Denna sida är en annonsbilaga med nyheter för investeraren från Laika Consulting.

"En strategi när ekonomin ser ut att stärkas är att hitta aktier som är undervärderade i förhållande till rådande konjunkturläge", säger Johanna Kyrklund, som är Global Head of Multi-Asset Investments på den brittiska kapitalförvaltaren Schroders.

Publicerad 1 feb 2017

Konjunkturuppgång kräver nya placeringsstrategier

Konjunkturberoende aktier i fokus De globala ekonomiska utsikterna inför det nya året ser relativt goda ut, och det gäller både tillväxtekonomierna och många av de etablerade industriländerna. Det betyder samtidigt att placerare bör ta positioner utifrån ett förändrat ekonomiskt scenario, menar två analytiker från den brittiska kapitalförvaltaren Schroders.

– Vi ser nu att konjunkturen är på väg upp i såväl Japan som Europa. Det gör konjunkturberoende aktier mer intressanta, säger Johanna Kyrklund, som är Global Head of Multi-Asset Investments på den brittiska kapitalförvaltaren Schroders. 

Kyrklund, som här tillsammans med Azad Zangana, Senior European Economist and Strategist på Schroders, ger sin syn på de ekonomiska förutsättningarna för 2017, menar att placerare kan behöva nya strategier i ett nytt investeringsklimat.

– En strategi när ekonomin ser ut att stärkas är att hitta aktier som är undervärderade i förhållande till rådande konjunkturläge, säger Kyrklund.     
Svagt stigande amerikanska obligationsräntor skrämmer inte Kyrklund då hon ser det snarast som ett tecken på en normalisering. Också Zangana säger att han tror att ränteuppgången i USA blir modest. När det gäller Europa tror Zangana att den europeiska centralbanken kommer att vänta med att strama åt penningpolitiken i åtminstone ett år till.    

Gult ljus för tillväxtekonomier 
Zangana och Kyrklund är också eniga om att utsikterna för tillväxtekonomierna har ljusnat.

– Trafikljusen för tillväxtaktier har växlat om till gult efter att ha varit rött under flera år, säger Kyrklund, som framförallt ser potential i råvarubolag.

En viktig anledning till det är att hon tror att tillgångspriserna kommer att gynnas av kommande tillväxtstimulanser. 

– Länder som har lyckats stabilisera sina valutor efter kraschen på råvarumarknaden kan nu börja sänka sina räntor för att stödja den ekonomiska återhämtningen, tillägger Zangana, som säger sig vara mest positivt inställd till den ekonomiska utvecklingen i Brasilien och Ryssland.   

Men Schroders analytiker identifierar också ett par orosmoln för det kommande året.  

Osäkerhet till följd av europeiska anti-EU-strömningar… 
När det gäller Europa i allmänhet så är det till exempel svårt att bortse från de politiska anti-EU-strömningarna runt om i Europa.  

– Även om det blir de etablerade politiska partierna som vinner de kommande nationella valen i Europa så visade Brexit att ett anti-EU-parti som UKIP inte behövde vinna ett val för att få som de ville, säger Kyrklund, som alltså anser att dessa strömningar utgör ett potentiellt orosmoment som inte kan ignoreras.

När det gäller Storbritannien och Brexit tror både Zangana och Kyrklund att de relativt milda marknadsreaktionerna på omröstningen hade sin orsak i det svaga pundet, som alltså fungerade som något av en stötdämpare. Att många investeringar sköts på framtiden direkt efter folkomröstningen kan också innebära att ekonomin istället får draghjälp senare i år. 

…och Donald Trump
Resultatet av det amerikanska presidentvalet ger också upphov till viss osäkerhet.

– Det enda vi verkligen vet är att Donald Trump inte kommer att kunna förverkliga alla sina löften, säger Zangana, som pekar på att de utlovade massiva skattesänkningarna, runt 5-7 procent av BNP, är planerade att komma samtidigt med betydande offentliga infrastrukturinvesteringar.

Förutom skattesänkningarna kan det också bli problem att uppfylla löftet om att skapa mängder av nya jobb. Zangana pekar nämligen på att den rådande obalansen på den amerikanska arbetsmarknaden gör att offentliga investeringar, subventioner eller skattesänkningar inte per automatik leder till högre sysselsättning. 

– Någon kommer att bli besviken, frågan är bara vem, säger Zangana apropå Trumps vallöften.  


Viktig information:
De synpunkter och åsikter som finns här är Johanna Kyrklunds, Global Head of Multi-Asset Investments, och Azad Zanganas, Senior European Economist and Strategist och representerar inte nödvändigtvis synpunkter som uttrycks eller reflekteras i annan kommunikation, strategier eller fonder för Schroders.
 
Detta dokument är endast ämnat för informationsändamål och är inte ämnat som reklammaterial på något sätt. Materialet är inte ämnat som ett erbjudande eller en begäran för inköp eller försäljning av något ekonomiskt instrument. Materialet är inte ämnat för att anskaffa, och ska inte åberopas för, bokföringsråd, lagliga råd eller skatteråd, eller investeringsrekommendationer. Informationen här förmodas vara trovärdig men Schroders garanterar inte dess fullständighet eller riktighet. Inget ansvar kan tas för fel i fakta eller åsikt. Synpunkterna och informationen i dokumentet kan inte åberopas när individuella och/eller strategiska beslut fattas.
 
Historisk avkastning är ingen pålitlig indikator för framtida avkastning, eftersom såväl värdet på andelarna som intäkterna från dem kan både stiga och falla. Det är inte säkert att investerarna får tillbaka det investerade beloppet.

Denna artikel är information från Laika Consultings kund. Artiklar i Investerarbrevet skall tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde.

Prenumerera på Investerarbrevet:

Som prenumerant får du varje månad Investerarbrevet samt inbjudningar till våra event och erbjudanden från våra samarbetspartners. Investerarbrevet produceras av Laika Consulting.  Läs om hur Laika Consulting behandlar  personuppgifter här!

Fyll i din e-post nedan

MEDVERKA - Varje månad har vi över 100 000 läsare bestående av institutionella placerare, större investerare och småsparare.

Vill du synas i investerarbrevet? 

Vill du medverka kontakta katarina.stenborg@laika.se

NYHETSBREV

Prenumerera på Investerarbrevet

Investerarbrevet kommer ut en gång i månaden och varje nummer är fullmatat med placeringstips. Vi skriver om fonder, emissioner och annan information som investeraren har nytta av.

INVESTERARBREVET PRODUCERAS AV 

Laika Consulting AB

Huvudkontor:  Birger Jarlsgatan 41A   ·   111 45 Stockholm 

E-post: info@laika.se

© Copyright 2019 Laika Consulting    Om cookies    Sitemap

Följ oss gärna på sociala medier

INFORMATION

Investerarbrevet är ett nyhetsbrev som produceras av Laika Consulting AB, ett kommunikations- och marknadsföringsföretag inom finansbranschen som riktar sig mot individer, organisationer och företag. Laika tillhandahåller ingen egen investeringsrådgivning till kunder och mottager och förmedlar inga investeringsorder. Laika fungerar istället som en länk och förmedlare av kundkontakter mellan individer, organisationer och företag som vill investera i värdepapper och de bolag som tillhandahåller värdepapper. Artiklar i Investerarbrevet skall tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde. För närmare information om Laika och vår verksamhet vänligen besök vår hemsida www.laika.se. Läs om hur Laika Consulting behandlar personuppgifter här.