPmJefnQ6nC6YFDt3mXH2ukALT1+YKYqnyb8Zb/2Zn61aFdEWplB5+MT1UOq3FsfABLHaQfHKIQRH+bHL1uqjKfSNfrznnre5TyH9mIjIX4aoqEqM6yEAAQhAYIoJ5J0a6i+994rWxi7zbNIl+twspH3HzsZB+MbjY8K8rDKN96G4QZ/mv436d764nspTdDyuxMcFW0xNit0yxnG3WkhaNjZncVUTR2LH5uQyvyNfOuPlEhWVFqG1g6UXP7E5uzSb8aFDXNnGWlQ0+5lRWxrIEFI/+fI4+uRxBxnWWGHDKvS6vuQTVZAbClExJ29DhgkBCEAAAiMCsYOTd3MKAMW5erQJeOJ/Pu73/Qc/fkXjTKUlXPuZvgd+R9VjVlkf6ioB0Pjwh5/6KVg/sdXL6op4CeHdNOGa8Xv6GqLCRmmnd8POuI4b4mKU0plxa3bq80yjQ0j95NNY6zPHqQVltAuy28l84T+X9KuC7BSIivR1xZUQgAAEIDDdBOwJov7SW3NEfNwY2zT0ysNfu9//xf300rWN4/B/vDN9D/yBd4/F0ertzFJA1XZ5T2m8kWtsiH9eBicXwqvHZdrEevRba4RA7434zfpf/tx/rGqpqGdk85LAVb8O1kCevM9zebLLpneblQwR/tNMCaDc5NrILtkudI0VHrq+IDsFoqL3NwgdgAAEIACBjgjYEG391df+wHkm6PgzrqKtPgUnzXrl7s9ultOWwGi83za3Y8Hxp9vf+H86K3WOGdritL1TUc6cyesQZ3KTm7tvOTEnT+P8ixvMC/EPBIZmRzNiF083U9MxjV4eZ6lqtaS7ydXLVhykk3ZDtraLvLdbXFJTi8R6wenHXgDah1pPJ+Wz9r/yKkLf+BALJz/iWC/bIKKi9zmlAxCAAAQg0CIB65xg/RD86z4JT9wJe9jsjAM33vQb/mzvmWefbrzfcln27ccngplZZYPwD7ejbbxjvsH2EjS113JTNOz6CQSnXFnsltF+j8tTU/zVjl3tToImNl4vW7F1dvLeSjqA0DtRU1xsdwokhAuisMmjEnve3mVePAR20cyyFfpcKq31iahob7JoGQIQgAAE+iSgv/1uC6L/9b09O0x3H3ItOJ8W7fL9jv99H3xdG2OzoiL2XY6zysYe3upt+uhqDMGm0EmpGpb+iMuvuq0lG0h6HwqutKhl4LJuMK5wslZIvI/UdAzBdb4RAkNoxL4Ffu4nflsLJjHkupJk1WmC82GzMr6qVo/Dt9SgXyG+2HZfVK3vU2B/sNHb/hMvpdAnoqKv2eS5EIAABCDQLoHA2cn+ja+0z9Nmwu0nHjryef8n9rbFd7XRe19UOzMg0u5rnd9FHArsjkLb8923J76JTkqJ2z6f+qmNEPDJJ8uidvC1KrSo7FqKNV6rAm/yQU1dC1ZUvOXlb5aoSFyE6ZLVT6Kc1rxtqoa5KVgMbiVIq7jcwZn+lonTIYuBPJdSdvkFDeb5PukWX4XT1q9I6RuiIoUS10AAAhCAwPQRsMkftSfwZ4RBQEL6wG5bvNj/lX3gcPMBFcGf89jZIM4q6welwdr9Vpw7P32YxVdWLartToi1pfvHf/yn4pZbrYAx4fCtb71QF7QWnE+3HeIy4bim7nb7FnCiQkE+KaNQ9IVbYMWSNS8Wv0a+tSD7cFMJZK0xs0bRa88qz/fJXeA/6PSNwioKgrMtfERFylLkGghAAAIQmDICmYGSvnJ2vcHceNMvub+1N930ynotlN5lzwjjHUOQ/z6OIg0SWba0o/W7/9L9XLoCSb+ylGEbF1hX/mIzl62fiJmi8bmwouLCV7w+PQFUomTN9Ces7cNmzzWaMh76WnXus0jxD4k7fjsXBb5P7jIbVmGrVZScCzQ+30Nr8IYbwqKkQ+sh/YEABCAAgcYJZFavc6KiXtHi73zn7/3p3fUf3tZ4h32D/imZx5DBNsXHfbqdbiyl4lS5k/c8vZrEX9z3YOJmzl6ZXu148rEktmCDJUodV3SBjqVdJE9i+1yWSMCKiqte+arEWO10yZpXU6JqQIUbjjceNpU+wRaR8B8U6ZYED7nA98ld40pr68tmhSqdIywVpYi4AAIQgAAEpo9AZsisyx5bbzCfu3fR/xX/87tvrtdIyl0FRbV1uxVL1i7hlVJ81NrUEanvvA9+KK1n/P4bPuFFRXH2T+vyXuoolYKxwWss0hpuMA32hKZEwAtpLyoUtKM1o8UmX7vMxWOzCxRI1szSInpcjYAKP1PSFb50yeTTF5SMqK0riuvh1O4noqI2Om6EAAQgAIGBEtA22qZutGUE0kO0tfnQHsWP8KZbd/o/4aqr3d7I/b4hs6i2HZodl+2P9kb2wLXxfbCvf6dqYsUcvPxw0qJALfjCZB1Habtga30VWBVcMRP31ZJHWXvLafZa9nNx5//7SreupBl8yESm0LWpnwrSBtiJVpoHbxVM/9BolbY1U+jDIcjRJLeodD8lLyoyP2RqjwJRURsdN0IAAhCAwEAJBLtAu8NO9EjxJd50gu4GedPNP+NExQ03/udWh+3/3sv3IH6QDavwu6vYd1+XBZWAG+xzYiIdSQhvpnDf5KWgtbW0S+M00gdic7xmKisblZt3Gm09yiY5sU7vNlcWE/DLfumMl7t15RWF+9GeBbimUsrA2wglP9HS8I0b+urNr9yQrJnCpX4KvKGkKxK9lRAV9WbhNDEVNcFxGwQgAIHpJGC33W5zoH2hy/6UuD+wxXddInzlevJmihtv2dsqGP/3Xk/MfJANqygIPbdpiOqFkeQN0577ilXeZdaRPW+35+5tI6BCJoXABS7WFQHJ2AoRlJ7Q6XWrU0/jKQS8158XFYF2jYtXpGQrto6FTWVqShlO6TVxHIU1L+i3Qeh2SkooREUp9uwLEBU1wXEbBCAAgekkYD3g7eYgPdTSbppdzsr3X7uZTPYvv3x3q2BsDGXmg+IY9EyxZB2lmt0NJ9YRCzC6xLKZI2o8oCIvh4/VFTHGwOATKIr2svS2upy6b1zbXOUOSnfFqdpDLyq++sv/MZYTmXljS7MFBJlkE+2ZVXte43qbpsmfawTJpnVNoCtK7RWIihpzMboFUVETHLdBAAIQmE4Ck5/Qe/9+txfRj5fvf5X/i37y5HdbBWPz0GfuzOIdc6ZeshabZsv3WhNEQVFtKxW8m0omumYDKvLCbZ1Vx+kKW9PDhqZ4Y0VwQYOxtq0unt4bt6u3pXeKzU+QJypcoIWjYZ3rYs8od42d7sZjkCaZFNW6tiUjJB4UShE3KNTylvRXStQVPxRRUXNSEBU1wXEbBCAAgekk4J1e6nnA20Qxfsty7XVnuD/YH118Y9tUbPylLZqr790BZFBUq6CWn3XvabDbiQk6A0/3vFjtZgMqAvOCCOiVoCBdkDbUUtKGVZotcItCUSQuHuUhtUfmsrkl3ljpMisArKjQelNyBf+KD86xL2amfgrMFOkmzUrdrnGxeHqdILDFJbR1sQ26QFTUAF5+C6KinBFXQAACEJgVAjasttKJo/PZ0J/tIGGR9igv++W3+D/tX/rLD7SNyta/824MXmk4zwe7LS6osGY9fOqlLZLflKwcwTbLRmDneTTFUdp5sdoNBlQEu0NpA+/HEugKb51wKYbzqhO4dKLNRqS0vX56bN+aKfSW0T64jc5YUfGGn/wNryK0kPQ4/6NPA1Wa+mmwZoqqxbNLq0/46fDaj+xP1ZYooqIaL66GAAQgMM0E7DY6MSxbw7XGgTNef5Z3y3Zn7Wed82t53sxtoMosqu03AW6jZrfIBUGl1hEo7zIdzPstdVApzz8lNoZ46ZWXVdZaM2zuHbfzs/8aDKiwWGLzQqwrfCZZaSfrBOW/p4Bd+goPzBTuLRN4/6e3VnCl1QBvefmbvY+iS1jsF5vPTVycrGywZgqNxZp9UnzJCupka3b0KSeVoi8dVRQXw6k9TaSUrY2OGyEAAQhAYHAE6jn8yEbh/8q+96pfdNsU+UG5M85LLnuN/2174acepXYPQVHtIFhTV9qwiuJz9OBI3k6YtlNxIilv3gmcrAJDh0+5G2facY+wx8PW/0QVyoJF4wMqiqvjpSw1m0U3E4vVnDZ4PdhZOgNFPdtOSj9n8prMYs/NHoQ7blYqP/CpJRf15CMo4uyxxamfrJ6sZNtsexItT0VWJD4uOH1wd7ny2DY2A1GRyDO8DEtFTXDcBgEIQGDaCNh9cKXQ5CB3ymvO/A1tU7SVd7ll3/eBn3d/g1ty54gx+z/5bjMRVLly17vNUGlZLhvVGuS0sdU87Dm98xoKzvUDQ4fVCbHxQd0L7A8+viKobWcjWGK9UWkBJnq+aWjalWZKDsHUqPX/cLzqKxHo92Lr0F/1iL1Sz62o0LvAldP2LcT5jmOHKPs4+y4YzrwHZp/iaAo7HBvY7U9ArFtUIC2aVX1YKiqtZC6GAAQgAIHhErDn9+lJVOOkjSMV8dFfX//r67/5yCtKc6o0hSY4R7SGFP0qfYfhtYfTDIE/mC3jEAQVxHojiNywpTwywyq8inD2hzwXFBvMXVDqOAVsPc+3lJa5ppRAUOzZ/iix4co/lzaSeEGxU1+Q77g09ZNf+fXyOiT2uepltlhNpX2/dW3ygfK2tUBUpBS1SO88oiKdFVdCAAIQgMCgCdQ7dAzsAJlOAu7FBjdGxRyDhI9BlyqJCnt+b60N9nUXShHXbQjCDII+B7Ih+K0/Hnb2h6BmhXxU9Io1d/iw2torrL0K4rW7ND832m2r1mdmfEW6D08pN78y40ghG8wjO5hdY95FyrdvbZvD8X2y8dmy+VR1ufQfF5JzbqTecCQnKM2OJJ/0hqZM/2umSmmnXzCJqHjhWw8s3fi+Kxf2f+CWzz787ZNr6U/t8krcn7qkzbMgAAEI9EigIH4g6JX+TvuteZAJvkBUVNrNT8Ih2KIFXSqtbBU82mOx1gbrSu4tGHnxyq6FIMZAasErh6Cudpxz1u7t/F22HkhBvYsUkom+TylNcU1VAtbWp22ruz3T5aapLaxf0rGXY2CaKC7UaG2bpZ6EVbHUu97maagX6W4NmwrQsnlpG9R1maOrLSpe+v6RG39v7zUHP3vf8vJnD171jt+79sj3C/mtrT503d59iysn169aWz16cP+O7WdvG33tO3D30VWnSqq+XjZpiIoyQvweAhCAwCwQsAWkbRajIGuK/mb7LbsO8HRo533BVYxCUdo2MXywm+8Mk90WxJuzqh4LPqzCJnGyIRPWlbygpENwKmzDIUZFx2/4hOIlnAuTzRLr1IK83uNcvV5dTB6ije9Tq4vTR/pqZcbCwMpym+5J3+u9ZmMtmpLlmTrZE7BWsuLUT3bZDCRxsIVZTwNY3zMZVzOzybW0WtJFxT+d+PJnl1ee3YiFObmyePFln39yvVtP33vZubevvJTbybGi2LVt+wUbomLt+SPX79i5/46RlDi1euTmPdvPP3DkOUmKiq+XY0FUlDPiCghAAALTTyCzJoPbkXvf4jhBjY0oVZYn5ZN1YdnaDGnzZP/AV/JsnhBnkO9/QjfoTP2Q50oepISy/iEFYRXW+KCx29xQ3oghXSGxITenWF3EfilVAeL7VJVYpevtG0G2COuQYz2d9G6KJUf6plb6Xw+SCCl1+PE6ObNIi7eAabEV5xbz2c8KKkhWAjX5xf4TSRzqGXasaUIiMK+Y5uRdjVtIFxWn/v6Bm/edu3vfgbuOfPsF7f5PfuPg3nP3/cmNH1n86I1/csH5F9z5tzluWWPNsPfgyon7FjZFhTTJBdsWDq26Hq0dW7rovAuXjq2drvp6ORNERTkjroAABCAw/QTibaWVEPre/q3N9HHasftXtTkOchA5WVLDs3kSojarbNzVqoWKY0+nYldy6QopNO23nL+TzR8VDMr6L3ldIdNEnNYzuNE6pUxopnC9LfCHmWQiuFcE4tVo3w52z5q5MoM9bgFSa0IsJp9pfPO3+OVn12ecW0wrZ2jLJjPMusYi9NYhfWNPKFKKXdR4nL8lXVSM9v7/9OzK8uKVbz17z3sWv/jYd0/+4MTXPv9nBxdv/9Q9h//n93PNFKdWV46srJ46vXrIiIqnlxfO27XobRvPHT5w/lhjVH29fOyIinJGXAEBCEBgwATklqA9hHxvChI+ZiaTtU5E+j7ISBNv1l3ZO3n/BzC0K2r7j3GMv8BYUdVmEmfLsa5ipWmybK2xIKzC+pZ4USHBYI+K81aWrBMyWejKSZI+yQ/e5rBKybE74JU+0K5lBh05XaG3hvVuynub2D1u3iCDWIJiY0We855rPHNZxtawlNKQHU9JZkLYGn2w7dgJqtFUpVsqiQrX8j//4MSRP3/fO7afe+mBpa9WiM8uEhXeQBGIitLXswcrIcEXBCAAAQjMAIHb3nfNw7/yo+5AUd/cs+f3Mgd19zv+0B86fvrSi3TNjTceCGTDrbee6V/58IevuvnmLdWgbrrpldoW/8grdw0H2m23vSHToqKBVO2kh/Ol332T7v38W8/2r9x+1ZXFrX1s/7v9xZqC5XN/S5Pibtm9991eS/hvfulNb/ffn7l9X9Wupl+vbgT5qR548y/cfOBAegtcWUrgxhvfbxbhz33kI/oaZUIbf235sWBZ3nLLDn+X3piZD7VvT118880XFvRN7/Hg/W4vPuetl8XL8uprPhQ0qA8T34gWeSmKDi7weG+77VcmeZzoxR8dNT434j4Ua4yqomLtxR98Z/UffvDi//dDGS1ufddbt59/5eLyY9/95wQl06GosL3BUpEwN1wCAQhAYKAE7DG52wFkelHHyWQz6/u6P7Q+06I9w7t8/6u0EcksudAXGptURwfD3jnE9z+9Y9533CXjr+pKHuzdZRxwUa0+/FouTLbihLVapHey6pVBrio5QQXV/ao2yPUxAXvmLeuZ1mRQKdJvXguCsK2LVGbussBMoTaLY5SLk33ZFAJuKWa62BX49fWyEpryfVLn49o7QtpBmZ0qouLkE59//zu2j5I17di174Z7v/n86Ze+f/zI0vv2nrtr33VLX3+2RFkgKnpZpDwUAhCAwNQS0B4xcG7JzG2q8cXJZAsSxfpyE3Yr4wIqMotD98jPO0G5RDp+A1e1S9ZdxLqSZyq0uHGbedOh9qk8pStcPWObYdbGV1Ttavr1XhqpP8OphZze/+FfaaMpfBB2rCtcFrWC4ZTGasfV2UqVs/9k0DIIHm0zGrulGARUSJPYJZ34Lmh7vpryfXL9jC0VVbPG1Rhvuqh48VufveJtB77w2LefXX3224994bq3XXrPt1wS2FGkxUcuO/+OguxPo8u2iIqtAdmboRRVXy8fMpaKckZcAQEIQGAYBLTfddtfHajr4Nn+4bfqIshtmplMNu88VX9rree3TgdvvvW39178Orf5mMS/vyWEclt3/uU2yqLqs6zBJ/g+sSntwzQ1fhbibDk2jWxe/YrEZ6VclhlFk3Ij16QTsOmM7ZbU6orEHAZ+jxtHBMVmCndxcSCTNU4GFipb7t0tRRtQERs/bQbqdDiNX2nzPk3eeKzTqta3qdGHdFHxw2/+2WV7Fx/57otSEv/03Ufu2Pv2T33T1Lt76cUX8zPKjju2RVRUTR2bd335kBEV5Yy4AgIQgMAACMRBt9brpiCqMk42bx0JghM7X5zLj9j77ShoeAAYcrtgRUVpzs2gFUsvoFppyAV5/W3RMbeTa5Wn9X0qjTWvNEYu9gT8NjfOFasdv95lziEqhZjed+6dqKaC64PEzf4NW2L9+OK9fiX76o2+5SCmwuc1tn5T/vYg/UDKcBq/xr67q6Z3y+xMXN8mcaYmGVq6qDj9z88eufWS3x/Xqjt72+9e/OGv/cP/V+nJW0RFUORu98LBR7OK3yW8XtYHREUZIX4PAQhAoH8C1toQePD7OIq8ildxMlm7TbH+3NqveN8nN2Z7qDmogIp4SibJN29dnjzGGrn5i9NGBTs5ZfZsb2FZh3h8n9rgbJV5vSpstlf2LRmYIOwJvQ0GSA+riE0NNsLHBlRYVezeCL0X0g7q4egzqpHdf3yw0sYiCdqsICpGd770wt9/8+9WVr755Pdf7KBzjTwCUdEIRhqBAAQg0CoBu0eMRYU7ifQ+9NaLOtMNxkdgu2PRgqyXNqZzaAEVAXDrJVKjMrGXXh5vje1UcWp/W55CAkMl8JpdM5prHSrLfcUaXmKX+mYfOj+tBaXWbEbmGust4GYTJ1g/nDg62WuM2KgYtBlHUvkL7FK0ARX2XTCQEtrehuNMNFUTRuetz6C6SCnMRtZ5RVHRyDO7bQRR0S1vngYBCECgMgErDPRXXz/awGKXsEj/MrO12LgL5wYTH3Zq4+J2KoGZQhfb8OIBBlRYlKXRrsXcrQ/6JAe0BZmjbEm7xqPetQXMjNrH96ny+y26QUtLwlvvEe94YyvWlcZMp3TAviute08cnWzFTHFJafuB4NSmj7ayNd19QIX1ffKZBlI63941QZI6jb1eFe3MHtrDlA5SP6kPiIr2lgotQwACEIBAEoFM/3g5KmgT6bOXqiHruuBDM638cEePQSFt1wOd22lbozxF2vjqy+kHZYnxbhIT1nVOGudkF9mjxxqJXKznUg0bhe97DNz/SnUDrQeU8E424s278xQFeZ8mJ6x1ZbMaOKcj62sXS/F6D7XRTd7DJ45OLs0/658eh1xrPThXKL8UFdjjAyrsB8gkb4F6w8+8y5oparypi3ti5VnjjWc+GlHR4NqgKQhAAAIQqEPA+iQEiVzsj5mlnYsDKgLv7cA/x+6Ag6STdYbR/j1+W1YvlNMd5U7o9RGbhvy4g6w7LtXs5P8KFAW+T5PjDdxvnAeOFQBNlZO3RgkX+Z1ZmcHaNPz5uk4KtC0O8hdlph/whk1Xst0rCoEq+JyZHGONFuxIm/J6st2wwd/FUe81Oo+oaAoa7UAAAhCAQGME0n0S7Fm7i7LIDKgoyDMT19n1r+hos7EhtdZQQV7O1p4ZNmyZy2oR/LrxVFqBopDlyppK4rQ/nXGYgQfFIcJxcYMG3Wb0OOuQo++terHRybYbkiL+MkmRQOHE8Vd6JbMGYvrnTGcza1VWG5t+sXIfhvq/Qa+qAj5YKjpbPDwIAhCAAAQyCKT7JMRZZTNPzf2OJNgPxSWxfLXdqVAUYuf3ZG2ca6avTn/i60+F/b0+8N1WBkhvObgyVhTOzCJhI5MLiqI2WJ1h2/29rzQfiIrEGhTp3cgryB2EbcTpUH3HAl+sOJuTREXmwkj/nEkfTnClNvH6zNFYUpJlaZdfkLG3dh+CG/UUzXU3ikKPRlQ0NXG0AwEIQAACdQgU1FOLm/MHk85z2h5au7yiBdHMNoxYflD6Ug7ZaZETDoU/sm0kdrbObI3vibHbphSv0kg0hSJtbGS2ja6p3XNuFIHMYvPax2vr6b3wtcD0SlOOTxZ7EJrs1ELszpfZycwrdbKg4wZrxgyKY7qnt+37pHHZ0JTSSnOWQ4oImYqli6iYimmikxCAAARmk4DdCsS+NAWiQolf7EbBH5lbN2IJDLn1K1Gsc+6XhPDOTk25+3c8K9ZdpONH28dZA1EbAa/Sh0GKYRRFU9Nt3yB53nRtaAnbf70x7UrW95lPTOmqbTavjo2uKU6FPDnbuKulUU95rl+Td6bHFhAVPcLn0RCAAATmnYD1SUjxZvF7TUXoZjr324Qnzzz7tCI1JSTk6K94zSlK9JS3LKxbSI9LpzisYsKOaf8XpI5FUUyI1N8eJzCVN1EjpdZq9FCGEfWn+ERffdN+XV8FgVL+0f7DIa7qaD0nG89BbNPvep1WbEu0mdy6qSBRY4Jq3IKoqAGNWyAAAQhAoBkCvuiBThlTWrQH2Jnn5bZylmwU3jRh89YPvHJ2AQd7INrXXtB1z+/747CKlHksuCbwkteMUzB7QqTu9qAa2nS53FhvqLwIAbtyghRnmYnjGqGqRjIduqQuCgw+1kuzqYy9TQ1nknYQFZPQ414IQAACEKhPwPokOHem0n92c2Crubl9p902aRdiC9vZvE8Dr5ydKComL3JcSrvgghj+JK3Ze63ve+OHyk11chrbsfvyqTsdD9waM/kXeOVl1s1sahKtdTQxoVPKcJrqXpftICq6pM2zIAABCEBgk4ANqEjcPmaWu/KH5TbtvY4Pvb9TkEm2kTDiXibSHnA6UeErl8ndokuZYesVpvitJeKqGmOT2CyX2ZIIrkbEdDGxKz8v+6r1ynOJHPw/b1hrvLCJ9X2SVAvONfIgWx0yXRNR3FtExSzNJmOBAAQgME0ECtwV8oaRWe7KR3jbkIOnnz6WV5Vimhht7WvsNREk39RmpZv9os36H2zgJsFrDSCa60mamtV7pZx98QEF+yY6z9iw4G6KKzfLP7GcfKZ4KBAbk3cyLj3uc/UWhFX4a6bOZISoGBWc5x8EIAABCAyNgA+oiAMrK4kKf1Jud055VSkUuj00Dun9sefNbmsYFD/ustBV4umv5IekQoo1w7rDNR6qkQ55yFcm5mMNhmC1qLaz3cjOxjGmVH7MdHNqNllZEMtk65G7IArrAZUZ+GSNG9MV2VI6p1gqShFxAQQgAAEINE8