Denna sida är en annonsbilaga med nyheter för investeraren från Laika Consulting.

SDS förvärv av eServGlobal innebär en optimal geografisk expansion då bolaget inte är verksamt på någon av SDS marknader.

Publicerad 1 nov 2019

Kursraketen som spänner bågen

Tillväxt på tillväxtmarknader. Med en tydlig strategi att digitalisera och effektivisera användandet av mobil tele- och datatrafik i utvecklingsländer röner SDS (Seamless Distribution Services) allt större framgångar. Digitaliseringstrenden på dessa marknader växer sig allt starkare och efterfrågan på SDS lösningar rakar i höjden, vilket även syns i resultaten. Aktien är upp drygt 30 procent senaste månaden.

Under de första nio månaderna i år ökade SDS sin omsättning med närmare 250 procent till 169 miljoner kronor (48,7). Samtidigt förbättrades det underliggande resultatet (EBITDA) till 22,3 miljoner kronor (1,7). En viktig förklaring är en stark underliggande tillväxt samt lyckade förvärv, där drygt hälften kommer från förvärven.

SDS är ett mjukvaruföretag som tillhandahåller lösningar och tjänster för digital försäljning och distribution till privatpersoner genom mobiloperatörer i tillväxtländer. Behoven av digitalisering på dessa marknader har gjort att SDS blivit en allt viktigare aktör.

Har en komplett lösning för digital distribution

I de allra flesta länder använder sig kunderna av kontantkort, då infrastukturen för abonnemang inte finns. Men även distributionen och påfyllnad av kontantkort är i stort behov av modernisering. På de många marknader köper kunderna i dag fysiska så kallade ”skraplotter” för att fylla på sina abonnemang. Det systemet kräver en gigantisk distributionsapparat, som både är dyr och osäker. Detta system håller SDS på att förändra genom en komplett lösning för digital distribution.

– De marknader vi verkar på skiljer sig från vad vi är vana vid i Sverige. Men behoven är stora och utvecklingen går snabbt. Med vår teknik kan vi bidra till att utvecklingen fortsätter och därmed underlätta för att fler människor får tillgång till telefoni, säger SDS vd Tommy Eriksson.

Ska växa snabbare än Afrikas höga BNP-tillväxt

I Afrika är BNP-tillväxten cirka 5 procent. SDS ambition är att växa mer än BNP på samtliga (afrikanska) marknader samt att etablera sig i ett ytterligare antal länder de kommande åren. Med SDS teknologi kan operatörerna hantera de enorma återförsäljarnätverk som är stommen i deras försäljning och såväl sänka kostnaderna som omsättningen per transaktion.

Tack vare digitaliseringen kan också operatörerna utveckla sina tjänster och därigenom skapa ytterligare värde.

– Med våra system kan operatörerna analysera och dra slutsatser från de miljarder transaktioner som årligen genomförs i systemen. På så sätt kan de ta fram tilläggstjänster och produkter och därmed styra och stimulera försäljningen hela vägen till konsument, säger Tommy Eriksson.

Tommy Eriksson, vd SDS.

Uppdaterad strategi med fokus på förvärv

Att SDS ska lyckas i sina tillväxtambitioner hyser Tommy Eriksson inga tvivel om. Bolaget har tidigare haft en strategi som innebar att primärt växa organiskt. Men det senaste året har SDS gjort två förvärv och så sent som i mitten av oktober presenterade bolaget en uppdaterad strategi som bland annat innefattar att tillväxten framgent även ska omfatta förvärv.

– Vi ser ett behov av fortsatt konsolidering i branschen och har för avsikt att vara en aktiv del i den. Vårt senaste förvärv, eServGlobal, är ett viktigt steg för ökad tillväxt och geografisk expansion. Förvärvet kompletterar SDS befintliga verksamhet väldigt väl geografiskt och kommer att leda till betydande synergier, säger Tommy Eriksson.

Nordisk distributionsverksamhet

Grunden till den uppdaterade förvärvsstrategin lades redan under slutet av 2018 i samband med att SDS köpte eProducts Sweden AB. Verksamheten har placerats i dotterbolaget Seamless Digital Distribution (SDD) som distribuerar elektroniska produkter i Sverige och Danmark. Förvärvet har visat sig vara lyckosamt och SDD levererar sedan ett antal månader ett stabilt positivt nettoresultat till koncernen.

– Vi värvar stadigt nya återförsäljare och marknadens positiva reaktion har visat sig vara en tydlig signal att SDS, med dotterbolaget SDD, är en stabil och kompetent aktör, säger Tommy Eriksson.

Mot större andel återkommande intäkter

SDS verksamhet har hittills varit beroende av enskilda större affärer, vilket medfört att intäkterna skiftat mycket från kvartal till kvartal. I syfte att jämna ut intäktsflödet och lönsamheten har SDS beslutat att fokusera på att öka andelen återkommande intäkter. Detta ska bland annat ske genom att avtalen med operatörerna i en ökad omfattning baseras på ”tickintäkter”.

Ett exempel på detta är det avtal som tecknades förra året med en distributör till Etiopiens enda operatör med 66 miljoner kunder, där SDS får en del av intäkterna som genereras av den digitala distributionen av elektroniska värdebevis via sin ERS-plattform.

– Avtalet i Etiopien skiljer sig markant från hur det ser ut i andra länder. Där får vi en liten andel på alla transaktioner som gör i nätet istället för när systemen säljs. Det innebär återkommande intäkter varje månad och därmed stabilare kassaflöden, säger Tommy Eriksson.

Denna artikel är information från Laika Consultings kund. Artiklar i Investerarbrevet skall tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde.

Prenumerera på Investerarbrevet:

Som prenumerant får du varje månad Investerarbrevet samt inbjudningar till våra event och erbjudanden från våra samarbetspartners. Investerarbrevet produceras av Laika Consulting.  Läs om hur Laika Consulting behandlar  personuppgifter här!

Fyll i din e-post nedan

MEDVERKA - Varje månad har vi över 100 000 läsare bestående av institutionella placerare, större investerare och småsparare.

Vill du synas i investerarbrevet? 

Vill du medverka kontakta kaarlo.airaxin@laika.se

NYHETSBREV

Prenumerera på Investerarbrevet

Investerarbrevet kommer ut en gång i månaden och varje nummer är fullmatat med placeringstips. Vi skriver om fonder, emissioner och annan information som investeraren har nytta av.

INVESTERARBREVET PRODUCERAS AV 

Laika Consulting AB

Huvudkontor:  Birger Jarlsgatan 41A   ·   111 45 Stockholm 

E-post: info@laika.se

© Copyright 2019 Laika Consulting    Om cookies    Sitemap

Följ oss gärna på sociala medier

INFORMATION

Investerarbrevet är ett nyhetsbrev som produceras av Laika Consulting AB, ett kommunikations- och marknadsföringsföretag inom finansbranschen som riktar sig mot individer, organisationer och företag. Laika tillhandahåller ingen egen investeringsrådgivning till kunder och mottager och förmedlar inga investeringsorder. Laika fungerar istället som en länk och förmedlare av kundkontakter mellan individer, organisationer och företag som vill investera i värdepapper och de bolag som tillhandahåller värdepapper. Artiklar i Investerarbrevet skall tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde. För närmare information om Laika och vår verksamhet vänligen besök vår hemsida www.laika.se. Läs om hur Laika Consulting behandlar personuppgifter här.