Denna sida är en annonsbilaga med nyheter för investeraren från Laika Consulting.

Publicerad 27 sep 2019

Kraftigt uppsving för kretsloppsodlad mat

Peckas Naturodlingar expanderar. Härnösandsbaserade Peckas Naturodlingar har tagit sin teknik för kretsloppsodlad mat till industriell skala. Efterfrågan på bolagets hållbart odlade tomater och regnbågslax ökar kraftigt. Nu tar bolaget in pengar för expansion.

Att Peckas Naturodlingar har vind i seglen råder det ingen som helst tvekan om. Under de 20 månader som gått sedan bolaget började odla har bolaget bevisat att tekniken bakom kretsloppsodling (akvaponisk odling) fungerar bra i industriell skala, samtidigt som produktionen har tredubblats och efterfrågan rakat i höjden

– Efterfrågan på våra produkter är större än vi just nu klarar att producera och hela vår produktionskapacitet är slutsåld, konstaterar Peckas Naturodlingars vd Elena Petukhovskaya och fortsätter:

– Efterfrågan drivs av att allt fler vill äta livsmedel som odlas resurseffektivt, klimatsmart och giftfritt.

Efterfrågan ökar 

Peckas Naturodlingar odlar tomater och regnbågslax året runt i ett kretslopp, så kallad akvaponi (se faktaruta), där fisken ger näring till tomaterna som i sin tur renar vattnet. Inga bekämpningsmedel tillsätts och tomaterna får mogna i sin takt, vilket innebär att tomaterna smakar tomater, även mitt i vintern. Eftersom bolaget har avtal med stora distributörer finns produkterna i såväl mataffärer som i restauranger.

Fler växthus står på tur 

Nu pågår arbetet med att bygga klart det tredje växthuset som beräknas stå klart i slutet av året och som innebär en expansion om 50 procent. Dessutom arbetas det intensivt med att utöka fiskproduktionen.

– Det innebär att vi når en årlig omsättning på 500 ton tomater och 60 ton fisk, säger Elena Petukhovskaya.

Eftersom tillväxt kräver kapital genomför bolaget en nyemission på nästan 15 miljoner kronor. Pengarna ska användas till energieffektivisering, samt för att säkra rörelsekapital fram till 2021 då kassaflödet förväntas vara positivt. Dessutom ska bolaget investera i en förpackningslinje för att effektivisera logistik och produktion. Och, inte minst, ska det ske investeringar i det expansiva dotterbolaget Peckas Solutions vars produktutveckling ska leda till att bolagets odlingssystem kan säljas utomlands.

– Så gott som dagligen får vi förfrågningar från utländska bolag som vill använda vår teknik för akvaponisk odling. Vårt mål är att bli världsledande inom kretsloppsodling och det ska Peckas Solutions bidra till, berättar Elena Petukhovskaya.

Akvaponi – modern hållbar kretsloppsodling

• Odlingsanläggningen består av en fiskbassäng och ett växthus. Foder tillförs till fisken. 

• Det näringsrika vattnet från fisken leds över till en grusbädd med tomatplantor. 

• Tomaterna tar upp näringen samtidigt som bakterier i grusbädden renar vattnet. 

• Det renade vattnet syresätts och återförs till fisken. 

• Det sker inga utsläpp av avloppsvatten. Däremot dunstar en del samt att växterna tar upp vatten. Totalt sett behöver ytterst lite vatten tillföras systemet.

Erbjudandet i sammandrag

  • Teckningskurs: 10 SEK
  • Teckningsperiod: 1 – 15 oktober
  • Volym: Ca. 14,7 Mkr
  • Teckningsförbindelser: 4,5 Mkr
  • Läs mer på peckas.se

Företagspresentation - Peckas Naturodlingar AB

Denna artikel är information från Laika Consultings kund. Artiklar i Investerarbrevet skall tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde.

Prenumerera på Investerarbrevet:

Som prenumerant får du varje månad Investerarbrevet samt inbjudningar till våra event och erbjudanden från våra samarbetspartners. Investerarbrevet produceras av Laika Consulting.  Läs om hur Laika Consulting behandlar  personuppgifter här!

Fyll i din e-post nedan

MEDVERKA - Varje månad har vi över 100 000 läsare bestående av institutionella placerare, större investerare och småsparare.

Vill du synas i investerarbrevet? 

Vill du medverka kontakta kaarlo.airaxin@laika.se

NYHETSBREV

Prenumerera på Investerarbrevet

Investerarbrevet kommer ut en gång i månaden och varje nummer är fullmatat med placeringstips. Vi skriver om fonder, emissioner och annan information som investeraren har nytta av.

INVESTERARBREVET PRODUCERAS AV 

Laika Consulting AB

Huvudkontor:  Birger Jarlsgatan 41A   ·   111 45 Stockholm 

E-post: info@laika.se

© Copyright 2019 Laika Consulting    Om cookies    Sitemap

Följ oss gärna på sociala medier

INFORMATION

Investerarbrevet är ett nyhetsbrev som produceras av Laika Consulting AB, ett kommunikations- och marknadsföringsföretag inom finansbranschen som riktar sig mot individer, organisationer och företag. Laika tillhandahåller ingen egen investeringsrådgivning till kunder och mottager och förmedlar inga investeringsorder. Laika fungerar istället som en länk och förmedlare av kundkontakter mellan individer, organisationer och företag som vill investera i värdepapper och de bolag som tillhandahåller värdepapper. Artiklar i Investerarbrevet skall tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde. För närmare information om Laika och vår verksamhet vänligen besök vår hemsida www.laika.se. Läs om hur Laika Consulting behandlar personuppgifter här.