Denna sida är en annonsbilaga med nyheter för investeraren från Laika Consulting.

Publicerad 3 feb 2020

Hållbarhetsfokus gör SPP till årets vinnare

Årets fondbolag 2019. Bra avkastning, låga avgifter och dessutom klimatsmart och hållbart. Det kännetecknar SPP Fonders förvaltning. Läs intervjun med bolagets vd Åsa Wallenberg, där hon berättar om bakgrunden till framgångarna och strategin som gjort att SPP utsetts till årets fondbolag 2019 av Privata Affärer.

Fjolåret var väldigt lyckosamt för SPP Fonder, ni utsågs till årets fondbolag samtidigt som ni visat att hållbarhet i förvaltningen skapar ett mervärde. Vad är huvudskälet till framgången?

– I grunden att vi har bra prisvärda produkter, men vi såg också att intresset för både indexfonder och hållbara fonder ökade under året. Eftersom vi levererar på båda trenderna var det en fördel för oss.

Ni har ju dessutom lyckats väldigt väl i förvaltningen av fonderna SPP Sverige Plus* och SPP Global Plus,** som båda utvecklats klart bättre än sina jämförelseindex, kan du berätta lite om förvaltningen av just dem?

– Båda PLUS-fonderna är fossilfria indexnära fonder som integrerar hållbarhet i flera nivåer och dedikerar cirka 10 procent av portföljen till så kallade lösningsbolag. Även här ser vi att investeringar med fokus på klimat och hållbarhet varit bra investeringar för både världen och plånboken.

Vad talar för att fondernas starka utveckling ska fortsätta framgent?

–Behovet att investera i linje med klimatavtal och hållbarhetsagendor kommer inte att minska, snarare tvärt om.  

I er hållbarhetsstrategi väljer ni ju bort en hel del investeringar. Är det inte bättre att stanna kvar som ägare och påverka?

– Vi har båda redskapen till vårt förfogande och använder båda, men ibland måste man våga ta ställning och göra en markering. Det vi gör genom att exkludera är att vi sänder en signal till marknaden vilken typ av förändring vi önskar se och gör ett aktivt val att inte äga.

Med det sagt vill jag gärna poängtera att exklusion som ett redskap i påverkansarbete ofta underskattas, men är en väldigt viktig del i att åstadkomma faktiskt förändring. Vi kan fortsätta att utöva påverkan och driva opinion utan att äga genom att vara tydliga med vår ståndpunkt.

Vilka trender tror ni kommer att vara starka det kommande året/åren?

– Intresset för hållbarhet och hållbara investeringar kommer bara att öka. För att minska den globala uppvärmningen och klara 1,5-gradersmålet krävs en kraftfull omställning på flera fronter. Finansbranschen har en nyckelroll i att driva på den omställningen.

Kan du utveckla hur finansbranschen i stort kan påverka detta och hur ni mer konkret gör för att detta ska bli verklighet?

– Hållbarhet är den enskilt mest strategiska frågan som påverkar våra investeringar och vi har som ambition att vara ledande på området. Vår viktigaste uppgift som kapitalförvaltare är att skapa värde på ett hållbart sätt genom att se till att våra kunders pengar investeras i bolag som är en del av en hållbar framtid.

Vad tror ni om konjunkturutvecklingen och hur kommer börsen att utvecklas under 2020?

– Efter ett mycket starkt 2019 förväntar vi oss mer måttlig avkastning på börserna 2020. Vi ser även en stor geopolitisk osäkerhet vilket ökar nedsidan och vi förväntar oss mer volatila marknader under 2020.

Kommer detta även att gälla för hållbara investeringar?

– Vad gäller hållbara investeringar är det vår övertygelse att det är det bästa sättet att investera sina pengar i oavsett konjunktur.

* SPP Sverige Plus har sedan start, 2016-09-26 - 2019-12-31, avkastat 49,7 % och fondens jämförelseindex (Stockholmsbörsen Benchmark Cap Index, return t o m 2019-05-31, Six Portfolio Return Index fr o m 2019-06-01) under samma period har avkastat 47,6 % i svenska kronor, utan hänsyn till inflation.

** SPP Global Plus har sedan start, 2016-04-16 - 2019-12-31, avkastat 77,8 % och fondens jämförelseindex (MSCI World Index, net return) under samma period har avkastat 74,3 % i svenska kronor, utan hänsyn till inflation.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida utveckling. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. På sppfonder.se hittar du faktablad och informationsbroschyr samt information om hur vi integrerar hållbarhetskriterier i vår förvaltning.

Denna artikel är information från Laika Consultings kund. Artiklar i Investerarbrevet skall tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde.

Prenumerera på Investerarbrevet:

Som prenumerant får du varje månad Investerarbrevet samt inbjudningar till våra event och erbjudanden från våra samarbetspartners. Investerarbrevet produceras av Laika Consulting.  Läs om hur Laika Consulting behandlar  personuppgifter här!

Fyll i din e-post nedan

MEDVERKA - Varje månad har vi över 100 000 läsare bestående av institutionella placerare, större investerare och småsparare.

Vill du synas i investerarbrevet? 

Vill du medverka kontakta kaarlo.airaxin@laika.se

NYHETSBREV

Prenumerera på Investerarbrevet

Investerarbrevet kommer ut en gång i månaden och varje nummer är fullmatat med placeringstips. Vi skriver om fonder, emissioner och annan information som investeraren har nytta av.

INVESTERARBREVET PRODUCERAS AV 

Laika Consulting AB

Huvudkontor:  Birger Jarlsgatan 41A   ·   111 45 Stockholm 

E-post: info@laika.se

© Copyright 2019 Laika Consulting    Om cookies    Sitemap

Följ oss gärna på sociala medier

INFORMATION

Investerarbrevet är ett nyhetsbrev som produceras av Laika Consulting AB, ett kommunikations- och marknadsföringsföretag inom finansbranschen som riktar sig mot individer, organisationer och företag. Laika tillhandahåller ingen egen investeringsrådgivning till kunder och mottager och förmedlar inga investeringsorder. Laika fungerar istället som en länk och förmedlare av kundkontakter mellan individer, organisationer och företag som vill investera i värdepapper och de bolag som tillhandahåller värdepapper. Artiklar i Investerarbrevet skall tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde. För närmare information om Laika och vår verksamhet vänligen besök vår hemsida www.laika.se. Läs om hur Laika Consulting behandlar personuppgifter här.