Denna sida är en annonsbilaga med nyheter för investeraren från Laika Consulting.

Publicerad 17 apr 2019

Här är faktorfonden som klarat upp- och nedgångar

Navigerar svängningarna väl Många faktorfonder gick starkt fram till och med 2017. Men sedan tog det stopp. Här är fonden som klarade såväl stigande som fallande marknader. Förklaringen? En väl beprövad strategi som har testats i två år innan den gick skarp.

Fram till och med 2017 var det ljusa tider för många faktorfonder, även kallat smart beta. Det som skiljer faktorfonder från andra är att de är exponerade mot faktorer som förväntas ge meravkastning över tid, se fakta nedan.
 
Anledningen till att många placerar i faktorfonder är att de vill ha ett skydd när marknaderna faller och få del av stigande marknader. Många faktorfonder ha också lyckats leverera en avkastning på omkring 2-4 procent. Men 2018 föll såväl aktier som high yield-obligationer och merparten av alla faktorfonder hamnade på minus.
 
– Det gångna året var en svår miljö för många förvaltare och det var första året på åtta år som risktillgångar minskade i värde, berättar Keith Swabey, Senior Product Specialist inom multi-asset på HSBC Asset Management.
 
Exponering mot tre faktorer i tre tillgångsslag
HSBC:s fond Multi Asset Style Factor är en av få fonder som lyckades väl även under 2018. Fonden är en faktorfond som ger exponering mot tre faktorer (värde, carry och momentum) i de tre tillgångsslagen aktier, räntor och valutor. En viktig grundbult är att den har låg korrelation med traditionella tillgångsslag eftersom den går kort och lång i olika placeringar. I relativa termer har den låg exponering mot aktiemarknaden och fördelningen är: 40 procent aktier, 30 procent obligationer och 30 procent valutor.
 
Varför steg den här fonden när många andra sjönk?
– Flera faktorer bidrog men grunden för framgången ligger i att vi testkörde den modell som fonden förvaltas efter i två år innan vi lanserade fonden. Vi gjorde finjusteringar under tiden fram till att vi var nöjda.
 
– Inom aktier investerar vi enbart på indexnivå. Därför påverkades vi inte av den volatilitet som påverkar enskilda aktier, något som drabbade många av våra konkurrenter. Dessutom har vi inte för mycket risk i en tillgångsklass. 

Skyr volatilitet
En annan intressant aspekt är HSBC undviker faktorn volatilitet, som många andra fonder investerar i.
 
– Vi kommer aldrig att investera i volatilitet eftersom den stiger när aktie- eller kreditmarknaden faller snabbt. Eftersom många förvaltare är kort volatilitet kommer den faktorn påverka fonden negativt när börsen viker. Det skulle även innebära att investerare som söker diversifiering bort från aktiemarknaden kommer att bli besvikna, slår Keith Swabey fast.
 
– De instrument vi jobbar i är samtliga väldigt likvida, vilket gör att transaktionskostnaderna för detta blir låga. Det handlar om att gneta och göra de transaktioner som krävs för att hålla risknivån så låg som möjligt, avslutar Keith Swabey.       

HÅLL KOLL PÅ FAKTORERNA

HSBC definierar en faktor som en identifierbar källa till avkastning och det finns två typer. 

1. Makro: Hit räknas till exempel faktorer som påverkas av den makroekonomiska utvecklingen som tillväxt och aktier samt inflation och obligationer.
2. Style: Faktorer som konsekvent förklarar den relativa avkastningen inom en tillgångsklass, t ex aktier carry och valutor eller värde och aktier.

Riskinformation 

Denna information ska inte betraktas som någon form av individuellt utformad rekommendation om investering. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Denna artikel är information från Laika Consultings kund. Artiklar i Investerarbrevet skall tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde.

Prenumerera på Investerarbrevet:

Som prenumerant får du varje månad Investerarbrevet samt inbjudningar till våra event och erbjudanden från våra samarbetspartners. Investerarbrevet produceras av Laika Consulting.  Läs om hur Laika Consulting behandlar  personuppgifter här!

Fyll i din e-post nedan

MEDVERKA - Varje månad har vi över 100 000 läsare bestående av institutionella placerare, större investerare och småsparare.

Vill du synas i investerarbrevet? 

Vill du medverka kontakta kaarlo.airaxin@laika.se

NYHETSBREV

Prenumerera på Investerarbrevet

Investerarbrevet kommer ut en gång i månaden och varje nummer är fullmatat med placeringstips. Vi skriver om fonder, emissioner och annan information som investeraren har nytta av.

INVESTERARBREVET PRODUCERAS AV 

Laika Consulting AB

Huvudkontor:  Birger Jarlsgatan 41A   ·   111 45 Stockholm 

E-post: info@laika.se

© Copyright 2019 Laika Consulting    Om cookies    Sitemap

Följ oss gärna på sociala medier

INFORMATION

Investerarbrevet är ett nyhetsbrev som produceras av Laika Consulting AB, ett kommunikations- och marknadsföringsföretag inom finansbranschen som riktar sig mot individer, organisationer och företag. Laika tillhandahåller ingen egen investeringsrådgivning till kunder och mottager och förmedlar inga investeringsorder. Laika fungerar istället som en länk och förmedlare av kundkontakter mellan individer, organisationer och företag som vill investera i värdepapper och de bolag som tillhandahåller värdepapper. Artiklar i Investerarbrevet skall tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde. För närmare information om Laika och vår verksamhet vänligen besök vår hemsida www.laika.se. Läs om hur Laika Consulting behandlar personuppgifter här.