Denna sida är en annonsbilaga med nyheter för investeraren från Laika Consulting.

Publicerad 2 mar 2017

Kameraövervakningsbolag tar in 18 MSEK inför notering

Siktar på snabb expansion SECITS Holding har via förvärv bildat en rikstäckande koncern inom kameraövervakning, banksäkerhet och processövervakning med ledande IT-teknik och betydande skalfördelar. Nu tar bolaget in 18 MSEK i en emission med sikte på fortsatt tillväxt och notering under Q2 2017.

Såväl banker som tillverkningsbolag, butiker och ett stort antal andra aktörer har idag behov av olika typer av kameraövervakningstjänster. Det kan handla om ren brottsförebyggande bevakning men även exempelvis översyn vid arbete i farliga miljöer eller videoanalyser i syfte att förbättra en butik utifrån kundernas beteende.

Genom att ligga i teknisk framkant kan SECITS erbjuda en brett utbud av övervaknings- och säkerhetstjänster i hela landet.

– Vår IP-baserade kameralösning ger tillgång till ett intelligent nätverk som kan ta egna beslut om åtgärder i realtid. Idag börjar säkerhetsarbetet ofta när olyckan redan varit framme, men vi kan erbjuda en lösning som även kan förebygga och förhindra, säger bolagets vd Hans Molin.

Rikstäckande koncern skapar skalfördelar
SECITS har varit verksamt sedan 1995 och valde 2016 att konsolidera koncernen genom förvärv av ett antal framgångsrika lokala bolag. Det innebär att bolaget idag har en rikstäckande verksamhet och kan vara med i större upphandlingar. De centrala avtal som hittills har tecknats enbart med kunder inom banksektorn omfattar över sexhundra kontor, i vilka kompletta kamerasystem skall installeras och tas i drift under de närmaste åren.

– Skalfördelarna inkluderar även vår IT-plattform med en centraliserad serverlösning som uppfyller högt ställda krav inom prestanda, säkerhet och integritet, förklarar Hans Molin.

Ägarspridning inför notering
Den aktuella nyemissionen med teckningsperiod 20 februari – 16 mars kan ge företaget 18 MSEK och kommer att användas för såväl organisk tillväxt som ytterligare förvärv. Dessutom utgör emissionen en ägarspridning inför en planerad notering på en svensk handelsplats under våren.

– För investerare som förstår möjligheterna som öppnas nu när säkerhetsbranschen genomgår en omvälvande digital förändring är den här emissionen riktigt intressant. Vi står väl rustade att ta marknadsandelar och utmana traditionella aktörer inom säkerhetssektorn som inte riktigt hänger med, säger Hans Molin.

SECITS håller på att förbereda den kommande noteringen parallellt med nyemissionen och räknar med att bolagets aktie skall gå att handla med under det andra kvartalet 2017.

– Vi känner av ett starkt intresse för våra tjänster, och med vår nuvarande storlek är vi mycket konkurrenskraftiga med en flexibel IT-plattform, ett välutvecklat tjänsteutbud och tillgänglighet i hela landet. Jag ser fram emot att lyfta in ännu fler kunder i nästa generations säkerhetslösningar under de kommande åren, avslutar Hans Molin. • Fakta: Erbjudandet i sammandrag
 • Emissionsbelopp: 18,0 MSEK
 • Antal aktier i emissionen: 1 312 536 aktier
 • Pre-money värdering: Cirka 87 Mkr
 • Pris per aktie: 13,71 kronor
 • Teckningstid: 2017-02-20 till 2017-03-16
 • Likviddag: Enligt avräkningsnota
 • Handel i aktien: SECITS Holding förbereder Bolaget för notering till Q2 2017
 • Tilldelning: Vid överteckning beslutar styrelsen om tilldelning
 • Garanti: Emissionen är säkerställd till 86 procent genom i förväg lämnade emissionsgarantier
 • För memorandum och teckningssedel, klicka här 


Denna artikel är information från Laika Consultings kund. Artiklar i Investerarbrevet skall tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde.

Prenumerera på Investerarbrevet:

Som prenumerant får du varje månad Investerarbrevet samt inbjudningar till våra event och erbjudanden från våra samarbetspartners. Investerarbrevet produceras av Laika Consulting.  Läs om hur Laika Consulting behandlar  personuppgifter här!

Fyll i din e-post nedan

MEDVERKA - Varje månad har vi över 100 000 läsare bestående av institutionella placerare, större investerare och småsparare.

Vill du synas i investerarbrevet? 

Vill du medverka kontakta katarina.stenborg@laika.se

NYHETSBREV

Prenumerera på Investerarbrevet

Investerarbrevet kommer ut en gång i månaden och varje nummer är fullmatat med placeringstips. Vi skriver om fonder, emissioner och annan information som investeraren har nytta av.

INVESTERARBREVET PRODUCERAS AV 

Laika Consulting AB

Huvudkontor:  Birger Jarlsgatan 41A   ·   111 45 Stockholm 

E-post: info@laika.se

© Copyright 2019 Laika Consulting    Om cookies    Sitemap

Följ oss gärna på sociala medier

INFORMATION

Investerarbrevet är ett nyhetsbrev som produceras av Laika Consulting AB, ett kommunikations- och marknadsföringsföretag inom finansbranschen som riktar sig mot individer, organisationer och företag. Laika tillhandahåller ingen egen investeringsrådgivning till kunder och mottager och förmedlar inga investeringsorder. Laika fungerar istället som en länk och förmedlare av kundkontakter mellan individer, organisationer och företag som vill investera i värdepapper och de bolag som tillhandahåller värdepapper. Artiklar i Investerarbrevet skall tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde. För närmare information om Laika och vår verksamhet vänligen besök vår hemsida www.laika.se. Läs om hur Laika Consulting behandlar personuppgifter här.