Denna sida är en annonsbilaga med nyheter för investeraren från Laika Consulting.

Publicerad 12 jan 2015

Lägre oljepris stärker den privata konsumtionen

Priset på råolja har fallit med mer än 25 procent sedan toppen och ligger nu på den lägsta nivån sedan 2010. Detta kommer troligtvis att stärka konsumenternas privata ekonomi. Enligt Danske Invests chefsekonom Bo Bejstrup Christensen kan den ekonomiska tillväxten i USA och Europa komma gynnas av en förväntat ökad konsumtion.

Det lägre oljepriset innebär att konsumenter runt om i världen nu har mer pengar över till privata inköp i takt med att bensin och andra energirelaterade utgifter sjunker. Det gör att Danske Invests chefsekonom Bo Bejstrup Christensen tror på positiva effekter för såväl den europeiska som den amerikanska ekonomin. Prisfallet leder dock även till utmaningar i vissa länder där oljeexport är en viktig intäktskälla.


Bo Bejstrup Christensen nämner ett antal områden som kommer att påverkas av den billigare oljan framöver.


Högre konsumtion i USA och Europa

Ett lägre oljepris leder till ökad privat konsumtion i bland annat USA och Europa då länderna är nettokonsumenter av olja. Och nu när priset har fallit kraftigt ger det utrymme för köp av andra konsumtionsvaror.


– Den här utvecklingen bör leda till högre konsumtion. Det gäller till exempel USA, där det fallande oljepriset direkt gynnar konsumenterna, säger Bo Bejstrup Christensen.


Energikostnader stor del av konsumtionen

Analyser visar att det finns ett samband mellan personers energiförbrukning och deras konsumtion mer generellt. Därför framhåller Bo Bejstrup Christensen att oljepriset kan ha en särskilt stor betydelse för den allmänna privatkonsumtionen.


– De människor som använder störst del av sin inkomst till energirelaterade varor är människor med relativt låga inkomster. Dessa är samtidigt de individer som har lägst sparkvot. Det är därför mer sannolikt att pengar som sparas in på exempelvis billigare bensinkostnader går till annan konsumtion i stället för att sättas in på banken, och det är något som gynnar den privata konsumtionen.


Oljan pressar den europeiska inflationen 

Medan den billigare oljan är bra för privatkonsumtionen i bland annat Europa leder den även till utmaningar. Europa kämpar med en låg inflation och fallande oljepriser gör inte den utmaningen enklare.


– I Europa inträffar nedgången för oljepriset vid en tidpunkt då inflationen redan är låg – och betydligt lägre än vad den Europeiska centralbanken ECB önskar. Det kan på mycket kort sikt försvåra ECBs uppgift att höja inflationen. Det är dock viktigt att komma ihåg att det lägre oljepriset samtidigt stimulerar tillväxten och att tillväxten därför gynnas även om inflationen faller. Sammantaget är alltså ett lägre oljepris trots allt goda nyheter, menar Bo Bejstrup Christensen.


Energiproducerande länder förlorar – Kina vinner

Det fallande oljepriset svider särskilt för de länder som erhåller stora inkomster från att utvinna och sälja olja. Detta gäller bland annat Ryssland, som producerar mycket olja och gas, samt vissa länder i Latinamerika som till exempel Venezuela. De länder som däremot förbrukar mycket olja glädjer sig däremot över det betydligt lägre oljepriset. Det gäller bland annat Kina som är en stor oljekonsument.


– Det lägre oljepriset är en god nyhet för Kina. Förändringen kommer nämligen vid en bra tidpunkt för den kinesiska ekonomin som på sistone har upplevt en nedgång för den ekonomiska tillväxten, säger Bo Bejstrup Christensen.


Sammantaget tycks alltså det lägre oljepriset ge betydligt fler positiva än negativa effekter för den globala ekonomin, och utvecklingen ger således ljusare utsikter för den globala tillväxten under 2015.


Denna artikel är information från Laika Consultings kund. Artiklar i Investerarbrevet skall tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde.

Prenumerera på Investerarbrevet:

Som prenumerant får du varje månad Investerarbrevet samt inbjudningar till våra event och erbjudanden från våra samarbetspartners. Investerarbrevet produceras av Laika Consulting.  Läs om hur Laika Consulting behandlar  personuppgifter här!

Fyll i din e-post nedan

”Vi är överlägsna konkurrenterna”

Efterfrågad produkt på väg mot marknaden. Det svenska teknikbolaget Flexiwaggon står nu inför det verkliga genombrottet med sin smarta och på många sätt unika järnvägsvagn. Flera internationella samarbeten är etablerade och när den första vagnen snart är klar går försäljningsarbetet in i en mycket intensiv fas. – Vi är överlägsna konkurrenterna, säger Flexiwaggons vd.
MEDVERKA - Varje månad har vi över 100 000 läsare bestående av institutionella placerare, större investerare och småsparare.

Vill du synas i investerarbrevet? 

Vill du medverka kontakta katarina.stenborg@laika.se

NYHETSBREV

Prenumerera på Investerarbrevet

Investerarbrevet kommer ut en gång i månaden och varje nummer är fullmatat med placeringstips. Vi skriver om fonder, emissioner och annan information som investeraren har nytta av.

INVESTERARBREVET PRODUCERAS AV 

Laika Consulting AB

Huvudkontor:  Birger Jarlsgatan 41A   ·   111 45 Stockholm 

E-post: info@laika.se

© Copyright 2019 Laika Consulting    Om cookies    Sitemap

Följ oss gärna på sociala medier

INFORMATION

Investerarbrevet är ett nyhetsbrev som produceras av Laika Consulting AB, ett kommunikations- och marknadsföringsföretag inom finansbranschen som riktar sig mot individer, organisationer och företag. Laika tillhandahåller ingen egen investeringsrådgivning till kunder och mottager och förmedlar inga investeringsorder. Laika fungerar istället som en länk och förmedlare av kundkontakter mellan individer, organisationer och företag som vill investera i värdepapper och de bolag som tillhandahåller värdepapper. Artiklar i Investerarbrevet skall tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde. För närmare information om Laika och vår verksamhet vänligen besök vår hemsida www.laika.se. Läs om hur Laika Consulting behandlar personuppgifter här.