Denna sida är en annonsbilaga med nyheter för investeraren från Laika Consulting.

Publicerad 28 okt 2019

Jakten på framtidens vinnare

Hittar rätt bland svenska småbolag Danske Invest SICAV Sverige Småbolag Class SA investerar i svenska småbolag där affärsmodell, produkter och marknadsposition kan skapa värde för kunder och samhället i stort och därigenom skapa värde för aktieägarna.

Den svenska börsen har skapat några av Europas största bolag och alla dessa bolag har en gång varit små. Fonden Danske Invest Sverige Småbolag investerar i svenska småbolag som har potentialen att bli framtidens storbolag.

Ansvarig för valet av investeringar i fonden är portföljförvaltare Petter Löfqvist, som har lång erfarenhet av investeringar i svenska småbolag.


– Bland de svenska småbolagen finner vi bland annat företag i snabbväxande nischer inom traditionella sektorer som teknik, finans och konsumentvaror samt intressanta företag inom tillväxtsektorer som teknik, hälso- och sjukvård, underhållning och digitalisering. Svenska småföretag inkluderar också geografiskt fokuserade fastighetsbolag som kan dra nytta av regional svensk tillväxt, säger han. Läs mer om Danske Invest Sverige Småbolag.

Läs mer om Danske Invest Sverige Småbolag

Handplockade aktier 


Historiskt har svenska småbolag levererat en väsentligt högre avkastning än den svenska börsen som helhet. Historisk avkastning är dock ingen garanti för framtida avkastning. I allmänhet är svenska småbolag ofta underanalyserade av analytiker, och detta kan skapa möjligheter för en aktiv investerare att hitta oupptäckta pärlor.– När vi väljer in bolag till portföljen baseras det på en grundlig analys av bolagens redovisning, affärsmodell och marknadsposition. Vi har också en kontinuerlig och nära dialog med bolagen som utvärderas,” säger Petter Löfqvist.
 

Fokus på ESG


Dessutom spelar ESG-faktorer en viktig roll vid urvalet av bolag till fonden. ESG är ett samlingsbegrepp för hållbara och ansvarsfulla investeringar och står för environmental, social och governance (det vill säga miljö, socialt ansvar och ägarstyrning). Förvaltarna analyserar bolagen utifrån deras arbete med olika ESG-faktorer och väljer bolag som har en stark ESG-profil eller har en uppenbar potential förbättra sin ESG-profil.

– Samtidigt investerar Sverige Småbolag inte i bolag som har större delen av sin omsättning från alkohol, tobak, pornografi eller bolag som säljer så kallade kontroversiella vapen som klusterbomber, truppminor och kärnvapen,” säger Petter Löfqvist.

Läs mer om Danske Invest Sverige Småbolag

Var medveten om risken 

Om du funderar på att investera I Sverige Småbolag måste du vara medveten om att det alltid finns en risk med att investera i aktier. Det finns dels en övergripande marknadsrisk samt dels en företagsspecifik risk i de enskilda bolagen som ingår i portföljen.

Dessutom är aktier i småbolag mindre likvida än aktier i större bolag och det kan leda till större kursrörelser än för börsen som helhet. Avkastningen kan vara negativ, och du riskerar att förlora hela eller en del av ditt investerade belopp.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. För mer information se produktblad, basfakta för investerare och informationsbroschyr på danskeinvest.se.

Denna artikel är information från Laika Consultings kund. Artiklar i Investerarbrevet skall tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde.

Prenumerera på Investerarbrevet:

Som prenumerant får du varje månad Investerarbrevet samt inbjudningar till våra event och erbjudanden från våra samarbetspartners. Investerarbrevet produceras av Laika Consulting.  Läs om hur Laika Consulting behandlar  personuppgifter här!

Fyll i din e-post nedan

MEDVERKA - Varje månad har vi över 100 000 läsare bestående av institutionella placerare, större investerare och småsparare.

Vill du synas i investerarbrevet? 

Vill du medverka kontakta kaarlo.airaxin@laika.se

NYHETSBREV

Prenumerera på Investerarbrevet

Investerarbrevet kommer ut en gång i månaden och varje nummer är fullmatat med placeringstips. Vi skriver om fonder, emissioner och annan information som investeraren har nytta av.

INVESTERARBREVET PRODUCERAS AV 

Laika Consulting AB

Huvudkontor:  Birger Jarlsgatan 41A   ·   111 45 Stockholm 

E-post: info@laika.se

© Copyright 2019 Laika Consulting    Om cookies    Sitemap

Följ oss gärna på sociala medier

INFORMATION

Investerarbrevet är ett nyhetsbrev som produceras av Laika Consulting AB, ett kommunikations- och marknadsföringsföretag inom finansbranschen som riktar sig mot individer, organisationer och företag. Laika tillhandahåller ingen egen investeringsrådgivning till kunder och mottager och förmedlar inga investeringsorder. Laika fungerar istället som en länk och förmedlare av kundkontakter mellan individer, organisationer och företag som vill investera i värdepapper och de bolag som tillhandahåller värdepapper. Artiklar i Investerarbrevet skall tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde. För närmare information om Laika och vår verksamhet vänligen besök vår hemsida www.laika.se. Läs om hur Laika Consulting behandlar personuppgifter här.