Denna sida är en annonsbilaga med nyheter för investeraren från Laika Consulting.

"Kapitalet från nyemissionen ska framför allt användas till expansion i Norge och Polen som är mycket intressanta marknader. När väl lagstiftningen är på plats kommer marknaden att växa snabbt", säger Anders Eriksson, vd för Dignita.

Publicerad 2 maj 2016

Kraftig expansion väntar Dignita – genomför emission och noteras

Alkolås en växande marknad Alkolås och alkomätare minskar drastiskt antalet trafikolyckor. Just därför inför fler länder strängare lagstiftning. Den utvecklingen gynnar Dignita som tillverkar alkolås och alkomätare. Bolaget har påbörjat en internationell expansion och genomför en nyemission inför noteringen på Aktietorget.

– Vår bransch drivs av lagstiftning. Strängare krav medför att allt fler fordon måste installera alkolås och allt fler använder alkomätare, säger Anders Eriksson, vd för Dignita. 

Alkohol står bakom många trafikolyckor. Enligt EU-kommissionen orsakas 25 procent av dödsfallen i trafiken inom EU av alkohol. Dessutom är samhällets kostnader stora och uppskattas till i genomsnitt omkring 1 procent av Europas BNP. Enbart i Sverige motsvarar det drygt 40 miljarder kronor. 

Lagstiftning driver marknaden
Norge har beslutat om att införa en lag om att alla publika transporter ska ha alkolås. Enbart den norska marknaden, som omfattar 100 000 fordon, har ett marknadsvärde på 800 miljoner kronor. Polen har beslutat om ett så kallat villkorat program. Innebörden är att de som har dömts för rattfylla kan få tillbaka körkortet förutsatt att fordonet har installerat alkolås. Omkring 1 miljon polacker väntar på möjligheten att installera alkolås och varje år mister 140 000 körkortet på grund av rattonykterhet. 

– Kapitalet från nyemissionen ska framför allt användas till expansion i Norge och Polen som är mycket intressanta marknader. När väl lagstiftningen är på plats kommer marknaden att växa snabbt, säger Anders Eriksson. 

Dignitas nyemission pågår under maj. Under de fem år som har gått sedan bolaget grundades har bolaget utvecklat kvalitativa alkomätare och alkolås. Bolagets produkter är godkända enligt gällande Europastandard och är installerade i tusentals fordon i Sverige och andra skandinaviska länder. Exempel på kunder är Taxi Göteborg, Trelleborgs Hamn och Solna Stad. 

Lönsamt bolag laddar för tillväxt
Under Dignitas första år låg fokus på produktutveckling, men sedan dess har försäljningen satt fart. I fjol omsatte Dignita 21 miljoner kronor och uppvisade ett ebita-resultat på 200 000 kronor. 

Marknaden för alkolås och alkomätare domineras av det tyska bolaget Dräger. Dessutom finns ett flertal mindre aktörer varav många inte har en effektiv serviceorganisation. 

– Vi ska bli nummer två efter Dräger. Den svenska marknaden är en av de mest konkurrensutsatta i världen och här har vi snabbt tagit marknadsandelar, säger han. 

Anledningen till Dignitas framgång är att bolagets produkter uppfyller tre viktiga kriterier: För det första är de mätsäkra, för det andra är de driftsäkra vilket inkluderar att de ska gå smidigt att installera och serva dem. För det tredje är priset konkurrenskraftigt.  

– Vår marknad kommer att öka kraftigt under de kommande åren och Dignita är väl positionerad att dra nytta av denna tillväxt. Vår målsättning är att ta en marknadsandel på 20 procent i de marknader där vi etablerar oss, säger Anders Eriksson. 

Dignita arbetar med att bygga upp ett landstäckande installations- och servicenät i Norge och Polen. 

– När väl marknaden skjuter fart kommer det att gå snabbt och då har vi redan byggt upp en effektiv organisation. Vår vision är ”tillsammans räddar vi liv” och med fler aktieägare så kan vi rädda ännu fler liv, avslutar Anders Eriksson. 

  • Dignitas spridningsemission

  • Dignita Systems förbereder en notering av bolagets aktier på Aktietorget. I samband med noteringen genomför bolaget en spridningsemission. 
  • · Teckningstid: 25 maj - 8 juni 2016
  • · Teckningskurs: 12 SEK per aktie
  • · Värdering före nyemission: 30 MSEK
  • · Emissionsbelopp inkl. övertilldelningsoption: 12,6 MSEK
  • · Erbjudandet är säkerställt till 7 MSEK, motsvarande 69 procent av spridningsemissionen, genom teckningsåtaganden om 1,75 MSEK och emissionsgarantier om 5,25 MSEK.
  • · Första dag för handel med aktier på AktieTorget beräknas till den 21 juni 2016

  • För mer information se: www.dignita.com


Denna artikel är information från Laika Consultings kund. Artiklar i Investerarbrevet skall tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde.

Prenumerera på Investerarbrevet:

Som prenumerant får du varje månad Investerarbrevet samt inbjudningar till våra event och erbjudanden från våra samarbetspartners. Investerarbrevet produceras av Laika Consulting.  Läs om hur Laika Consulting behandlar  personuppgifter här!

Fyll i din e-post nedan

MEDVERKA - Varje månad har vi över 100 000 läsare bestående av institutionella placerare, större investerare och småsparare.

Vill du synas i investerarbrevet? 

Vill du medverka kontakta katarina.stenborg@laika.se

NYHETSBREV

Prenumerera på Investerarbrevet

Investerarbrevet kommer ut en gång i månaden och varje nummer är fullmatat med placeringstips. Vi skriver om fonder, emissioner och annan information som investeraren har nytta av.

INVESTERARBREVET PRODUCERAS AV 

Laika Consulting AB

Huvudkontor:  Birger Jarlsgatan 41A   ·   111 45 Stockholm 

E-post: info@laika.se

© Copyright 2019 Laika Consulting    Om cookies    Sitemap

Följ oss gärna på sociala medier

INFORMATION

Investerarbrevet är ett nyhetsbrev som produceras av Laika Consulting AB, ett kommunikations- och marknadsföringsföretag inom finansbranschen som riktar sig mot individer, organisationer och företag. Laika tillhandahåller ingen egen investeringsrådgivning till kunder och mottager och förmedlar inga investeringsorder. Laika fungerar istället som en länk och förmedlare av kundkontakter mellan individer, organisationer och företag som vill investera i värdepapper och de bolag som tillhandahåller värdepapper. Artiklar i Investerarbrevet skall tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde. För närmare information om Laika och vår verksamhet vänligen besök vår hemsida www.laika.se. Läs om hur Laika Consulting behandlar personuppgifter här.