Denna sida är en annonsbilaga med nyheter för investeraren från Laika Consulting.

"Man kan kombinera en bred indexfond med aktiv förvaltning för de marknader man tror mest på", säger Niklas Ekmark på Danske Invest.

Publicerad 1 aug 2017

Indexförvaltning – Så investerar du hållbart, globalt och enkelt

Så får du effektiv global exponering Många direktinvesterar i svenska aktier. Men att direktinvestera globalt är mer komplext. En effektiv lösning för utlandsexponeringen är att välja den här globala indexfonden som dessutom placerar hållbart.

Statistik från Fondbolagens förening visar att inflödet till indexfonder har varit stort i år. Den utvecklingen har Danske Invest märkt av och intresset för bolagets globala indexfond – som dessutom placerar hållbart – har ökat. 

– Allt fler vill att kapitalet ska placeras hållbart, och just det tror jag är en viktig förklaring till det stora intresset för fonden, berättar Niklas Ekmark på Danske Invest. 

Ger bred global exponering
Fonden Danske Invest SRI Global följer indexet MSCI World, ett index som ger exponering mot de största aktiemarknaderna i världen. Till exempel står USA och Europa för drygt 50 respektive 20 procent i index. Men fonden förvaltas dessutom hållbart och följer därför inte index slaviskt. 

– Genom våra exkluderingskriterier får fonden en god hållbar profil, slår Niklas Ekmark fast. 

Airbus kvalar inte in
De företag som väljs bort är de som bryter mot internationella konventioner avseende mänskliga rättigheter, vapentillverkning, arbetsrätt, miljö och korruption. Dessutom exkluderas bolag vars intjäning genereras genom handel med vapen, pornografi, tobak, alkohol samt spel. Till exempel sker inga placeringar i Airbus eftersom bolaget är involverat i produktion av kärnvapen. Här finns en lista över samtliga bolag som exkluderas. 

Enkelt att få bred utlandsexponering 
Relativt många svenskar som direktinvesterar i aktier fokuserar på Sverige. Tillgång till bra information och att man ”känner” såväl marknaden som bolagen är två orsaker. Men att diversifiera utomlands har stora fördelar. 

– Med en global indexfond kan man enkelt sprida riskerna mellan många marknader, berättar Niklas Ekmark och lägger till att den svenska börsen utför en försvinnande liten del globalt sett. 

– Med en global indexfond vet du vilken exponering du får. Likviditeten är god och man kan snabbt justera portföljen om man vill, fortsätter han. 

Aktiv eller passiv förvaltning?
Den ständigt pågående debatten om passiv eller aktiv förvaltning har Niklas Ekmark en tydlig uppfattning om. 

– Ett sätt är att kombinera en bred indexfond med aktiv förvaltning för de marknader man tror mest på. Många tar även rygg på alla våra aktiva förvaltare som överpresterar år efter år, berättar Niklas Ekmark. 


Riskinformation 
Texten ovan ska inte ses som investeringsrådgivning. En investering är alltid kopplad till en risk, och avkastningen kan även bli negativ. Tala alltid med din rådgivare innan du gör en investering. Läs mer om risker och kostnader på produktsidan på danskeinvest.se. Se även informationsbroschyr och basfakta för investerare.

Denna artikel är information från Laika Consultings kund. Artiklar i Investerarbrevet skall tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde.

Prenumerera på Investerarbrevet:

Som prenumerant får du varje månad Investerarbrevet samt inbjudningar till våra event och erbjudanden från våra samarbetspartners. Investerarbrevet produceras av Laika Consulting.  Läs om hur Laika Consulting behandlar  personuppgifter här!

Fyll i din e-post nedan

MEDVERKA - Varje månad har vi över 100 000 läsare bestående av institutionella placerare, större investerare och småsparare.

Vill du synas i investerarbrevet? 

Vill du medverka kontakta katarina.stenborg@laika.se

NYHETSBREV

Prenumerera på Investerarbrevet

Investerarbrevet kommer ut en gång i månaden och varje nummer är fullmatat med placeringstips. Vi skriver om fonder, emissioner och annan information som investeraren har nytta av.

INVESTERARBREVET PRODUCERAS AV 

Laika Consulting AB

Huvudkontor:  Birger Jarlsgatan 41A   ·   111 45 Stockholm 

E-post: info@laika.se

© Copyright 2019 Laika Consulting    Om cookies    Sitemap

Följ oss gärna på sociala medier

INFORMATION

Investerarbrevet är ett nyhetsbrev som produceras av Laika Consulting AB, ett kommunikations- och marknadsföringsföretag inom finansbranschen som riktar sig mot individer, organisationer och företag. Laika tillhandahåller ingen egen investeringsrådgivning till kunder och mottager och förmedlar inga investeringsorder. Laika fungerar istället som en länk och förmedlare av kundkontakter mellan individer, organisationer och företag som vill investera i värdepapper och de bolag som tillhandahåller värdepapper. Artiklar i Investerarbrevet skall tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde. För närmare information om Laika och vår verksamhet vänligen besök vår hemsida www.laika.se. Läs om hur Laika Consulting behandlar personuppgifter här.