gsxh2ymPiGrruLvunWlttW5XCmiwUaJHylMFeE2ytbGp8/6tuCuhaq0JmDWMx1Cx77VGqK6xLVWapgcFOSqsdkyTQ1lMmqYKScAUxwXpf2I1vG5WbWx2+b9yPosACkBmQXcMimjkikXQaXv87YZaZxMkKP2tH0sVumgpq6XRDsr2nICraY0vLEIAABCCQSyCzGHYKryDfqLa27i4bUKFTfFuVYjaitN0wvWlCciLY09hyyB3oipSwCrvJK3VntyHaZHxy052XWUgbaysVCg68rft+vzUTU97dBdekxCFkpo4tSDVbqUvWBOHshDbe2qs1+65Un90jJCT0htWXZMasRmlrmIiKSiuKiyEAAQhAoBkC9pw7yP9Y/ICgLJqP8LbnuPI6sFUprKhQvedmBtBTK3ZnY3WUNivBBlTyo9U+poRVWJ0gE1OBVLCteaHYav+H37j1dosVow7LrZ0q01hhPf7VQpeh/I3jTdmLWw86H2pVUBQvvZPBXIi87vWhEWJrncriqhpWAVqXxSl1RcvjhqhIX1FcCQEIQAACDRCQjcLuNdMDKtyzrRqx+1T/B15/71Uw2wsJ+TvZNFANDKDXJuw20e5O3H4x0BWJUby1B+S3a5pEZ0GyBbatTnBXFuT4snaPNqp01x5jxzdql6nds0649X+mb5v3vVHH7D7bH4r7Dls3G+16214MbYOyErqgZJ63ZLos1dZ2MYlPXWbwkld6AfzggCOoEJJYIK9tnm20j6hogyptQgACEIBABgGdI9pqd26jWZo7SGeE+ouu/ZM71bMeNT6cN3A5sFHaqkrxyNcf+4lXv00y48sPPjrtExPsFP0GxR95WtXhXKTaG3JgNXIT6h8XlLHTrwrCr1MiNNobyEBaDowPdvepedTUB7MZX68Tcbfh1q/sOXosOQYy5PRuJIYiBLHaKU56pX3Ic0LzExSYgKz+kcAI7EV5UqS0G8O/AFEx/DmihxCAAARmgYDOrYNwCO0ytQPIi/F1Y7bbJm2R9dfa7hK8ILF/trUDsFHariqFbBfT7vjkgVhPGPe9c8bw/6z3eatOUJllQ3wq2MD3yUmOPFe3xFxSs/BOyB+DtTz4WdbkFlRPz7xFbwG7BjoIsOlmXlK243ZNarHJCcrb04o/agqGYOVZbD7KFGz+Mn1j58K+eacxt2/xRCMqunkj8BQIQAACM06g+A92XF9CciKlEEF8yHf4vmvcBlT/+x2q/bOt01wbpT173O0Wx+1RAuUQHGC3l/DHJnfyWzfn42Rn3KqLTMNUSnjGbMyj5IG2knmZRuMNq+a6wNXHqe7YMyeQnQWaZLqoppR3sBkglHDMr73aSYqt2UGoY6tFpjHQxj7FpwDulakOcclcOYiK6XpD0VsIQAACQySgHaS2+HJt8rt8bTd1ZOgDc4MgigKneW2A9PdYIsHthGyAo//b/OxjD8tbxp55+92YKyblnJ30NdVVKfJmOt5EysUiuNjuhFrNha8p1uzHlbDtCbGm2xsiMvd29nS5NPPsEN8AaX3y5c+dDtSPWuTapGpz6UIp/ArXlDl/p7SGR6nPdHusNtXgLB2H25WfR8aqWbsIfdx2IlJ/mZUHbkYs57w3V56bohUYrbomVh1mI9cjKhrBSCMQgAAE5ppA4LtiD7CDHaf2lAW5nuy+SjrB/mG2h7jBPslepu31d777PRulPXsTE3u8ZNoibOR6BxCCAFn/owvEt9u7WDZYP/jaPiodjHHCR2S6KnkHttJUTqVPD0pSxCas0hYGfoEFWLAjt/kD/Pf1ov9t9RufkNcbK4pjlmKNZ/VJ4LI4cPKJ3UNUJILiMghAAAIQyCZgT6md07zdQUpF2C1j3jl0vB9yoQL+YM/6QQUH8zbXio5sgyjt2Zu22AEj80i7tLJvs2TsLFt3JndCbBeJZEaQW9bv/EprWTTb545by8zmFPvGTBJUbd9HbYfpd0xPj7MfAgVmnMxgnkqVT7xise81+7HjKhIWJ4QNNKSrZZ4SFtI92KaeiKhoiiTtQAACEJhTAkGSH20i44Bst2sscGsudkHW9igomG1ZWxcpvR5Hac/YxMTlCzIHGFQDbBuCdWHKtEvYxF/63lskrL9KaSqwtkeR2L72lOm+Sa7N0gxCeamEErvkL9M7Rdtf70BY9fYhX29tkgWRQkHW6eJPnni8rlCdpkMY7WdLVW+lIJOsc5TSu9IVLpyxChUOI6JiyG8f+gYBCEBgCghkngv6s2f7TZ4HQvDXN9NtQCD8H3gXOOH+xfVrVZjCuz8p6dMUEKzeRXu8nVcmuUCG2Q2otlDan+lUtTgguLSPNkDWqkovHoKobgkP9yurRlJi90t70vYF3jJWKVzBbk/FXIfuihBQU4JvFXWr2braJtN2+4lZZeOkZJUCKjJDU+xnTvow7aT795femDOpKBAV6QuDKyEAAQhAIINAXOAsU04UHxba+Eu3UQv+rrtT4cwwzSCZrC57+x9d60SFwrVndc6CAr15wyyu3SuLRxAHr+Pt2tudzJUQuDMFnnL6rVJFWQUy/PkKAnBL7RXiqWuCDELxMF1WKC3m2vyHj66RHno5HScn8O0HyyyoyVjcjTyDUr0Uapp3Z/Sop0kaIdZlI1gquqTNsyAAAQjMGgFbNSKQE9oy2v1inpkiiMZ2myr7oj+JzwzTtPtm55/gzRRSF7OGe2M89my74LzcEosNEZmZtSZxzIj1ZOzOlFnawt3oSiAP/F8AzS1OSYLMtK3O1yWImqi3PR04ls6652EWmHRifZseUJFpptBDa4s9LYxpr2WePrmIinRWXAkBCEAAAiEB6ygf+EFJRejI0OkK60MfNGF3aXa/pQ2xDvlcwTt3SxymaT183FmgTf106x2fndUJs2qhYJNqoy+Ck12LLtj1uggWjy59OxWXS8+My48rbTtRMfxkspnH2DbLllVumeWx83zVZnWhNj4u/3FR7Cdm9W16hQo7vzNWj7zxichsEFHRDWeeAgEIQGAGCcgn3v/x1jGz3SxKSziPeZ0Rumpomf+sW0i839K2zAZHWvOFO/yzmwD3ysynfnIYhcXtrkoNCz7jUIDXkpfeCIoMuqBSaRJnCEo8XLfx2W5h5OWHdYVNbNKnNhSF1o8r4FAQLqJrNPaUs+RMkRDnbvKs8mpdz+AHQYdDSilVoe7YXGTpARVWSDinNVczJ11Xd0hiiI9CVAxxVugTBCAAgakgYGNzpRykH/w2MfEPeZANtnjUNibb+fzYQtrO/2TmUz95RG43XLrdCWqN+9steYdOu2GvQJyxwu6xSh+kFgJfuOL8sNIbEhLyhiqoW1L7XeDlkN/0Z6ovAfRDLvDRd92wIkFb24J8ZWoqUCC6N6+Qdu0xzueNdt0WECiuixLfqPmy7xTC5eutLkRFPW7cBQEIQAACp23qRue17Pyd9HpiCbOqBdoCj+r4GN6mfmKGnFSwtT48E+9GYotw2Y1y4FyeYqywyWElLyUYepkCKYrMihB60Uc+xEHqxX7zQYIy/Whlg1oOcFmnvlYrmvdCuMeHWmlXECXvY7W9ybSgz/FiKI2/75HAkB+NqBjy7NA3CEAAAsMlYO0S6V7LdjxxNtjS0dqssoEDj7vXp3563VmXlrY2DxdYyH53m1eEK9g6W9+elJ2xdYeTqOglP2yeorBZg6xNxo6xwAnKet1Ym4Yep9ZcktDMwHe1X7W+wTwsy9pjtCK5eOsvXZFyuqHZCSRoylKv3f/ZvhFRMdvzy+ggAAEItEXAOhjUO5OOs8GW9tXu7eyxut9ezEPqp1JKwQV+z+TzWlo9Fuyk87x6EiOMbbB+1X5Ofn2gKDRwFy+RWMo6L++nxRVEsQd9jumxQ518Wm0LcWDVhO1bfyopwJTomgmfOMO3IypmeHIZGgQgAIG2CFgzRYqDQWY/iqsoZN5inR9i16lvPfmMFxUKrmhr8NPWbhzbGgdU+DEVGCsys6YGMHyYTT2dOQnawFYQODtlpgrVNdqkWj7xGAXE3lvsBhbbKzBTTDKn8b02oVml4oN53bAfI3g9TThZiIoJAXI7BCAAgXkkYBM91ds+xtlgUzgGSYqc74o/DH7k6495UfHlBx9NaXAerond0DMDKjwKu8m20auJh7gulXD3YK1SsorC9UTrLTiTFgS347ceNUG4dmDlSInftbqiNPi7e0oz8ETvsTa5FchKlMlbmwG2Ew4BUTEhQG6HAAQgMHcE5Dpv84EmxmQHmKxLSfqJY1DP2G0v/OHx/KR+qrTmAmenvIAK36a22to9a1+ueSm9uFJP2rvYjlFLIu/IWZtIySR92cRZQci162ScP0rNpthq3O3qT0poe3tAZrhl78yWovGKOVTKPjfDSJsaGqKiKZK0AwEIQGBeCNiiyImpY2M01vs8fa+W6Zzjs51eftVt3lIxL5ORMM4gVrsgoCKzsWKzRsLz271Es+/qJPoD7HSN6ntmV6PGa+0zrllbhLHd8dB6GQFvSUuM8ylor2r2ubKuzfvvERXzvgIYPwQgAIGqBKyZwmWSrfrPOpzYlKZqRyWxZXDQ1z/+4z9lNhuUG7Onldt3X+lEBamfAnQ2VruqnLOnuUNzOo/zOOUFWxcv0UwLmF9plD+r+gZv9frE+nelfcD3qRRR1QsQFVWJcT0EIACBuSZgC97VM1NYRWEjIiQnbJUJJYfNBB1E3HpHf93uzRQyWcz1JEWDt/swv1cO5FweMWvZ0PZ6OGDtptDbE2oHRuchKqjGPRwUc9UTGyOUUpMxDw6+T40vG0RF40hpEAIQgMAsE1CZZF822xYi0FlvsJ+Ld2POU8WaGnyd48f+xwkvCfw3yuYUoww2f951SpHZ/sa/uO/BWZ6D6mMLsLspSHcTqlqwonoH69wR5G/Vj+l+dJnPk0AN6lFMsmetMyTuSSCQWP+uuCVbMD5RXSd0bd4vQVTM+wpg/BCAAATSCdiSyU8sXOhvdEmZ9LfZBadKXThHfFkVnNKIc+/ot15RyNPpJ179tlhUyHAR982eL1qnahtQIatF+qDm4cogjtlNVvqOOcibNIQQZBtBrrHUNlBkzv6E4mQeVlSPY7SLuYY/nlZOLEd7HM4sPRpRMUuzyVggAAEItEvAFryTH5R7WLC9C/5mu5iHOPLVKwr91pfBlq6QuvACQ9/E47HnlDYLpNckiqxol8IUth4HuKebKdxwg31Y705BdhlUHcsUTiBd3iRgA2BqTH1c+LyGMmE+MgkgKlgYEIAABCCQRMAWvFPhZH9PECMRnGrrUDxWFNqh+mNymwdWKkIuTzayIi43YT3p/W7AVqi49Y7PJo1nzi6y+ZEqmSk8p6B+Rff8tGY04zKLBQXpmjVTdD8unliJgD3FqCoqYj/AxOorlXo4txcjKuZ26hk4BCAAgRICKkBhkzvZTLK24F2sGYIETfZHSQ67BbTR1TI1OAlhC2PLiKEX5drkrRmSHDom13GjPV+0OiQzEoPJDqIFagCxbuia0xotTHJLXKw6KH04SePcO10E/EdKpVIVtiCJiylCjjY774iKZnnSGgQgAIFZIKDYCXk6udSxip344VPfzit4Z08NC7SE+1W8A1BEtXdbshEUPjlsHGihV2LZoByy7spMj6lZmJKJx2A90WvvpfpKL5unKArq3E0MjAaGS8CngKskKvI8J4c7zmnrGaJi2maM/kIAAhBomYBNGusSPcnZKS+TbOD7ZHXFe6/6RftjpsuNjaawhSms2Ih1hTymLANr2ciM7W4Z2NQ0r8mS41ltRaFxTujOXo9UgaKoV5WiXje4azgEvNktPXFTYKaY5F0wHA5D6wmiYmgzQn8gAAEI9ExAEsInjc38xvpEWd+nINnry375LXsv3qxznBnamxddLYERaAlvi9DrgaiwURkKrugZ36w/3gvFbjb0saKQLvLxIb3Hi8/6bA90fFULOGoYmCk6mEtERQeQeQQEIACBqSFgLRKZ6sJmkrW+T9pi2hDqSy57jXb//+pntu+9+Ez5KmRu/mxtiji62tedkDVDV4qglxlBXTzrK5VXh3tqJmDwHbXSMT0pbb1hxYrCZ7ON66LUewR3TSMB68snl7yUIdhEBZgpUojVuAZRUQMat0AAAhCYWQLSDLa2nc0h617//tFRLLX7Z32fXBIV/bG/4+CvyUAhOeE1QJ71wFoYnGwI/gXlJryxwooKa9PIK8I9s7PVx8BcTRL31aqhQIoisH0NoT5GH8h5ZgYBvwhtsZo8Uva8w+ahhmyzBBAVzfKkNQhAAALTR8DFZB/7wHskGLyiUOVsjSSIz7aZZPVbu+fzh382TMLpirw4B2thSKHmW7bR2DaZLIW0UzBOeE0H+zNXed0eLWsHiaKYcOJm7HbreFlqebC+T60q4RmDXHU4iIqqxLgeAhCAwEwRiMOyna7wte1Wv3ivVxr+RSGwHgjevT5IEVuQkamGhcHmjfVzQDLZ7pej3+6nHBJX7V5mWDaKoirGmb8+NpMWDLlLn72ZJ18wQETFPM8+Y4cABCBwWgaKOBpbhguLRlUp9IqtTRGkUtEfeMkJuTApNMJ7PfnC2Hol9oCyFoYg8DpvVqy7lM8qSzLZ7hdxpUPiqt0LSne7egJVG+H6mSdgA7qkGbRIdLThIruCsQdXzjyZHgeIqOgRPo+GAAQg0DMBWyTbSgurHzK7aHd++osuOWElhNMVPtI60wPKyo/EcnW2QReDYQ0jJJPtbDFVOiSu1Cv5sdg0xBMmwK30aC6eOgKSEHFtnNh6Zm2q1M9udZYRFa3ipXEIQAACgyZgXZtcqTt96RubNDYegC1WoD/q2gjGikI1sHWjf13fWHOEzBT2V4mMbLYoFz5hy1m4atz864CA3fo36wFlxSoGig6mcqofYXMGWHUROMvVyD871Vh67Dyiokf4PBoCEIBAzwRs0liVzZaBwtXPLu6W9X7Rzs/WnnM2CrkkOeODDXhwr8tAYb2Y9KKTHyn/rF3CSRTd672tglRRKQ1yTW0C1km9OPJVOzzFYCjvZ2n+WRsCnlkqsXZvuXEmCdgFY0VFIHR9+e30SnkziauDQSEqOoDMIyAAAQgMkYDEg3d5UmRFYhfjU2prLtD3sif4YhGSFrERw1a1028riQF/b2AJUSKpxP5zWSMErLVKAiOvzUoVuK1QwUzRyDTNfCPWA8qLBxuH00GyspmHnD5AREU6K66EAAQgMFMEbA0Km9apeJA2OaPb+VlzQVx7TpohsFfYKtqVFIWe5SWKq4jnm4pr583UVA1yMHYPF0fHui7ba4rPie3mT3eVmjUGiYROdU1A60SGU9nBtH6sgvWWLusiRQ6xtqcHUdE2YdqHAAQgMEQCUhE2iCK9i3ab6NLD+41+gblAAkDaw1otdHGN6te2VIV1o8qrr5c+Lq6sSsCGa8vIIM/1wLxgL3DeKQW7Ouv4zuav6lxwvSNgV5GLybamDJRq2+sEUdE2YdqHAAQgMDgCQW0KmSwSu2jzqOiAUHfZgIoUc4HUhcRAZv3slD5Yq4itsldDn6Q8jmuKCQT16SQbrCuU1Z9OVPh6JkGzNkMxju+sutoErHOmFlvwY+1muTGRAKIiERSXQQACEJgRAk9+/CM2e6zsFSqbbcemHZ6Oit3Zc1Cq1oZou/BcG1DRgbkgCPJ27k9SFzMyN9M2DOsL5yNl5YWiccRmCneB+23wz16sVTdtGOjvgAjYzyi5Rfllifmrg0lCVHQAmUdAAAIQGAqBoDDFYxeeEygKddTGy7qzZ+c2kJlItDigovFhWw3jAyoSa+c13hka1MKw+za3gdMrImPNFNYpJVMzWB+VvPAMaEMghUCemsX3KYXehNcgKiYEyO0QgAAEpomAMsZ6M4W+jxVFUIPCbRPdRjAO0daLKQEVDQKywdleVNR2pmqwY/PclNuu+SNhV9XY/+gcogqiuvFRmefF0/jYbf1svwidryb/2ibQo6h47vCB87dtP3vj67yF5adHo11bPXpw/4711/cduPvo6toYQt7rZYRuuAFDahkjfg8BCMwQAVdrwgVhqwyFrY39wjcf94oi9npyDAIzhfVpsQ70zi3KBlR0U9A6rokhaTFDszfFQ7FuJ7GbnFWkWki2tAUh2lM864Psul1+pRkCBjmCae1Uf6Ji7djSRfsWV05uJbf2/JHrd+zcf8dISpxaPXLznu3nHzjynCRFzuvl3BEV5Yy4AgIQmAkCMjvYLLFeP6hsthufNVMEOWQlEoKcjDpajj1brOFCDfZS0NqWuSCgYjgrN7O8sY+6tqHY3kvKhe544UrBu+HM5lT3JPaAwvepmwntT1SsHlrYef3h550Zwv87ubJ4wbaFQ6vuhZHwOO/CpWNrp/NeL6eEqChnxBUQgMD0E5CiUICEjcC2RgnVubMZn2TB2PzYPfld79FubRH6wxxvBLX/szu/XgpaB9X0UlJOTf/0TsEIrBeT1wk2gkKqNc4WZQshE6I9BdM8DV0MPKDwfeps0voSFWPLw953L+zdNXJ/2rl/8cETY5vF08sL5+1aXHlpHcDYRWqkMfJeLweFqChnxBUQgMA0E1DstQwUvuiE0xISGFIOVldYvWHNFNb5xO/wZKZwSOL0Pr4WwZcffNQbDV531qWdIbSZZNWBDlJOdTa0aX9QnEM2yPUk4WFjsq2i8PkAph0C/R8CgdgBbwi9mvk+9CUqXjy+dNm2ndcsP3NqhPjk0cW951+x/NRaKB68gSIQFVsNF4WzhKiY+UXMACEwnwQUIKF4iUzrhPN3ku0iUBpOVwRmCruxy0y/GBRFdo4EVlFoZ99l/qVAVFChYjjrPxCoXpraHmr9xJfZEIvhDIeeTC8BbxazhVOmdzjT0vO+REXAZywSLrrr+FqeeKgmKiQk+IIABCAwkwRuv+rK5XN/6+Ff+dFMTye9/ulLL/ID/+TllwaXPfDmX1AL/oKbb36bFxK33fYr4+9/7pZbdlh0N910ib9G1+tX71q42gY2/PRr39ol6nPeepl/eseP7nKY0/ism256l9Wot9zyewWj+PCH999884W65cYbD0zjYOnzwAloXemza+CdnLruFcubgYiKseHi3NtXXmpGVNgxY6mYFoFLPyEAgVICQSXsoIadnKDkChU0ImuGu0xWCx+x7a4JQib0Y16JAMXg6tTZOz7ZUIrtu6/s2FZg698RUFG6Zrq8IPBlp+JEl/B5FgR6J9CXqBgFS+w4cOT5dQDenSnwa/IaI+/1coCIinJGXAEBCEwDgTxFoZxOUgtxxQk7JgVqW70hkSCFYN2OgxhZpXWSg9N3vvu9GIxetKEUHSsK9cdmlaVCxdBWrl9UuJ0MbWroDwTaJtCXqHApYm1MxTsXV36QnzqWlLJtrwTahwAEBk0gUBQyO8gu8f2jj9bodGakrKs74f5ZU4CqTwTSQsYBLyqkPWp0YPJbJHiUA4oQ7clJttGCMhHriySebbClTQgMmUBfokJMXjj+4MGFnePid5vZn4Iid7sXDj6aVfzOvF5GF0tFGSF+DwEIDJqALAy2voTL7FRsl3AVJzJHFWdw9wWz/fVBzlb9KONA5m+7N1MMeqroHAQgAIE5JtCjqOiIOqKiI9A8BgIQaIFA7PJUrCgkJ4JkTUFenTjpp/xV7KGyjv+D6nL60WeMtUmfuimh3QJUmoQABCAAgeYJICqaZ0qLEIAABBohECsKmSwKbBR5xcW81cKaKfJc3iUVYlHhk8YqLNv/1povGhkvjUAAAhCAwPQSQFRM79zRcwhAYJYJKLTaVpnQ97ZiXTzygnLFXj/YaIpM/yi5M9kgbIVBW4FhoylULGKW6TM2CEAAAhCoSABRUREYl0MAAhBojYDCJ578+EdkjtCXVRQpQRR33vk6XyLgppteuffiMz/5ybP8K5IQ+vI/Sl1kDsJ6N7lsrXmGC13ZGgYahgAEIACB6SOAqJi+OaPHEIDATBLIK4AtdVEclh3EXktRnPH6s2RhuO6mK7yKCEIpdEvAUL5M+rLFql3SJ9kugrhttSwnqJmcAgYFAQhAAAK1CSAqaqPjRghAAAJNEpA5Ii6SLUUhPyj/GO37XVTDy375LZdc9po/vUY1sP+zrWHsFYVzW7LGCiswbL8lG6yWcDda2WDNF/qVLBgkfWpy4mkLAhCAwEwQQFTMxDQyCAhAYDoJyN9JFa/1dewD74kVhWSGrUThijP8q5/ZLjlhhYT//trrznA2Cv912+3vC66UySKoc5zp4BQUoJCYUfGKuGbFdFKn1xCAAAQg0DwBREXzTGkRAhCAQAqBvArZcUC29vRu6/+mt5wpW0SmonjfB35eekMWBl3sHZb0zac+9RZ/vSK2g5JkQSi2UyNKIIstImUGuQYCEIAABDwBRAWLAQIQgEAPBFQPOzZN6JUj7323rWCtTb/P4voHe94QyAkJjPde9YsyXJx1zq9JUUhCODFgjQ8f/9QnZZ1QGLeKHMfjlH7wZo3Lr7pNX7JIoCh6WBA8EgIQgMCUE0BUTPkE0n0IQGDaCMjlKdPZSYriqle+aj0WYumQhiV/J0mFHbt/VbJBhohAUXzjG3d/4s//wksCW/dassRmhg0Iqbyd0