Denna sida är en annonsbilaga med nyheter för investeraren från Laika Consulting.

Komplexiteten inom strukturerade placeringar bör avdramatiseras.

Publicerad 3 jun 2013

Hög tid att avdramatisera strukturerade placeringar

Strukturerade placeringar bör kallas vid sina rätta namn och deras komplexitet bör avdramatiseras. Det anser Nordeas produktchef inom strukturerade placeringar.

<style>@font-face { font-family: "Calibri"; }p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal { margin: 0cm 0cm 10pt; line-height: 115%; font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman"; }div.Section1 { page: Section1; }</style>

– Min förhoppning är att transparensen, enkelheten och jämförbarheten på marknaden ska öka. Men det betyder inte att placeringarna ska bli mindre komplexa, utan att investerare ska få det lättare att sätta rätt förväntningar.
Det konstaterar Peter Frösell, produktchef inom strukturerade placeringar på Nordea Markets.


Peter Frösell berättar att han framförallt ser två tydliga trender på marknaden för strukturerade placeringar. Den ena är att det ges ut fler placeringar utan kapitalskydd, och den andra är att det ges det ut fler placeringar med exponering mot kreditmarknaden.

Han berättar att nio av de tio mest sålda placeringarna i år  har någon form av koppling till räntemarknaden.
– Osäkerheten kring aktieinvesteringar i kombination med lågränteklimatet har gjort att investerare börjat söka avkastning på andra håll. Ett tydligt exempel är intresset som vi sett inom Nordeas Räntebevis. Placeringarna är kopplade till företagskrediter och har under det senaste året omsatts till ett värde av 5,7 miljarder kronor. Samtidigt har vi betalat ut närmare 200 miljoner kronor i räntekuponger, säger Peter Frösell.


Investerare behöver inte sätta sig in i alla detaljer
En annan trend som Peter ser inom området för strukturerade placeringar är att marknadens erbjudanden har blivit mer komplexa. En utveckling som han inte tycker är negativ. Han anser generellt att komplexiteten inom tillgångslaget bör avdramatiseras:
– Strukturerade placeringar är definierade som komplexa och investerare behöver inte förstå alla detaljer. Precis som vid ett köp av en mobiltelefon behöver du inte förstå all bakomliggande teknik. Däremot behöver du kunna sätta rätt förväntningar.

Han berättar att det viktigaste är att skapa sig en övergripande förståelse för priset samt vilka risker som finns kopplade till placeringen. Investerare bör även kunna skapa sig en bild av arrangören samt undersöka kreditrisker som är förknippade med emittenten.


I framtiden kommer det bli lättare att skapa rätt förväntningar
De största fördelarna på marknaden för strukturerade placeringar anser Peter Frösell är möjligheten att snabbt kunna ta fram nya erbjudanden och agera i enlighet med den rådande marknadstron. Marknaden är också konkurrensutsatt med närmare  1 300 strukturerade placeringar, som årligen ges ut på den svenska marknaden, vilket skapat en effektiv prissättning samt ett brett spektra av erbjudanden med såväl hög som låg risk. 

Den stora utmaningen inom marknaden anser Peter Frösell är att det finns en dålig genomlysning inom tillgångslaget.
– Ett enkelt steg för att lyfta fram skillnader mellan olika placeringar är att kalla dem vid sina rätta namn, exempelvis klargöra om det rör sig om en aktieindexobligation, ett bevis eller ett certifikat, berättar han.


I framtiden hoppas han på en ökad transparens och jämförbarhet inom tillgångslaget och han anser att branschorganisationen, Strukturerade placeringar i Sverige (SPIS), spelar en viktig roll. Organisationen håller bland annat på att utarbeta en riskindikator för att kunna fastställa risknivån i placeringarna.
– Nästan alla banker och arrangörer är medlemmar i organisationen som verkar för en bättre genomlysning på den svenska marknaden för strukturerade placeringar. Syftet är att skapa en tydligare bild av risker och möjligheter i placeringarna samt att underlätta för investerare att skapa rätt förväntningar, konstaterar Peter.


 

 

Denna artikel är information från Laika Consultings kund. Artiklar i Investerarbrevet skall tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde.

Prenumerera på Investerarbrevet:

Som prenumerant får du varje månad Investerarbrevet samt inbjudningar till våra event och erbjudanden från våra samarbetspartners. Investerarbrevet produceras av Laika Consulting.  Läs om hur Laika Consulting behandlar  personuppgifter här!

Fyll i din e-post nedan

MEDVERKA - Varje månad har vi över 100 000 läsare bestående av institutionella placerare, större investerare och småsparare.

Vill du synas i investerarbrevet? 

Vill du medverka kontakta katarina.stenborg@laika.se

NYHETSBREV

Prenumerera på Investerarbrevet

Investerarbrevet kommer ut en gång i månaden och varje nummer är fullmatat med placeringstips. Vi skriver om fonder, emissioner och annan information som investeraren har nytta av.

INVESTERARBREVET PRODUCERAS AV 

Laika Consulting AB

Huvudkontor:  Birger Jarlsgatan 41A   ·   111 45 Stockholm 

E-post: info@laika.se

© Copyright 2019 Laika Consulting    Om cookies    Sitemap

Följ oss gärna på sociala medier

INFORMATION

Investerarbrevet är ett nyhetsbrev som produceras av Laika Consulting AB, ett kommunikations- och marknadsföringsföretag inom finansbranschen som riktar sig mot individer, organisationer och företag. Laika tillhandahåller ingen egen investeringsrådgivning till kunder och mottager och förmedlar inga investeringsorder. Laika fungerar istället som en länk och förmedlare av kundkontakter mellan individer, organisationer och företag som vill investera i värdepapper och de bolag som tillhandahåller värdepapper. Artiklar i Investerarbrevet skall tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde. För närmare information om Laika och vår verksamhet vänligen besök vår hemsida www.laika.se. Läs om hur Laika Consulting behandlar personuppgifter här.