Denna sida är en annonsbilaga med nyheter för investeraren från Laika Consulting.

"Många kanske frågar varför man ska investera grönt? Jag skulle vilja vända på frågan och fråga varför man inte ska investera grönt?" säger Helena Lindahl, som förvaltar SPP Grön Obligationsfond.

Publicerad 7 sep 2017

Klimatsmarta investeringar ger högre avkastning

Fonden som ger mer till kunderna Att investera klimatsmart och hållbart är inte detsamma som att sänka på kravet på avkastning. Här är en grön obligationsfond som slår de flesta av sina konkurrenter och som visar att avkastningen snarare gynnas av miljövänliga investeringar. Bolagen som ger ut gröna obligationer blir också allt fler.

– Många kanske frågar varför man ska investera grönt? Jag skulle vilja vända på frågan och fråga varför man inte ska investera grönt?

Det säger Helena Lindahl, som förvaltar fonden SPP Grön Obligationsfond. När fonden introducerades 2015 var det en av de allra första gröna obligationsfonderna, och idag är den dessutom världen största, sett till förvaltat kapital.

– Jämfört med aktiemarknaden, där hållbarhet och miljöhänsyn varit en viktig ingrediens i flera decenniet så ligger obligationsmarknaden något efter. Men vi ser nu en stadig ökning också här, säger Helena Lindahl.   

SPP Grön Obligationsfond investerar i obligationer som emitteras för att finansiera projekt som ger en positiv inverkan på klimatet.  Det kan handla om investeringar i vattenreningsverk, energismarta fastigheter eller förnyelsebar energi. Att dessa typer av investeringar inte bara är miljövänliga utan också lönsamma visas av det faktum att SPP Grön Obligationsfonds avkastning ligger klart över genomsnittet för långa obligationsfonder, som alltså även inkluderar ”icke-gröna” fonder. 

– Fondens avkastning har gynnats av att vi legat relativt kort i våra placeringar med en genomsnittlig löptid på tre år, vilket är en fördel i en miljö med något stigande ränta, fortsätter Lindahl. 

Bestämda kriterier underlättar investeringar
Fonden ska gynna omställningen av ekonomin mot mer miljö – och klimatsmarta alternativ. Det kan handla om investeringar inom energi- och transportsektorn där fokus är på förnybara energikällor. Bland emittenterna återfinns framförallt offentliga aktörer, som kommuner och multilaterala banker, till exempel Nordiska Investeringsbanken och Europeiska Investeringsbanken. Men fonden investerar också i obligationer utgivna av privata bolag, som till exempel SE-Banken, Atrium Ljungberg och Skanska.

– Det finns internationella kriterier uppställda som avgör om en investering ska kunna klassas som grön, säger Lindahl, och syftar på Gren bond principles (GBP)

GBP har fastställts av internationella banker och investerare, och kriterierna handlar om såväl användningsområden, det vill säga till vad emissionslikviden används, som rutiner för att säkerställa att likviden går just till de i förväg bestämda projekten. De finansierade projektens effekt på miljön ska också utvärderas kontinuerligt.   

Just det faktum att investeringarna är så pass noggrant definierade samt följs upp gör att Helena Lindahl ser stora fördelar med investeringar i gröna obligationer.

– Genomlysningen av investeringarna gör att vi som investerare får tillgång till mer information, vilket alltid är en fördel, menar hon.   

Volymerna blygsamma – men stabil ökning
Trots att SPPs gröna obligationsfond är världens största i sitt slag så är det totala förvaltade beloppet ännu relativt blygsamt – totalt strax över 3 miljarder kronor. Fortfarande när det gäller den totala volymen utestående obligationslån på den globala marknaden så står gröna obligationer för 0,2 procent. Men hittills under 2017 står gröna obligationer för 3 procent av de nya emissionerna. De senaste fem åren har volymerna med gröna obligationer nästan fördubblats varje år till ca 300 miljarder dollar.

– Men vi väntar fortfarande på det stora genombrottet när det gäller privata företag som ger ut gröna obligationer, säger Lindahl, som ändå tror att detta genombrott är på väg.

– Det blir med tiden allt mer uppenbart att det inte är lönsamt att investera i dåtiden. Investerare efterfrågar också den här typen av placeringar och det är naturligt att tro på företag och institutioner som tar höjd inför framtiden, säger Lindahl. 


Läs mer om SPP Grön Obligationsfond här och  här.

I försäkringsrådgivaren Söderberg & Partners rangordning av hållbara fonder kommer SPP Grön Obligationsfond på andra plats av totalt 3 000 undersökta fonder.  

Denna artikel är information från Laika Consultings kund. Artiklar i Investerarbrevet skall tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde.

Prenumerera på Investerarbrevet:

Som prenumerant får du varje månad Investerarbrevet samt inbjudningar till våra event och erbjudanden från våra samarbetspartners. Investerarbrevet produceras av Laika Consulting.  Läs om hur Laika Consulting behandlar  personuppgifter här!

Fyll i din e-post nedan

MEDVERKA - Varje månad har vi över 100 000 läsare bestående av institutionella placerare, större investerare och småsparare.

Vill du synas i investerarbrevet? 

Vill du medverka kontakta kaarlo.airaxin@laika.se

NYHETSBREV

Prenumerera på Investerarbrevet

Investerarbrevet kommer ut en gång i månaden och varje nummer är fullmatat med placeringstips. Vi skriver om fonder, emissioner och annan information som investeraren har nytta av.

INVESTERARBREVET PRODUCERAS AV 

Laika Consulting AB

Huvudkontor:  Birger Jarlsgatan 41A   ·   111 45 Stockholm 

E-post: info@laika.se

© Copyright 2019 Laika Consulting    Om cookies    Sitemap

Följ oss gärna på sociala medier

INFORMATION

Investerarbrevet är ett nyhetsbrev som produceras av Laika Consulting AB, ett kommunikations- och marknadsföringsföretag inom finansbranschen som riktar sig mot individer, organisationer och företag. Laika tillhandahåller ingen egen investeringsrådgivning till kunder och mottager och förmedlar inga investeringsorder. Laika fungerar istället som en länk och förmedlare av kundkontakter mellan individer, organisationer och företag som vill investera i värdepapper och de bolag som tillhandahåller värdepapper. Artiklar i Investerarbrevet skall tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde. För närmare information om Laika och vår verksamhet vänligen besök vår hemsida www.laika.se. Läs om hur Laika Consulting behandlar personuppgifter här.