Denna sida är en annonsbilaga med nyheter för investeraren från Laika Consulting.

Publicerad 29 okt 2019

Låneplattformen lanserar ny placeringsform

Breddar sortimentet. Sedan 2014 har låneplattformen Tessin förmedlat närmare 2 miljarder kronor i finansiering till fastighetssektorn från privata investerare. Investerarna får god avkastning och fastighetsbolagen får tillgång till kapital utanför bankerna. Nu lanserar Tessin en ny tjänst för att möta ett specifikt önskemål från framförallt mindre investerare.

– Långivarna har länge efterfrågat den här typen av produkt, och det känns därför helt rätt i tiden med en lansering, säger Jonas Björkman, vd för låneplattformen Tessin. 

Tessins nya produkt, som lanseras under november, ger Tessins privata långivare möjligheten att sprida sina placeringar över fler olika projekt utan att samtidigt öka volymen investerat kapital. På Tessins investeringsplattform för fastighetsprojekt är normalt minsta belopp som en långivare kan placera i ett projekt mellan 20 000 och 50 000 kronor. Det betyder att många av de något mindre sparare är begränsade till ett projekt per investeringstillfälle. 

Se aktuella investeringsmöjligheter här

Bättre riskspridning även för mindre sparare 

– Med vår nya produkt kan vi möta det stora intresse från våra något mindre investerare som vill sprida sina placeringar och därmed få exponering mot olika delar av fastighetsmarknaden, säger Björkman. 

Tessin går sina investerare till mötes genom att konstruera portföljer bestående av flera olika fastighetsprojekt, i de flesta fall cirka 10 stycken, och där minimibeloppet per portfölj inte är högre än det som tidigare gällde för ett projekt. 

– Nu kan investerare låna ut 50 000 kronor och uppnå samma spridning som de som placerar en halv miljon, förklarar Björkman.

Stort utbud av olika lån

En annan anledning till att Tessin lanserar den här nya placeringsformen är att utbudet av lån på plattformen numera är betydligt bredare än tidigare. Bolaget täcker en allt större del av fastighetsmarknaden, och finansiering förmedlas till både bostadsprojekt, logistikfastigheter och kommersiella lokaler. 

– Nu skapar vi möjligheter för betydligt fler investerare att dra nytta av den här diversifieringen, säger Björkman.

Fast ränta mellan 6 och 8 procent 

Den fasta räntan på portföljerna kommer att ligga på mellan 6 och 8 procent, beroende på portföljens innehåll. 

– Det innebär att även de som investerar i våra nya portföljer kommer att få en förhållandevis hög avkastning, framförallt med hänsyn taget till risken, säger Björkman. 

Viktigt att beakta risken 

Finansiering av fastighetsprojekt är i likhet med andra investeringar aldrig är helt riskfritt, vilket visade sig i början av året då ett företag som erhållit lån via Tessins plattform försattes i konkurs.

Jonas Björkman är noga med att betona att alla de lån de förmedlar är säkerställda med fastighetspanter, som ofta också är kompletterade med ytterligare säkerheter som till exempel personlig borgen.

– Den säkerhetsstruktur vi tillhandahåller innebär att
långivarna är skyddade utifall projektet går omkull, säger han.

Den historiska genomsnittliga avkastningen för avslutade projekt till vilka Tessins plattform förmedlat lån till uppgår till cirka 10 procent.

– Men detta varierar naturligtvis. Varje lån vi förmedlar är unikt och bör beaktas inför varje investeringsbeslut. Historisk avkastning är som bekant ingen garanti för framtida avkastning, säger Björkman.

"Med vår nya produkt kan vi möta det stora intresse från våra något mindre investerare som vill sprida sina placeringar", säger Jonas Björkman, vd för Tessin.

Fakta: Tessin

På Tessins finansieringsplattform kan privata investerare låna ut pengar till fastighetsprojekt. Avkastningen för långivarna är betydligt högre än till exempel aktuell bankränta samtidigt som fastighetsbolagen får ett alternativ till bankfinansiering något som inneburit att verksamheten vuxit snabbt.

I dag är Tessin Nordens största låneplattform för fastigheter med 49 000 registrerade medlemmar. Sedan starten 2014 har Tessin rest 1,8 miljarder i kapital fördelat på över drygt 160 projekt. 

Tessin erbjuder endast finansiering via lån, vilket innebär att de som investerar inte äger en andel av de projekt de investerar i.

Läs här hur du investerar i fastighetslån.

Denna artikel är information från Laika Consultings kund. Artiklar i Investerarbrevet skall tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde.

Prenumerera på Investerarbrevet:

Som prenumerant får du varje månad Investerarbrevet samt inbjudningar till våra event och erbjudanden från våra samarbetspartners. Investerarbrevet produceras av Laika Consulting.  Läs om hur Laika Consulting behandlar  personuppgifter här!

Fyll i din e-post nedan

MEDVERKA - Varje månad har vi över 100 000 läsare bestående av institutionella placerare, större investerare och småsparare.

Vill du synas i investerarbrevet? 

Vill du medverka kontakta kaarlo.airaxin@laika.se

NYHETSBREV

Prenumerera på Investerarbrevet

Investerarbrevet kommer ut en gång i månaden och varje nummer är fullmatat med placeringstips. Vi skriver om fonder, emissioner och annan information som investeraren har nytta av.

INVESTERARBREVET PRODUCERAS AV 

Laika Consulting AB

Huvudkontor:  Birger Jarlsgatan 41A   ·   111 45 Stockholm 

E-post: info@laika.se

© Copyright 2019 Laika Consulting    Om cookies    Sitemap

Följ oss gärna på sociala medier

INFORMATION

Investerarbrevet är ett nyhetsbrev som produceras av Laika Consulting AB, ett kommunikations- och marknadsföringsföretag inom finansbranschen som riktar sig mot individer, organisationer och företag. Laika tillhandahåller ingen egen investeringsrådgivning till kunder och mottager och förmedlar inga investeringsorder. Laika fungerar istället som en länk och förmedlare av kundkontakter mellan individer, organisationer och företag som vill investera i värdepapper och de bolag som tillhandahåller värdepapper. Artiklar i Investerarbrevet skall tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde. För närmare information om Laika och vår verksamhet vänligen besök vår hemsida www.laika.se. Läs om hur Laika Consulting behandlar personuppgifter här.