Denna sida är en annonsbilaga med nyheter för investeraren från Laika Consulting.

Läkemedelsbolaget Oasmia Pharmaceutical lägger samtliga tillgångar inom veterinärmedicin i det amerikanska dotterbolaget. Anledningen är den stora amerikanska marknaden för djursjukvård i allmänhet och hundsjukvård i synnerhet.

Publicerad 11 maj 2017

Läkemedelsbolagets strategiska flytt

Oasmia flyttar veterinärmedicin till USA Läkemedelsbolaget Oasmia Pharmaceutical lägger sina samtliga tillgångar inom veterinärmedicin i ett separat amerikanskt dotterbolag. ”Den amerikanska marknaden för veterinärmedicin är den största och mest expansiva så timingen är den rätta”, säger Oasmias styrelseordförande Julian Aleksov.

Enligt Julian Aleksov kan det inom kort bli aktuellt att både ta in nya ägare och att marknadsnotera bolaget. 

– Vi har redan märkt ett stort intresse från andra bolag, säger han.

Marknadsvärdet 75 - 80 miljarder dollar
Styrelsen i Oasmia Pharmaceutical beslutade i början av maj att flytta samtliga veterinära tillgångar till det helägda dotterbolaget i USA. I tillgångarna ingår främst bolagets patenterade cancerprodukter för djur: Paccal Vet och Doxophos Vet. En oberoende värdering av en av de fyra stora globala revisionsbyråerna uppskattar marknadsvärdet av de aktuella tillgångarna till 75-80 miljoner dollar. 

Oasmia har en New York-baserad rådgivare som redan är aktiv när det gäller att på plats utvärdera och jämföra olika finansiella och strategiska alternativ för en kommande affär för dotterbolaget. Det kan då handla om en separat börsnotering, en private placement eller andra former av strategiska samarbeten. 

Enligt Julian Aleksov är anledningen till beslutet helt affärsmässigt.

– USA är den intressantaste marknaden på det här området, och inte minst just nu är marknaden inne i en mycket expansiv fas, säger han.

Stor amerikansk veterinärmarknad 
Enligt tillgänglig statistik finns det i dag närmare 80 miljoner registrerade hundar i USA. Det är en siffra som ökar snabbt. Det betyder samtidigt en växande hälsomarknad för husdjur i allmänhet och hundar i synnerhet. Till exempels drabbas närmare hälften av samtliga hundar över åtta års ålder av cancer. 

Totalt i USA finns 42 000 allmänpraktiserande veterinärer, och värdet av marknaden uppskattas till 24 miljarder dollar. Av de allmänpraktiserande veterinärerna är under en procent specialiserade för att behandla cancer hos husdjur. Genom att göra behandlingar mer tillgängliga för dessa veterinärer anser Oasmia att de kan ta betydande marknadsandelar allteftersom industrin expanderar och fler cancerläkemedel blir godkända.

Snabbare utvecklingsprocess
Aleksov pekar också på att det går snabbare att utveckla produkter inom veterinärmedicin i USA, jämfört med Europa.

– Det går att få ett villkorat godkännande från de amerikanska myndigheterna redan efter en mindre omfattande fas II-studie. Efter en fas III-studie erhålls ett permanent godkännande, förutsatt att resultaten blir goda, förklarar han.

Professor Henrik Rönnberg, Chief Medical Officer på Oasmia, är också övertygad om att överflytten av den veterinära verksamheten till USA är helt rätt utifrån ett strategiskt perspektiv. 

– Marknadsutvecklingen för produkter inom veterinäronkologi är speciell med få tillgängliga cancerläkemedel, samtidigt som behovet är enormt. Vi tror att detta strategiska beslut ger divisionen behövlig infrastruktur och möjliggör extern finansiering för framtida marknadsaktiviteter. Det gör att vi på bred front kan ge oss in på marknaden, säger Rönnberg, som säger sig se fram emot att arbeta i det nya bolaget tillsammans med den inhemska ledningen.

  • Oasmia Pharmaceutical – fakta

  • Oasmia Pharmaceutical utvecklar, tillverkar och marknadsför en ny generation av läkemedel inom human- och veterinär onkologi, det vill säga läkemedelsbehandling och strålbehandling av cancer. Produktutvecklingen syftar till att framställa nya formuleringar innehållande nanopartiklar av väletablerade cytostatika som i jämförelse med befintliga alternativ har förbättrande egenskaper, förbättrade biverkningsprofil samt bredare användningsområden. Produktutvecklingen bygger på egen forskning inom nanoteknik och egna patent. 

  • Bolagets aktie är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Frankfurt Stock Exchange och Nasdaq Capital Markets i New York.

  • Läs mer här

Denna artikel är information från Laika Consultings kund. Artiklar i Investerarbrevet skall tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde.

Prenumerera på Investerarbrevet:

Som prenumerant får du varje månad Investerarbrevet samt inbjudningar till våra event och erbjudanden från våra samarbetspartners. Investerarbrevet produceras av Laika Consulting.  Läs om hur Laika Consulting behandlar  personuppgifter här!

Fyll i din e-post nedan

Förvaltare: Fel strategi att dra ned på informationen i kristider

Relevant och kontinuerlig bolagsinformation är lika viktig under kristider. Faktum är att det till och med kan vara lättare för ett bolag att nå ut när många andra väljer att dra ned på kommunikationen. Men lika viktigt är det också för bolagens informationsansvariga att vara beredda när det väl vänder och läget stabiliseras.
MEDVERKA - Varje månad har vi över 100 000 läsare bestående av institutionella placerare, större investerare och småsparare.

Vill du synas i investerarbrevet? 

Vill du medverka kontakta katarina.stenborg@laika.se

NYHETSBREV

Prenumerera på Investerarbrevet

Investerarbrevet kommer ut en gång i månaden och varje nummer är fullmatat med placeringstips. Vi skriver om fonder, emissioner och annan information som investeraren har nytta av.

INVESTERARBREVET PRODUCERAS AV 

Laika Consulting AB

Huvudkontor:  Birger Jarlsgatan 41A   ·   111 45 Stockholm 

E-post: info@laika.se

© Copyright 2019 Laika Consulting    Om cookies    Sitemap

Följ oss gärna på sociala medier

INFORMATION

Investerarbrevet är ett nyhetsbrev som produceras av Laika Consulting AB, ett kommunikations- och marknadsföringsföretag inom finansbranschen som riktar sig mot individer, organisationer och företag. Laika tillhandahåller ingen egen investeringsrådgivning till kunder och mottager och förmedlar inga investeringsorder. Laika fungerar istället som en länk och förmedlare av kundkontakter mellan individer, organisationer och företag som vill investera i värdepapper och de bolag som tillhandahåller värdepapper. Artiklar i Investerarbrevet skall tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde. För närmare information om Laika och vår verksamhet vänligen besök vår hemsida www.laika.se. Läs om hur Laika Consulting behandlar personuppgifter här.