Denna sida är en annonsbilaga med nyheter för investeraren från Laika Consulting.

Publicerad 3 dec 2019

HSBC: fortsatt goda möjligheter i Kina

Tillväxten i Kina består. När vi nu går mot 2020 behåller investerarna fokus på möjligheterna till global tillväxt och hur Asien kan driva den. Frågetecken är dock centralbankernas politik samt hur spänningen i handeln mellan Kina och USA kan påverka investeringsviljan. Det menar i alla fall Alexander Davey, Global Head of Active Fundamental Equity Product Senior Product Specialist, Asian Equities hos HSBC Global Asset Management.

Med utmaningar för tillväxten för både utvecklade marknadsekonomier och tillväxtekonomier står den globala tillväxten inför fortsatta motgångar i form av en nedgång i industrikonjunkturen och en osäkerhet hänförlig till spänningar i handeln. Trots det förblir tillväxten i USA stabil samtidigt som den kinesiska ekonomin har stimulerats, vilket har gynnat Kina de senaste månaderna.

Stark ställning

En obalanserad tillväxt gör emellertid den globala ekonomin sårbar för chockverkningar, och handelsspänningarna under de senaste kvartalen kan orsaka sådana. Visserligen vill inte Alexander Davey tona ner betydelsen av eventuella chockverkningar, men han anser att den kinesiska ekonomin för närvarande behåller en relativt stark ställning.

– Tillväxten i Kina förväntas stabiliseras och landets ekonomi drivs av inhemska faktorer, men det finns även en internationell dimension. Ekonomin har gynnats av centrala stimulansåtgärder, samt även det fokus enskilda företag har uppvisat på att anpassa sig till potentiella makroekonomiska utmaningar, som till exempel handelsspänningarna mellan USA och Kina, säger han.

Fokus på att upprätthålla tillväxt

Kinesiska bolag som har exponering mot USA har övervägt hur de kan öka möjligheterna att ha kontakter med andra länder i Asien, Afrika och i synnerhet Europa, tillsammans med projektet ”Ett bälte, en väg” som regeringen har implementerat de senaste åren.

– Kinesiska företag har, precis som alla börsnoterade bolag, fokus på olika sätt att upprätthålla tillväxt, lönsamhet samt att förbättra sin värdering för aktieägarna. För tillverkningssektorn har det bland annat inneburit att flytta produktionen till länder som Thailand och Vietnam, vilket i sin tur skulle kunna ge ett lyft till vissa segment i de här ekonomierna, säger Alexander Davey.

5G gynnar ekonomin

Andra exempel på tekniska förändringar som kommer att gynna den kinesiska ekonomin är expansionen av 5G. Det skulle kunna innebära ett lyft för de inhemska företagen, både direkt och indirekt genom snabbare och effektivare plattformar för elektronisk handel som kommer att underlätta för den växande e-handelssektorn både i fråga om produkter och tjänster. Det har också tydliga fördelar för företag som tillhandahåller hård- och mjukvara till telefoner och andra apparater som bygger på 5G-teknologin.

Alexander Davey anser även att de åtgärder som har vidtagits på senare år i fråga om att öppna de inhemska kapitalmarknaderna för externa investerare kommer vara stabiliserande.

Väger allt tyngre i ledande index

Den övergripande bedömningen är att den kinesiska aktiemarknaden sannolikt kommer att utvecklas ytterligare i takt med att det utländska kapitalet ökar på marknaden. En anledning till det är att de kinesiska aktierna väger allt tyngre i ledande börsindex. Detta är ett av skälen till att kapitalflödet in på den kinesiska aktiemarknaden har fortsatt att vara positivt.

Hittills i år har både MSCI China Index – en benchmark för utländska H-aktier och inhemska A-aktier, och den inhemska kinesiska marknaden för A-aktier båda ökat, och index för enbart inhemska aktier hade gått upp över 25 procent i slutet av november.

– Det finns utmaningar i enskilda ekonomier, till exempel i Indien, där BNP-prognosen har sänkts de senaste kvartalen, samt andra marknader som till exempel Hongkong.

Internationella företag

Vi har sett en svagare guidning från företag med ett inhemskt fokus mot bakgrund av nedgången i vissa sektorer, bland annat detaljhandel och turism, under de senaste två kvartalen. Men många företag som är noterade i exempelvis Hongkong är internationella företag som påverkas mindre av den inhemska ekonomin. Vår roll förblir att lägga tid på att tydligt förstå samtliga företag som vi investerar i och hur problem, både av inhemsk och internationell art, kan påverka deras affärsmodell och lönsamhet, säger han.

HSCB:s syn på marknaderna i Asien i allmänhet och Kina i synnerhet är att förutsättningarna långsiktigt är goda. Det gäller inte minst för Kinas A-aktier där värderingarna ligger kvar under historiska nivåer och med potential att förbättras.

I och med att investerarnas intresse för Kina är stort har HSBC nyligen lanserat en europeisk variant av sin fond China A Domestic Market. Fonden, som förvaltas av HSBC:s investeringsteam i Shanghai och Hongkong, följer en liknande strategi som dess inhemska kinesiska. Den här fonden har länge förvaltats framgångsrikt i Kina och var fram till nyligen bara öppen för lokala investerare. Från och med september 2019 finns emellertid en ny Luxemburg-fond tillgänglig för europeiska investerare.

Läs mer om våra Chinese Equity Strategies här.

Denna artikel är information från Laika Consultings kund. Artiklar i Investerarbrevet skall tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde.

Prenumerera på Investerarbrevet:

Som prenumerant får du varje månad Investerarbrevet samt inbjudningar till våra event och erbjudanden från våra samarbetspartners. Investerarbrevet produceras av Laika Consulting.  Läs om hur Laika Consulting behandlar  personuppgifter här!

Fyll i din e-post nedan

MEDVERKA - Varje månad har vi över 100 000 läsare bestående av institutionella placerare, större investerare och småsparare.

Vill du synas i investerarbrevet? 

Vill du medverka kontakta kaarlo.airaxin@laika.se

NYHETSBREV

Prenumerera på Investerarbrevet

Investerarbrevet kommer ut en gång i månaden och varje nummer är fullmatat med placeringstips. Vi skriver om fonder, emissioner och annan information som investeraren har nytta av.

INVESTERARBREVET PRODUCERAS AV 

Laika Consulting AB

Huvudkontor:  Birger Jarlsgatan 41A   ·   111 45 Stockholm 

E-post: info@laika.se

© Copyright 2019 Laika Consulting    Om cookies    Sitemap

Följ oss gärna på sociala medier

INFORMATION

Investerarbrevet är ett nyhetsbrev som produceras av Laika Consulting AB, ett kommunikations- och marknadsföringsföretag inom finansbranschen som riktar sig mot individer, organisationer och företag. Laika tillhandahåller ingen egen investeringsrådgivning till kunder och mottager och förmedlar inga investeringsorder. Laika fungerar istället som en länk och förmedlare av kundkontakter mellan individer, organisationer och företag som vill investera i värdepapper och de bolag som tillhandahåller värdepapper. Artiklar i Investerarbrevet skall tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde. För närmare information om Laika och vår verksamhet vänligen besök vår hemsida www.laika.se. Läs om hur Laika Consulting behandlar personuppgifter här.