Denna sida är en annonsbilaga med nyheter för investeraren från Laika Consulting.

– Exkludering är en viktig grundbult i all hållbarhetsförvaltning. Men för att även kunna leverera en bra avkastning krävs investeringar i företag som gör nytta och därmed även gynnas av omställningen, säger Philip Ripman, som förvaltar SPP Global Solutions.

Publicerad 19 dec 2019

Här är fonden som är bra för både plånboken och planeten

Win - win. Hållbara investeringar ska göra skillnad, men även generera god avkastning. SPP Global Solutions jobbar i sin förvaltning med att hitta bolag som har lösningar för dagens hållbarhetsutmaningar och som dessutom har förutsättningar att växa mer än andra just till följd av detta.

SPP/Storebrand har sedan 1995 haft ett hållbarhetsteam i sin organisation. Därmed är man en av de kapitalförvaltare som arbetat längst med att integrera hållbarhet som en naturlig del i sin förvaltning. Den långa erfarenheten har medfört att SPP/Storebrand kommit betydligt längre än många konkurrenter. 

– Det finns många som arbetar med hållbarhetsförvaltning. Men det tar tid att bygga en verksamhet som klarar av att bemästra hållbarhetsarbetet. Det säger Philip Ripman, senior fondförvaltare av SPP Global Solutions.

Exkludering räcker inte

Han anser att det inte räcker med exkluderingar, det vill säga att välja bort bolag, för att klara världens hållbarhetsutmaningar. För att komma snabbare framåt krävs investeringar i bolag med lösningar på dagens hållbarhetsutmaningar.

– Exkludering är en viktig grundbult i all hållbarhetsförvaltning. Men för att även kunna leverera en god avkastning krävs investeringar i företag som gör nytta och därmed även gynnas av omställningen, säger Philip Ripman.

SPP Global Solutions har därför tagit sin förvaltning betydligt längre och söker bolag som utifrån fyra identifierade trender inom området: lägre klimatpåverkan och resursanvändning, smarta städer som kombinerar större befolkning med lägre miljö- och klimatpåverkan, smarta produkter som bidrar till ett mer effektivt och cirkulärt resursutnyttjande samt digitala tjänster som skapar inkludering där konsumenter som tidigare varit utanför “systemet” enklare kan ta sig in, förbättra sin ekonomi och därigenom sin livssituation.

Viktigt med genomarbetad hållbarhetspolicy

Han anser själv att det kan låta abstrakt ibland, men att det också är en av anledningarna till att det är viktigt att ha en väl genomarbetat hållbarhetspolicy.

– Vi vet att de senaste årens stora klimatbeslut kommer att styra stora kapitalflöden i vissa riktningar. Med en bra analys ökar möjligheterna att förstå de trenderna och därmed även sannolikheten att göra bättre investeringar, säger Philip Ripman.

Han poängterar även att det inte bara handlar om politiska beslut. Den största drivkraften är marknadskrafterna. Företagen ser helt enkelt möjligheter att tjäna pengar på omställning.

Texas investerar mest i förnyelsebar energi

Ett exempel på detta är till exempel den amerikanska oljestaten Texas. Enligt Ripman är, kanske något överraskande, Texas den delstat i USA som investerar mest pengar i förnyelsebar energi, helt enkelt för att det är mer lönsamt än att fortsätta investera i olja.

– Politikerna kan vara med och påverka, men omställningen kommer att drivas av näringslivet, säger han.

För SPP Global Solutions är inte hållbarhetsmålen enskilda. De verkar i symbios och är ämnade att samverka. Som exempel nämner han smarta städer, där ny teknik krävs för att hantera en växande befolkning. Ren luft och rent vatten är exempel på två områden som kan placeras i flera hållbarhetsområden, inte bara inom smarta städer.

– Det finns ett stort antal bolag vars affärsidé är att bidra med lösningar på de klimatproblem vi står inför. Många av dem har dessutom en strukturell medvind. Det innebär att man som investerare inte behöver göra avkall på förväntad avkastning till förmån för hållbarhet – tvärt om, konstaterar Ripman.

SPP Global Solutions har med sin strategi och långa erfarenhet lyckats väl i sin förvaltning. Grafen visar att fonden sedan start 2012 utvecklats något bättre än sitt jämförelseindex.

Fondens har under perioden 2012-09-30—2019-11-30 avkastat 182 procent i svenska kronor, utan hänsyn till inflation. Fondens jämförelseindex (MSCI All Country World Index Net Return) har under samma period avkastat 176 procent.

Fakta: Målsättning och placeringsinriktning

SPP Global Solutions är en fossilfri aktiefond med målsättning att uppnå långsiktig meravkastning genom att investera på de globala aktiemarknaderna inklusive tillväxtmarknader. Fonden investerar i hållbara bolag som ligger i linje med FN:s globala hållbarhetsmål, bolag med lösningar på världens hållbarhetsutmaningar. Fonden kommer att kunna avvika betydligt från sitt jämförelseindex. 

Fonden avstår från att investera i bolag som bryter mot internationella normer och konventioner. Det omfattar mänskliga rättigheter, arbetsrätt och folkrätt, korruption, allvarlig klimat– och miljöskada, kontroversiella vapen (landminor, kluster- och kärnvapen) och tobak. Fonden exkluderar även bolag inom vissa enskilda sektorer som bedöms vara ohållbara. Därutöver avstår fonden från att investera i bolag vars omsättning till mer än 5 procent kommer från produktion och/eller distribution av fossila bränslen, vapen, alkohol, spel, pornografi, andra marknadsanpassade exkluderingar samt bolag med stora fossilreserver.

Läs mer om SPP Fonder här.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida utveckling. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. På sppfonder.se hittar du faktablad och informationsbroschyr.

Denna artikel är information från Laika Consultings kund. Artiklar i Investerarbrevet skall tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde.

Prenumerera på Investerarbrevet:

Som prenumerant får du varje månad Investerarbrevet samt inbjudningar till våra event och erbjudanden från våra samarbetspartners. Investerarbrevet produceras av Laika Consulting.  Läs om hur Laika Consulting behandlar  personuppgifter här!

Fyll i din e-post nedan

MEDVERKA - Varje månad har vi över 100 000 läsare bestående av institutionella placerare, större investerare och småsparare.

Vill du synas i investerarbrevet? 

Vill du medverka kontakta kaarlo.airaxin@laika.se

NYHETSBREV

Prenumerera på Investerarbrevet

Investerarbrevet kommer ut en gång i månaden och varje nummer är fullmatat med placeringstips. Vi skriver om fonder, emissioner och annan information som investeraren har nytta av.

INVESTERARBREVET PRODUCERAS AV 

Laika Consulting AB

Huvudkontor:  Birger Jarlsgatan 41A   ·   111 45 Stockholm 

E-post: info@laika.se

© Copyright 2019 Laika Consulting    Om cookies    Sitemap

Följ oss gärna på sociala medier

INFORMATION

Investerarbrevet är ett nyhetsbrev som produceras av Laika Consulting AB, ett kommunikations- och marknadsföringsföretag inom finansbranschen som riktar sig mot individer, organisationer och företag. Laika tillhandahåller ingen egen investeringsrådgivning till kunder och mottager och förmedlar inga investeringsorder. Laika fungerar istället som en länk och förmedlare av kundkontakter mellan individer, organisationer och företag som vill investera i värdepapper och de bolag som tillhandahåller värdepapper. Artiklar i Investerarbrevet skall tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde. För närmare information om Laika och vår verksamhet vänligen besök vår hemsida www.laika.se. Läs om hur Laika Consulting behandlar personuppgifter här.