Denna sida är en annonsbilaga med nyheter för investeraren från Laika Consulting.

Publicerad 1 feb 2017

Hållbara bolag är framtidens vinnare

Plusfonderna hittar guldkornen Drygt 6,5 miljarder kronor. Så mycket strömmade in i SPP:s klimatsmarta Plusfonder från institutioner och privatpersoner under 2016. En bra hållbarhetsprofil, indexnära förvaltning och låga avgifter är tre förklaringar.

– Allt fler kräver att investeringarna placeras hållbart. Det är ett bra sätt att påverka världen i en sund riktning och samtidigt tjäna pengar, säger Henrik Wold Nilsen som förvaltar de båda indexnära fonderna SPP Global Plus och Tillväxtmarknads Plus. 

Klimatsmarta indexnära Plusfonder
I våras lanserade SPP de två första fonderna i sin serie av Plus-fonder: Global Plus och Tillväxtmarknad Plus. Fonderna exkluderar bolag vars omsättning till mer än 5 procent kommer från fossila bränslen, vapen, alkohol, tobak, spel och pornografi. 

Men hållbarhetskriterierna stannar inte där. 

– Vi väljer även bort de bolag som har högst Co2-avtryck. Sedan styr vi kapitalet till bolag som har lågt avtryck och som kommer högt i vår hållbarhetsrating, berättar Henrik Wold Nilsen. 

Förkastar cementproducenter 
I världsindex – som SPP Global Plus följer – ingår 1 600 bolag. SPP går igenom samtliga och granskar deras Co2-avtryck. Henrik Wold Nilsen tar cementproducenter som ett exempel på bolag som inte är exkluderade på fossila kriterier, men som ändå inte kvalar in i fonden. Vid cementtillverkning går det nämligen åt stora mängder energi som oftast kommer från kol. 

– De bidrar till att släppa ut nästan lika stora mängder Co2 som ett kolkraftverk. Därför vore det en mycket dålig idé att köpa dessa bolag, berättar Henrik Wold Nilsen.

Eftersom Henrik Wold Nilsen väljer bort flera hundra bolag påverkas klimatet positivt. 

– Jämfört med index har globalfonden minskat sitt Co2-avtryck med 75 procent, säger han. 

SPP Sverige Plus investerar för det gröna skiftet 
Global Plus och Tillväxtmarknad Plus arbetar således dels med exkludering, dels med Co2-avtryck. Sverige Plus, som lanserades i september, har gått ett steg längre. Fonden har dessutom mellan fem och tio procent placerat i bolag som är positionerade för det gröna skiftet. 

– Vi identifierar gröna bolag som aktivt bidrar till att lösa världens klimatutmaningar, berättar Andreas Poole som förvaltar Sverige Plus. 

Bidrar till ett bättre klimat
Sverigefonden kan ha upp till 10 procent av investeringarna i övriga nordiska länder. Andreas Poole och hans kollegor har analyserat 1 000 börsnoterade bolag i de nordiska länderna, ett arbete som har resulterat i en lista med så kallade ”lösningsbolag”, de vill säga företag som bidrar till att lösa klimatfrågan. 

– Vi arbetar efter teman för att få en bredd i våra placeringar, säger han. 

Exempel på teman är förnybar energi, återvinning, vatteneffektivitet. Alfa Laval kvalar in under temat vatteneffektivitet, Tomra under återvinning och Nibe under energieffektivitet. 

Att tyngdpunkten ligger på Sverige beror på att svenska bolag har kommit långt inom hållbarhet. Även SPP Global Plus kommer inom kort att börja investera i lösningsbolag. Just nu pågår arbetet med att identifiera dessa.  • Fakta: SPP Sverige Plus investerar tematiskt

 • SPP Sverige Plus arbetar efter följande teman för att hitta gröna bolag:
 • • Förnybar energi
 • • Återvinning
 • • Vatteneffektivitet
 • • Grön kemi
 • • Energieffektivitet
 • • Gröna transporter
 • • Gröna investeringar


 • Fakta: Lever som de lär

 • Det finns en rad mätningar över hur hållbara bolag är. En av de mest prestigefyllda är Global 100 som varje år görs av mediebolaget Corporate Knights. SPP/ Storebrand kom på andra plats efter Siemens och är därmed världens mest hållbara pensions- och försäkringskoncern. 


Historisk avkastning är ingen garanti för framtida utveckling. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. På sppfonder.se hittar du faktablad och informationsbroschyr.

Denna artikel är information från Laika Consultings kund. Artiklar i Investerarbrevet skall tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde.

Prenumerera på Investerarbrevet:

Som prenumerant får du varje månad Investerarbrevet samt inbjudningar till våra event och erbjudanden från våra samarbetspartners. Investerarbrevet produceras av Laika Consulting.  Läs om hur Laika Consulting behandlar  personuppgifter här!

Fyll i din e-post nedan

MEDVERKA - Varje månad har vi över 100 000 läsare bestående av institutionella placerare, större investerare och småsparare.

Vill du synas i investerarbrevet? 

Vill du medverka kontakta katarina.stenborg@laika.se

NYHETSBREV

Prenumerera på Investerarbrevet

Investerarbrevet kommer ut en gång i månaden och varje nummer är fullmatat med placeringstips. Vi skriver om fonder, emissioner och annan information som investeraren har nytta av.

INVESTERARBREVET PRODUCERAS AV 

Laika Consulting AB

Huvudkontor:  Birger Jarlsgatan 41A   ·   111 45 Stockholm 

E-post: info@laika.se

© Copyright 2019 Laika Consulting    Om cookies    Sitemap

Följ oss gärna på sociala medier

INFORMATION

Investerarbrevet är ett nyhetsbrev som produceras av Laika Consulting AB, ett kommunikations- och marknadsföringsföretag inom finansbranschen som riktar sig mot individer, organisationer och företag. Laika tillhandahåller ingen egen investeringsrådgivning till kunder och mottager och förmedlar inga investeringsorder. Laika fungerar istället som en länk och förmedlare av kundkontakter mellan individer, organisationer och företag som vill investera i värdepapper och de bolag som tillhandahåller värdepapper. Artiklar i Investerarbrevet skall tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde. För närmare information om Laika och vår verksamhet vänligen besök vår hemsida www.laika.se. Läs om hur Laika Consulting behandlar personuppgifter här.