xJWUfjydtOGk/5CAAIQgMAgCCAqBjENdAICEJgTAgqfsLliJSSWznj5W17+5swi1gqQUJhE7OykhLAnT37XEZNCkG1BX0EpOmus0DUeb6a/k56u1+dkChgmBCAAAQi0QQBR0QZV2oQABCAQElBa2Di/060/87OZ5av1ohRFZvjEQw/dGMRFZLKWkPAtS2D4a+JET7rMXsDMQQACEIAABGoQQFTUgMYtEIAABKoRiBXF19/00+/9pV/z+37t9eWz9HePfeUjH/11mSYkJwJFoaAIhVnH9SUK+mHDtd1lNjmsfquH6itI9FRtYFwNAQhAAAIQGBNAVLAQIAABCLRLIFYUitL+q798yEZIqwdPPvn1zLROd9752iAJbGJ3rQeUnKOCMnbWJyqxQS6DAAQgAAEI5BFAVLA2IAABCLRI4IVvPr5yzptsoieXMdYGSctGsbr6hGwRsajQi/UUhR5hPaBUsU5f1jDS4phpGgIQgAAE5o8AomL+5pwRQwACnRCQgeLJj38kyBvrFIVzQ1Jmp8v3vyoWEsoAK08nfSl8oraicEO0HlA2eCOI6u6EBw+BAAQgAIFZJoComOXZZWwQgEBfBH741LfjsGxf1U5mCimKOEusBIZMEylx2InjyqyWLZNF4u1cBgEIQAACEEgkgKhIBMVlEIAABFIJrH7x3sBAIYEhmeHud9Un8hTFhKaJoIs2MttZKlRKL3UYXAcBCEAAAhBIJoCoSEbFhRCAAAQSCMSlslWbwt73pu0XB4pCta5Vye7xx5cbtFG4Jyo423o9yRvKlutOGA2XQAACEIAABJIIICqSMHERBCAAgRQCgaJQnTsFatsbV/7u8UBRVMoSm9KH4JrLr7rN6woq3NUAyC0QgAAEIJBCAFGRQolrIACB6SagYIYnFi7U1/ePPlppJAq2PvaB98h5SRmcXESEb8oHSLgGJR7UvvV60o263T5OhogbPvx6G5ndtqLQ02WskMuTvsghW2nquRgCEIAABCoRQFRUwsXFEIDAlBHQtj6wHujHYK+fNyRFQcjUEERH2B/V1Ivf/Y6TGcFl+lXQrMpQ3HHHr3SsKKZstuguBCAAAQhMLQFExdROHR2HAAS2EpBUUIS07ANK5KqNvowS+iaoEeG2/jZsOo+ibi9WFMViwzZ78uR377//6iB17OfuXWQCIQABCEAAAjNDAFExM1PJQCAwdwSciUBbf/0vy0AlDaCLXTommRokRbypwblISZkUaIaCX0nDrD58+C/ue/CTS4f0/3e+8/eqNRFXovjDfbvmbrYYMAQgAAEIzDQBRMVMTy+Dg8CMEoidmko1gFIwfePmG+xl0hWZdoygKSc/FDIhpeHUi35Ua8FlLujCBTC4wnZ7L86okK0o7TNefxbhDTO6MBkWBCAAgfklgKiY37ln5BAYJgFtzbVl15dsCOqh9IO+d2HWTgP4b0qFhLtgZeHiQ7d//O1/dK32+m95+Zsf+vn/I/FG5yjluqF/Ssaq7En+yxk01Bk5WTmjh1cUb3rLmTfd9MrYQPEHe96gpK4oimEuPHoFAQhAAAKTEEBUTEKPeyEAgcYIuIjnwHSgXXupU5O/RVfKjPD9p/5+9HX0UUmRR+75vGpX20IN+v4NP/kbmbrCpXjyekOtyS1Kw5MXk5RA0Ih+VMteHkhvqHa1u+ySy14TyAkJDMmJM96wWz5REh6NIaMhCEAAAhCAwGAIICoGMxV0BAJzRkAqwm39ddKvDX269cBe6evKyVbwrSef8RJCxRmcaSLzS7pi6YyXqx0pB+kWiRlvjgjsJHFFajX4sl9+i29Wzk5ecsjl6fL9rwoUheTEOX/4HrWDnJizBc5wIQABCMwXAUTFfM03o4VA7wQUnCB7QkowQyAznAeU+5IIkRiwdeWkKDLtCX73/5ozf2PPJfu0ubeXlRaDk0rRjYqO0JecmvT13qt+0ckGFx3hwifOOufXYjlx331/rLxPvQOnAxCAAAQgAIEOCCAqOoDMIyAAgREBWQNSsiq5/Es2EtqVgyiAmGlPcHJCVoWrP3Du4uK6AeHOO1/36aXLpBPcbyUw5JLkwiTUSBDtIMcnqYU4NMK+4jVGcJmSPjHrEIAABCAAgfkhgKiYn7lmpBBonYB8kFxuVlkSFJAgS4L+lyRw5oXi6AjpDV1sxYO+VwvFckJDkh7w5ghpgMve88Yr/nRkOtDXn16zpdic3ffrt5meUXJncn5K+n/X+W8pVhR5v3388eXWWfMACEAAAhCAwJAIICqGNBv0BQKDIaCtvMto5P4FO3v9KEuCVwsuLCHOsloQJvGNnW98/IN/fOLej3/7q1+YZNDf+tbKtvO2y/IgkXDtdWdU0gBeV8iLacfuX5X/kmKs5eAkXaHA6+tvfldea5/+9DZ9xb+95563feMbd+PyNMmEci8EIAABCEwpAUTFlE4c3YZAWwSUwtU7Kbk4Zh9FParsNrY81AuqXr/rDf/Xly77pWBHrj36I48c/N73ntSXvlE0gt2dHz/+kH7Ul75ZXX3CjVzfaBOfqCLk9SR/JLWsb0pvkboInJqW7vp9PU72B9cHPf3UqR+qNdeUuqFfoSXaWpG0CwEIQAAC00AAUTENs0QfIdAhgUoGh0x1EQdhu6LX/+PyPYffc9ad1/9k6bbeXSABoM16pnKQ6khsRLdLBkgDOIT6Jl2KuEfcctuv+ds7nAceBQEIQAACEJgmAoiKaZot+gqBpghY1ybbpswUpXUhis0Uyg+rRvTlHKIUFKHv9Ygnn/x61d18omywl0lsyKQgc4czbuibmFglXXHjTb/x/e9/rynstAMBCEAAAhCYVQKIilmdWcYFgQwC0hJyXvKywVWDdqHVMi+4MAmvGY78t3/5tdf8iPvx/nP+nb5sYThd7NSC/inEQm5ReuX5E990zkvyNXKuSjI16PvY6cg5OD3xzUcOfemWP/vUhT47U1UhoTgKRUHcdvvNelCmhMhbB7pefXBfzqlJ/kv6xvfko4tv/LvHvsIyggAEIAABCEAghQCiIoUS10BgygjYuAjpBLfvd+Ih8UtyIvZT0iufe+d/OnLnpV++773ai3vLgzSDtuOyRaRELEg2vPWC34wzL/3hvl1f+crN999/tfb3kgfWrKGN/uXvfecfvfuKc952/t6Lz7zhw69XI65MtWpEqMhdg9MjaSEt5CM3GmyZpiAAAQhAAAIzTABRMcOTy9Dmi4BLwKov+R0FLkyyQlR1arr3HT9a1WiQcv3HPv7rvkZErCsCeeACow9+/Aoph7za2D4D7HxNNqOFAAQgAAEIDIwAomJgE0J3IFCdgErFpRSVs85L8nryOZ3++o2v+PKv/qK1YMhMcftNP+XKSKvUg76UDUmWgRTZkHmNS74kU4Y0QJ48cK+r3pwFoGp0BderdJ0KaVcHxh0QgAAEIAABCDRMAFHRMFCag0CXBOTm5LVBil+T7BWP33Wjq7HgNvp3fOyP3/eBn9ePS+/98Ydf/a9cI595949JQsg+cPlVt7lKcKo2rR/lbmQ1gzyU5AQlh6XgRTkvyYnI2RkkJHyuVVv32pWy1pdUhP73ykGvy16h/yU/br3js/rG/0qv6Ffu63VnXfr+Gz6BouhysfEsCEAAAhCAQAEBRAXLAwL9EHCuSj7WuUYnihWFxMZTR//q6fv/wouNv71k1923/2aBtUHWiU9d/TKpC10j/RA4I2kHb7f4+l5mBOkESYIvfvn+v/qr6yQhHnn0bukQJxXiEUkJeIWgMtj2Aj2r2IKBm1ONFcItEIAABCAAgc4IICo6Q82DILBOQCmY4koO2vorojpdY8SKwqVvcl/HDn3Cl3z+wu07/+HoVx/5zBZ7QrEjkzNTBPt+9T7QFVYGaNMvIREYFpyVw/2z5og4tFoVrO29gcDQr3QBCwgCEIAABCAAgcESQFQMdmro2OAIuEjovH2/AhukClxlhoKuFxeCkHkhRVdIlgReTyfu/bhzQ5JLUko5CLk8KRmrlxbv++Dr7I87dv9qXkqlAl0RmxqkNKQlAi8mXRbLFRGT3cPZK7wHlGtQP2ZeP7j1QYcgAAEIQAACc0wAUTHHk8/Q0whIJEgtBLYFBSfoRQkJpVqylR+cr5FetG27MnCq5CDBUJrX1WWAzfunFuKK11+97aL0EGrJCZ9/6WW//BYladVuXo+Tb5Jel5xwqZYK9vGVdEVpiqeCwaoPrm/8gwAEIAABCEBg4AQQFQOfILrXMwHpgZQA6PgaJzmUZCkvl6tyLn3j5hv09fjiLYHSkPyIh62eZKZ4umf/T+cpijhl0yWXvcanZ5WKUESEf5B28F4AlFZ+kDOS7A8KlVYL2vcHXk/ygyIDbM8Ll8dDAAIQgAAEuiWAqOiWN0+bKgK1FUWKDrnwFa+3m/hvf/pj9q5AV9hC1/6yo7/72j9//89aRSEXJgkJ93XWOb+m9s94/VkuuZPCJNwr+grkhJ8TyQP9SoqiagCDYid8KifXmsRGECMhBYIX01QtfzoLAQhAAAIQqEAAUVEBFpfOAwH5F7m8TLIz2F2+DA4yFLgw6NjfSc5RMkrorlLvJtfmJ9/4Cu373XZfX/pGtSAe+sM32Sfqca4nmUljv3Xwpj+740yvKFx5aZtDSXv6TIuBdv+dzaNUBEKiM9o8CAIQgAAEINAjAURFj/B59LAIKA5bgiHTWykzflqqw0VK6EY7ksCq4KIvpA108SgwY9evf3rbTyp5a+yzpBeP/PYriq0c6ome+L9W7r/zztdaRXH+Oy5123cZGaQl9L3LvGR1hUsCOyzo9AYCEIAABCAAgZkggKiYiWkc5CB05C/3IR/frCP8zFCBIfRdXc30L3L7e6sotFNf/tIX/nj/u/dfc63boGsTf9vtN1/1vrd+6Lqzbrr51Yu3/5ZqNSg7kySEVIfPBOUdii669OziShFfe8eZebpCxhAVkguKzam1N/72rgKHJZfLVeUjKBU3hMVGHyAAAQhAAAIzSQBRMZPT2vOgXIaivCP/njt3+rR2/DZtq6ROXiy1Nvf6lUrIPfLIwXs+ty8QA/I4ks+S/o9Fwn3LV7thSnh88MZb9158potzuPoD58YVqe/+zIXX3bBpdtAFj338A3GXVAlb5avjZylSArXQ+6KiAxCAAAQgAIE5J4ComPMF0PzwZZ0o2KPH6Vab70F+izId+L7J/pAX/+DKTTjXpofuP5CerdVe+emly/7o8rcp21Le7Z/57Dt9T2VnCK78n1+/17lX6eupuz52+LNXxu0oEkNx2DaDU5cweRYEIAABCEAAAhDwBBAVLIbGCMjVJ7NQ9N9esusb5/+Gd+nRVr6xR1ZpKC7vEHsZ6RoZMXTw787+/+IvMrbyBRoj02qRef1NN/+3U6d+aLsvJyWZMuzFcnNaXX1CX3ExOxeWLacmFEWVJcC1EIAABCAAAQi0RQBR0RbZGW7XxRxLG8jF3x2lux/jPfrDl/3WJz74E26jfOS//Ut/QRDZ3CArF8ihvEnOIiFzhMwO+jFT7dgOq//q1d984+vv2v+bzlXJp2byG329ePEfv+m2xXcdOfKxL9z3oZtv/W396oYPv37p7iuPHXtYIkFS5LL3vLHUsnHDjf/5yaeOx6N+0/aL44cGrekC+Tu5WhMoigZXDk1BAAIQgAAEIDAJAUTFJPTm616FIsSpVPNCio+c9/N3Xv+TdkP8mXf/mL9YaqQ2O2mGQMBIM+hFV/c6pUCElIavIqfvpYg0tG99a+WmW3fm6QH5JqmAgzIpuZRKBf9iXXH77a/+xjfuVoC17nrg8P1/9/jX825XyiaphcBeYbvkrBP6Uh4nFEXtJcSNEIAABCAAAQg0TgBR0TjSGWxQR/iJ5Re0p//qm/7PT139ssx8qV97zY+4Tb/MCDZU2iOzEd4uE6uPK1AH9FVqcCgVFWozeLQsDB//5CUF5oX9f/LmSjt46YpPfPqu9169R1mhnn76WKUFoQpx0gw7dv9qHBT+precqV+pEoU6U6ptKj2UiyEAAQhAAAIQgMCEBBAVEwKc/du1Bc8svhZv3w+/4V/f+44fDXbDqvGs8/W9F79Or3/xD/69v0u2BcuukhmkVDnoAskPiRAflq0fZZ1Y/cqhhx66UdmW7vzYuTfcfLHLA3vzLf9v0Odbbjnj9jt23nrbz99y62vu/uwHO55j5X6VeHjZL79F0kLo9OX9nSQ5Ou4Mj4MABCAAAQhAAAIpBBAVKZTm95pYUcjacN/b/8PSe388s3yb3Z1LTmg3LK8hnazr8P7y/a9SfIXXA9rlO4tBehVqqyWc25LMDoHgkYpw7kzxnD3++PIdd+TmYnI9v+76nzv48SuCEOqOp19WiO27r3RuTvZLL2Kg6HgueBwEIAABCEAAAokEEBWJoKb4MleITftv50EkE4F28/JocnEFbhfuhueu9Af82q8H7kafe+d/KtUS2porKuA1Z/6GNsE2COFPP/ge/erBX//XXhu4KOpMs0NeaLX69th733nDvj8YWz/OvPMT1ygW4uSzTyn36ygD7FcOHT/+kGpK+HoO+kY/Ko3SnXeOTCXFXzJcPPPs00OYaYkH5wflv+T1hKIYwtTQBwhAAAIQgAAEMgkgKmZtYUgtuHRMsgDEMc0+pCEoJVFQtMFv+hVp7Tfld9752s9//o/iPbpqL3z8z26XlogLPMteIduFTBwFzkvq1cqfXnDX4q+r5Y8uvvFT1//+XddefNeBvZ/986sPfekWfX166VoZE+LnqjMSDynKIb5XvbrqfWcdfvjIMJeCSBZUyx5mn+kVBCAAAQhAAALzRgBRMTszXs+PKCU+QdfIRuG248qjar2Dvve9J10tBX0Vo9RBu8wLakFNxQ/967PO+OptFy19fJSktdUveWG9+s2/p0LXT3zzEfW5X0+n2Vl8jAQCEIAABCAAgfkmgKiYhfmXO5PPkZooEoovk5PSV37n3zzy2n+ry1wQhdvov//aiyfhtf+aa107Sg/1tf+yWbYiDu+eXFe4WhO+HZV3ULC4nLIU4+EK2/EPAhCAAAQgAAEIQKApAoiKpkh23Y7PtaqaD4EvUyAYpBC855JqRygFk3SCvvSNAiTkj+Qzvao+nfVx0o7c1pr4o8vfNqFbvzygVPDBbfTVskwWkhO+Op4VEtIA8krKkxbX3fDfZWdQ/bgDH/6QUiTZgnFq/4zXn2WjEeyPRCZ0vUx5HgQgAAEIQAAC80EAUTFl8+xKvBWoCAkDbdZlCpA88Ft2+fwoEZPO6f2e3u7Xtb/X9ZnFJfxlqiQ9+QG/NIm2+Dfd9Mo8taBfqavqp9KqqhLco399ROLh4a/dr2/0dfc9f6aADdWPs3OmeINb7/isPJp01xlv2K34Zn2pNlyQOkmvKNJjyiab7kIAAhCAAAQgAIEpIYComJKJOn06L+ra2yVkcPCRD875R1/y+VHFAyVi+uTSIW2+tdXWtl4v6lc641c9NXvM7/b6MhG4e52tQBt9Xa8ghEZIqSfqT1A0Wg+SJPC1oht5lhrRkCUwZJ3QwIl1bmT6aAQCEIAABCAAAQhkEpgaUbG2+ugdC7u3bT979LX32rtXVtfSpvSGG25Mu7Drq0rLvckcoQyqLhtssYOTdIVCIGRwkACQLUK7dn9O7478/di01Q5O8f/Vz2zXLdrWO/Gge7ULt3USXKGJpuioKdc3SRove9QH94jJjSFN9ZN2IAABCEAAAhCAAATSCUyLqHju8IHzdyx88ujqqdNrzx6+bt+2ndcffj5JVvQoKhT24KpDxJIgsUZ1Xji1fJwUPB1EI1g5ISWgc/rM43lt3PUriQ23j5dTkFcg0hIdbOudwcR+USg6/R3LlRCAAAQgAAEIQGCABKZEVLy0snjueQvL64XJ1k7cdeH2y5ZOvJgCtEtRoSxMinmQligNnq6do8nGUjs/JQUhKFWrdx/SZl2aoVJEtbSHrBnWoJECdpJr9CzJHqcrpGQmaYp7IQABCEAAAhCAAAR6JzAlomL10ML2CxZXTq7zev7IgZ2bGqMY4of3nXv3ws67zv/Zpd0/tXT+f7nv0rc8dPXFT931MVceTqXi3O1OD/gv/ZjZrARDUGS6tjxwNyoQQp5LiqgOvvSiLT7tTBM+ljrOceQ26PJcmpbgAcmeLmVM7+80OgABCEAAAhCAAARmmMB0ioqthovi6Snd9OeFK7h4BtV/0Dfuq57PkpMN8df95/y7IH9rZk4kCQnr5hSETHgnIkVKNBj5MMMrnqFBAAIQgAAEIAABCDROYDZFhVye/FepqGjpAlcIojhPq4urVgqmoLSCpILcmZQE1oVQ60vf6Ecfgf1jv/j7Z27fd85bL3Nfe/dd8aEPXWdHzfcQgAAEIAABCEAAAhBokECxDplNUWHH3IZmkGNS7LDkX/E1H6QZFO1wzh++R15J+nJWBakF/2UjpN017ssmX5rJegtdBro0LsRtgzMzEA1qZsbCQFpd8/UaZ1LqcWv1LialVbw1Gp+ZGeEPSo3Z7+CWDhbYlIiKwN8pCLEonIqPv2Pb39z7ie899je66tSpH/7VA194/7UX3/COMz5x5aiis4wJzjHJSQKVl5Yk0OtBPIP/0VWnVni01IL90iu+4IPLlKqUqcqUGhRcU24lBRIokNp9yWGpINuS0r/6Om5SGr/0prdXjcDuYI3We0QHK7tex6reNTMD4W9A1anv4HpWVweQqz6CSalKrIPrZ2ZSZmYg/EHpYNnXeEQHC2xKRMXphlPKujLM57ztfFcGTs5FUgiu5rS+9L1evP2mn1Iwg1yPlF5JX64YnKv37Mo2F9gTZF5QdqNmA5E7WA011mi9W2ZmLDMzEP4G1FvJrd7F6moVb73GmZR63Fq9a2YmZWYGwh+UVhd87cY7WGDTIipObyl+t3P/HUebKX7n7QYyC7i0qvqSeUFlHFyROJkI9KMr7KDvg1pyfmrdjc7+oG/aqPbQwWqovVKr3jgzY5mZgfA3oOoa7uB6VlcHkKs+gkmpSqyD62dmUmZmIPxB6WDZ13hEBwtsakRFDXzulg4g1u4bN0IAAhCAAAQgAAEIQGAGCCAqZmASGQIEIAABCEAAAhCAAAT6JICo6JM+z4YABCAAAQhAAAIQgMAMEEBUzMAkMgQIQAACEIAABCAAAQj0SQBR0Sd9ng0BCEAAAhCAAAQgAIEZIIComIFJZAgQgAAEIAABCEAAAhDokwCiok/6PBsCEIAABCAAAQhAAAIzQABRMQOTyBAgAAEIQAACEIAABCDQJwFERZ/0eTYEIAABCEAAAhCAAARmgACiYgYmkSFAAAIQgAAEIAABCECgTwKIij7p82wIQAACEIAABCAAAQjMAAFExQxMIkOAAAQgAAEIQAACEIBAnwQQFX3S59kQgAAEIAABCEAAAhCYAQKIihmYRIYAAQhAAAIQgAAEIACBPgkgKvqkz7MhAAEIQAACEIAABCAwAwQQFTMwiQwBAhCAAAQgAAEIQAACfRJAVPRJn2dDAAIQgAAEIAABCEBgBgggKmZgEhkCBCAAAQhAAAIQgAAE+iSAqOiTPs+GAAQgAAEIQAACEIDADBBAVMzAJDIECEAAAhCAAAQgAAEI9EkAUdEnfZ4NAQhAAAIQgAAEIACBGSCAqJiBSWQIEIAABCAAAQhAAAIQ6JMAoqJP+jwbAhCAAAQgAAEIQAACM0AAUTEDk8gQIAABCEAAAhCAAAQg0CcBREWf9Hk2BCAAAQhAAAIQgAAEZoAAomIGJpEhQAACEIAABCAAAQhAoE8CiIo+6fNsCEAAAhCAAAQgAAEIzAABRMUMTCJDgAAEIAABCEAAAhCAQJ8EEBV90ufZEIAABCAAAQhAAAIQmAECiIoZmESGAAEIQAACEIAABCAAgT4JICr6pM+zIQABCEAAAhCAAAQgMAMEEBUzMIkMAQIQgAAEIAABCEAAAn0SQFT0SZ9nQwACEIAABCAAAQhAYAYIICpmYBIZAgQgAAEIQAACEIAABPokgKjokz7PhgAEIAABCEAAAhCAwAwQQFTMwCQyBAhAAAIQgAAEIAABCPRJAFHRJ32eDQEIQAACEIAABCAAgRkggKiYgUlkCBCAAAQgAAEIQAACEOiTAKKiT/o8GwIQgAAEIAABCEAAAjNAAFExA5PIECAAAQhAAAIQgAAEINAnAURFn/R5NgQgAAEIQAACEIAABGaAAKJiBiaRIUAAAhCAAAQgAAEIQKBPAoiKPunzbAhAAAIQgAAEIAABCMwAAUTFDEwiQ4AABCAAAQhAAAIQgECfBBAVfdLn2RCAAAQgAAEIQAACEJgBAoiKGZhEhgABCEAAAhCAAAQgAIE+CSAq+qTPsyEAAQhAAAIQgAAEIDADBBAVMzCJDAECEIAABCAAAQhAAAJ9EkBU9EmfZ0MAAhCAAAQgAAEIQGAGCCAqZmASGQIEIAABCEAAAhCAAAT6JICo6JM+z4YABCAAAQhAAAIQgMAMEEBUzMAkMgQIQAACEIAABCAAAQj0SQBR0Sd9ng0BCEAAAhCAAAQgAIEZIIComIFJZAgQgAAEIAABCEAAAhDokwCiok/6PBsCEIAABCAAAQhAAAIzQABRMQOTyBAgAAEIQAACEIAABCDQJwFERZ/0eTYEIAABCEAAAhCAAARmgACiYgYmkSFAAAIQgAAEIAABCECgTwKIij7p82wIQAACEIAABCAAAQjMAAFExQxMIkOAAAQgAAEIQAACEIBAnwQQFX3S59kQgAAEIAABCEAAAhCYAQKIihmYRIYAAQhAAAIQgAAEIACBPgkgKvqkz7MhAAEIQAACEIAABCAwAwQQFTMwiQwBAhCAAAQgAAEIQAACfRLoUVSsPX/k+h3bz97mvxYOrQrF2urRg/s3Xt934O6jq2tjQHmvl9G74YYbyy7h9xCAAAQgAAEIQAACEIBAfQI9iooXjy9dtmtx5aUtnR8rjZ377xhJiVOrR27es/38A0eek6TIeb185IiKckZcAQEIQAACEIAABCAAgQkI9Cgqnl5euGAsGOy/kyuLF2xzJgv9Wzu2dNF5Fy4dWzud93r50BEV5Yy4AgIQgAAEIAABCEAAAhMQ6E9UPH/kwM4LFhYuGLs/7V5YfOD4Sfk5SWmcZ8wXzx0+cP5YY+S9Xj50REU5I66AAAQgAAEIQAACEIDABAR6ExVrJ+66cPvuK5afGkdM/GBl8ZIdVxx6Zi0QD95Akfd6+dARFeWMuAICEIAABCAAAQhAAAITEOhNVAR9fmnl9l3bL1s6cWKrpaKmqJCQ4AsCEIAABCAAAQhAAAIQaIpAseLoTlSMZcN6rqcoPvv02HBxweLKNxsRFROoLG6FAAQgAAEIQAACEIAABKoR6E5UbO2Xy+Z0/eHnXb7Y02PJcdXyqvygTKD2ZijF1kDtMMSi2pi5GgIQgAAEIAABCEAAAhBokEBfouL06VGgto2peOeexaMnc1PH1k8p2yAsmoIABCAAAQhAAAIQgAAEYgL9iYrTaydPPLC4sHtr9qegyN3uhYOPZhW/M68zqxCAAAQgAAEIQAACEIBArwR6FBW9jpuHQwACEIAABCAAAQhAAAINEUBUNASSZiAAAQhAAAIQgAAEIDCvBBAV8zrzjBsCEIAABCAAAQhAAAINEUBUNASSZiAAAQhAAAIQgAAEIDCvBBAV8zrzjBsCEIAABCAAAQhAAAINEUBUNASSZiAAAQhAAAIQgAAEIDCvBBAV8zrzjBsCEIAABCAAAQhAAAINEZhqUXFq9cjNe869feWldRhrq0fvPrBvXPhi154D96ysnlr/xckTDy7u3zF6/ewdCwcfPPGCe31t9dE71gtl7Dtw99H1ghgNka3UzNrqQ9ft3be4cnLjrlOrK/cc2LtrPBbbtxeOP3hwYedoINt27l988MTGDc8dPnD++GL3dd7C8tOVOtDcxZNMykury1eZUbixXGCwNNfNhJbCSVlbXbn72j2O8N5r717x6yV7UnJXY8KjG75k7dnD1+3btejfKFr5me+UvFXn31/BKm24mwnNhatLI8mclFz4+sVB91Gw9SMi4dkNXxJOSh78vNeH+5avNimrhxY2P7jWP8HsWm0Ye2FzqZ/DeR8FuR8RHQ7C9kF/O5aPub8R5o/dlo+vvNc3/kT2+Ja3K1/v1kPHT665kWy8hbf+cSx/vbe3vPk4EvzrlzN2IHZSTq0e/eT6X/ktH1PjEsD2zbJwaLXDleXgb37emtWVNynZq2sYb/mcScmDn/P6FL7lN/6ch7uCpt7y0ysqxtsLvcG8qFh7avmK3TuuOPTM6JNn/NuL7jo++v7F40uXbdt7cGX0kWS+P3l0ce95e657aHVt7eSxzyxslvfu+G2q96M+uKUfNnfPa88cusL3Z7T5uOTCpWPq/dqJuy7cfsniyg9G727z/em1Y0sXWU3S9RA2tdCEk2I77iZoVGe9h3/RpJx6ZvmaHTuvWX5mpFTHv3330okXg4nYnJTc1dj5WMabVwmhzY1aTt/yVp35rNmySjsfSfSWP50zKbnwf7CyeMm2vTcf1nHDySeWFvzHRedDiSYl9y2f81Ew3Ld85Umx8N0Euc/qrv8lfw7nfRTkfkR0OBLXhyuXjungzL1fdl+x/NTa6ZEE3bHwyaNa+W7t7bz+8POCnPe620CGf5g6HMhp945YWHpCn/+uJ+M/7uON9c79d4zOAN0Azz9w5DldkvP6AN7y7uNo4TPHtKrX4bu/Iznwnz9yQAMfl/1dH/iBI8+P0I92L33p7fHU562uPPhFq2tjLfX0ls+blDz42a9P41t+DD7eFbiXm3jLT6eoGO+z9yw+elwH215UjOSv+3wZ/3tpZfFc9+PTywvn+bfiSyu379p+1fLqqbHov8ztC901O9bful1+co4/FvVH9MR9C5uiYnxgv/6h74Zy+67Rj6dGr/vxjga4YZHQ2M31XQ5g81kNTMqGyWnUaE+fNeOPzqxJCVbIyZXFC8YLZjxZ8aTkrsZOJ2f8GfHOxZXH7VvgdHbf/iFn1WnnkQmk04GMPwSjt3z4tt2YlDz4oz8Mu5w+17sqGG9n48malMK3fMZHwdpoEof5lq86KeYT5OTKwT0bhyadTcf4QZU+h5/a+sfCfxTkfUR0OZSgD6Mft+k82/6xWD+QGv/ty3u9/7d88I5wRmz94dbfhQtGI3JQR6dp543f0aNZyHh9CG/54ONo9OP4D3cO/I0tivtrOD4GXT8e1WxesLnD6XJZrT8rZ3Xlwc9dXb7ra7295XMmJQ9+zutT+JZfVw7RrqC5t/yUiorVlfvlfbJ1PzdaJcZVZnNB51gqNt+TzrDlTnQ6/icL75GRm9aWzm8dlxMVo8/Tl3IsFeNzgr3vXnDuUlvcojocjuyAzU3KeKS9zMh4h5ExKVuk6WnzMZo9KbmrscMZGRurR3OyVVdvXWxOfuuP3Le3qCOz6nKAdDqQjZEEb42cSUmA7+zyG4bNTseSNSl5b/kXcyZlfCYyzLd8sNj8O6V0UkYbRHca3el0rIuKCp/D394i0Tc/CnI/Irofz/oTHVKdfQTwR1vt8b427/Xsz8DexrG+tx6p6JGiM6f1YyfAkcYI4PvXjWbt7y1vwY3/XoyPO7PhB5/DzuVp9Nf/9GjWLlhYuGDsFbx7YfGBdX+wvqbFr648+Lmra6PHfb7lt1DbmJTxydqmR72HH3wO+9fzPgr6mhInswvf8nm7gube8tMpKtanbOtf4vGhxdidSb9+4djSlfI+XP/0GYPecNb31olxK6M3qou1GJuG+/q39e03XuL7rjvy7GgoYz+NDeeosUBa96r0Z67jFzc8c06PvIbO70MgOXZNTMrYLrxxPNPXlJze+qHvpOnYc+a085fzrndZk1KwGnsY0Na/uDl9O5W76jZ6HPyR6GEgweY7Z1JO5X8UjPq8EY2w7kTRwzDGj9wyKXlv+ZzXnxvuW37dxTR6p5RMivs7vfXDufuZSfocHsPP+Cgo+IjofiR6ojkGzlN0pUqv/7f8GN2mK2yecitWdAN5y2skxgKfDT/3cGfrQduonZ4UuFvM1shQ73BnGG/50Vj8pGx1Btk8Wcs73DmZvysY6lt+s1/BrDX2V36GRMU4gmsjUHvfgc//+YFzx9vu2MHa7789X+dh1pMv76gX4We3iVHbe/3nlz64a/Tn9oXIrT9TPIwNwesG0+5XdnjmWmdSttisux9CzrtrMyRLAX93LR3YM4Yce1WuT0r2wPsZTfjxkdO3zFXn/APH//rfYYSrywQO2knJ+SjYAt85ZK9HKPUxLcGk5MEvm5TxnmtQb/lakzLAcwSBzYGf/VFgw1i3rMY+VteWmIQc42RkqdjqrzKMt7yompiEPDtY7uuWfe9veRuTEH2clluMt6yjsf9CbyLcRrwE5yObZvwSyTqMt/yWQJGqFuOX8j7rhvuWR1QUzk20w7BXb7HwBrEW/ox/84bxW7S3REOF27UttjYT+JG3kxgfmJmkWN2u78knZTAHGEV76C1m9/JJ8aux28nYeFrOmYT7dXbfjNl9yKJiC88Mn4f8ATq/LxO/3vXUFExKFvxR9/JeH/Bb3tmF4jQ1waob5jnCliWRBz9ngHkD72SZjeN2TJaL6bVUhOd99SwVG9D7fMtHkqaipSJYOGPDRT87lnB11fN4HMRbPpiU6qIi5Q/QoN7yiIraomJTx2e8dSUqnngmDobuT/cXigovHrI+T0eH5eMcC5tR5ltD1jpZ0OYhRaKibFJcBO1ADjAKD+ZHf5ycNM2blAGdKkUnSSl9y5KsA7RU2KFsTkrOADMCuDPOF7p6xxSIirzzAv/61Lzlx8ot7xDHn7NOxTlCzqTkDDBv4O2vLpfhej190PrjAhOEfyPnvT6Ic4S1kyceWFTg0xbP5OCvm38T5bw+kLe8S2of+FvmwN8aE+z/nroMSy5n1+jf1svaX1brT8haXUGgtv+bWLS6BvCWz5qUHPgB7ZxNTt5HQeuTU+Utj6ioICps0M/JY8sH9q17HI6Mp+dvZLkeC9Ox+1OUw3Hj+tZXQNYDMnx5XZiyPlgPHViPkRgbTzeyXI9PC5ynjfu4Wc92OnY/VWj/KO1sH//imIqN4MuESRl1eDyPvSbO28C2ZVJs4MoLx5evd6toPctePCl5q7GPKQlFRU7fjM+uXXWmx4MTFTmTUvRRsDXrdOwJ2d0ExTEV8VveZY6OXx/wW97FVKyDNe+UondEv5aW3BWeAz/voyDv9e6W1PrHkaJ4x5lYzb86KWVHt/f3lh//gVas4zgT6+a/iillU5yf256fcR+2ref5TZiUwqymG9GSCgN4Z+f51sc7kIzVVSOlbN9v+bxJqZZSdhrf8n4FElOR8c4P9OL6wUZGbgRT/M6Unsm/vu1Pmbj98LM7r8ided2Wnjmdd333I5lwUnwyor6K9+XvoXNKKCorwGZFws1JGdLqCs0peX0rW0X97TA2ZiU6IsqelKSPAlsHs/v3SWQ+SnjLb0nsVjZZ3Q1p4kkJTzq763r4pMTP4byPgtyPiK5GtJF3ZEsJ0bEr7JYyZObIPO/19R739pYPajuaQqhbitwZg0ze6z1PSlSxbpxnxZ2a5cC3ddZsCpm+/6bkr66txe82JyV/dfXrT1EwKXnwc17veXVtphpKf8tvfBghKrr6WOY5EIAABCAAAQhAAAIQgEAlAlOd/anSSLkYAhCAAAQgAAEIQAACEGiFAKKiFaw0CgEIQAACEIAABCAAgfkhgKiYn7lmpBCAAAQgAAEIQAACEGiFAKKiFaw0CgEIQAACEIAABCAAgfkhgKiYn7lmpBCAAAQgAAEIQAACEGiFwP8Ps+HUq//rP8kAAAAASUVORK5CYII=" alt="" height="217">
 
