Denna sida är en annonsbilaga med nyheter för investeraren från Laika Consulting.

Delphis förvaltare Espen Furnes ser en stark trend för Boliden.

Publicerad 28 sep 2017

Han hittar vinnarna med trend och fundamenta

Börja med de stora trenderna Med en kombination av trend- och fundamental analys har Delphi Europe levererat en medelavkastning på 12,3 procent de senaste fem åren*. Här berättar förvaltaren Espen Furnes hur Delphi jobbar med strategin samt vilka aktier han tycker är mest intressanta just nu.

Delphi är fondbolaget som kombinerar fundamentalanalys med trendanalys. Strategin går igen i alla bolagets fonder och har visat sig vara framgångsrik. Den fundamentala analysen är i grunden långsiktig, men kompletteras med trendanalys.

Espen Furnes, som förvaltat Delphis europafond sedan 2009, anser att den fundamentala grunden är av yttersta vikt. Men att han även vill se att det finns ett bra track-record bakåt.

– Vi börjar alltid med att hitta stora trender i marknaden, för att sedan bryta ned till sektorer. Därefter bryter vi ned det på bolagsnivå ur både ett fundamentalt och trendperspektiv. Det här gör att vi kan avvika från index ganska mycket, säger Furnes. 

Kraftig övervikt inom finans
Delphis favoritsektor just nu är finanssektorn. I dagsläget består fonden till cirka 30 procent av finans, vilket är en rejäl övervikt i fårhållande till index. Espen Furnes motiverar övervikten med att högre räntor successivt kommer att gynna sektorn.

– I nuvarande ränteläge är det svårt för bankerna att förbättra marginalerna. Vår bedömning är att minskade stimulanser och stigande räntor kommer att förändra läget och att finanssektorn därmed ska kunna förbättra sina marginaler rejält, säger han.

Plockar guldkornen inom industri och råvaror
Utöver finanssektorn ser Delphi starka trender för industribolagen och råvarusektorn. Trenderna överensstämmer också väl in den makrobild som han ser framför sig. 

– Vi tror på en fortsatt stark konjunktur och det stämmer mycket väl med vilka sektorer som trendar bra för närvarande. Men vi tycker också att hälsovårdssektorn börjar bli riktigt intressant, men av andra skäl än det konjunkturkänsliga, säger Espen Furnes.

Bra läge för Boliden
Trots att Delphi Europe innehåller mellan 30 och 40 bolag finns i princip inga svenska innehav. Ett undantag är dock Boliden. Enligt Furnes talar det mesta för ett bolag som Boliden just nu. De underliggande trenderna i bolagets viktigaste råvaror – koppar och zink – är mycket starka och det samma gäller för aktien. Därtill passar Boliden väl in i Delphis uppfattning om en fortsatt stark konjunkturutveckling. 

Just den starka konjunkturen genomsyrar för närvarande Delphis förvaltning. De svenska bolag som för närvarande är av intresse för Delphi Europe är Atlas Copco och Volvo, där Volvo redan finns med i de andra Delphi-fonderna.

* Avkastning 2012-09-01—2017-09-01 efter avgifter och utan hänsyn till inflation. 

Denna artikel är information från Laika Consultings kund. Artiklar i Investerarbrevet skall tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde.

Prenumerera på Investerarbrevet:

Som prenumerant får du varje månad Investerarbrevet samt inbjudningar till våra event och erbjudanden från våra samarbetspartners. Investerarbrevet produceras av Laika Consulting.  Läs om hur Laika Consulting behandlar  personuppgifter här!

Fyll i din e-post nedan

MEDVERKA - Varje månad har vi över 100 000 läsare bestående av institutionella placerare, större investerare och småsparare.

Vill du synas i investerarbrevet? 

Vill du medverka kontakta kaarlo.airaxin@laika.se

NYHETSBREV

Prenumerera på Investerarbrevet

Investerarbrevet kommer ut en gång i månaden och varje nummer är fullmatat med placeringstips. Vi skriver om fonder, emissioner och annan information som investeraren har nytta av.

INVESTERARBREVET PRODUCERAS AV 

Laika Consulting AB

Huvudkontor:  Birger Jarlsgatan 41A   ·   111 45 Stockholm 

E-post: info@laika.se

© Copyright 2019 Laika Consulting    Om cookies    Sitemap

Följ oss gärna på sociala medier

INFORMATION

Investerarbrevet är ett nyhetsbrev som produceras av Laika Consulting AB, ett kommunikations- och marknadsföringsföretag inom finansbranschen som riktar sig mot individer, organisationer och företag. Laika tillhandahåller ingen egen investeringsrådgivning till kunder och mottager och förmedlar inga investeringsorder. Laika fungerar istället som en länk och förmedlare av kundkontakter mellan individer, organisationer och företag som vill investera i värdepapper och de bolag som tillhandahåller värdepapper. Artiklar i Investerarbrevet skall tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde. För närmare information om Laika och vår verksamhet vänligen besök vår hemsida www.laika.se. Läs om hur Laika Consulting behandlar personuppgifter här.