Denna sida är en annonsbilaga med nyheter för investeraren från Laika Consulting.

Kapitalförvaltaren Legg Mason blickar ut över världen för att identifiera de bästa marknaderna framöver.

Publicerad 4 aug 2014

Här finns avkastningen

Europa, tillväxtmarknaderna eller USA? Kapitalförvaltaren Legg Mason blickar ut över världen för att ge sin bild av de mest intressanta investeringsmöjligheterna framöver.

– Just nu visar en del marknader en betydligt starkare utveckling än andra, men samtidigt ser vi intressanta investeringsmöjligheter i så gott som alla regioner. Lägre korrelation och större dispersion mellan aktier och sektorer skapar ett gynnsamt klimat för aktiva investerare, konstaterar Peter Andersson som är marknadsansvarig i Norden på Legg Mason. 


<!--[endif]--><o:p></o:p>I en övergripande makroanalys går Legg Mason igenom region för region för att identifiera de mest intressanta marknaderna. De mest lovande utsikterna ser kapitalförvaltaren fortfarande inom aktiemarknaden i USA. 

– Efter ett svagt första kvartal har både marknaden och riskviljan i USA fått sig ett uppsving. Vi ser nu att företagen börjar investera sitt kapital och satsar mer på M&A-aktiviteter. Samtidigt ser vi inga tecken på att Federal Reserve kommer att upphöra med sina stimulansåtgärder, säger Tristan Camp, produktspecialist inom Legg Mason. Fed ordföranden Janet Yellen bekräftade så sent som den 15 Juli inför Senaten att inga räntehöjningar kommer göras innan ekonomin är mycket stabil.


Den amerikanska ekonomin väntas nu växa med 3 procent under nästa år. Tristan Camp menar att aktiemarknaden befinner sig i en gynnsam situation och att investerare återigen har möjlighet att dra nytta av momentum. 

– Positiv data har presenterats kring den amerikanska arbetsmarknaden, byggindustrin och bostadsmarknaden. Tillväxten är stark men fortfarande inte tillräckligt kraftig för att resultera i räntehöjningar. Värderingarna är också rimliga och handlas till ett framåtblickande p/e-tal omkring 16. Sammantaget gör det att vi ser goda förutsättningar för en accelererande tillväxt framöver, säger Tristan Camp.

<o:p></o:p>
Investeringsläge i Kina
Inom Kina menar Tristan Camp att det också kan vara ett attraktivt investeringsläge för tillfället. Han konstaterar att den kinesiska aktiemarknaden har varit en besvikelse under senare år men att trenden nu ser ut att vara på väg att vända:

– Kina har haft en relativt stark tillväxt. Värdeminskningarna på aktiemarknaderna har bland annat berott på att kinesiska företag har haft problem med att göra lyckade investeringar. Värderingarna börjar nu se bättre ut och trots en ekonomisk inbromsning kan det vara ett bra läge för långsiktiga investerare att kliva in i marknaden.


Peter Andersson håller med sin kollega och tillägger att den senaste tidens debatt kring huruvida Kina riskerar en hård eller mjuklandning enligt honom förefaller som märklig. Han menar att en landning indikerar att ekonomin kommer att ta ny sats för att åter gå mot forna tillväxtsiffror om +8-10% vilket inte ser ut att bli fallet.

<o:p></o:p>
– Det råder ingen tvekan om att regeringen menar allvar med sina avsikter att bromsa in ekonomin. Ledningen har också varit tydlig i sin kommunikation om att de önskar styra om den exportberoende ekonomin till att bli mer konsumtionsdriven. I dag utgör konsumtionen 30 procent av landets BNP och regeringens mål är att öka andelen till 50 procent, säger Peter Andersson.

<o:p></o:p>
Peter Andersson tror att de största utmaningarna för regeringen kommer att handla om arbetsmarknaden medan styrkan kommer ligga i Kinas smått otroliga balansräkning. Han är också övertygad om att regeringen kommer att nå sina mål. Det trots att en omformning av ekonomin väntas ta mellan 15 till 20 år.  

<o:p></o:p>
Orosmoln hägrar över Japan

<o:p></o:p>I Japan ser Peter Andersson och Tristan Camp en något större osäkerhet för investerare. Landets premiärminister Shinzo Abe har nu implementerat två av landets tre omtalade ekonomiska reformer, så kallade pilar. Nu återstår införandet av den tredje reformen som väntas bli betydligt svårare.

 <o:p></o:p>
– Den sista pilen handlar om att göra om Japans DNA genom en långsiktig förändring av landets ekonomiska struktur. I Japan genomförs just nu omfattande stimulanser och stödköpen uppgår till 75 miljarder dollar per månad. Problemet är att regeringen måste förlita sig på sina lättnadsåtgärder för att nå sitt inflationsmål om 2 procent, säger Peter Andersson.

Han konstaterar att Japan, till skillnad från Kina, inte har någon imponerande balansräkning. Det innebär att landet är "all in" och misslyckas stimulanserna har regeringen få andra medel att ta till. Risken finns då att det enda ”vapen” som finns kvar är ytterligare stödköpsom så småningom kraftigt kan överstiga nuvarande 75 miljarder dollar per månad, vilket skulle kunna sätta press på grannländernas valutor.

