Denna sida är en annonsbilaga med nyheter för investeraren från Laika Consulting.

Att dra ned på kommunikationen vid turbulens på matrknaden är inte en bra strategi, menar fonförvaltarna Jan Petersson, Tellus Fonder, Henrik Söderberg, C WorldWide och Håkan Lundmark, Lundmark & Co Fonder.

Publicerad 25 mar 2020

Förvaltare: Fel strategi att dra ned på informationen i kristider

Relevant och kontinuerlig bolagsinformation är lika viktig under kristider. Faktum är att det till och med kan vara lättare för ett bolag att nå ut när många andra väljer att dra ned på kommunikationen. Men lika viktigt är det också för bolagens informationsansvariga att vara beredda när det väl vänder och läget stabiliseras.

– Att dra ned på informationen i kristider är helt fel!

Det säger Håkan Lundmark, som på Lundmark & Co Fonder förvaltar aktiefonden Aktiv Europa. I likhet med andra aktieförvaltare är han i sitt arbete i stort behov av kontinuerlig information, inte minst från bolagen själva. Det är därför han vänder sig mot att många bolag i samband md corona-krisen drar ned på sina externa informationsaktiviteter. Han menar istället att många bolag borde ha den omvända strategin.

– När allt fokus i media ligger på virusets framfart är efterfrågan stor på annan information, och det kan faktiskt vara lättare att nå ut just nu, menar han.

Och Lundmark får medhåll av andra förvaltare.

– Såväl intern som extern kommunikation är viktigare i turbulenta tider. Inte minst som det händer mycket bland företagen, även om det mest handlar om neddragningar, säger Henrik Söderberg på C WorldWide.

Samtidigt menar förvaltare att det inte är förvånande att många bolag har problem med omvärldskommunikationen i tider som denna.

– Vanliga bolagshändelser är just nu av mindre intresse. Det som har hänt i början av året är i dag forntida historia, säger Jan Petersson på det oberoende fondbolaget Tellus Fonder.

Bolagen bör vara förberedda inför vändningen

Även om många av bolagens externa kommunikation är bristfällig just nu så är det många förvaltare som menar att det viktigaste som bolagen kan göra nu är vara väl förberedd inför den dag det vänder uppåt.

– När vi kan börja blicka framåt igen är det som allra viktigast med information från bolagen, säger Jan Petersson, som menar att företagens IR-ansvariga i ett tidigt skede måste veta hur de ska agera när det vänder.

Han får medhåll från Håkan Lundmark som menar att konkurrensen om utrymmet kommer att vara mycket hård när det vänder uppåt.

– Det finns risk för den berömda ketchupflaskan när alla bolag ska ut samtidigt, säger han.

Att vändningen kan bli tämligen snabb när osäkerheten väl minskar är flera av bedömarna ense om.

– När det finns tecken på att smittspridningen avtar i västvärlden kan börsen vända ganska snabbt, säger Jan Petersson.

Däremot tror han att marknaden för nyemissioner och IPO:s kommer att vara fortsatt ansträngd.

– Aptiten på riskprojekt kommer nog att dröja ytterligare och vi behöver en längre tid av stabila marknader innan den marknaden vänder, säger han.

Men vissa bolag kommer att stå bättre rustade än andra, och då blir kommunikationen väldigt viktig.

– En god gissning är att intresset för medicinsk forskning och nationers beredskap på pandemier kommer att öka, säger Henrik Söderberg, som därmed tror att investerare kommer att rikta blicken mot bolag verksamma inom dessa sektorer.

Vad har då de större förvaltarna själva för strategier i dagens turbulenta läge?

– Vi fortsätter att förvalta aktivt, men krisen har naturligtvis påverkat vår förvaltningsstrategi. Istället för att leta intressanta aktier att investera i så handlar det nu om riskminimering. Vi siktar på minsta möjliga skada och därmed har en stark bas att utgå från när marknaden vänder, berättar Jan Petersson.

Samtidigt som många förvaltare i dag ligger mer likvida än tidigare är det många som menar att det alltid är – så också nu - viktigt att undvika tvångsförsäljningar.

– Vi gör alltid aktiva val, vare sig vi köper eller säljer, poängterar Henrik Söderberg.

Precis om bolagens kommunikationsavdelning måste vara beredda inför en vändning så menar Håkan Lundmark att han som förvaltare redan nu måste leta bolag som kommer att vara köpvärda när det väl vänder.

– Då måste vi investera kassan, säger han.

Denna artikel är information från Laika Consultings kund. Artiklar i Investerarbrevet skall tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde.

Prenumerera på Investerarbrevet:

Som prenumerant får du varje månad Investerarbrevet samt inbjudningar till våra event och erbjudanden från våra samarbetspartners. Investerarbrevet produceras av Laika Consulting.  Läs om hur Laika Consulting behandlar  personuppgifter här!

Fyll i din e-post nedan

MEDVERKA - Varje månad har vi över 100 000 läsare bestående av institutionella placerare, större investerare och småsparare.

Vill du synas i investerarbrevet? 

Vill du medverka kontakta kaarlo.airaxin@laika.se

NYHETSBREV

Prenumerera på Investerarbrevet

Investerarbrevet kommer ut en gång i månaden och varje nummer är fullmatat med placeringstips. Vi skriver om fonder, emissioner och annan information som investeraren har nytta av.

INVESTERARBREVET PRODUCERAS AV 

Laika Consulting AB

Huvudkontor:  Birger Jarlsgatan 41A   ·   111 45 Stockholm 

E-post: info@laika.se

© Copyright 2019 Laika Consulting    Om cookies    Sitemap

Följ oss gärna på sociala medier

INFORMATION

Investerarbrevet är ett nyhetsbrev som produceras av Laika Consulting AB, ett kommunikations- och marknadsföringsföretag inom finansbranschen som riktar sig mot individer, organisationer och företag. Laika tillhandahåller ingen egen investeringsrådgivning till kunder och mottager och förmedlar inga investeringsorder. Laika fungerar istället som en länk och förmedlare av kundkontakter mellan individer, organisationer och företag som vill investera i värdepapper och de bolag som tillhandahåller värdepapper. Artiklar i Investerarbrevet skall tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde. För närmare information om Laika och vår verksamhet vänligen besök vår hemsida www.laika.se. Läs om hur Laika Consulting behandlar personuppgifter här.