Denna sida är en annonsbilaga med nyheter för investeraren från Laika Consulting.

Publicerad 2 sep 2019

Hållbarhet lönar sig allt mer

Indexfonden som slår index. Allt fler investerar i hållbara och klimatsmarta fonder. De bakomliggande skälen kan ses som uppenbara, men det blir allt tydligare att valet även leder till bättre avkastning. Ett lysande exempel är SPP Global Plus.

SPP Global Plus är en indexnära fond som tack vare sin hållbarhetsstrategi lyckats att slå sitt jämförelseindex. Den framgångsrika förvaltningen har därför belönats med fem stjärnor av Morningstar (se SPP:s pressmeddelande).

- En global fond ses av många som basen i förvaltningen. Men de flesta globalfonder tar ingen hänsyn till klimataspekten, det har vi valt att göra i SPP Global Plus.

Det säger Henrik Wold Nilsen som är ansvarig för fondens förvaltning.

Indexfonden som slår index

Hittills i år har fonden ökat med 28,29 procent*, efter avgifter, (per 2019-07-31), vilket är drygt en procentenhet bättre än jämförelseindex. Och det är de aktiva valen som varit nyckeln till framgången.

– Att vi har valt att göra fonden fossilfri** är en faktor som bidragit positivt till avkastningen. Att vi dessutom valt att allokera omkring 8 procent till bolag som jobbar för klimatlösningar har även bidragit till överavkastningen, säger Henrik Wold Nilsen.

Han menar att trenden mot hållbara investeringar växer sig allt starkare och att efterfrågan på förvaltningstjänster med den inriktningen kommer att fortsätta växa. Hos allt ifrån stora pensionsfonder till enskilda småsparare är trenden tydlig.

Den stora vinnaren

SPP Fonder är idag en av Sveriges ledande kapitalförvaltare med fokus på hållbarhet. Kapitalförvaltarens genuina fokus på området är också en av faktorerna bakom framgången. SPP:s marknadsandelar på den svenska fondmarknaden har, mycket tack vare den tydliga strategin, ökat med drygt 50 procent sedan 2010.

Henrik Wold Nilsen är övertygad om att hållbarhetsstrategin är en av anledningarna till framgången. Han anser också att kunskapen kring området ökar möjligheterna till att leverera en bra avkastning till andelsägarna.

Som exempel nämner han den nyligen ändrade lagstiftningen i Kalifornien, som innebär att nybyggda privatbostäder måste förses med solceller på taket.

– Det här var en förändring som vi tidigt identifierade och den har medfört ett lyft för den amerikanska solcellsindustrin.

Klart lysande stjärnor

Utvecklingen inom förnyelsebar energi i USA är ytterligare en faktor som bidragit till fondens starka utveckling. Han nämner bland annat Brookfield Renewable, verksamt inom vattenkraft, Pattern Energy, som är verksamt inom vindkraft och Vivint Solar, som fokuserar på just solceller på hustak, som några av de klarast lysande stjärnorna.

SPP Fonder var tidigt ute med att se mervärdet i hållbar kapitalförvaltning. Bolaget har sedan 2009 haft en hållbarhetsstrategi som genomsyrar hela förvaltningsorganisationen. Men trots det anser Henrik Wold Nilsen att förändringen bara är i sin linda.

– Allt fler anammar hållbarhetstänket i sin vardag. Den medvetenheten ökar successivt och driver de stora kapitalförvaltarna att ändra sitt synsätt. Även här håller vi ögonen på framtidens lysande stjärnor, avslutar han.

* Fonden har sedan start, 2016-04-16 - 2019-07-31 , avkastat 65,66 % och fondens jämförelseindex (MSCI World, net return) under samma period har avkastat 64,48 % i svenska kronor, utan hänsyn till inflation.
** Fossilfri - exkluderar bolag vars omsättning till mer än 5 procent kommer från produktion och/eller distribution av fossila bränslen eller bolag med stora fossilreserver.


Fakta om SPP Fonder
SPP Fonder är Sveriges största fondbolag efter storbankerna. Vi har 28 stycken fonder och ett förvaltat kapital på närmare 200 miljarder kronor. SPP Fonder har några av marknadens lägsta förvaltningsavgifter och ett brett utbud av indexnära fonder. SPP Fonder är en del av Storebrand, en av Nordens ledande koncerner för sparande och försäkringslösningar.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida utveckling. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. På sppfonder.se hittar du faktablad och informationsbroschyrer.

Denna artikel är information från Laika Consultings kund. Artiklar i Investerarbrevet skall tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde.

Prenumerera på Investerarbrevet:

Som prenumerant får du varje månad Investerarbrevet samt inbjudningar till våra event och erbjudanden från våra samarbetspartners. Investerarbrevet produceras av Laika Consulting.  Läs om hur Laika Consulting behandlar  personuppgifter här!

Fyll i din e-post nedan

MEDVERKA - Varje månad har vi över 100 000 läsare bestående av institutionella placerare, större investerare och småsparare.

Vill du synas i investerarbrevet? 

Vill du medverka kontakta kaarlo.airaxin@laika.se

NYHETSBREV

Prenumerera på Investerarbrevet

Investerarbrevet kommer ut en gång i månaden och varje nummer är fullmatat med placeringstips. Vi skriver om fonder, emissioner och annan information som investeraren har nytta av.

INVESTERARBREVET PRODUCERAS AV 

Laika Consulting AB

Huvudkontor:  Birger Jarlsgatan 41A   ·   111 45 Stockholm 

E-post: info@laika.se

© Copyright 2019 Laika Consulting    Om cookies    Sitemap

Följ oss gärna på sociala medier

INFORMATION

Investerarbrevet är ett nyhetsbrev som produceras av Laika Consulting AB, ett kommunikations- och marknadsföringsföretag inom finansbranschen som riktar sig mot individer, organisationer och företag. Laika tillhandahåller ingen egen investeringsrådgivning till kunder och mottager och förmedlar inga investeringsorder. Laika fungerar istället som en länk och förmedlare av kundkontakter mellan individer, organisationer och företag som vill investera i värdepapper och de bolag som tillhandahåller värdepapper. Artiklar i Investerarbrevet skall tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde. För närmare information om Laika och vår verksamhet vänligen besök vår hemsida www.laika.se. Läs om hur Laika Consulting behandlar personuppgifter här.