Denna sida är en annonsbilaga med nyheter för investeraren från Laika Consulting.

Publicerad 2 okt 2019

Konservativ och konsekvent strategi bakom framgången

Tre år sedan noteringen. När oljebolaget Maha Energy vände sig till marknaden för tre år sedan var det många som var skeptiska. Men bolagets raka och konsekventa strategi har visat sig framgångsrik, och värderingen av bolaget har ökat rejält sedan noteringen 2016. ”Det är så här vi jobbar och vi vet vad vi gör”, säger bolagets vd Jonas Lindvall, som här berättar om Maha Energys första tre år som noterat bolag.

Sommaren 2016 stod det klart att det rekordlåga oljepriser lett till ett smärre blodbad bland oljebolagen. Dessutom hade britterna precis beslutat sig för att lämna EU, vilket gav chockvågor på de globala finansmarknaderna.

– Det var i det läget vi beslutade oss för att öka takten i vår verksamhet, gå till marknaden och be om mer kapital och, framförallt, sätta vårt oljebolag på börsen. Vi låg helt rätt i tiden!

För Jonas Lindvall, vd och en av grundarna av oljebolaget Maha Energy, hade åren dessförinnan varit mycket lukrativa. Och vid den tidpunkten, en bit in på 2016, pekade det mesta – trots marknadsturbulensen och prisfallet – i rätt riktning.

– Vi startade Maha Energy 2013. De första åren byggde vi upp en solid bas där det låga oljepriset var en nyckelfaktor, säger Lindvall, som fortsätter:

– Vi är ju inget prospekteringsbolag som letar efter olja. Vår affärsidé är istället att leta upp underpresterade oljetillgångar där vi ser att vi med modern teknik kan öka produktionen. Och priserna på oljetillgångar var just då, till följd av det låga oljepriset, mycket attraktiva.

För petroleumingenjören Jonas Lindvall, som haft olja som den sammanhållande länken under i stort sett hela sitt yrkesliv, var valet av just den strategin ingen tillfällighet. Hans erfarenheter från bolagen Lundin, Shell, Talisman och Tethys Oil passar perfekt för just den här typen av verksamhet. Och trots att Lindvall mestadels jobbat utomlands, och trots att verksamheten i dag bedrivs i Nord- och Sydamerika så var det naturligt att beteckna Maha Energy som ett svenskt bolag. 

– Vi såg tidigt Sverige som ett lämpligt land för en framtida notering, förklarar Lindvall.

Det första oljefältet som förvärvades, och som blev starten för bolaget, var LAK Ranch i Wyoming i USA. Nästa fält som förvärvades var Tartaruga i Brasilien. Maha var de första åren även delägare i två oljefält i Kanada.

Tog in 100 miljoner vid noteringen 

– En ganska enkel kalkyl visade att det fanns en klar uppsida på värdet av våra tillgångar. Utbudet av olja hade minskat rejält till följd av prisfallet, samtidigt som alla prognoser pekade mot en ökad efterfrågan. Samtidigt innebar det låga priset vi hade betalat för oljefälten att återbetalningstiden på investeringarna var förhållandevis kort, förklarar Lindvall.

Uppenbarligen var marknaden av samma uppfattning och vid den nyemission som föregick noteringen på Nasdaq First North i juli 2016 tog Maha in drygt 100 miljoner kronor.

– När vi nu gick in i en expansiv fas behövde vi öka det egna kapitalet, förklarar Lindvall motivet till emissionen.

Kapitaltillskottet användes främst till investeringar för att få upp produktionen vid Tartaruga- fältet, och till att sätta av till framtida förvärv.

– Vi har alltid varit tydliga med att vi hela tiden tittar på lämpliga tillgångar att förvärva, och att vi prioriterar förvärv före exempelvis prospektering, berättar Lindvall.

Förvärv ökade intäkterna 

Därför var det ingen större överraskning när Maha påföljande år köpte ett andra oljefält i Brasilien.

– Vi såg Tie-fältet, som är beläget i östra Brasilien, som något av ett fynd, säger Lindvall, som berättar att Mahas samlade tillgångar, beskrivna som bevisade och sannolika oljetillgångar, nära nog fördubblades vid förvärvet av Tie.

Köpet finansierades av en ytterligare emission samt ett obligationslån.

– Eftersom Tie-fältet var i produktion och genererade intäkter redan när vi köpte det så var det många investerare som var intresserade, säger Lindvall, som påpekar att intäkterna från Tie återinvesterades i verksamheten.

– Vi är ju inget prospekteringsbolag som letar efter olja. Vår affärsidé är istället att leta upp underpresterade oljetillgångar där vi ser att vi med modern teknik kan öka produktionen, säger Jonas Lindvall, vd och en av grundarna av Maha Energy. 

– Ambitionen har hela tiden varit att få upp produktionen i alla våra fält, och det har vi lyckats med, förklarar Lindvall.

Det klaraste resultatet syns just när det gäller Tie-fältet, där nytt produktionsrekord sattes redan under 2018, vilket också betydde produktionsrekord för hela bolaget. Med modern teknik och en ny produktionsbrunn har reservoarkapaciteten ökat kontinuerligt för att under andra halvåret 2019 ligga på över 6 000 fat om dagen. De bevisade och sannolika reserverna vid Tie-fältet ligger nu på strax över 17 miljoner fat, vilket är en ökning med 62 procent sedan 2017.

