Denna sida är en annonsbilaga med nyheter för investeraren från Laika Consulting.

Peter Dafteryd, kommunstyrelsens ordförande i Strömstad kommun, menar att en upphandling av interim management kan ge goda resultat för små och medelstora kommuner.

Publicerad 1 feb 2016

Interimschefer skapar lönsamhet för kommuner

Undviker felrekryteringar Upphandlingen av interimschefer kan vara en lönsam investering för offentliga verksamheter. Det menar Peter Dafteryd, kommunstyrelsens ordförande i Strömstad kommun.

Rekryteringen till chefspositioner inom kommunal förvaltning är svår och ställer höga krav på transparens och förmåga att arbeta inom en politiskt styrd organisation. Utmaningen kring anställningarna har bidragit till att allt fler kommuner nu söker lösningen i en interimschef – det vill säga en externt inhyrd chef med den specifika uppgiften att sätta verksamheten på rätt kurs.<o:p></o:p> 


– Felrekryteringar inom offentlig verksamhet är dyrt både avseende avgångsvederlag, förlorad tid och resultat. En interimschef kan med rätt upphandling vara på plats inom en vecka på samma sätt som företag inom privat sektor löser ledarskapsförsörjningen med temporära chefer och ledare, säger Jan Andersson, vd på Mason Management. <o:p></o:p> 


Mason Management är leverantör av interimschefer i ledande befattningar sedan drygt 25 år tillbaka och har märkt av uppgången i efterfrågan. En av anledningarna till intresset tros vara att interimschefen i regel blir kostnadsneutral inom 12 månader samt påbörjar och avslutar sitt uppdrag utan att det kostar avgångsersättning – även om arbetet avslutas i förtid. 


Det här skapar lönsamhet inom kommunal förvaltning där chefer och ledare ofta är anställda genom chefslöneavtal. Interimschefen agerar också – till skillnad från den anställde – som sin egen arbetsgivare och kan snabbt, tryggt och med hög effektivitet utveckla prestandan i den kommunala förvaltningen.

<o:p></o:p>
För att ta in en interimschef krävs det emellertid oftast en upphandling då ersättningsnivåerna överstiger gränsbeloppen för direkt upphandling enligt Lagen om offentlig upphandling LOU. Uppdraget kan jämföras med en konsultupphandling och är inte helt enkelt att genomföra på ett korrekt sätt. Strömstad kommun hör till de kommuner som ändå vågat ta steget och menar på att det kan vara värt besväret. 

<o:p></o:p>
– Det tog ett par månader att göra upphandlingen men med facit i hand var det väl värt arbetsinsatsen. Ett direktköp av tjänsterna skulle endast tillåta kortsiktiga punktinsatser utan kontinuitet. Vi har nu funktionen inom kommunen och får flexibilitet och kvalitet kring lösningar för chefsrekrytering, säger Peter Dafteryd, som är kommunstyrelsens ordförande inom Strömstad kommun. 


Strömstad kommun har 13 000 invånare och Peter Dafteryd menar att det kan finnas ett särskilt stort värde för mindre kommuner att göra en upphandling. Dessa kommuner har ofta runt tusen anställda, men kan av kostnadseffektiva skäl inte anställa en person för att enbart arbeta med chefsrekryteringar. 

<o:p></o:p>
– Den stora fördelen med upphandlingen är att den görs på längre sikt och inte behöver göras om varje år. Vi lät också skriva förfrågningsunderlaget på flera nivåer för att inte enbart täcka upp för den aktuella vakansen kring en kommunchef, utan även kunna utnyttja avtalet för rekryteringar till andra funktioner i framtiden, säger Peter Dafteryd och fortsätter:

<o:p></o:p>
– För oss har det även funnits ett stort värde i att våga överlåta ansvaret till en extern aktör. Det har resulterat i att vi vågat ta in personer som aldrig tidigare arbetat inom offentlig verksamhet. Interimscheferna kommer in med hög kompetens och vågar påtala och genomföra förändringar, utan att sitta fast i verksamhetens struktur.    


Läs mer om Mason Management <a target="_blank" href="http://www.mason.se/" tabindex="-1">här och om deras internationella nätverk <a target="_blank" href="http://www.smw-interim.com/" tabindex="-1">här.


Denna artikel är information från Laika Consultings kund. Artiklar i Investerarbrevet skall tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde.

Prenumerera på Investerarbrevet:

Som prenumerant får du varje månad Investerarbrevet samt inbjudningar till våra event och erbjudanden från våra samarbetspartners. Investerarbrevet produceras av Laika Consulting.  Läs om hur Laika Consulting behandlar  personuppgifter här!

Fyll i din e-post nedan

MEDVERKA - Varje månad har vi över 100 000 läsare bestående av institutionella placerare, större investerare och småsparare.

Vill du synas i investerarbrevet? 

Vill du medverka kontakta katarina.stenborg@laika.se

NYHETSBREV

Prenumerera på Investerarbrevet

Investerarbrevet kommer ut en gång i månaden och varje nummer är fullmatat med placeringstips. Vi skriver om fonder, emissioner och annan information som investeraren har nytta av.

INVESTERARBREVET PRODUCERAS AV 

Laika Consulting AB

Huvudkontor:  Birger Jarlsgatan 41A   ·   111 45 Stockholm 

E-post: info@laika.se

© Copyright 2019 Laika Consulting    Om cookies    Sitemap

Följ oss gärna på sociala medier

INFORMATION

Investerarbrevet är ett nyhetsbrev som produceras av Laika Consulting AB, ett kommunikations- och marknadsföringsföretag inom finansbranschen som riktar sig mot individer, organisationer och företag. Laika tillhandahåller ingen egen investeringsrådgivning till kunder och mottager och förmedlar inga investeringsorder. Laika fungerar istället som en länk och förmedlare av kundkontakter mellan individer, organisationer och företag som vill investera i värdepapper och de bolag som tillhandahåller värdepapper. Artiklar i Investerarbrevet skall tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde. För närmare information om Laika och vår verksamhet vänligen besök vår hemsida www.laika.se. Läs om hur Laika Consulting behandlar personuppgifter här.