Denna sida är en annonsbilaga med nyheter för investeraren från Laika Consulting.

Kapitalförvaltaren HSBC Global Asset Management anser att den kinesiska ekonomin i grunden är stark och att fjolårets utveckling inte kommer att upprepas i år.

Publicerad 4 mar 2019

HSBC: Överdriven oro för Kina

Inhemska ekonomin viktigast för Kina Den kinesiska aktiemarknaden var under hård press förra året som ett resultat utav oroligheterna kring ett handelskrig. Det säger Head of China och Taiwan Steve Lee och makrostrategen Dominic Bryant på kapitalförvaltaren HSBC Global Asset Management. Dock var fjolårets ovanligt svaga tillväxt tillfällig och riskerna för ett eventuellt handelskrig med USA är överdrivna.

Den amerikanska ekonomin går starkt samtidigt som utvecklingen i Kina vacklar något. Frågan är om den kinesiska ekonomin klarar av en förväntad amerikansk normalisering och vad som kan hända om det blir ett handelskrig mellan länderna.– Kina är världens näst största ekonomi och till skillnad mot vad många kanske tror så är den inhemska konsumtionen den viktigaste faktorn för tillväxt. Exporten svarade till exempel under 2017 för endast 9 procent av landets tillväxt, säger HSBC:s Kina-chef Steve Lee till Investerarbrevet i anslutning till kapitalförvaltarens årliga kinesiska nyårsevent på Grand Hôtel i Stockholm.


Inhemska faktorer bakom inbromsning
Steve Lee menar att den kinesiska ekonomin under fjolåret påverkades negativt av inhemska faktorer. Framför allt var det tuffare regler för finanssektorn och speciellt för de så kallade ”shadow banking” och alternativ utlåning som låg bakom den något svagare tillväxten.


– Kina tog krafttag mot skuggbankerna i fjol. Det hämmade tillväxten en hel del. I år kommer effekterna av detta att klinga av, samtidigt som nya stimulanser kommer att sättas in, säger Lee.


Ökad utlåning
Han syftar bland annat till att förändrade kapitaltäckningskrav för bankerna skulle kunna vara ett sätt att öka utlåningen. Kina har i dag några av världens högsta kapitaltäckningskrav och det finns därmed ett stort utrymme för att sänka dessa.


Trenden i Kina har de senaste åren varit tydlig, regeringens fokus ligger i allt högre grad på att stimulera den inhemska ekonomin. Utbildning, forskning och inhemsk konsumtion är några av de viktigaste drivkrafterna.


– Med 800 miljoner människor som har tillgång till internet har Kina blivit världen största online-marknad. Det satsas enormt på utveckling inom AI, mobiltelefoni och fintech, för att nämna några sektorer, säger Steve Lee.


Marknadsekonomi sedan 1978
Han påminner om att Kina faktiskt påbörjade övergången till marknadsekonomi redan 1978. Det innebär att den generation som nu sitter vid makten i landet är uppvuxna i ett helt annat klimat än tidigare beslutsfattare.


– Alla i ledande ställning har upplevt en bra tillväxt och tillväxt finns numera i kinesernas DNA. Nyckeln till tillväxten är utbildning och bra infrastruktur, något som regeringen satsar mycket på. Till exempel läggs 2 procent av landets BNP på forskning samtidigt som antalet patent har ökat tiofalt de senaste fem åren, säger Lee.


Överdrivet fokus på eventuell handelskonflikt
Steve Lee och Dominic Bryant anser därför att omvärldens fokus på en eventuell handelskonflikt med USA är överdriven.


– Orsaken till minskad tillväxt i Kina har varit inhemskt drivet, men i och med att den monetära och finanspolitiska risken minskat, bör nu tillväxten stabiliseras. USA tappar fart, men vi förväntar oss ingen dramatisk avmattning i år. Tillväxten kommer gå ned till omkring 2 procent. Arbetsmarknaden bör vara fortsatt stark samtidigt som penningpolitiken mjuknat något, säger Dominic Bryant, senior macro strategist vid HSBC.


HSBC Global Asset Managements Head of China and Taiwan och makro strateg ser utifrån detta resonemang goda möjligheter för att de kinesiska marknaderna kommer att gå mot ljusare tider.


– Vår bedömning är att samtidigt som vi måste vara medvetna om riskerna på marknaden så är globala kapitalförvaltare underviktade Kina i förhållande till ekonomins storlek, så det finns en god anledning att allokera till Kina när kapitalmarknaderna mognar avslutar Dominic Bryant.Denna information ska inte betraktas som någon form av individuellt utformad rekommendation om investering. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Denna artikel är information från Laika Consultings kund. Artiklar i Investerarbrevet skall tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde.

Prenumerera på Investerarbrevet:

Som prenumerant får du varje månad Investerarbrevet samt inbjudningar till våra event och erbjudanden från våra samarbetspartners. Investerarbrevet produceras av Laika Consulting.  Läs om hur Laika Consulting behandlar  personuppgifter här!

Fyll i din e-post nedan

MEDVERKA - Varje månad har vi över 100 000 läsare bestående av institutionella placerare, större investerare och småsparare.

Vill du synas i investerarbrevet? 

Vill du medverka kontakta kaarlo.airaxin@laika.se

NYHETSBREV

Prenumerera på Investerarbrevet

Investerarbrevet kommer ut en gång i månaden och varje nummer är fullmatat med placeringstips. Vi skriver om fonder, emissioner och annan information som investeraren har nytta av.

INVESTERARBREVET PRODUCERAS AV 

Laika Consulting AB

Huvudkontor:  Birger Jarlsgatan 41A   ·   111 45 Stockholm 

E-post: info@laika.se

© Copyright 2019 Laika Consulting    Om cookies    Sitemap

Följ oss gärna på sociala medier

INFORMATION

Investerarbrevet är ett nyhetsbrev som produceras av Laika Consulting AB, ett kommunikations- och marknadsföringsföretag inom finansbranschen som riktar sig mot individer, organisationer och företag. Laika tillhandahåller ingen egen investeringsrådgivning till kunder och mottager och förmedlar inga investeringsorder. Laika fungerar istället som en länk och förmedlare av kundkontakter mellan individer, organisationer och företag som vill investera i värdepapper och de bolag som tillhandahåller värdepapper. Artiklar i Investerarbrevet skall tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde. För närmare information om Laika och vår verksamhet vänligen besök vår hemsida www.laika.se. Läs om hur Laika Consulting behandlar personuppgifter här.