– De kontrakt vi har ingått med kunder gör att vi kan sälja nästan 5000 fat om dagen från Tie-fältet, berättar Lindvall. Det skall jämföras med de 1100 fat om dagen som såldes när fältet köptes.

När det gäller bolagets två övriga fält – Tartaruga och LAK Ranch – syns också stor potential, även om de större produktionsökningarna ligger framåt i tiden. Vid Tartaruga var det vissa produktionsstörningar som i början av 2019 hämmade produktionen. Men det finns stora bevisade, sannolika och möjliga tillgångar, och Tartaruga-fältets potential bedöms som stor. På LAK Ranch har det gått lite trögare, då fältet var nedstängt under tiden då oljepriset var som lägst. Sedan 2017 är fältet igång, och för tillfället testas vatteninjecering som ett sätt att få upp produktionen.

Effektiv produktion ger höga resultat 

Under första halvåret 2019 låg den genomsnittliga samlade dagsproduktionen för hela bolaget närmare 70 procent över nivån för samma period 2018. Rörelseresultatet ökade med över 50 procent. Ett högre oljepris har naturligtvis bidragit till den positiva utvecklingen, även om det inte har varit avgörande.

Men det goda resultatet kommer inte att ändra bolagets långsiktiga strategi. Snarare är utvecklingen den förväntade och en del av strategin. Maha har valt att kalla stategin för 40- 40-20-principen.

Den bygger på att bolagets verksamhet till 40 procent ska utgöras av oljeproduktion som ger ett stabilt kassaflöde. Ytterligare 40 procent ska bestå av utvärdering och vidareutveckling av befintliga oljetillgångar. 20 procenten ska enligt strategin utgöras av närhetsprospektering av hittills ej borrade och otestade tillgångar.

– Det är så här vi jobbar, och ger en klar vägledning om hur vi kommer att agera i framtiden, säger Lindvall, som menar att han och de övriga i bolagsledningen har en i grunden konservativ inställning.

– Vi håller i pengarna, och letar efter nya investeringar, säger han.

Fokus på bibehållen tillväxtkraft 

För nästa år är det fortsatt fokus på att öka produktionen i de befintliga tillgångarna som gäller. Detta för att säkra ett fortsatt högt, och förhoppningsvis än högre, kassaflöde. Då bibehållen tillväxtkraft kräver nya förvärv, så är det också mycket möjligt att antalet tillgångar också kommer att öka det kommande året.

– Den som vill veta vilken typ av tillgångar vi letar efter kan titta på de oljefält vi köpt i Brasilien. Det är oljefält med bevisade oljereserver med hittills otappad potential. Det är sådana fält vi letar efter, säger Jonas Lindvall.

För nästa år kommer också ett listbyte till börsens huvudlista, Small Cap, med största sannolikhet att bli verklighet.

– Vi siktar på att ha listbytet klart under andra halvan av 2020, säger Lindvall, som inte har något problem att motivera bytet av lista.

– Det ger oss större möjligheter att attrahera fler placerare. Jag är också övertygad om att våra befintliga ägare kommer att gynnas om vår aktie är börsnoterad på ”riktigt”. Det är ju trots allt för aktieägarna som vi jobbar, säger han.

Denna artikel är information från Laika Consultings kund. Artiklar i Investerarbrevet skall tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde.

Prenumerera på Investerarbrevet:

Som prenumerant får du varje månad Investerarbrevet samt inbjudningar till våra event och erbjudanden från våra samarbetspartners. Investerarbrevet produceras av Laika Consulting.  Läs om hur Laika Consulting behandlar  personuppgifter här!

Fyll i din e-post nedan

MEDVERKA - Varje månad har vi över 100 000 läsare bestående av institutionella placerare, större investerare och småsparare.

Vill du synas i investerarbrevet? 

Vill du medverka kontakta kaarlo.airaxin@laika.se

NYHETSBREV

Prenumerera på Investerarbrevet

Investerarbrevet kommer ut en gång i månaden och varje nummer är fullmatat med placeringstips. Vi skriver om fonder, emissioner och annan information som investeraren har nytta av.

INVESTERARBREVET PRODUCERAS AV 

Laika Consulting AB

Huvudkontor:  Birger Jarlsgatan 41A   ·   111 45 Stockholm 

E-post: info@laika.se

© Copyright 2019 Laika Consulting    Om cookies    Sitemap

Följ oss gärna på sociala medier

INFORMATION

Investerarbrevet är ett nyhetsbrev som produceras av Laika Consulting AB, ett kommunikations- och marknadsföringsföretag inom finansbranschen som riktar sig mot individer, organisationer och företag. Laika tillhandahåller ingen egen investeringsrådgivning till kunder och mottager och förmedlar inga investeringsorder. Laika fungerar istället som en länk och förmedlare av kundkontakter mellan individer, organisationer och företag som vill investera i värdepapper och de bolag som tillhandahåller värdepapper. Artiklar i Investerarbrevet skall tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde. För närmare information om Laika och vår verksamhet vänligen besök vår hemsida www.laika.se. Läs om hur Laika Consulting behandlar personuppgifter här.