<o:p></o:p>
– Det finns sedan tidigare spänningar mellan Japan och Kina kring Senkakuöarna, och risken för en väpnad konflikt skall nog inte helt räknas bort. Japan är också en av världens största ekonomier, vilket innebär att utvecklingen i landet har stor betydelse för den globala marknaden, säger Peter Andersson.

<o:p></o:p>
Ljusare utsikter för tillväxtmarknaderna
Inom tillväxtmarknaderna ser Tristan Camp och Peter Andersson något förbättrade utsikter. De menar nu att den värsta cykliska inbromsningen är över och att det kommer positiva signaler från vissa håll. Indien har fått nytt hopp i form av ledarskapet och flera andra stora ekonomier, som exempelvis råvarurika Brasilien, har flera saker som talar för dem. 

 <o:p></o:p>
– Den senaste tidens motvindar i form av dålig tillväxt, stigande inflation och svaga valutor, ska inte underskattas, men de flesta av problemen är välkända och reflekteras av värderingarna. Marknaden tenderar också att överdriva, vilket skapar intressanta investeringslägen. Situationen varierar mellan olika länder men vi ser goda möjligheter i flera av dem, säger Tristan Camp. 

<o:p></o:p>
<o:p></o:p>Europa fortfarande osäkert

<o:p></o:p>I Europa finns det enligt Tristan Camp generellt en svag finansiell och offentlig efterfrågan. Många ledade indikatorer kring sysselsättningen och industrin ger också oroväckande signaler. Tristan Camp menar att det är få saker som talar för en hållbar tillväxt och att flera länder nu är i behov av stora strukturella reformer och ökade investeringar.

<o:p></o:p>
– Aggregerad data från regionen ser positiv ut med ett minskat BNP-underskott och en förbättrad bytesbalans. Men siffrorna är i huvudsak en konsekvens av utvecklingen i Tyskland. Det är därför svårt att se några drivkrafter för den framtida tillväxten, säger Tristan Camp.<o:p></o:p>

Han konstaterar att många länder i regionen visar en svag tillväxt som inte väntas stiga under de närmaste åren. Spanien ser ut att ha bottnat i sin nedgång och visar tecken på återhämtning men har fortfarande en arbetslöshet på närmare 26 procent. Frankrike brottas i sin tur med  åtskilliga problem medan Tyskland är det land som står för de mest positiva signalerna.<o:p></o:p>


Tristan Camp konstaterar också att värdeskillnaderna mellan amerikanska och europeiska aktier just nu är de lägsta på tio år, vilket innebär att den europeiska marknaden är förhållandevis dyr. Han menar att förhoppningar kring ökande företagsvinster inom bland annat multinationella företag inte räcker som argument för Europa.<o:p></o:p>


– Amerikanska värderingar tenderar att ligga något högre än europeiska, vilket bland annat beror på att företagsvinsterna generellt är högre i USA. Självklart finns det möjligheter även inom europeiska aktier men det är viktigt att vara selektiv och marknaden är just nu långt ifrån billig, säger Tristan Camp.

 

<!--EndFragment-->

Denna artikel är information från Laika Consultings kund. Artiklar i Investerarbrevet skall tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde.

Prenumerera på Investerarbrevet:

Som prenumerant får du varje månad Investerarbrevet samt inbjudningar till våra event och erbjudanden från våra samarbetspartners. Investerarbrevet produceras av Laika Consulting.  Läs om hur Laika Consulting behandlar  personuppgifter här!

Fyll i din e-post nedan

MEDVERKA - Varje månad har vi över 100 000 läsare bestående av institutionella placerare, större investerare och småsparare.

Vill du synas i investerarbrevet? 

Vill du medverka kontakta katarina.stenborg@laika.se

NYHETSBREV

Prenumerera på Investerarbrevet

Investerarbrevet kommer ut en gång i månaden och varje nummer är fullmatat med placeringstips. Vi skriver om fonder, emissioner och annan information som investeraren har nytta av.

INVESTERARBREVET PRODUCERAS AV 

Laika Consulting AB

Huvudkontor:  Birger Jarlsgatan 41A   ·   111 45 Stockholm 

E-post: info@laika.se

© Copyright 2019 Laika Consulting    Om cookies    Sitemap

Följ oss gärna på sociala medier

INFORMATION

Investerarbrevet är ett nyhetsbrev som produceras av Laika Consulting AB, ett kommunikations- och marknadsföringsföretag inom finansbranschen som riktar sig mot individer, organisationer och företag. Laika tillhandahåller ingen egen investeringsrådgivning till kunder och mottager och förmedlar inga investeringsorder. Laika fungerar istället som en länk och förmedlare av kundkontakter mellan individer, organisationer och företag som vill investera i värdepapper och de bolag som tillhandahåller värdepapper. Artiklar i Investerarbrevet skall tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde. För närmare information om Laika och vår verksamhet vänligen besök vår hemsida www.laika.se. Läs om hur Laika Consulting behandlar personuppgifter här.