Denna sida är en annonsbilaga med nyheter för investeraren från Laika Consulting.

Publicerad 27 mar 2019

H&D Wireless rusar under pågående emission – avsiktsförklaring från kinesiskt miljardbolag

IoT-förtetag expanderar och tar in nytt kapital Nya samarbeten och affärer som ger insteg i nya sektorer samt ett klockrent förvärv. Teknikbolaget H&D Wireless har flyttat fram sina positioner på marknaden för Internet of Things. Under pågående emission fick bolaget dessutom en avsiktsförklaring från ett stort kinesiskt bolag. Aktien steg kraftigt och teckningsperioden förlängdes.

 – Ja, vi kontaktas varje vecka av såväl europeiska som amerikanska och asiatiska företag som vill samarbete med oss.  Det här är en marknad som växer snabbt, och vi ligger riktigt bra positionerade, säger Pär Bergsten, vd för H&D Wireless.   
 

Läs mer om avsiktsförklaringen härFlöde av positiva nyheter
Sedan slutet av förra året har nyheterna duggat tätt kring det First North-noterade Internet of Things-företaget H&D Wireless , som har flera stora industriföretag som kunder och samarbetspartners.
 

Den främsta tjänsten är den egenutvecklade GEPS – Griffin Enterprise Positioning Services, vars syfte är att digitalisera och automatisera övervakning och styrning av processer inom industriföretag. GEPS finns i olika utformningar beroende på den specifika kundens verksamhet. I korthet handlar det om att motverka och åtgärda problem såsom flaskhalsar inom produktionen, ojämnt produktionsflöde samt maskinavbrott. Det handlar också om att trygga arbetsmiljön för anställda.
 
Läs mer här

H&D har fått flera bevis för att deras tjänst är konkurrenskraftig. Förutom intresseanmälningar från både svenska och utländska bolag, liksom en ökning av den faktiska försäljningen, så är bolaget också internationellt omskrivet  och har erhållit flera utmärkelser."Vi kontaktas varje vecka av såväl europeiska som amerikanska och asiatiska företag som vill samarbete med oss", säger Pär Bergsten, vd för H&D Wireless. 

  – Det beror på den nytta som ligger i tjänsten. En effektivare produktion och lagerhållning betyder stora kostnadsminskningar för företagen, förklarar Bergsten.  
 
Läs mer här
 
Scania väljer GEPS
Flera faktorer talar för att försäljningen, som redan ökat, kan komma att accelerera det kommande året. I november 2018 installerades GEPS på Scania Smart Factory i Södertälje, vilket innebär att andra företag och potentiella kunder kan se hur tjänsten fungerar i praktiken.
 
– Vi har haft personal från bland andra ABB, VW och Swedish Match på besök i Södertälje, säger Bergsten.
 
Ett annat pilotprojekt som görs i samarbete med ett annat, ännu inte namngivet företag, ser mycket positivt ut och har förlängts till andra kvartalet i år. Under tredje kvartalet kommer en utvärdering, viket kan resultera i ett mer permanent samarbete.
 
Expanderar till fler sektorer
H&D har också expanderat verksamheten till andra sektorer än den rena tillverkningsindustrin. Bolaget fick nyligen en inledande order avseende GEPS från buss- och transportbolaget Keolis, och i slutet av förra året påbörjades ett samarbete med byggbolaget Skanska.– Tillsammans med Skanska och Microsoft Sweden tittar vi just nu på hur Internet of Things kan bidra till att minska olyckor på arbetsplatserna, säger Bergsten.

Den allra största nyheten gällande H&D handlar emellertid om förvärvet av bolaget MVV Holding, som slutfördes tidigare i år. MVV Holding säljer produkter och tjänster inom fordonsindustrin gällande bland annat produktutveckling och produktionssystem.

Läs mer om MVV Holding

   Förvärv ger fler och större kunder
Enligt Bergsten är det uppenbart att de bägge bolagens erbjudanden kompletterar varandra och förväntas ge goda synergier.
  

– Genom förvärvet får vi ett slag också nya större kunder, bland dem Volvo Penta och Swegon, säger Bergsten, som tillägger att den nya koncernen med förvärvet inkluderat kommer att omsätta cirka 50 miljoner kronor.
 
– MVV kommer att leverera omsättning och tillsammans erbjuda förväntade synergier att snabbare redovisa ett positivt resultat, fortsätter Bergsten, som menar att MVV och H&D har samma kundbas men konkurrerar inte utan produkterna kompletterar varandra.
                                                               

För att finansiera en ökad marknadsbearbetning och för att ta vara på de synergier som förvärvet av MVV Holding förväntas ge upphov till genomför H&D Wireless nu en nyemission om 26,5 miljoner kronor.
 
– Både vi och marknaden växer snabbt. Stora bolag letar aktivt efter leverantörer och partners för att effektivisera produktionsprocessen. Här ligger H&D Wireless bra positionerade för att skapa värden för både kunder och aktieägare, säger Bergsten.Läs uppdragsanalysen  av H&D Wireless från Jarl Securities.
 

Emissionen i korthet

Teckningsperiod: 26 mars - 26 april 2019. 
Emissionsvolym: 26,5 MSEK
Teckningskurs: 3,50 SEK per unit

Befintliga aktieägare har företräde där tio (10) innehavda aktier berättigar till teckningar av tre (3) nya units. (En unit betår av en aktie och en teckningsoption med lösen i maj 2021 till kursen 5,50 SEK).

Bolagsvärdering (pre-money): c.a. 88 MSEKTeckningsförbindelser och garantiförbindelser uppgår till 11,5 MSEK.H&D Wireless är noterat på Nasdaq First NorthLäs teaser och memorandum.

Teckna utan företräde


       


Denna artikel är information från Laika Consultings kund. Artiklar i Investerarbrevet skall tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde.

Prenumerera på Investerarbrevet:

Som prenumerant får du varje månad Investerarbrevet samt inbjudningar till våra event och erbjudanden från våra samarbetspartners. Investerarbrevet produceras av Laika Consulting.  Läs om hur Laika Consulting behandlar  personuppgifter här!

Fyll i din e-post nedan

MEDVERKA - Varje månad har vi över 100 000 läsare bestående av institutionella placerare, större investerare och småsparare.

Vill du synas i investerarbrevet? 

Vill du medverka kontakta kaarlo.airaxin@laika.se

NYHETSBREV

Prenumerera på Investerarbrevet

Investerarbrevet kommer ut en gång i månaden och varje nummer är fullmatat med placeringstips. Vi skriver om fonder, emissioner och annan information som investeraren har nytta av.

INVESTERARBREVET PRODUCERAS AV 

Laika Consulting AB

Huvudkontor:  Birger Jarlsgatan 41A   ·   111 45 Stockholm 

E-post: info@laika.se

© Copyright 2019 Laika Consulting    Om cookies    Sitemap

Följ oss gärna på sociala medier

INFORMATION

Investerarbrevet är ett nyhetsbrev som produceras av Laika Consulting AB, ett kommunikations- och marknadsföringsföretag inom finansbranschen som riktar sig mot individer, organisationer och företag. Laika tillhandahåller ingen egen investeringsrådgivning till kunder och mottager och förmedlar inga investeringsorder. Laika fungerar istället som en länk och förmedlare av kundkontakter mellan individer, organisationer och företag som vill investera i värdepapper och de bolag som tillhandahåller värdepapper. Artiklar i Investerarbrevet skall tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde. För närmare information om Laika och vår verksamhet vänligen besök vår hemsida www.laika.se. Läs om hur Laika Consulting behandlar personuppgifter här.