Denna sida är en annonsbilaga med nyheter för investeraren från Laika Consulting.

Publicerad 1 nov 2019

Hyreshöjningar gynnar SBF Bostad

Stabil avkastning på hyresfastigheter. Inte sedan 2013 har hyreshöjningarna varit så höga som under 2019. Det bådar gott för dem som investerar i hyresfastigheter. Även för 2020 förväntas hyrorna öka i en liknande takt. Ett bolag som gynnas av detta är SBF Bostad, som är noterat på NGM Nordic AIF. SBF Bostad har identifierat en rad nya hyresfastigheter som passar in bra bolagets portfölj och genomför nu en nyemission.

Efter en lång rad av år med blygsamma hyreshöjningar börjar nu nivåerna att röra sig uppåt. För 2019 blir höjningen 1,9 procent i snitt och för 2020 väntas höjningarna landa på mellan 1,75 och 2,5 procent. Det innebär att avkastningen på hyresfastigheter kommer att förbättras samtidigt som priserna på fastigheter väntas öka.

– Det här är naturligtvis positivt för oss och våra aktieägare. De senaste tre åren har höjningarna legat på runt en procent, nivåer som varit i lägsta laget. Nu börjar det se bättre ut, även om vi gärna sett högre nivåer, säger Oscar Swahn Chef Privatmarknad på SBF Bostad.

Gjort investeringar i hyresefastigheter möjliga för alla

De senaste årens låga hyreshöjningar till trots har dock avkastningen på hyresfastigheter varit stabil. För gemene man har det dock historiskt varit svårt att investera i hyresfastigheter, något som SBF Bostad (tidigare Svenska Bostadsfonden) ändrat på.

Sedan nästan två decennier har bolaget framgångsrikt startat ett flertal fonder, öppna för allmänheten, med inriktning mot bostadshyresfastigheter. Nu har verksamheten vässats och samtliga framtida investeringsmöjligheter för privatpersoner kommer att ske under namnet SBF Bostad, dock med samma underliggande strategi som tidigare.

SBF Bostads målsättning är att leverera en totalavkastning på 6-9 procent per år varav 2-3 procent årligen delas ut till aktieägarna. Det är en avkastning som ligger i nivå med aktiemarknadens, fast till en betydligt lägre risk.

Stigande substansvärde

Tidigare har bolagets fonder avvecklats efter 6-7 år och kapitalet har då skiftats ut till de befintliga ägarna. I det nya bolaget blir upplägget lite annorlunda, men det kommer att ges möjlighet att lösa in aktier var femte år till marknadsvärde. Principerna är i grunden de samma, med den skillnaden att den underliggande placeringshorisonten är evig. En första inlösen kommer att vara möjlig år 2023.

– Bakgrunden är att vi på så sätt kan driva verksamheten effektivare. I början av en investeringsprocess är till exempel kostnaderna högre och ju större kritisk massa vi har desto mindre blir den effekten, säger Oscar Swahn.

Nu har de historiska investeringarna börjat leverera som tänkt, något som även syns i utvecklingen av substansvärdet. De senaste 12 månaderna har substansvärdet stigit 5,5 procent. Det senaste halvåret är ökningen 3,5 procent.

– Vi har i dag en portfölj av bostäder till ett värde av närmare 900 miljoner kronor fördelat på 10 orter. Vår ambition är dock att växa vidare, men samtidigt vill vi inte bli överkapitaliserade. Vårt kapital ska sättas i arbete direkt. Just nu har vi identifierat en rad intressanta projekt att addera till portföljen, det är bakgrunden till nyemission, säger Oscar Swahn.

Emissionen i sammandrag

Teckningsperiod: 14 oktober - 22 november 2019

Likviddag: 4 december 2019

Teckningskurs: 52 500 SEK

Läs allt om emissionen

Denna artikel är information från Laika Consultings kund. Artiklar i Investerarbrevet skall tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde.

Prenumerera på Investerarbrevet:

Som prenumerant får du varje månad Investerarbrevet samt inbjudningar till våra event och erbjudanden från våra samarbetspartners. Investerarbrevet produceras av Laika Consulting.  Läs om hur Laika Consulting behandlar  personuppgifter här!

Fyll i din e-post nedan

MEDVERKA - Varje månad har vi över 100 000 läsare bestående av institutionella placerare, större investerare och småsparare.

Vill du synas i investerarbrevet? 

Vill du medverka kontakta kaarlo.airaxin@laika.se

NYHETSBREV

Prenumerera på Investerarbrevet

Investerarbrevet kommer ut en gång i månaden och varje nummer är fullmatat med placeringstips. Vi skriver om fonder, emissioner och annan information som investeraren har nytta av.

INVESTERARBREVET PRODUCERAS AV 

Laika Consulting AB

Huvudkontor:  Birger Jarlsgatan 41A   ·   111 45 Stockholm 

E-post: info@laika.se

© Copyright 2019 Laika Consulting    Om cookies    Sitemap

Följ oss gärna på sociala medier

INFORMATION

Investerarbrevet är ett nyhetsbrev som produceras av Laika Consulting AB, ett kommunikations- och marknadsföringsföretag inom finansbranschen som riktar sig mot individer, organisationer och företag. Laika tillhandahåller ingen egen investeringsrådgivning till kunder och mottager och förmedlar inga investeringsorder. Laika fungerar istället som en länk och förmedlare av kundkontakter mellan individer, organisationer och företag som vill investera i värdepapper och de bolag som tillhandahåller värdepapper. Artiklar i Investerarbrevet skall tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde. För närmare information om Laika och vår verksamhet vänligen besök vår hemsida www.laika.se. Läs om hur Laika Consulting behandlar personuppgifter här.