Denna sida är en annonsbilaga med nyheter för investeraren från Laika Consulting.

Publicerad 1 sep 2014

Latvian Forest skapar goda värden i Lettlands skogar

Som vi skrivit om i tidigare Investerarbrev (februari och april) är svenska Latvian Forest på väg att bli en av de större skogsägarna i Lettland. Under 2014 har man mer än dubblat sina markinnehav till drygt 7000 hektar, integrerat och effektiviserat förvaltningen av bestånden, samt uppnått ett positivt kassaflöde genom lönsamma avverkningar. Värdet på skogen ökar också stadigt genom stigande marknadspriser - något som inte alltid syns i på papperet.

Sedan starten 2009 har Latvian Forest arbetat utifrån affärsidén att köpa upp och slå ihop skogsbestånd i Lettland (där priserna är lägre än en tredjedel jämfört med här hemma), att effektivisera förvaltningen och uppnå stordriftsfördelar, samt att finansiera fortsatta uppköp genom lönsam avverkning av bestånden. Länge handlade uppköpen om många och relativt små bestånd, men nu i våras tog Latvian Forest det hittills största steget i sin utveckling genom att köpa upp två större fastighetsportföljer, affärer som dessutom för första gången delvis kunde finansieras genom lån.<o:p></o:p>

– När man gör stora fastighetsköp, som vi gjorde med bolagen Forest Holding Latvia AB och SIA Zaveria, betalar man en "premie" per inköpt hektar jämfört med när man köper mindre bestånd, berättar Latvian Forests vd Fredrik Zetterström. Vi jobbar aktivt på båda fronterna - de stora uppköpen ger mycket skog på ett bräde medan köpen av små bestånd ger oss ett lägre pris per hektar, men det är förstås mycket mer jobb att leta upp och genomföra alla de här mindre affärerna.<o:p></o:p>

Värdet på bestånden ökar när priserna går upp

<o:p></o:p>Även om priserna på lettländsk skog fortfarande är mycket låga vid en internationellt jämförelse, har de sakta men säkert börjat röra sig uppåt genom att aktörerna i skogen har blivit fler och konkurrensen om affärerna har ökat. För Latvian Forests del ser man bara fördelar med detta.<o:p></o:p>

– Ja, värdet på våra bestånd ökar ju hela tiden eftersom priserna generellt är på väg upp. Samtidigt lyckas vi fortfarande få bra priser in när vi köper mindre bestånd, genom att vi har ett mycket välfungerande lokalt nätverk i Lettland.
<o:p></o:p>
Latvian Forest sitter i själva verket på betydligt större och delvis "dolda" värden än man kan utläsa direkt ur företagets balansräkning, där värdet på skogen bara tas upp till det ursprungliga anskaffningsvärdet, utan att vare sig det värdehöjande förvaltningsarbetet eller de ökande marknadspriserna syns.<o:p></o:p>

– Det här har nog inte marknaden förstått fullt ut, att vårt substansvärde om man utgår från en marknadsvärdering av skogen är klart högre än det ser ut att vara på papperet, kommenterar Fredrik Zetterström.

<o:p></o:p>
Avverkning ger god nettointäkt<o:p></o:p>

De förhållandevis låga priserna på skog gör också själva avverkningen mycket lönsam. När Latvian Forest köpt skogspartier har man i snitt betalat 100 till 150 svenska kronor per kubikmeter. Sedan timret väl avverkats har nettointäkten i snitt landat på 250-300 kronor per kubikmeter.<o:p></o:p>

Latvian Forest publicerade 27 augusti sin delårsrapport för första halvåret 2014. Bland annat konstateras att <span style="font-size: 9pt; line-height: 115%;">det uppskattade substansvärdet efter perioden beräknas till ca 1,26 Eur (11,55 kr) per aktie.<o:p></o:p>


  • Mer information om Latvian Forest

  • <a target="_blank" href="https://www.aktietorget.se/pressdocs/LatvianForest/69786/Latvian_Forest__LATF_B_20140522_10.PDF" tabindex="-1">Delårsrapport (PDF)
  • <span lang="NO-BOK">
  • <span lang="NO-BOK">Tidigare artiklar om Latvian Forest:
  • <span lang="NO-BOK"><a target="_blank" href="http://www.investerarbrevet.se/pages/388" tabindex="-1">Investerarbrevet #2
  • <span lang="NO-BOK"><a target="_blank" href="http://www.investerarbrevet.se/pages/457" tabindex="-1">Investerarbrevet #4
  •  

<!--EndFragment-->

Denna artikel är information från Laika Consultings kund. Artiklar i Investerarbrevet skall tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde.

Prenumerera på Investerarbrevet:

Som prenumerant får du varje månad Investerarbrevet samt inbjudningar till våra event och erbjudanden från våra samarbetspartners. Investerarbrevet produceras av Laika Consulting.  Läs om hur Laika Consulting behandlar  personuppgifter här!

Fyll i din e-post nedan

”Vi är överlägsna konkurrenterna”

Efterfrågad produkt på väg mot marknaden. Det svenska teknikbolaget Flexiwaggon står nu inför det verkliga genombrottet med sin smarta och på många sätt unika järnvägsvagn. Flera internationella samarbeten är etablerade och när den första vagnen snart är klar går försäljningsarbetet in i en mycket intensiv fas. – Vi är överlägsna konkurrenterna, säger Flexiwaggons vd.
MEDVERKA - Varje månad har vi över 100 000 läsare bestående av institutionella placerare, större investerare och småsparare.

Vill du synas i investerarbrevet? 

Vill du medverka kontakta katarina.stenborg@laika.se

NYHETSBREV

Prenumerera på Investerarbrevet

Investerarbrevet kommer ut en gång i månaden och varje nummer är fullmatat med placeringstips. Vi skriver om fonder, emissioner och annan information som investeraren har nytta av.

INVESTERARBREVET PRODUCERAS AV 

Laika Consulting AB

Huvudkontor:  Birger Jarlsgatan 41A   ·   111 45 Stockholm 

E-post: info@laika.se

© Copyright 2019 Laika Consulting    Om cookies    Sitemap

Följ oss gärna på sociala medier

INFORMATION

Investerarbrevet är ett nyhetsbrev som produceras av Laika Consulting AB, ett kommunikations- och marknadsföringsföretag inom finansbranschen som riktar sig mot individer, organisationer och företag. Laika tillhandahåller ingen egen investeringsrådgivning till kunder och mottager och förmedlar inga investeringsorder. Laika fungerar istället som en länk och förmedlare av kundkontakter mellan individer, organisationer och företag som vill investera i värdepapper och de bolag som tillhandahåller värdepapper. Artiklar i Investerarbrevet skall tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde. För närmare information om Laika och vår verksamhet vänligen besök vår hemsida www.laika.se. Läs om hur Laika Consulting behandlar personuppgifter här.