Denna sida är en annonsbilaga med nyheter för investeraren från Laika Consulting.

"Vi ligger bra till för att nå våra mål. På tre år har vi tagit bolaget från 30 till 320 miljoner i omsättning, säger Empir Groups vd Lars Save.

Publicerad 28 mar 2019

Här är aktien som flyger under radarn

Stark tillväxt för Empir Group Börsnoterade IT-koncernen Empir Group växer kraftigt och helt enligt sin offensiva plan. Men ännu syns det inte i aktiekursen. Bolaget är god väg att nå omsättningsmålet på 500 miljoner med god lönsamhet.

För cirka tre år sedan, efter att Empir Group fick nya huvudägare, ny ledning och ny styrelse, sattes en ny förvärvsdriven strategi upp med tydliga finansiella mål: År 2021 ska omsättningen uppgå till 500 miljoner kronor med en i EBT-marginal (vinst före skatt) på minst 7 procent, vilket motsvarar en vinst på cirka 35 miljoner kronor. 


– Vi ligger bra till för att nå våra mål. På tre år har vi tagit bolaget från 30 till 320 miljoner i omsättning, slår Empir Groups vd Lars Save fast.

Omsättningen ökade med 20 procent
Under 2018 växte omsättningen med drygt 20 procent med ett positivt EBITDA resultat om 3,7 miljoner. Men trots tillväxten är handeln i aktien liten och börsvärdet är cirka 76 miljoner kronor, vilket endast är drygt dubbelt så mycket som den förväntade vinsten om tre år.

Förvärvar tillväxten 

Kortfattat är Empir en IT-koncern med tre ben: bolagets resurskonsultverksamhet (Empir Solve) gör systemlösningar åt andra bolag, bolaget har ett eget produktben (Empir Apply) och det tredje benet (Empir Serve) utgörs av service drift, underhåll underhåll och IT-support 24/7. Resurskonsultverksamheten är störst, men det håller på att ändras.   

– Vi växer genom förvärv och de bolag vi köper finns inom service och drift samt inom produkt/ licensförsäljning. Vi ska vara en välbalanserad koncern som ger våra ägare bra utdelning, berättar Lars Save och fortsätter: 

– För att nå målet om en omsättning på 500 miljoner kronor kommer vi att förvärva bolag med drygt 150 miljoner kronor i lönsam omsättning inom Apply och Serve.  För att säkra vår tillväxtstrategi och för att kunna nå våra mål 2021 genomför vi en emission med företräde men också med möjlighet att teckna utan företrädesrätt.

Emission för förvärv och tillväxt 

Empir genomför en emission på 15 miljoner där befintliga aktieägare har företrädesrätt. Men även nya aktieägare kan anmäla sitt intresse, se länk nedan. De bolag som står på uppköpslistan är mogna bolag inom produkt/licensförsäljning samt inom drift och underhåll.

Läs mer om emissionen och teckna här

Knådar den befintliga stocken

Empir Group är ett renodlat ägarbolag och de bolag som förvärvas fortsätter sin verksamhet under sitt befintliga varumärke. En viktig del är att rationalisera bolagen som köps upp. 

– Det är betydligt enklare att växa genom förvärv än organiskt. När man väl köpt ett bolag tar vi fram vår verktygslåda och effektiviserar verksamheten. Det har vi gjort framgångsrikt i tre år och det kommer vi fortsätta att göra, säger Lars Save.

Läs ABG:s analys här.

Se video när Lars Save håller föredrag hos Aktiespararna

FAKTA

Empir Groups företrädesmission

Teckningstid: 2 april 2019 – 16 april 2019
Teckningskurs: 15,00 SEK per aktie. Courtage utgår ej
Emissionsbelopp 15 098 400 SEK
Erbjudandets värdering: Ca 70 MSEK
Garanti och teckningsförbindelser: Teckningsförbindelser och emissionsgarantier har lämnats på ca 82 procent
Teckningssedel, teaser och prospekt, klickar här

Empir Group

Empir Group AB är ett noterat ägarbolag noterat på Nasdaq Small Cap inom informationsteknik. Ägarbolaget har utan operativ verksamhet rikstäckande kapacitet genom ett femtontal självständiga dotterbolag, som har egen ledning och eget affärsfokus. Vi opererar med samtliga resultatenheter i en platt organisationsmodell utan mellanchefer, direkt med koncernledningen för flexibilitet och snabba beslut. 

Ägarbolagets huvudsakliga syfte är att vara en resursfördelare och säkra att de operativa bolagen kan erhålla de finansiella resurser som krävs för att förverkliga sina idéer.  Samt att aktieägarna kan erhålla en rimlig ersättning på de pengar vi lånar av dom för att göra det vi vill.

Denna artikel är information från Laika Consultings kund. Artiklar i Investerarbrevet skall tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde.

Prenumerera på Investerarbrevet:

Som prenumerant får du varje månad Investerarbrevet samt inbjudningar till våra event och erbjudanden från våra samarbetspartners. Investerarbrevet produceras av Laika Consulting.  Läs om hur Laika Consulting behandlar  personuppgifter här!

Fyll i din e-post nedan

MEDVERKA - Varje månad har vi över 100 000 läsare bestående av institutionella placerare, större investerare och småsparare.

Vill du synas i investerarbrevet? 

Vill du medverka kontakta kaarlo.airaxin@laika.se

NYHETSBREV

Prenumerera på Investerarbrevet

Investerarbrevet kommer ut en gång i månaden och varje nummer är fullmatat med placeringstips. Vi skriver om fonder, emissioner och annan information som investeraren har nytta av.

INVESTERARBREVET PRODUCERAS AV 

Laika Consulting AB

Huvudkontor:  Birger Jarlsgatan 41A   ·   111 45 Stockholm 

E-post: info@laika.se

© Copyright 2019 Laika Consulting    Om cookies    Sitemap

Följ oss gärna på sociala medier

INFORMATION

Investerarbrevet är ett nyhetsbrev som produceras av Laika Consulting AB, ett kommunikations- och marknadsföringsföretag inom finansbranschen som riktar sig mot individer, organisationer och företag. Laika tillhandahåller ingen egen investeringsrådgivning till kunder och mottager och förmedlar inga investeringsorder. Laika fungerar istället som en länk och förmedlare av kundkontakter mellan individer, organisationer och företag som vill investera i värdepapper och de bolag som tillhandahåller värdepapper. Artiklar i Investerarbrevet skall tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde. För närmare information om Laika och vår verksamhet vänligen besök vår hemsida www.laika.se. Läs om hur Laika Consulting behandlar personuppgifter här.