Blå=LMCB Aggressive Growth, Grön= Russell 3000 Growth, Röd =S&P 500

Vilka utsikter ser ni på marknaden för fonden framöver?
Nuvarande marknad är en fortsättning på boomen som tog sin början tidigt under 2009. Till skillnad från vissa andra tror vi inte att toppen är nådd. Medan många andra investerare intresserar sig för makroekonomiska händelser fokuserar vi istället på ett
bottom-up-perspektiv i portföljen. Våra förvaltare ser inga tecken på att det negativa sentimentet i marknaden är berättigat.
Framåtblickande ser vi att många företag trotsar ekonomiska motvindar och lyckas med att kontinuerligt förbättra sina marknadspositioner, ge goda aktieutdelningar eller driva igenom aktieåterköp. En del företag lyckas även genomföra väl genomtänkta och försiktiga företagsköp eller fusioner. Sammantaget är många av våra företag i finansiell toppform med starka balansräkningar och attraktiva värderingar.

Läget på den amerikanska marknaden bedömer vi som gott och med stora förhoppningar om framtiden. Marknadsläget kan vi sammanfatta i fyra punkter:

  1. Amerikanska företag är välmående och deras balansräkningar ser strålande ut. De har stora tillgångar i kombination med låga skulder och god likviditet, starka kassaflöden samt välfyllda orderböcker. Flera företag har ökat kapaciteten och samtidigt minskat kostnaderna.

  2. Amerikanska konsumenters köpkraft är god och konsumtionen utgör ca 70 procent av USA:s BNP. De senaste 4-5 åren har amerikaner betalat av och sett över sina skulder och bostadslån etc. Återbetalningskapaciteten är hög och skuldbördan hos individer visar idag den lägsta noteringen på 20 år.

  3. Exporten i USA ser också positiv ut. Jämför vi med tidigare år är årets nivåer bra med en tillväxt som överstiger 10 procent. Exporten utgör visserligen en ganska liten del av USA:s BNP (ca 13 procent), men den ökade exporten är trots det viktig och ett gott betyg för företag med stor exportkvot.  

  4. USA:s riksbank FED kommer med största säkerhet att fortsätta stödja ekonomin genom låga räntor och stimulanser; likt QE, QE2, QE3, Twist etc. FED:s nuvarande ordförande, Ben Bernanke, är en av världens främsta experter kring orsaksförloppet bakom lågkonjunkturen på 1930-talet – The Great Depression. Lågkonjunkturen betraktas i allmänhet vara orsakad av den dåvarande bankledningens strama penningpolitik. Bernanke har offentligt kritiserat strategin. Att han skulle göra samma misstag som sina företrädare är helt otänkbart.

  • Faktaruta:

  • Mer information om Legg Mason och fonden LM CB US Agrsv Growth A: <a tabindex="-1" target="_blank" href="https://www.lmcm.com/">www.lmcm.com

  • Fonden går att köpa på: MFEX, Fondmarknaden, <a tabindex="-1" target="_blank" href="https://www.nordnet.se/mux/web/fonder/fondfakta.html?classid=F000000F4U&ppm=0&nobuy=1&nm=LM+CB+US+Agrsv+Growth+A+Inc+%28A%29+$">Nordnet.

  • Söderberg & Partners gör kvartalsvis en jämförelse av genomsnittlig avkastning mellan fonder i samma kategori med hjälp av en ”trafikljusanalys”. Fondbetyget grönt anses som köpvärt, gult som köpvärt beroende på omständigheterna och rött indikerar avrådan från köp. LM CB US Agrsv Growth A har fått betyget grönt ljus av Söderberg & Partners.

Denna artikel är information från Laika Consultings kund. Artiklar i Investerarbrevet skall tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde.

Prenumerera på Investerarbrevet:

Som prenumerant får du varje månad Investerarbrevet samt inbjudningar till våra event och erbjudanden från våra samarbetspartners. Investerarbrevet produceras av Laika Consulting.  Läs om hur Laika Consulting behandlar  personuppgifter här!

Fyll i din e-post nedan

MEDVERKA - Varje månad har vi över 100 000 läsare bestående av institutionella placerare, större investerare och småsparare.

Vill du synas i investerarbrevet? 

Vill du medverka kontakta katarina.stenborg@laika.se

NYHETSBREV

Prenumerera på Investerarbrevet

Investerarbrevet kommer ut en gång i månaden och varje nummer är fullmatat med placeringstips. Vi skriver om fonder, emissioner och annan information som investeraren har nytta av.

INVESTERARBREVET PRODUCERAS AV 

Laika Consulting AB

Huvudkontor:  Birger Jarlsgatan 41A   ·   111 45 Stockholm 

E-post: info@laika.se

© Copyright 2019 Laika Consulting    Om cookies    Sitemap

Följ oss gärna på sociala medier

INFORMATION

Investerarbrevet är ett nyhetsbrev som produceras av Laika Consulting AB, ett kommunikations- och marknadsföringsföretag inom finansbranschen som riktar sig mot individer, organisationer och företag. Laika tillhandahåller ingen egen investeringsrådgivning till kunder och mottager och förmedlar inga investeringsorder. Laika fungerar istället som en länk och förmedlare av kundkontakter mellan individer, organisationer och företag som vill investera i värdepapper och de bolag som tillhandahåller värdepapper. Artiklar i Investerarbrevet skall tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde. För närmare information om Laika och vår verksamhet vänligen besök vår hemsida www.laika.se. Läs om hur Laika Consulting behandlar personuppgifter här.