Denna sida är en annonsbilaga med nyheter för investeraren från Laika Consulting.

Publicerad 2 mar 2020

HSBC: Diversifiering nyckeln till framgång i orostider

Bra avkastning i High Yield. Coronavirus, Brexit och ett kommande presidentval i USA. Det råder definitivt inte någon brist på risker. Men under orostider har det alltid gått att skapa avkastning. Nyckeln till framgång stavas diversifiering mellan olika tillgångsslag. Ett intressant och underskattat tillgångsslag är asiatiska så kallade High Yield-obligationer. Det var en av slutsatserna när HSBC hade sitt årliga event i Stockholm i februari.

Finans- och penningpolitik är i regel som mest supportiv när det blåser snålt på finansmarknaderna. Det är också en viktig anledning till att man som investerare inte ska låta känslorna styra, utan hellre luta sig mot fakta. Det menar HSBC:s globala chefsstrateg Joseph Little.

– Det är ofta i de här lägena som säkra tillgångsslag blir dyra och mer riskfyllda tillgångar billiga. Är man långsiktigt gäller det därför att ha is i magen och vara förberedd på att dessa situationer uppstår med jämna mellanrum, säger han.

Under rubriken Age of Uncertenty går Joseph Little igenom en rad omvälvande händelser som tillfälligt haft en stor påverkan på finansmarknaderna. Han nämner bland annat Asienkrisen, 11 september, Irak-kriget och finanskrisen.

Att agera fel kan bli kostsamt

Alla dessa händelser har skakat om marknaderna och i många falla lett till att investerare blivit för negativa om marknaden för tidigt. Att agera fel i dessa lägen kan bli mycket kostsamt, enligt Joseph Little. Hittills har marknaderna alltid stabiliserats efter en tid och priserna för olika tillgångar återgått till det normala.

– Perioder av volatilitet skapar möjligheter med rätt analys. Men det är ofta här det brister. Gemene man kan dock ha svårt att göra den analysen själv, säger han.

HSBC är en global aktör med bas i Hongkong. Det gör att tonvikten av deras verksamhet finns i Asien. HSBC är därmed även en av de som besitter mest kompetens om regionen. Det innebär inte minst att de har den analyskompetens som krävs för att agera rätt när osäkerheten i regionen ökar.

– Vår uppfattning är att den data som kom från Kina i slutet av förra året pekade i rätt riktning. Sedan dess har fokus skiftat till coronaviruset och dess eventuella ekonomiska konsekvenser. Kortsiktigt sätter naturligtvis detta avtryck i marknaden, men vi tror att detta kommer att vara "kort och skarpt" och när vi går igenom året kommer den ekonomiska utvecklingen att ha återhämtat sig, säger Joseph Little och tillägger:

– Kina var på rätt väg innan coronaviruset bröt ut. Nu har det redan börjat det komma stimulanser från centralt håll för att mildra de ekonomiska effekterna av coronaviruset. Och det lär komma mer. Dessutom har det åtminstone tillfälligt blivit ”fred” i handelskriget med USA.

Ger högre ränta

Ett tillgångsslag som HSBC anser vara extra intressant i nuläget är asiatiska företagsobligationer, eller mer specifikt så kallade Asian High Yield-obligationer. Det är det segment på företagsobligationsmarknaden där företagen med sämre kreditrating befinner sig och som därför ger en högre ränta.

Geoffrey Lunt, som är ansvarig för asiatiska ränteplaceringar på HSBC, förklarar deras positiva syn med att många globala förvaltare ännu inte investerat tillräckligt i Asien. Han ser dock att den andelen kommer att öka successivt. Han menar att många tror att risken i kinesiska High Yields är för hög, vilket är fel.

– Det är svårt att exakt säga hur risken står sig i förhållande till marknaderna i Europa och USA, men det beror i allt väsentligt på att de underliggande strukturerna skiljer sig åt. I USA tex., är en stor andel av High Yield-marknaden korrelerat med energipriserna. Den exponeringen är extremt låg i Kina, säger Geoffrey Lunt.

Bättre betalt i Kina

Han menar att andelen betalningsinställelser i Kina ligger på ungefär samma nivå som på andra marknader, men att man ändå får bättre betalt i Kina för att investera i High Yields.

HSBC har sedan 2011 med stor framgång förvaltat den asiatiska High Yieldfonden HSBC Asian High Yield Fund. Den har dock hittills inte varit öppen för svenska investerare. Men sedan november 2019 finns en fond som är öppen även för svenska investerare.

Läs mer HSBC Asian High Yield Fund.

Important information 

For non professional Clients. This publication is distributed in Sweden by HSBC Global Asset Management (France) and can be relied upon non professional investors as defined by MIFID. Investment involves risk. Past performance is not indicative of future performance. The information contained in this publication is not intended as investment advice or recommendation. The information contained herein is subject to change without notice. All non-authorised reproduction or use of this commentary and analysis will be the responsibility of the user and will be likely to lead to legal proceedings. This document has no contractual value and is not by any means intended as a solicitation, nor a recommendation for the purchase or sale of any financial instrument in any jurisdiction in which such an offer is not lawful. The commentary and analysis presented in this document reflect the opinion of HSBC Global Asset Management, according to the information available to date. They do not constitute any kind of commitment from HSBC Global Asset Management. Consequently, HSBC Global Asset Management will not be held responsible for any investment or disinvestment decision taken on the basis of the commentary and/or analysis in this document.

Denna artikel är information från Laika Consultings kund. Artiklar i Investerarbrevet skall tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde.

Prenumerera på Investerarbrevet:

Som prenumerant får du varje månad Investerarbrevet samt inbjudningar till våra event och erbjudanden från våra samarbetspartners. Investerarbrevet produceras av Laika Consulting.  Läs om hur Laika Consulting behandlar  personuppgifter här!

Fyll i din e-post nedan

MEDVERKA - Varje månad har vi över 100 000 läsare bestående av institutionella placerare, större investerare och småsparare.

Vill du synas i investerarbrevet? 

Vill du medverka kontakta kaarlo.airaxin@laika.se

NYHETSBREV

Prenumerera på Investerarbrevet

Investerarbrevet kommer ut en gång i månaden och varje nummer är fullmatat med placeringstips. Vi skriver om fonder, emissioner och annan information som investeraren har nytta av.

INVESTERARBREVET PRODUCERAS AV 

Laika Consulting AB

Huvudkontor:  Birger Jarlsgatan 41A   ·   111 45 Stockholm 

E-post: info@laika.se

© Copyright 2019 Laika Consulting    Om cookies    Sitemap

Följ oss gärna på sociala medier

INFORMATION

Investerarbrevet är ett nyhetsbrev som produceras av Laika Consulting AB, ett kommunikations- och marknadsföringsföretag inom finansbranschen som riktar sig mot individer, organisationer och företag. Laika tillhandahåller ingen egen investeringsrådgivning till kunder och mottager och förmedlar inga investeringsorder. Laika fungerar istället som en länk och förmedlare av kundkontakter mellan individer, organisationer och företag som vill investera i värdepapper och de bolag som tillhandahåller värdepapper. Artiklar i Investerarbrevet skall tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde. För närmare information om Laika och vår verksamhet vänligen besök vår hemsida www.laika.se. Läs om hur Laika Consulting behandlar personuppgifter här.