Denna sida är en annonsbilaga med nyheter för investeraren från Laika Consulting.

Publicerad 14 jan 2019

Jakten på kvalitetsaktier har börjat

Störst avkastningspotential I år fokuserar Danske Bank på kvalitetsaktier, men vad innebär det egentligen? Maria Landeborn, senior strateg på Danske Bank Sverige, förklarar.

Kvalitetsaktier står högt på listan över de investeringar som Danske Bank anser har störst avkastningspotential i år. Det kan kanske verka självklart att man ska investera i kvalitetsaktier. För vem har egentligen lust att placera sina pengar i bolag som INTE har kvalitet? Men verkligheten är något mer nyanserad än så. 

 – När vi pratar om kvalitetsaktier så avser vi företag som har vissa speciella kännetecken, som exempelvis en stabil intjäningstillväxt, hög lönsamhet och låg skuldsättning. Den här typen av bolag har också ofta en stabil utdelning”, säger Maria Landeborn.     – Kvalitetsaktier är en speciell kategori bolag, som under vissa perioder går bättre än index, och i andra perioder blir omsprungna av exempelvis tillväxtaktier, där investerare i högre grad investerar i den framtida förväntade intjäningen snarare än den intjäning som finns idag.

Danske Invests Sverigefond placerar i kvalitetsaktier

Varför är kvalitetsaktier så intressanta just nu? 

– Under en period med hög osäkerhet på finansmarknaderna och stigande räntor, kan det vara bra att söka sig till stabila och kapitalstarka bolag. De är mindre sårbara för stigande räntor, kan låna till lägre kostnad och har i slutändan en högre potential än bolag som exempelvis är högt skuldsatta eller högt värderade. Den här typen av bolag har också lättare att sänka sina priser i tuffare tider, och därmed pressa och kanske även köpa upp svagare konkurrenter. Kvalitetsaktier är helt enkelt bättre rustade för osäkra tider.”

Innebär ert fokus på kvalitetsaktier att ni räknar med att börsen ska ner? 

– Nej, det gör vi inte. Därför har vi en övervikt i aktier och en undervikt i obligationer. Däremot innebär kvalitetsaktier att portföljen blir mer stabil utan att det innebär att vi ger upp exponeringen mot aktiemarknaden. Man kan säga att kvalitetsbolag är aktiemarknadens Volvo.

Vilka länder och sektorer ska man framförallt fokusera på om man vill investera i kvalitetsaktier? 

– Enligt MSCI World Quality Index, som är ett globalt index över kvalitetsaktier, så innehåller sektorerna IT och hälsovård en hög andel kvalitetsaktier. Det innebär att många av bolagen finns i USA, där de här sektorerna är stora.

– Du kan dock hitta kvalitetsaktier i alla sektorer och i alla regioner. Att köpa kvalitetsaktier ska inte förväxlas med att köpa defensiva aktier inom energi eller konsumtion, som vanligtvis klarar sig bra under en lågkonjunktur eftersom efterfrågan inte är speciellt konjunkturberoende. Vi befinner oss inte i en lågkonjunktur, och förväntar oss inte att göra det under en överskådlig tid. Investeringar i kvalitetsaktier är heller inte samma sak som värdeinvesteringar, vilket innebär att man köper aktier som handlas till en rabatt jämfört med det bokförda värdet eller intjäningen.

– Det finns hyfsat gott om kvalitetsaktier på marknaden och jag ser egentligen kvalitet som en investeringsstil som befinner sig någonstans mellan tillväxt och värde. Vanligtvis får tillväxtaktier mycket fokus under en högkonjunktur när optimismen är stor, medan fokus på värde vanligtvis ökar när tillväxten vänder ner. Såsom ekonomin ser ut just nu tror vi att det är klokt att placera sig någonstans i mitten, det vill säga köpa kvalitetsbolag.

Finns det någon baksida med att investera i kvalitetsaktier?  

– Kvalitetsaktier kan ge en sämre avkastning än aktiemarknaden som helhet under perioder då det går som bäst för klassiska värdeaktier eller rena tillväxtaktier. I lägen där alla börjar leta kvalitetsbolag kan de bli dyra, men där är vi inte att döma av dagens värderingar. Att investera i kvalitetsbolag innebär också en exponering mot aktiemarknaden, vilket betyder att vi periodvis kan uppleva breda nedgångar där alla aktier handlas ner. Så såg det exempelvis ut under fjärde kvartalet 2018. Slutligen kan förstås även kvalitetsbolag drabbas av ökad konkurrens och dåliga tider, vilket kan leda till en svagare kursutveckling.

Riskinformation
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Denna artikel är information från Laika Consultings kund. Artiklar i Investerarbrevet skall tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde.

Prenumerera på Investerarbrevet:

Som prenumerant får du varje månad Investerarbrevet samt inbjudningar till våra event och erbjudanden från våra samarbetspartners. Investerarbrevet produceras av Laika Consulting.  Läs om hur Laika Consulting behandlar  personuppgifter här!

Fyll i din e-post nedan

Svenskt bolag kan öka effektiviteten inom sjukvården

Intensifierar exportsatsningen. Långa väntetider inom vården är ett stort problem i de flesta länder globalt. Svenska Acarix har utvecklat ett diagnostiskt hjälpmedel som skulle kunna effektivisera diagnostiseringar och uteslutning av stabila kranskärlssjukdomar. Därigenom möjliggörs kortare väntetider och potentiellt betydligt lägre kostnader för patienthanteringen.
MEDVERKA - Varje månad har vi över 100 000 läsare bestående av institutionella placerare, större investerare och småsparare.

Vill du synas i investerarbrevet? 

Vill du medverka kontakta noel.larsson@laika.se

NYHETSBREV

Prenumerera på Investerarbrevet

Investerarbrevet kommer ut en gång i månaden och varje nummer är fullmatat med placeringstips. Vi skriver om fonder, emissioner och annan information som investeraren har nytta av.

INVESTERARBREVET PRODUCERAS AV 

Laika Consulting AB

Huvudkontor:  Birger Jarlsgatan 41A   ·   111 45 Stockholm 

E-post: info@laika.se

© Copyright 2019 Laika Consulting    Om cookies    Sitemap

Följ oss gärna på sociala medier

INFORMATION

Investerarbrevet är ett nyhetsbrev som produceras av Laika Consulting AB, ett kommunikations- och marknadsföringsföretag inom finansbranschen som riktar sig mot individer, organisationer och företag. Laika tillhandahåller ingen egen investeringsrådgivning till kunder och mottager och förmedlar inga investeringsorder. Laika fungerar istället som en länk och förmedlare av kundkontakter mellan individer, organisationer och företag som vill investera i värdepapper och de bolag som tillhandahåller värdepapper. Artiklar i Investerarbrevet skall tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde. För närmare information om Laika och vår verksamhet vänligen besök vår hemsida www.laika.se. Läs om hur Laika Consulting behandlar personuppgifter här.