Denna sida är en annonsbilaga med nyheter för investeraren från Laika Consulting.

Publicerad 1 nov 2019

Hedgefonden som står stark även när marknaden viker

God avkastning till låg risk Många marknadsneutrala hedgefonder har kört rejält i diket och missat målet att leverera positiv avkastning oavsett marknadsklimat. Men det finns lysande undantag. Atlant Opportunity har sedan starten 2016 levererat just positiv avkastning till låg risk.

En titt på Atlant Opportunitys avkastning sedan starten 2016 talar sitt tydliga språk. Hedgefonden har stigit med 22,8 procent. Dessutom har avkastningen skett till låg risk; ungefär en femtedel av den risk som svenska aktier har.

– Vår aktiva hantering av risk är en viktig förklaring till att vi nått vårt mål om absolut avkastning, konstaterar Nikos Georgelis som är en av fondens tre förvaltare.

När tidvattnet försvinner syns vilka som har badbyxorna på 

På senare tid har många andra marknadsneutrala hedgefonder missat målet att nå absolut avkastning, det vill säga att stiga i värde oavsett om börsen stiger eller faller. Atlant Opportunity är dock ett lysande undantag och fondens förvaltare har navigerat mycket bra även när börsen fallit.

Sedan fonden startade 2016 har börsen backat med 10 procent eller mer vid sex tillfällen. Under dessa nedgångar har Opportunity levererat positiv avkastning vilket innebär att fonden med fog kan kallas för marknadsneutral.

– Det reflekterar vår aktiva riskhantering. När vi har en positiv marknadssyn och börsen går emot oss är vi snabba att justera exponeringen via derivatportföljen, berättar Nikos Georgelis och fortsätter:

– När vi har rätt om en negativ marknadssyn får vi typiskt sett stor utväxling i derivatens hävstång samtidigt som vi tenterar att förlora mindre pengar i kreditportföljen.

Hanterar optioner som optioner ska hanteras 

Precis som Atlants övriga fonder består Opportunity dels av kreditförvaltning (företagsobligationer), dels av derivatpositioner (optioner). De sistnämnda används för att skydda portföljen samt för att få hävstång på innehav som förvaltaren tror på.

– Vi är flexibla och kan ta positioner i alla tillgångsklasser. Varje position har en liten riskvikt, men skapar samtidigt möjlighet till överavkastning, säger Nikos Georgelis. – Rätt hanterat är optioner ett briljant verktyg och inget annat verktyg binder så lite kapital. Om man har fel är nedsidan mycket begränsad, samtidigt som hävstången är bra. Dessutom vet man exakt hur optionen kommer att bete sig om börsen faller med till exempel 10 procent.

Optioner handlar inte i Atlant Fonders fall om att ta hög risk, snarare tvärt om. Atlants förvaltare arbetar med små positioner på några få räntepunkter. I mitten av oktober – när handelsavtalen mellan USA och Kina förhandlades – köpte Atlant en billig köpoption för 2 USD på indexet S&P 500.

– Knappt två dygn senare sålde vi den med en uppgång på 1 000 procent. Om vi hade haft fel i vår tro hade vi bara kunnat förlora 2,5 punkter det vill säga 0,025 procent, berättar Nikos Georgelis.

Offensivt avkastningsmål som ses som defensivt 

Opportunitys avkastningsmål är att skapa en årlig avkastning som överstiger den riskfria räntan, som i dag är noll, med minst 5 procentenheter. När börsen stiger och till exempel småbolagsfonder genererar tvåsiffrig avkastning kan Opportunities mål ses som defensivt. Det håller Nikos Georgelis inte med om.

– Nej, snarare har vi ett offensivt mål. Historiskt har aktiemarknaden gett 2 – 4 procent över den riskfria räntan, konstaterar Nikos Georgelis.

Denna artikel är information från Laika Consultings kund. Artiklar i Investerarbrevet skall tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde.

Prenumerera på Investerarbrevet:

Som prenumerant får du varje månad Investerarbrevet samt inbjudningar till våra event och erbjudanden från våra samarbetspartners. Investerarbrevet produceras av Laika Consulting.  Läs om hur Laika Consulting behandlar  personuppgifter här!

Fyll i din e-post nedan

MEDVERKA - Varje månad har vi över 100 000 läsare bestående av institutionella placerare, större investerare och småsparare.

Vill du synas i investerarbrevet? 

Vill du medverka kontakta kaarlo.airaxin@laika.se

NYHETSBREV

Prenumerera på Investerarbrevet

Investerarbrevet kommer ut en gång i månaden och varje nummer är fullmatat med placeringstips. Vi skriver om fonder, emissioner och annan information som investeraren har nytta av.

INVESTERARBREVET PRODUCERAS AV 

Laika Consulting AB

Huvudkontor:  Birger Jarlsgatan 41A   ·   111 45 Stockholm 

E-post: info@laika.se

© Copyright 2019 Laika Consulting    Om cookies    Sitemap

Följ oss gärna på sociala medier

INFORMATION

Investerarbrevet är ett nyhetsbrev som produceras av Laika Consulting AB, ett kommunikations- och marknadsföringsföretag inom finansbranschen som riktar sig mot individer, organisationer och företag. Laika tillhandahåller ingen egen investeringsrådgivning till kunder och mottager och förmedlar inga investeringsorder. Laika fungerar istället som en länk och förmedlare av kundkontakter mellan individer, organisationer och företag som vill investera i värdepapper och de bolag som tillhandahåller värdepapper. Artiklar i Investerarbrevet skall tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde. För närmare information om Laika och vår verksamhet vänligen besök vår hemsida www.laika.se. Läs om hur Laika Consulting behandlar personuppgifter här.